Rhestr Allforio cyfesurynnau daearyddol Google Earth o Excel, Delwedd a Rich Text

Mae hwn yn enghraifft fel gydag Excel y gallwch anfon cynnwys at Google Earth. Yr achos yw:

Mae gennym restr o gyfesurynnau mewn fformat daearyddol degol (lat / lon). Rydym eisiau anfon at Google Earth, ac rydym am ddangos cod y pwynt o ddiddordeb, testun mewn print trwm, testun disgrifiadol, ffotograff o'r pwynt a hypergyswllt i agor tudalen ar y Rhyngrwyd.

Isod ceir enghraifft o'r hyn y gobeithiwn ei ddangos wrth glicio ar y pwynt:

Y cod yw: XL-3458

Hyd:

103.377499-

Lledred:

20.654443

A dyma beth rydym yn gobeithio ei weld:


XL-3458

Y sgwâr canolog

Tŷ Mr. Joaquín Gómez Padre, lle'r oedd y Brifysgol Genedlaethol yn bodoli ar y dechrau ac sydd bellach wedi'i hadfer fel amgueddfa a warchodir gan y Sefydliad Cenedlaethol Anthropoleg

Gweler y dudalen ar y Rhyngrwyd


Er y bydd y templed yn cael ei lanlwytho, ysbryd yr erthygl yw esbonio sut i'w wneud ar eich pen eich hun.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud yw creu'r tagiau html mewn colofnau ar wahân er mwyn gallu cydgasglu: Y cod fyddai:

<p><strong>Y sgwâr canolog</ cryf></ P>
<p>Tŷ Mr. Joaquín Gómez Padre, lle'r oedd y Brifysgol Genedlaethol yn bodoli ar y dechrau ac sydd bellach wedi'i hadfer fel amgueddfa a warchodir gan y Sefydliad Cenedlaethol Anthropoleg</ P>
<p>

<p><img src = »http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Casas_actiopan.jpg/800px-Casas_actiopan.jpg»Lled =»144»Uchder =»168«></ P>

<p>

<p><a href = »http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_actiopan.jpg«>Gweler y dudalen ar y Rhyngrwyd</a></ P>

Mae pob label y mae <p> yn dangos ei fod yn llinell ar wahân, yn cau gyda </ p> sy'n cyfateb i Enter.

Yna, mae'r <strong> yn label i ddangos bod y testun hwn mewn print trwm, wrth gwrs yn ei gau gyda </ cryf>

label yw im ar gyfer y ddelwedd, sy'n cynnwys eiddo fel lled (lled), uchder (uchder) a'r cyfeiriad lle mae'r ddelwedd (src)

Yn olaf, ceir y tag hypergyswllt, sy'n agor gyda <a href, yna mae'r cyfeiriad a'r testun sy'n cysylltu'r hyperddolen, ac yn cau â </a>

Yr hyn sydd wedi'i farcio mewn porffor yw cynnwys a fyddai'n newid gyda phob delwedd, felly bydd gennym ddiddordeb wedyn i'w adael mewn celloedd.

Heb lawer o elw, fe welwch chi wedyn y byddai'r swyddogaeth gytûn yn cael ei chrynhoi i rywbeth fel hyn:

= CYSYLLTIEDIG(<p><strong>,CELDA,</ cryf></ P>,CELDA,<p>,CELDA,</ p> <p> <p><img src = »,CELDA,»Lled =»,CELDA,»Uchder =»,CELDA,«></ P><p><p><a href = »,CELDA,«>,CELDA,</a></ P>)

Sy'n awgrymu, y byddwn yn meddiannu colofnau 8 i storio'r holl ddata yr ydym am ei ddangos. Er, yn achos y rhai sydd â labeli sy'n defnyddio'r symbol = a bod dyfynodau dwbl yn gymhleth yn Excel yna mae'r cyntaf yn dynodi swyddogaeth ac mae'r ail yn cael ei ddefnyddio i wahanu cynnwys testunol. Caiff hyn ei ddatrys trwy osod y cynnwys hwn mewn celloedd ar wahân fel pe baent yn destun.

