Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG - Diwrnod 2

Ymdriniodd Geofumadas yn bersonol â thridiau 15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG yn Valencia. Ar yr ail ddiwrnod, rhannwyd y sesiynau yn 4 bloc thematig fel y diwrnod blaenorol, gan ddechrau gyda gvSIG Desktop, yma roedd popeth yn ymwneud â'r newyddion ac integreiddiadau i'r system yn agored. Mae siaradwyr y bloc cyntaf, ...

Cynhadledd gvSIG Ryngwladol 14as: «Economi a Chynhyrchiant»

Bydd yr Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geodetig, Cartograffig a Thopograffig (Prifysgol Polytechnig Valencia, Sbaen) yn cynnal, am flwyddyn arall, Gynhadledd Ryngwladol gvSIG [1], a gynhelir rhwng Hydref 24 a 26 o dan y slogan "Economi a Chynhyrchiant" . Yn ystod y gynhadledd bydd gwahanol sesiynau thematig o gyflwyniadau (rheolaeth ddinesig, argyfyngau, amaethyddiaeth ...), a bydd ...

Datblygu meddalwedd am ddim fel peiriant o newid

Mae bron popeth yn barod ar gyfer 7fed gvSIG America Ladin a Chynhadledd y Caribî, a gynhelir ym Mecsico. Rydym yn ei chael yn werthfawr ychwanegiad graddol sefydliadau cyhoeddus, sydd ers blwyddyn wedi cael ei reoli gan feddalwedd perchnogol, proses a ddechreuwyd yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd o weithredu prosiectau cyllido rhyngwladol sydd ...

Cyrsiau gvSIG newydd ar-lein

Rydym yn cyhoeddi dechrau'r broses gofrestru ar gyfer y Cyrsiau Pellter Hyfforddiant gvSIG, gyda'r ail doriad yn 2014, sy'n rhan o gynnig Rhaglen Ardystio Cymdeithas gvSIG. Ar achlysur degfed pen-blwydd y prosiect gvSIG, mae llawer o'r cyrsiau'n cael eu disgowntio, ac mae cwrs am ddim hefyd wedi'i gynnwys ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'r amser wedi dod i gau'r dudalen hon, ac fel sy'n digwydd yn ôl arfer y rhai ohonom sy'n cau cylchoedd blynyddol, rwy'n gollwng ychydig linellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Byddwn yn siarad mwy yn ddiweddarach ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddorau eraill , yn ein un ni, mae tueddiadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Beth mae'r fersiwn gvSIG 2.0 newydd yn ei awgrymu

Gyda disgwyliad mawr rydym yn cyhoeddi'r hyn y mae Cymdeithas gvSIG wedi'i gyfathrebu: fersiwn derfynol o gvSIG 2.0; prosiect a oedd wedi bod yn gweithio mewn ffordd eithaf cyfochrog â'r datblygiadau 1x ac a oedd hyd yn hyn wedi ein gadael yn eithaf bodlon yn 1.12. Ymhlith y newyddbethau, mae gan y fersiwn hon bensaernïaeth ddatblygu newydd, yn ...

Cwrs GvSIG yn berthnasol i Orchymyn Tiriogaethol

Yn dilyn trywydd y prosesau a hyrwyddir gan Sefydliad gvSIG, mae'n bleser gennym gyhoeddi datblygiad cwrs lle bydd yn cael ei ddatblygu gan ddefnyddio gvSIG a gymhwysir i brosesau Rheoli Tir. Mae'r cwrs yn gyfrifol am CREDIA, menter ddiddorol a grëwyd o fewn strategaeth gynaliadwyedd y Prosiect Coridor Biolegol ...

O i3Geo a 57 o offer Meddalwedd Cyhoeddus Brasil

Heddiw mae'r newyddion wedi dod am integreiddio ymdrechion rhwng i3Geo a gvSIG, mater sy'n ymddangos i mi yn benderfyniad pwysig gan Sefydliad gvSIG, er fy mod yn ymwybodol mai prin ei fod yn ganlyniad gweladwy o'r holl waith sy'n cymryd misoedd o gynllunio yn y strategaeth ryngwladoli. Bydd gwefannau eraill yn siarad amdano a byddwn yn gwybod llawer ...

Ble mae defnyddwyr gvSIG

Y dyddiau hyn cynigir gweminar ar gvSIG i ddysgu mwy am y prosiect. Er mai amcan cryf o hyn yw'r farchnad sy'n siarad Portiwgaleg, fel y mae'n cael ei gwneud o fewn fframwaith y digwyddiad MundoGEO, bydd ei gwmpas yn mynd ymhellach, felly manteisiwn ar y cyfle i ddadansoddi rhai o'r ffigurau sydd yn ...

Cynadleddau 10 40 + 2012

Cyhoeddwyd y mwy na 40 o themâu posibl a fydd yn cael eu cynnal yn y Chweched Gynhadledd SIG Am Ddim yn Girona. Efallai mai un o'r digwyddiadau yn y cyd-destun Sbaenaidd gyda'r effaith fwyaf ar welededd OpenSource sy'n canolbwyntio ar Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Fel sampl, rwy'n gadael 10 cân i chi sydd â ...