Plex.Earth, enghraifft dda o dreiddiad yn y farchnad Sbaenaidd

Dim ond heddiw wedi rhyddhau'r fersiwn Sbaeneg o'r dudalen PlexScape, sydd ar wahân i'w argraffiad gwreiddiol yn y Groeg hefyd yn bodoli yn Saesneg a Ffrangeg.

Ymddengys i ni ystum arwyddocaol, a gwelsom arwyddion o'r blaen, gan fod Plex.Earth yn ei ieithoedd mwy na 10 eisoes yn cynnwys Sbaeneg yn y fersiwn 2.0.

Wel, nid yn ôl blas, hi yw'r ail iaith a ddefnyddir fwyaf ar Google. Ond mae hyn hefyd oherwydd tuedd amlwg tuag at y sector hwn, sy'n cynrychioli dim llai na 500 miliwn o bobl, er eu bod wedi'u dosbarthu ledled y byd, maent wedi'u crynhoi ar gyfandir America a Phenrhyn Iberia. Sector sy'n aeddfedu bob dydd fel marchnad, lle mae cwmnïau a gweithwyr proffesiynol ychydig ar y cyfan wedi deall pwysigrwydd defnyddio meddalwedd yn gyfreithlon a llywodraethau i fabwysiadu polisïau i wneud buddsoddiad yn y segment technoleg yn gynaliadwy.

Mae ffaith ddrwg-enwog hefyd yn werthfawr, fe wnaethant ddefnyddio cyfieithiad dynol, sy'n rhoi cryn dipyn o eglurder i'r cynnwys, yn groes i'r hyn y mae Google Translate yn ei gynhyrchu yn ei ymgais orau i ddeall ein mympwyon ieithyddol.

offer plexearth ar gyfer autocad

Mae Geofumadas wedi bod yn olrhain Plex.Earth ers dwy flynedd bellach, bron yn agos at ei greu. Erbyn hyn, gallaf ddychmygu ei grewr (Peiriannydd Sifil), gan ofyn tri chwestiwn iddo'i hun yr oedd llawer yn sicr wedi eu croesi yn y canol:

A allai fod yn bosibl cael Google Earth yn AutoCAD, i fanteisio ar y delweddau lloeren a gwasanaethau WMS a wasanaethir yno?

Ac a allai fod yn bosibl tynnu ar Google Earth, gan gael y manwl gywirdeb y mae AutoCAD yn ei gynnig, ac arbed y data yn y dwg?

A allai hyn weithio gydag unrhyw fersiwn o AutoCAD?

Gwyddom fod y pwnc o ddiddordeb cyffredinol i unrhyw ran o'r byd, ond mae ein cyd-destun America Ladin yn segment sydd â mwy o ddiddordeb mewn manteisio ar Google Earth. Os ydych chi'n byw yn yr Iseldiroedd, a'ch bod chi eisiau delwedd ddigidol, dim ond gwasanaethau wms sy'n ei gynnig am ddim yr ydych chi'n eu cysylltu, os mai'r hyn rydych chi ei eisiau yw'r orthoffoto dim ond gyda'r Sefydliad Cadastral rydych chi'n mynd ac rydych chi'n ei gaffael am bris rhesymol neu am ddim o dan gytundeb o Cyfnewid Map Graddfa Fawr.

Ond os ydych chi'n byw yn America Ladin ... (gydag ychydig iawn o eithriadau), nid yw'r orthophoto a gymerwyd gan y Gofrestrfa Tir Genedlaethol gydag arian cyhoeddus ar gael, os na ddefnyddiwch ddogfen wedi'i llofnodi gan yr Arlywydd, nid oes ganddyn nhw mwyach neu mae'n rhaid i chi dalu brathiad i'r gweithiwr ei werthu i chi yn isel isel. Mewn achosion eraill, maen nhw'n ei werthu, ond mae'r pris ar waelod y rhestr ... nad ydych chi hyd yn oed yn ei gael pan welwch y pris maen nhw'n gofyn am fapiau stentaidd mewn fformat printiedig.

Felly mae Google Earth, gyda'i gyfyngiadau, yn dod yn ddeniadol. Gyda meini prawf da ar gyfer addasiadau arolwg maes, mae wedi dod i ben i fod yn ddatrysiad i wendid sefydliadol a astuteness i fanteisio ar adnodd nad yw'n bodoli.

O leiaf yn yr adolygiadau hyn rydym wedi sôn amdanynt:

Rydym yn falch o weld newidiadau a awgrymwyd yn cael eu hadlewyrchu yn y fersiwn ddiweddaraf, hefyd eu bod yn gweld Sbaeneg fel posibilrwydd. Wrth siarad ag un o'i grewyr, soniodd fod bron i draean o'i gleientiaid presennol yn siarad Sbaeneg.

Ar ein rhan, rydym yn croesawu chi ac rydym yn gobeithio y bydd y cynnyrch chwyldroadol hwn yn cael ei ledaenu, efallai y cysylltydd gorau rhwng Google Earth a AutoCAD.

http://plexscape.mx/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.