Archifau ar gyfer

geosodol - GIS

Newyddion ac arloesi ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabu arloesi ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang o atebion digidol. Mae'r conglomerate hwn o atebion wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â lleoliad diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, wedi trefnu ei gynhadledd technoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA. UU ...

Taith y Byd Chronicle - FME Barcelona

Yn ddiweddar, aethom i ddigwyddiad FME World Tour 2019, dan arweiniad Con Terra. Cynhaliwyd y digwyddiad mewn tri lleoliad yn Sbaen (Bilbao, Barcelona a Madrid), yn dangos y datblygiadau a gynigir gan FME, ei thema ganolog oedd y Gêm Trawsnewid gyda FME. Gyda'r daith hon, dangosodd cynrychiolwyr Con Terra ac FME sut ...

Rydym yn lansio Geo-Engineering - Y cylchgrawn

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad y cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol wedi'i gyfoethogi â chynnwys amlgyfrwng, lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnwys gan ei brif gymerwyr. Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel hynny ...

Dyddiau o GIS rhad ac am ddim - 29 a 30 o fis Mai 2019

Cynhelir y Gynhadledd GIS Rhad ac am Ddim, a drefnir gan y SIG a'r Gwasanaeth Synhwyro o Bell (SIGTE) ym Mhrifysgol Girona, ar ddyddiau 29 a 30 ym mis Mai yn y Facultat de Lletres i de Turisme. Yn ystod dau ddiwrnod bydd rhaglen ardderchog o siaradwyr llawn, cyfathrebu, tiwtorialau a gweithdai gyda'r nod o ...

Cymharwch faint y gwledydd

Rydym wedi bod yn edrych ar dudalen ddiddorol iawn, o'r enw thetruesizeof, mae'n cymryd rhai blynyddoedd yn y rhwydwaith ac ynddi - mewn ffordd ryngweithiol a hawdd iawn - gall y defnyddiwr wneud cymariaethau o'r estyniad arwyneb rhwng un neu nifer o wledydd. Rydym yn sicr y gallwch chi, ar ôl defnyddio'r offeryn rhyngweithiol hwn, ...

Cylchgronau geomateg - Top 40 - 5 mlynedd yn ddiweddarach

Yn 2013 gwnaethom gategoreiddio cylchgronau a oedd wedi'u neilltuo ar gyfer y maes geomateg, gan ddefnyddio eu cyfeirnod Alexa fel cyfeirnod. 5 mlynedd yn ddiweddarach rydym wedi gwneud diweddariad. Fel y dywedasom o'r blaen, mae cylchgronau geomateg wedi bod yn esblygu ychydig ar y tro gyda rhythm gwyddoniaeth y mae ei diffiniad yn dibynnu llawer ar gynnydd technolegol ...

Fforwm Geo-ofodol 2019 #GeospatialByDefault

Yn y 2 nesaf, 3 a 4 o fis Ebrill eleni, bydd y prif gewri mewn technolegau geo-ofodol yn cyfarfod yn Amsterdam. Rydym yn cyfeirio at y digwyddiad byd sy'n digwydd mewn diwrnodau 3, a dathlwyd hynny yn y blynyddoedd diwethaf, o'r enw Geospatial World Forum 2019, llwyfan cydgyfeirio lle mae arweinwyr y maes ...

Mae Oracle yn Noddwr Cyswllt yn Fforwm Byd Geo-ofodol 2019

Amsterdam: Mae'n bleser gan Gyfryngau a Chyfathrebu Geo-ofodol gyflwyno Oracle fel Noddwr Cyswllt ar gyfer Fforwm Geo-ofodol y Byd 2019. Cynhelir y digwyddiad o'r 2 i 4 o Ebrill 2019 ym Mharc Celf a Digwyddiad Taets, Amsterdam. Mae Oracle yn cynnig ystod eang o alluoedd gofodol 2D a 3D yn seiliedig ar safonau OGC ac ISO mewn cronfeydd data, canolwedd, data mawr a llwyfannau cwmwl. Defnyddir y technolegau hyn ...

Fforwm Geosodol y Byd - 2019

Annwyl gydweithiwr, A ydych chi'n chwilio am dechnolegau arloesol, cynhyrchion newydd ac atebion i ychwanegu gwerth at eich prosiect neu wella eich gweithrediad bob dydd? Mae datblygiadau diweddar yn y diwydiant geo-ofodol o bob cwr o'r byd, yn cael eu harddangos yn y Fforwm Byd-eang Geo-ofodol 2019, a fydd yn digwydd 2 4 2019 i ym mis Ebrill ...

Myndiau 5 a Realiti 5 BIM Integration - GIS

Chris Andrews wedi ysgrifennu eitem gwerthfawr ar adeg o yr adeg diddorol, pan ESRI a Autodesk yn chwilio am ffyrdd i ddod â symlrwydd GIS i ddylunio fframwaith trafferth eu gwireddu prosesau safonol BIM mewn peirianneg, pensaernïaeth ac adeiladu. Er bod yr erthygl yn cario opteg y rhain ...