Arwydd Bentley, Schema wizzard

Siaradais o'r blaen o resymeg a tharddiad Bentley Cadastre, sy'n gais ei hun Map Bentley sy'n canolbwyntio ar reoli tir yn manteisio ar seilwaith xfm a rheolaeth topolegol.

Yn fy marn i (personol), mae gweithredu Bentley Cadastre yn meddiannu mwg allgymdeithasol rhag ofn cychwyn o'r dechrau, efallai y bydd yn haws i'r rhai sydd eisoes yn gwybod Bentley Map neu a ddefnyddir o leiaf Daearyddiaeth Microstatio. Fel y dywedais o'r blaen, mae ganddo lawer i'w roi (mwy nag y gallech ei ddisgwyl) ond cyn i ddefnyddiwr cyffredin ddod â chwestiwn sylfaenol cyntaf i chi:

Sut ydw i'n gweithredu hyn?

Yn unol â chais y defnyddwyr, gweithredodd Bentley yr hyn a elwir yn Schema Wizard, sy'n arwain cam wrth gam i greu nodweddion topolegol y bydd eu customizations yn cael eu storio mewn ffeil xml o'r enw sgema. Dyma beth fyddai'n cael ei wneud gan Gweinyddwr Geospatial, y siaradais o'r blaen ac mewn rhyw ffordd, gellir ystyried bod y dewin hon yn welliant yn yr ymagwedd at y defnyddiwr ond yna gellir addasu'r cais hwnnw ymhellach.

Mae'r rhesymeg yr un fath â chyflwr AutoCAD Civil 3D yn y drefn o greu lleiniau, yr wyf yn siarad â hwy pan ddangosom ni greu'r cwrs a'r siart pellter ond nid mor syml. Gadewch i ni weld sut mae'r Dewin Schema yn gweithio

Sut i'w actifadu

I ddechrau, ewch i "Dechrau / pob rhaglen / Bentley / Bentley Cadastre / Bentley Cadastre Schema Dewin"

cadarn bentley

Yna dylai'r panel croeso ymddangoscadarn bentley sy'n rhoi'r opsiwn i ni barhau, canslo neu ymgynghori â'r help.

Yn y cwestiwn cam nesaf sef y ffeil hadau y bydd yn gweithio gyda hwy. Bentley yn galw "ffeil had" i nodweddion o ffeil yn amrywio o unedau mesur, onglau fformat, gan ffurfio lefel (haenau) i amcanestyniad a'r ffeil bydd mewn nodweddion 2D neu 3D. Bentley yn dod â rhai ffeiliau trwy barod i had rhagosodedig "Ffeiliau / Bentley / lle gwaith system rhaglen / / SEED."

Nawr, y ffeil hadau yr ydych yn ei ofyn yn yr achos hwn yw xml, hynny yw, ffeil had ar gyfer xfm.

Ar gyfer hyn mae yna hefyd rai ffeiliau hadau yn "C: Dogfennau a Lleoliadau Pob Rhaglen Rhaglen Data Bentley WorkSpace Projects Enghreifftiau o Gemodol BentleyCadastre yn methu sgemâu hadau" a dônt fel enghreifftiau:

 • EuroSchema.xml
 • DefaultSchema.xml
 • NASchema.xml

Yn yr achos hwn, byddaf yn defnyddio'r Deafault.

cadarn bentleyBeth i'w addasu

Oddi yno, bydd panel cyfluniad yr haen topolegol yn ymddangos a fydd yn storio'r parseli lle mae angen diffinio:

 • Mae enw'r haen topolegol yn dod yn "tir", yn yr achos hwn, byddaf yn ei alw'n "eiddo"
 • Gofynnwch hefyd am enw'r prosiect, byddaf yn ei alw'n "Catastro_local2"
 • Yna gofynnwch enw'r categori, byddaf yn ei alw'n "Cadastre"
 • Ac yn olaf, enw'r gweithle (man gwaith), byddaf yn ei alw'n "ms_geo"

cadarn bentley Y panel nesaf yw diffinio nodweddion yr elfennau o'r math ffigur a gaewyd (Polygonau):

 • Enw'r dosbarth nodwedd, byddaf yn ei alw'n "Poligono_de_predio", nid yw'n derbyn cymeriadau arbennig
 • Enw ardal wedi'i gyfrifo, byddaf yn ei alw'n "area_calculated"
 • Unedau mesur, byddaf yn defnyddio metrau sgwâr a byddaf yn ei alw'n "m2"
 • Yna gallwch chi ychwanegu ffurfweddiadau eraill ar gyfer labeli'r plotiau

