Archifau ar gyfer

geosodol - GIS

Newyddion ac arloesi ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Geopois.com - Beth ydyw?

Yn ddiweddar buom yn siarad â Javier Gabás Jiménez, Peiriannydd Geomateg a Thopograffeg, Meistr mewn Geodesi a Chartograffeg - Prifysgol Polytechnig Madrid, ac un o gynrychiolwyr Geopois.com. Roeddem am gael gafael yn uniongyrchol ar yr holl wybodaeth am Geopois, a ddechreuodd fod yn hysbys ers 2018. Dechreuon ni gyda chwestiwn syml, Beth yw Geopois.com?,…

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi bod y genhedlaeth nesaf UltraCam Osprey 4.1, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol miniog, di-sŵn a chywir iawn ...

Lansiodd FES Arsyllfa India yn GeoSmart India

(LR) Is-gadfridog Girish Kumar, Syrfëwr Cyffredinol India, Usha Thorat, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, FES a chyn Ddirprwy Lywodraethwr Banc Wrth Gefn India, Dorine Burmanje, Cyd-lywydd, Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Fyd-eang. Y Cenhedloedd Unedig (UN-GGIM) a Jagdeesh Rao, Prif Swyddog Gweithredol, FES, yn ystod lansiad yr Arsyllfa ...

Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi'u segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn yn draddodiadol oedd llifau; llinellol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau. Heddiw, er syndod ...

Dim mwy o fannau dall â swyddogaethau Mosaig

Heb os, yr achos gorau wrth weithio gyda delweddau lloeren yw dod o hyd i'r delweddau mwyaf priodol ar gyfer achos defnyddio, dyweder, Sentinel-2 neu Landsat-8, sy'n cwmpasu eich maes diddordeb yn ddibynadwy (AOI); felly, mae'n caniatáu cael data cywir a gwerthfawr yn gyflym o ganlyniad i'r prosesu. Weithiau, bydd rhai ...

Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabu arloesi ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang o atebion digidol. Mae'r conglomerate hwn o atebion wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â lleoliad diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, wedi trefnu ei gynhadledd technoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA. UU ...

Taith y Byd Chronicle - FME Barcelona

Yn ddiweddar, aethom i ddigwyddiad FME World Tour 2019, dan arweiniad Con Terra. Cynhaliwyd y digwyddiad mewn tri lleoliad yn Sbaen (Bilbao, Barcelona a Madrid), yn dangos y datblygiadau a gynigir gan FME, ei thema ganolog oedd y Gêm Trawsnewid gyda FME. Gyda'r daith hon, dangosodd cynrychiolwyr Con Terra ac FME sut ...

Rydym yn lansio Geo-Engineering - Y cylchgrawn

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad y cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol wedi'i gyfoethogi â chynnwys amlgyfrwng, lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnwys gan ei brif gymerwyr. Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel hynny ...

Dyddiau o GIS rhad ac am ddim - 29 a 30 o fis Mai 2019

Cynhelir y Gynhadledd GIS Rhad ac am Ddim, a drefnir gan y SIG a'r Gwasanaeth Synhwyro o Bell (SIGTE) ym Mhrifysgol Girona, ar ddyddiau 29 a 30 ym mis Mai yn y Facultat de Lletres i de Turisme. Yn ystod dau ddiwrnod bydd rhaglen ardderchog o siaradwyr llawn, cyfathrebu, tiwtorialau a gweithdai gyda'r nod o ...

Cymharwch faint y gwledydd

Rydym wedi bod yn edrych ar dudalen ddiddorol iawn, o'r enw thetruesizeof, mae'n cymryd rhai blynyddoedd yn y rhwydwaith ac ynddi - mewn ffordd ryngweithiol a hawdd iawn - gall y defnyddiwr wneud cymariaethau o'r estyniad arwyneb rhwng un neu nifer o wledydd. Rydym yn sicr y gallwch chi, ar ôl defnyddio'r offeryn rhyngweithiol hwn, ...