Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Mae Esri yn cyhoeddi Llyfr Gwaith Llywodraeth Doethach gan Martin O'Malley

Cyhoeddodd Esri gyhoeddiad Llyfr Gwaith y Llywodraeth Doethach: Canllaw Gweithredu 14 Wythnos ar Lywodraethu ar gyfer Canlyniadau gan gyn-Lywodraethwr Maryland, Martin O'Malley. Mae'r llyfr yn distyllu'r gwersi o'i lyfr blaenorol, Smarter Government: How to Govern for Results in the Information Age, ac yn gryno mae'n cyflwyno cynllun rhyngweithiol, hawdd ei ddilyn ...

Gadewch Venezuela ar adeg blacowt

Rwy'n credu bod rhai yn gwybod y sefyllfa yn Venezuela, rwy'n dweud rhai gan fy mod yn gwybod nad Venezuela yw canol y bydysawd, ac felly mae yna bobl nad ydynt hyd yn oed yn gwybod ble mae hi. Mae llawer o'r rhai sy'n fy nghlywed, yn teimlo ac yn dioddef o'r sefyllfa o'r tu allan, mae rhai yn credu eu bod yn gwybod beth sy'n digwydd, maent yn ffurfio barnau ...

Gadewch Venezuela i Colombia - Fy odyssey

Ydych chi erioed wedi dod i deimlo'r corff heb enaid? Rwyf wedi teimlo'n ddiweddar. Daw'r organeb yn endid anadweithiol mai dim ond ei fod yn byw oherwydd ei fod yn anadlu. Rwy'n gwybod y mae'n rhaid iddo fod yn gymhleth i'w ddeall, a hyd yn oed yn fwy felly pan oeddwn i'n tueddu i frolio fel person cadarnhaol, yn llawn heddwch ysbrydol a ...

UPSOCL - Lle i gael ei ysbrydoli

Mae ei rhyngwyneb yn syml, heb sidebars, heb hysbysebion, dim ond ffurflen chwilio a dewislen bron anweledig gyda phum categori. Dyma'r safle UPSOCL o wledydd Sbaeneg, sy'n ymroddedig i rannu pethau sy'n bwysig i'r byd. Pethau sy'n ysbrydoli, pethau sy'n ymwthiol, a phethau y dylid eu gweld. Eich ...

Bron y llythyr olaf i'm cydweithwyr ... Doeddwn i ddim yn gadael

chi egeomates
Dim ond heddiw ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, rwyf wedi rhoi'r gorau i arwyddo'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â phrosiect a oedd wedi fy meddiannu a chael fy ysbrydoli am saith mlynedd. Yn sicr, maen nhw wedi bod yn aros am esboniad, oherwydd dim ond ychydig o bobl agos iawn oedd yn eu hadnabod ychydig ddyddiau o'r blaen, er ei fod wedi'i gynllunio o'r diwrnod y penderfynais ...

... am nawr ...

chi egeomates
Dim ond pan fydd y gysyniad o newid cyd-destun yn dechrau crafu ... Rwy'n rhannu un o'r ffarwelion gorau yr wyf wedi'u gweld gan un o'm mentoriaid. Gan nad oeddwn am eich cynnwys chi yn y post ffarwel gyffredinol a sefydliadol (rydych chi'n rhywbeth arall), dywedais: Bod yn 09: 30 o ddiwrnod 28 o Fehefin ...

4 eiliadau pwysig yn hanes Geofumadas

- Dylem gael blog ... Dywedodd fy mhennaeth (EM), gyda'i golwg yn cael ei ddatgysylltu o'r byd hwn. Roeddwn yn teimlo cywilydd o beidio â gwybod y gair am ddyn o flynyddoedd 73 wedi crybwyll i fy nghwyn ystyfnig pam yr wyf yn datgysylltu y Rhyngrwyd yn bwrdeistrefi stentaidd yn gwneud gwaith cynnal a chadw. Mwy na dywedodd gyda ...

Cartitas

Fe'i hailgylchwyd o'm nosweithiau unigol yn Guatemala, dim ond nawr rydw i'n mynd i adael yno. Rwy'n gadael rhywbeth i chi ddiddanu. Gwn, nid yw'n llenwi'r obsesiwn â thechnoleg ... ond mae'n bodoli. Roedd hi'n ferch melys gyda llygaid duon a gwallt syth i'r ysgwyddau, o berthnasau breintiedig gweithwyr yr ysgol breswyl ...

Sut i gysylltu â'r Rhyngrwyd mewn ardaloedd anghysbell

Roeddwn bob amser yn meddwl beth fyddwn i'n ei wneud pe bai'n rhaid imi fynd i fyw mewn tref fechan, lle mae mynediad i'r cysylltedd yr ydym yn ei fwynhau yn y ddinas yn gyfyngedig. Yn fwy nawr, mae ein hobïau am y rhyngweithio a ddaeth gyda'r Rhyngrwyd yn ein gwneud yn ymwybodol iawn o negeseuon post newydd, newyddion ar rwydweithiau cymdeithasol ...