Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

Cynhadledd Ryngwladol 15as gvSIG - Diwrnod 2

Roedd Geofumadas yn ymdrin yn bersonol â thridiau Diwrnod Rhyngwladol 15as gvSIG yn Valencia. Ar yr ail ddiwrnod rhannwyd y sesiynau yn flociau thematig 4 yn union fel y diwrnod blaenorol, gan ddechrau gyda gvSIG Desktop, cyflwynwyd popeth yn ymwneud â newyddion ac integreiddiadau i'r system yma. Mae siaradwyr y bloc cyntaf, ...

Cynhadledd gvSIG Ryngwladol 14as: «Economi a Chynhyrchiant»

Uwch Bydd Ysgol Dechnegol o Geodesig Peirianneg, Cartograffeg a Tirfesur (Prifysgol Polytechnig Valencia, Sbaen) yn cynnal blwyddyn arall, y Gynhadledd Ryngwladol gvSIG [1], i'w gynnal o 24 26 i Hydref o dan y thema "Economi a Chynhyrchiant" . Yn ystod y gynhadledd bydd gwahanol sesiynau thematig o gyflwyniadau (rheoli trefol, argyfyngau, amaethyddiaeth ...) ac yn gwneud ...

Cyrsiau gvSIG newydd ar-lein

Wrth gyhoeddi cychwyn y broses gofrestru cyrsiau dysgu o bell o gvSIG-Hyfforddiant, gyda'r ail 2014 torri, sy'n rhan o'r cynnig Ardystio Rhaglen y Gymdeithas gvSIG. Ar ddegfed pen-blwydd y prosiect gvSIG, mae gan lawer o'r cyrsiau ddisgownt, ac mae cwrs am ddim hefyd wedi'i gynnwys ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'n bryd cau'r dudalen hon, ac fel y digwydd yn nhrefn yr unigolion a gaeodd feiciau blynyddol, rwy'n rhyddhau rhai llinellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Ac yna byddwn yn siarad mwy ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddoniaethau eraill, yn ein plith mae'r diffiniadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Yr hyn y mae'r fersiwn gvSIG 2.0 newydd yn ei awgrymu

Gyda disgwyliad mawr rydym yn cyhoeddi beth mae'r Gymdeithas GvSIG wedi ei gyfathrebu: fersiwn derfynol o gvSIG 2.0; prosiect a oedd wedi bod yn gweithio ychydig yn gyfochrog â'r datblygiadau 1x ac sydd hyd yma wedi ein gadael yn eithaf bodlon yn yr 1.12. Ymhlith y nofeliadau, mae gan y fersiwn hon bensaernïaeth ddatblygiad newydd, yn ...

Cwrs GvSIG yn berthnasol i Orchymyn Tiriogaethol

Olrhain i lawr prosesau gyrru gan gvSIG Sylfaen, rydym yn falch o gyhoeddi y gwaith o ddatblygu cwrs a fydd yn cael eu datblygu gan ddefnyddio gvSIG cymhwyso i dir prosesau cynllunio defnydd. Mae'r cwrs yn cael ei redeg gan CREDIA, menter ddiddorol a grëwyd o fewn strategaeth gynaliadwyedd y Prosiect Coridor Biolegol ...

O i3Geo a 57 offer meddalwedd Cyhoeddus Brasil

Mae heddiw wedi dod y newyddion am integreiddio ymdrechion rhwng i3Geo a gvSIG, pwnc sy'n ymddangos i mi benderfyniad pwysig o'r gvSIG Sylfaen er ymwybodol ei bod yn ganlyniad gweladwy prin am unrhyw waith sy'n cymryd misoedd o strategaeth ryngwladoli cynllunio. A bydd mannau eraill yn siarad amdano a byddwn yn gwybod llawer ...

Ble mae defnyddwyr gvSIG?

Y dyddiau hyn, cynigir gwefan ar gvSIG i ddysgu mwy am y prosiect. Er bwynt cryf o hyn yw marchnad Portiwgaleg-Cymraeg gan ei fod yn cael ei wneud yn y fframwaith y digwyddiad MundoGEO, cyrraedd tu hwnt i'w cyrraedd, felly rydym yn cymryd y cyfle i ddadansoddi rhai o'r ffigurau yn ...

Cynadleddau 10 40 + 2012

Cyhoeddwyd mwy na phynciau thematig 40 a gynhelir yn y Chweched Cynhadledd SIG Am Ddim Girona. Efallai bod un o ddigwyddiadau cyd-destun Sbaenaidd yn cael mwy o effaith ar welededd y OpenSource sy'n canolbwyntio ar Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Wrth i mi ddangos 10 rwy'n gadael themâu sydd ...