Yn olaf, mae gennym hyn:

lat long i google earth

Ac i anfon i Google Earth rwyf wedi gosod botwm sy'n cynhyrchu'r ffeil. lat long i google earthYno, rydych chi'n nodi'r llwybr lle mae'r ffeil a'r enw rydych chi'n disgwyl ei gael o'r disgrifiad o kml pan gaiff ei arddangos yn y panel chwith.

Mae gan y templed rai arwyddion wrth symud y llygoden dros y celloedd i awgrymu sut y dylid cofnodi'r data. Yn gyffredinol, mae ganddo broblem fel arfer pan na chaiff y macros eu galluogi a phan nad oes gan y llwybr lle mae'r ffeil yn cael ei chreu hawl i ysgrifennu.

Yno mae gennym ni, gallwch chi chwilio yn ôl cod yn bar ochr Google Earth, a dangosir clicio ar y pwynt fel y disgwyliwyd.

lat long i google earth

latlon i Lawrlwythiadau google earhtLawrlwytho enghraifft kml

Mae'n gofyn am gyfraniad symbolaidd ar gyfer y lawrlwytho, y gallwch chi wneud ag ef Paypal neu gerdyn credyd.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


Problemau cyffredin

Efallai y bydd un o'r digwyddiadau canlynol yn ymddangos wrth ddefnyddio'r cais:


Gwall 75 - Ffeil llwybr.

Mae hyn yn digwydd oherwydd nad yw'r llwybr sydd wedi'i ddiffinio lle mae'r ffeil kml i'w chadw yn hygyrch neu nad oes unrhyw ganiatâd ar gyfer y weithred hon.

Yn ddelfrydol, y nod yw gosod llwybr ar ddisg D, sydd â llai o gyfyngiadau na'r hyn sydd gan ddisg C. fel arfer.

D:

Mae'r pwyntiau'n dod allan yn Pegwn y Gogledd.

Mae hyn fel arfer yn digwydd, oherwydd yn ein ffenestri, fel y nodwyd yn y cyfarwyddyd i'r templed weithio, rhaid sefydlu'r cyfluniad rhanbarthol yn y panel rhanbarthol:

 • -Pwynt, ar gyfer gwahanydd degolion
 • -Coma, ar gyfer gwahanyddion miloedd
 • -Coma, ar gyfer gwahanydd rhestrau

Felly, dylai data fel: Dylai mil saith gant ac wyth deg metr gyda deuddeg centimetr gael ei weld fel 1,780.12

Mae'r ddelwedd yn dangos sut mae'r cyfluniad hwn yn cael ei wneud.

Dyma ddelwedd arall sy'n dangos y cyfluniad yn y panel rheoli.

Unwaith y bydd y newid wedi'i wneud, caiff y ffeil ei chynhyrchu eto ac yna, bydd y pwyntiau'n ymddangos lle mae'n cyfateb yn Google Earth.

Os oes gennych gwestiwn, ysgrifennwch at y gefnogaeth e-bost editor@geofumadas.com. Dylech bob amser nodi fersiwn y ffenestri rydych chi'n eu defnyddio.

Ateb 22 i "Allforio rhestr o gyfesurynnau daearyddol i Google Earth, o Excel, gyda delwedd a thestun cyfoethog"

 1. Rwyf eisoes wedi lawrlwytho'r templed y byddaf yn ei astudio ac unrhyw amheuaeth neu addasiad y byddaf yn ysgrifennu atoch. Diolch g '

 2. Nid wyf yn gweld cyswllt i wneud taliad trwy drosglwyddiad banc. Rwy'n dod o El Salvador. Diolch yn fawr

 3. Lawrlwythwch y ffeil Excel, ac rwy'n ei chael hi'n anodd llwytho lluniau o'm disg D: / obras / alc, anfonwch eglurhad ataf gan y gallaf lwytho'r lluniau o'r cyfeiriad hwnnw.
  A oes angen i'r lluniau fod o faint penodol? neu gallwch weithio gyda lluniau 4 mb

