Archifau ar gyfer

MicroStation-Bentley

Offer ar gyfer Peirianneg a GIS o Bentley

Mae Bentley Systems yn Lansio Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (IPO-IPO)

Cyhoeddodd Bentley Systems lansiad y cynnig cyhoeddus cychwynnol o 10,750,000 o gyfranddaliadau o'i gyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B. Bydd y cyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B sy'n cael eu cynnig yn cael eu gwerthu gan gyfranddalwyr Bentley presennol. Gobaith y cyfranddalwyr sy'n gwerthu yw rhoi opsiwn 30 diwrnod i'r tanysgrifenwyr wrth gynnig hyd at ...

Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo'r cymunedau peirianneg, pensaernïaeth, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael o'r enw "Inside MicroStation CONNECT Edition ”, bellach ar gael mewn print yma ac fel e-lyfr ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Blwyddyn arall, carreg filltir arall, profiad rhyfeddol arall ... Dyna oedd YII2019 i mi!

Pan ddywedwyd wrthyf y byddwn yn cael cyfle arall i fod yn rhan o ddigwyddiad Seilwaith mwyaf y flwyddyn, fe barodd imi sgrechian â llawenydd. Roedd YII2018 yn Llundain, y tu hwnt i fod yn un o fy hoff gyrchfannau gwyliau, yn brofiad rhyfeddol gyda chyfweliadau eithriadol gyda swyddogion gweithredol gorau Bentley Systems, Topcon ac eraill, darlithoedd deinamig ...

Gwasanaethau cwmwl iTwin newydd ar gyfer Peirianneg Seilwaith Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn dod i mewn i'r brif ffrwd: cwmnïau peirianneg a pherchen-weithredwyr. Rhoi Dyheadau Gefeilliaid Digidol ar Waith SINGAPORE - Y Flwyddyn mewn Seilwaith 2019 - Hydref 24, 2019 - Cyflwynodd Bentley Systems, Corfforedig, darparwr byd-eang meddalwedd cynhwysfawr a gwasanaethau cwmwl efeilliaid digidol, wasanaethau cwmwl newydd ...

STAAD - creu pecyn dylunio cost-effeithiol wedi'i optimeiddio i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Wedi'i leoli ym mhrif leoliad Sarabhai, mae K10 Grand yn adeilad swyddfa arloesol sy'n gosod safonau newydd ar gyfer gofod masnachol yn Vadodara, Gujarat, India. Mae'r ardal wedi gweld twf cyflym mewn adeiladau masnachol oherwydd ei agosrwydd at y maes awyr a'r orsaf reilffordd leol. Llogodd K10 VYOM Consultants fel ...

Beth sy'n Newydd ym maes Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

AUTODESK YN CYHOEDDI DIWYGIO, INFRAWORKS, A SIFIL 3D 2020 Cyhoeddodd Autodesk ryddhad Revit, InfraWorks, a Civil 3D 2020. Revit 2020 Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy cywir a manwl sy'n cynrychioli bwriad dylunio, yn cysylltu data, ac yn galluogi cydweithredu a chyflawni prosiectau gyda mwy o hylifedd. Help i…

Mae Bentley Systems yn cyhoeddi bod OpenSite Designer bellach ar gael

Yn Integreiddio Modelu Realiti, Optimeiddio, a Chyflawniadau Awtomataidd yn Unig i Gyflymu Datblygiadau Gefeilliaid Digidol ar gyfer Dylunwyr Gwaith Sifil Bentley Systems, Incorporated, y darparwr byd-eang o atebion meddalwedd cynhwysfawr a gwasanaethau efeilliaid digidol i hyrwyddo dylunio, adeiladu, a gwasanaethau gweithrediadau isadeiledd, a gyhoeddwyd heddiw argaeledd ...

Mae Digital Water Works, Inc. yn derbyn buddsoddiad strategol gan Bentley Systems

 Bydd y buddsoddiad newydd yn cynyddu presenoldeb byd-eang y ddau gwmni yn y cyflenwad dŵr trefol a seilwaith glanweithdra a gweithredwyr preifat Denver, Colorado (Unol Daleithiau), Mawrth 1, 2019 - Digital Water Works, arweinydd byd-eang mewn datrysiadau gefell digidol ar gyfer seilwaith o ddyfroedd deallus, a gyhoeddwyd heddiw yn fuddsoddiad strategol yn y ...

JavaScript - Twymyn newydd ar gyfer ffynhonnell agored - tueddiadau yn achos Bentley Systems

Nid ydym yn gwerthu meddalwedd mewn gwirionedd, rydym yn gwerthu canlyniad y feddalwedd. Nid yw pobl yn ein talu am feddalwedd, maent yn ein talu am yr hyn y mae'n ei wneud Mae twf Bentley wedi dod i raddau helaeth trwy gaffaeliadau. Roedd dau o'r flwyddyn hon yn Brydeinwyr. Synchro; cynllunio meddalwedd, a'r Lleng; y rhaglen mapio torf ...

Mae Bentley Systems yn gwneud bet cryf i'r GIS wrth ennill Asiantaeth9

Ers yn ôl yn 2004, pan ymgorfforodd Bentley XFM yn ei ddatblygiadau V8i newydd, roedd Bentley wedi bod yn integreiddio swyddogaethau gofodol a basiodd o'r etifeddiaeth Daearyddiaeth i Bentley Cadastre, PowerMap a BentleyMap. Fodd bynnag, technoleg ar gyfer peirianneg oedd hi erioed, a oedd hefyd yn geo gyda'r lefel uchel o gywirdeb CAD y mae peirianwyr, syrfewyr a phenseiri yn mynnu.…