Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Mae Esri yn cyhoeddi Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach gan Martin O'Malley

Cyhoeddodd Esri, gyhoeddiad Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach: Canllaw Gweithredu 14 Wythnos ar Lywodraethu ar gyfer Canlyniadau gan gyn-Lywodraethwr Maryland, Martin O'Malley. Mae'r llyfr yn distyllu'r gwersi o'i lyfr blaenorol, Smarter Government: How to Govern for Results in the Information Age, ac yn gryno mae'n cyflwyno cynllun rhyngweithiol, hawdd ei ddilyn ...

Gadewch Venezuela ar adeg blacowt

Credaf fod rhai yn gwybod y sefyllfa yn Venezuela, dywedaf rai oherwydd gwn nad Venezuela yw canol y bydysawd, ac felly mae yna bobl nad ydyn nhw hyd yn oed yn gwybod ble mae hi. Mae llawer o'r rhai sy'n fy darllen, yn teimlo ac yn dioddef o'r sefyllfa o'r tu allan, mae ychydig yn credu eu bod nhw'n gwybod beth sy'n digwydd, maen nhw'n llunio barn ...

Gadael Venezuela i Colombia - Fy Odyssey

Ydych chi erioed wedi teimlo'r corff heb enaid? Rwyf wedi ei deimlo yn ddiweddar. Mae'r organeb yn dod yn endid anadweithiol yr ydych ond yn teimlo sy'n byw oherwydd ei fod yn anadlu. Rwy'n gwybod bod yn rhaid iddo fod yn anodd ei ddeall, a hyd yn oed yn fwy felly pan o'r blaen roeddwn i'n tueddu i frolio amdanaf fy hun fel person positif, yn llawn heddwch ysbrydol a ...

UPSOCL - Lle i ysbrydoli

Mae ei ryngwyneb yn syml, heb fariau ochr, heb hysbysebion, dim ond ffurflen chwilio a bwydlen bron yn anweledig gyda phum categori. Dyma'r safle UPSOCL sy'n siarad Sbaeneg, sy'n ymroddedig i rannu pethau sy'n bwysig i'r byd. Pethau sy'n ysbrydoli, pethau sy'n ddiddorol, a phethau y dylid eu gweld. Mae ei…

Bron y llythyr olaf at fy nghydweithwyr ... wnes i ddim gadael

chi egeomates
Dim ond heddiw ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, rhoddais y gorau i arwyddo’r gwaith papur yn ymwneud â phrosiect a gadwodd fi’n brysur ac a ysbrydolodd am saith mlynedd. Siawns na fyddant wedi bod yn aros am esboniad, oherwydd dim ond cwpl o bobl agos iawn oedd yn gwybod amdanynt ychydig ddyddiau o'r blaen, er ei fod wedi'i gynllunio o'r diwrnod y penderfynais ...

…am nawr…

chi egeomates
Dim ond pan fydd yr hiraeth i newid cyd-destun yn dechrau crafu ... Rwy'n rhannu un o'r hwyl fawr a welais gan un o fy mentoriaid. Gan nad oeddwn yn teimlo fel eich cynnwys yn yr e-bost ffarwelio cyffredinol a sefydliadol (rydych chi'n rhywbeth arall) dywedaf wrthych: Bod yn 09:30 ar Fehefin 28, ...

4 eiliadau pwysig yn hanes Geofumadas

- Fe ddylen ni gael blog ... Meddai fy rheolwr (HM), gyda'i lygaid wedi'u datgysylltu o'r byd hwn. Roeddwn yn teimlo trueni am beidio â gwybod y gair yr oedd dyn 73 oed wedi sôn amdano wrth fy nghwyn ystyfnig ynghylch pam eu bod wedi datgysylltu'r Rhyngrwyd â'r bwrdeistrefi a oedd yn gwneud gwaith cynnal a chadw stentaidd. Mwy nag a ddywedodd gyda ...

Cartitas

Wedi fy ailgylchu o fy nosweithiau unig yn Guatemala, dim ond nawr fy mod ar fin mynd yno rwy'n gadael rhywbeth i chi ddifyrru'ch hun. Rwy'n gwybod, nid yw'n llenwi'r obsesiwn â thechnoleg ... ond mae'n bodoli. Roedd hi'n ferch felys gyda llygaid du a gwallt syth hyd ysgwydd, yn un o berthnasau breintiedig gweithwyr ysgol breswyl ...

Sut i gysylltu â'r Rhyngrwyd mewn ardaloedd anghysbell

Roeddwn bob amser yn meddwl tybed beth fyddwn i'n ei wneud pe bai'n rhaid i mi symud i dref fach, lle mae mynediad i'r cysylltedd rydyn ni'n ei fwynhau yn y ddinas yn gyfyngedig. Yn fwy nawr bod ein manias ar gyfer y rhyngweithio a ddaeth gyda'r Rhyngrwyd yn ein gwneud ni'n ymwybodol iawn o negeseuon e-bost newydd, newyddion ar rwydweithiau cymdeithasol ...