 4. amcangyfrifir ei bod yn ymarferol darllen delweddau sydd wedi'u storio'n lleol mewn cyfrifiadur personol neu drwy ddefnyddio gyriannau rhwydwaith. Diolch yn fawr

 5. Helo, mae gen i ddiddordeb mewn prynu'ch templedi. Rwy'n dod o Peru, ond pan fyddaf yn rhoi'r ddolen trosglwyddo cyfrif banc i chi, nid wyf yn cael unrhyw beth fel Awst i adneuo'ch arian

 6. Mae'n ddrwg gennym am y digwyddiad, ond rydym eisoes wedi ei ddatrys ac mae'r system dalu eisoes wedi'i galluogi.

  Cyfarchion.

 7. Mae'r lawrlwytho yn cynnwys gallu addasu ffeil ffynhonnell neu brif macro'r rhaglen yn rhagori.

 8. Yn wir, y datwm sydd gennyf yn Google Earth yw'r WGS84.
  Ydych chi wedi dod o hyd i'r rheswm dros y methiant gyda'm data?

 9. Diolch am y cyflymder yn yr ateb a weithiodd. Fodd bynnag, pan fyddaf yn rhedeg y ffeil «kml» gyda Google Earth, nid oes bron yr un o'r pwyntiau cyfesuryn yn ymddangos a dim ond ychydig sy'n cael eu gweld, bron bob amser yr 1º a'r olaf o'r gyfres, ond yn eithaf pell o'r hyn sy'n cyfateb (100 Kms Pe. ). Fe wnes i ddiflasu ar wneud profion a dim byd. A gaf i anfon y ffeil atoch gyda'r data wedi'i uwchlwytho i ryw e-bost? Felly byddech chi'n gweld beth sy'n digwydd. Diolch yn fawr

 10. Mae honno'n broblem hysbys, fel y mae wedi'i hysgrifennu uchod.
  Newidiwch y llwybr, rydych chi'n rhoi'r ffeil i'w chreu yn uniongyrchol yn C: ac yn aml ni chaniateir hynny gan y gosodiadau Windows. Defnyddiwch lwybr arall a gwnewch yn siŵr ei fod yn bodoli.

 11. Mae'r rhaglen yn ymddangos yn wych i mi ac mae wedi costio llawer i mi ddod o hyd iddi.
  Cefais y peth yn erbyn talu'r $ 2 ond mae'n ymddangos pan fyddaf yn ei gyflawni nad yw'n gweithio a bod rhybudd yn dod allan sy'n dweud:
  “Mae'r gwall '75' wedi digwydd ar amser rhedeg.
  Gwall wrth gyrchu'r llwybr neu'r ffeil »
  Byddaf yn gwerthfawrogi a allwch ddweud wrthyf sut i'w datrys neu os byddwch yn anfon ffeil Excel arall ataf, cyn gynted â phosibl, oherwydd mae'n rhaid i mi baratoi gwaith o gynrychioli pwyntiau daearyddol ac rwy'n eithaf hwyr.
  Regards,

 12. Mae'n dibynnu ar y dadleoli.

  Os cânt eu dadleoli ychydig fetrau (10 i 15 metr) mae hyn oherwydd bod y ddelwedd google wedi'i dadleoli, gallwch ei gweld yn newid y ddelwedd i flynyddoedd blaenorol ac fe welwch fod y georeference yn eithaf gwael. Er bod y cyfesuryn yn gywir.

  Os yw'r dadleoliad yn fwy, gallai fod eu bod yn gyfesurynnau Datwm arall. Mae Google yn defnyddio WGS84.

  Os yw'r cyfesurynnau'n cwympo mewn rhan arall o'r blaned, gallai fod eich bod chi'n mynd i mewn i lledred a hydred yn ôl. Neu nid ydych yn defnyddio'r arwydd: Yn hemisffer y gorllewin mae'r hydred yn negyddol, yn hemisffer y de mae'r lledred yn negyddol.

 13. Cyfraniad da iawn yn unig y byddwch yn sylwi arno pan fyddaf yn rhoi fy nghyfesurynnau ddim yn dangos iddynt yn union ble mae ... Pam ydych chi'n meddwl y bydd yn ??

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.