PhotoModeler, mesur a modelu'r byd go iawn

modelwr lluniau

Mae PhotoModeler yn gais System EOS, a grëwyd gyda'r SDK o LeadTools, o'r gorau rwyf wedi ei weld, yn caniatáu i chi greu gwrthrychau a senarios 3D o ffotograffau yn y dechneg o'r enw modelu lluniau. Cyn Dywedais wrthynt am MDL sy'n gweithio gyda Microstation, ond yn yr achos hwn rydym yn sôn am raglen gyflawn sydd, ar wahân i'r modelu, yn cynnwys swyddogaeth sganiwr.

Y weithdrefn

Mae egwyddor y llun wedi'i lunio wedi'i seilio ar fath o "safbwynt cefn", lle ystyrir bod unrhyw ffotograff a gymerir yn cynnal rhai paramedrau o safbwynt y gellir eu gwrthdroi ar gyfer adeiladu gwrthrychau mewn tair dimensiwn.

modelwr lluniau

Mae'r geometregau sylfaenol, y mae'r rhan fwyaf o isadeileddau wedi'u hadeiladu, yn ffigurau geometrig syml, megis paralellogramau, conau, pyramidau. Os gallwch chi neilltuo mesuriadau i'r geometregau hyn o linellau, pwyntiau cyfeirio a siapiau rheolaidd sy'n ffurfio'r geometregau hyn fel petryalau, sgwariau, cylchoedd neu polygonau rheolaidd yna mae'n bosib creu ffigurau tri dimensiwn. Fel ffaith ychwanegol, rydym yn ychwanegu'r wynebau bod gan wrthrych fel arfer (mesurau blaen, gwaelod, chwith, dde, uchaf a gwaelod) a mesurau hysbys.

modelwr lluniau

Y canlyniad

Mae'r rhaglen yn cynnwys yr awtofformau mwyaf cyffredin, y gallwch chi ddynodi delwedd fflat, pwyntiau, wynebau, llinellau ac wrth gwrs pellteroedd i'r gwrthrych gymryd graddfa go iawn.

Po fwyaf o luniau sydd gennych, gwahanol onglau, mesuriadau go iawn a datrysiad uchel, mae'n bosibl cael amodau manwl gywir. Er bod y rhaglen yn cynnwys ystod eang o nodweddion y camerâu neu amodau cipio y gellir eu ffurfweddu i gael canlyniadau gwell.

modelwr lluniau

Y peth nesaf yw dewis pa fath o ansawdd delweddu a ddisgwylir, sy'n amrywio o linellau fector i weadau y gellir eu neilltuo ar gyfer arwynebau. Yna mae'n bosibl allforio i dxf i'w ddefnyddio gyda rhaglenni eraill a ddefnyddir yn gyffredin.

ceisiadau

Gellir cymhwyso'r mathau hyn o raglenni at:

  • Pensaernïaeth
  • Cadw adeiladau hanesyddol
  • Mwyngloddio
  • Electromecaneg
  • Modelu ac animeiddio 3D
  • Gwyddoniaeth fforensig

Yn ôl y wybodaeth, mae yna rai gweithredoedd penodol i weithio gydag orthoffotos, gyda'r hyn y gellid ei ddeall y gallai fod yn ddefnyddiol mewn ffotogrammetreg, er ei bod yn ymddangos nad ei brif gwsmeriaid yw hi.

Graddfa fodwlaidd

Mae gan y cais o leiaf tair graddfa modiwlar, yn amrywio o $ 995:

  • PhotoModeler

Mae hyn yn cynnwys nodweddion i greu gwrthrychau fector o ffotograffau, yn ogystal â chyfluniad o eiddo'r camera a modelu ffigur dynol sylfaenol.

  • Awtomeiddio PhotoModeler

Yn hyn o beth, rydym yn ychwanegu'r galluoedd o greu templedi o fodelau, i argraffu'r gwrthrych mewn modd sy'n gallu ei ail-greu yn gorfforol. Mae hefyd yn bosibl awtomeiddio rhai arferion.

  • Sganiwr PhotoModeler

Yn y fersiwn hon mae yna opsiynau i greu arwynebau dwys a ffigurau mwy cymhleth.

Gallwch weld mwy o wybodaeth ar y dudalen PhotoModeler, gallwch lawrlwytho fersiwn demo, sy'n cynnwys enghreifftiau a llawer o nodweddion; ond nid pob un.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.