Mae Bentley bob amser yn cadw'r mwg o drin naill ai siapiau, fel y mae'r panel blaenorol neu "ffin nod", sef syniad canolid y tu mewn i ardal sydd wedi'i gau yn ordegol ond a all fod yn wrthrychau llinellol heb ffurfio siâp. Wrth gwrs, ni all y ddau haen gyd-fyw yn yr un topology, felly y panel nesaf yw ffurfweddu'r topoleg llinol (Llinellau):cadarn bentley

 • I ffenestri'r plotiau byddaf yn eu galw "ffiniau"
 • Ar bellter cyfrifedig y ffiniau, byddaf yn ei alw'n "length_calculated"
 • Yna mae'n gofyn i mi os wyf am i'r labeli hynny gael eu dangos yn y geometregau llinellol

Y panel nesaf yw gosod nodweddion topolegol gwrthrychau nod-nod (Pwyntiau), gall hyn gyd-fynd mewn un haen â topoleg ffiniau a siapiau hefyd.

 • Yn yr un modd ag uchod, gofynnwch am yr opsiwn os ydych am labelu ac enw'r maes yn y strwythur xml

Yn olaf, mae'n dangos panel o ganlyniadau'r ffurfweddiad a wnaed fel y gallwn achub y ffeil sgema. Dwyn i gof ein bod wedi gwneud haen parsel ar hyn o bryd, ond gellid ychwanegu eraill at y botwm "haeniadol" megis haen parseli, perimedrau trefol, cymdogaeth, cytref, ardal, rhanbarth, sector, map ac ati.

cadarn bentley

Byddaf yn galw'r sgema "Cadastre_local2" a gwasgwch y botwm "Gorffen"; ymddengys sgrin du sy'n storio popeth ac rydym wedi gorffen.

Sut i'w ddefnyddio

Os byddwn yn arsylwi, bellach mae cysylltiad â'r prosiect wedi'i ffurfweddu wedi'i chreu fel y gwelir yn y graffig. Dyma'r hyn a wnaed yn flaenorol ar droed wrth greu'r ffeil "ucf" ac mae hynny'n cael ei storio yn y ffolder defnyddiwr o fewn y gweithle, fel y dangosir yn yr ail graffig,

cadarn bentley

cadarn bentley

Mewn gwirionedd, wrth fynd i mewn, mae'r prosiect yn agor yn y ffolder a grëwyd, mae'n dod â ffeil enghreifftiol hyd yn oed. Gwelwch hynny ar hyn o bryd y diffinnir y defnyddiwr a'r rhyngwyneb rhag ofn ein bod wedi ei ddiffinio.

cadarn bentley

Ac yno mae gennych, y topolegau lleiaf posibl a grëwyd ar y panel cywir, offer Bentley Cadastre ac yn barod i weithio. Dangosir panel hefyd i gysylltu â chronfa ddata y tro cyntaf.

cadarn bentley

Mae'n amlwg mai hwn yn syml yw creu sylfaenol y ffeil sgema i weithio gyda phrosiect catastig, mae'n amlwg bod y Gweinyddwr Geospatial yn gallu gwneud hyn gyda phoen ychydig yn fwy a'i addasu i'r sublime. Fe'i gwelwn ni ddiwrnod arall.

Co
nclusion

Yn fyr, mae gwelliant nodedig yn yr ymagwedd at ddefnyddiwr Bentley Map neu MicroStation, o leiaf am y gwaith o greu strwythur topolegol creu heb XFM o'r dechrau gyda'r Gweinyddwr Geospatial a gweithredu cfu greu unwaith.

Er hynny, mae cwestiwn y defnyddiwr yn parhau i fod yn: Wel, nawr mae'n rhaid i chi dynnu llawer? oherwydd yn hyn o beth, mae'n fyr sut mae'r llawlyfrau'n cael eu gwneud, wedi'u ffocysu i ffenestri ac nid yn union â phrosesau.

Mae'n parhau i ddysgu popeth y mae'n ei wneud o ochr y defnyddiwr ynglŷn â safonau topolegol a nodweddion sylfaenol eraill Map Bentley megis dadansoddiad gofodol neu thematization.

Ymatebion 4 i "Bentley Cadastre, Schema wizzard"

 1. Still er bod rhywbeth wedi ei ddiweddaru ers hynny yn y sefydliad a oedd yn ei hyrwyddo ac nad oes neb yn deall y pwnc. Rwy'n ei osod fy hun ond braidd yn anferth ...

 2. Helo G! ... Rwyf eisoes eisiau gwybod sut y gwnaed y mapiau xfm ... mae'r tutotial hon yn wych ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.