Geoinformatics, 7 edition ... GIS a llawer i Hispanics

Mae wythfed rhifyn y cylchgrawn Geoinformatics ar gael erbyn hyn, sy'n disgleirio yn y dull GIS ar lefel geo-ffrâm “ysblennydd” yn unig, er ei bod yn drawiadol bod mwy nag un erthygl ar yr achlysur hwn yn seiliedig ar brofiadau gwledydd Sbaeneg eu hiaith.

geoinformatics gvsig 1 GvSIG.

Un o'r erthyglau hyn ag ymagwedd hispanig yw un prosiect gvSIG, credwn ei fod yn gyflawniad da o welededd menter sy'n costio treth y bobl ac y gallai hynny barhau ar gyflymder cyflymach fod yn arf ardderchog i'w ddefnyddio am ddim.

Wrth gwrs, os nad yw'n cyflymu ei ddatblygiad ymhellach, gallai barhau i fod yn fframwaith ar gyfer beirniadol gan yr "arbenigwyr mewn hacio ArcGIS" sydd, mewn llawer o achosion, yn iawn ond sydd fel arfer yn colli'r opteg oherwydd bod menter y llywodraeth yn tueddu i ymddangos yn araf ... neu oherwydd eu bod yn gwrthwynebu agor.

 

geoinformatics gvsig2. Mecsico ...

Un arall yr ydym yn hapus ei weld yw   Sganio ogofâu Naica, ym Mecsico. Erthygl ddiddorol am amodau eithafol sganio laser ...

Mae'n dangos nid yn unig y fethodoleg ond rhai casgliadau er nad yw'r gwaith wedi'i orffen eto. Mewn da bryd i'n ffrindiau o Fecsico, mae'r llun clawr yn ymwneud â'r erthygl hon, mae'n dangos sut mae'n rhaid i chi fynd yn gudd fel gofodwr i wneud y math hwnnw o ddaliadau, dim i'w wneud â'n ffrind o'r traethau noethlymun, hehe.

3. Mapio gwe 2.0 ...

image Beth mae'r uffern yn ei olygu wrth we 2.0 ... gyda. Wel, nid dyna'r cyfieithiad llythrennol ond mae'n erthygl sy'n ceisio ysmygu ar dueddiadau'r Rhyngrwyd yn yr hyn rydyn ni'n ei wybod cenhedlaeth 2.0.

Ym mhen Lambert-Jan Koops cyfeirir at destun cymwysiadau gwe gyda theclynnau mapio a theganau a GIS ar-lein. Yn ddiddorol, mae'r ysmygwr yn sôn am gynhyrchion fel MapGuide (Autodesk) a ProjectWise (Bentley), gan wneud perthynas ond yn syml, yn eglur o sut mae'r rhain yn enghreifftiau o esblygiad technolegau mewn celf i rannu syniadau i wella deallusrwydd ar y cyd.

Gwelir ffocws ceisiadau gwe mewn pedair lefel, gan ddechrau o sero wrth gwrs:

 • Lefel 0.  Maent yn geisiadau sy'n gweithio ar-lein a all-lein.
 • Lefel 1.  Dyma'r ceisiadau sy'n gweithio ar-lein a all-lein ond maen nhw'n fwy ymarferol ac yn gweithio'n gadarn mewn modd cysylltiedig.
 • Lefel 2.  Yn yr achos hwn, dylai'r ceisiadau hyn fod yn weithredol on y all-lein, mae ei ddefnydd datgysylltiedig bron yn amhosibl, felly mae'n wir Google Earth.
 • Lefel 3.  Mae hyn yn wir yn achos ceisiadau sy'n gweithio yn unig ar-lein, fel yn achos wikipedia.

Ar wahân i hyn, sy'n ymddangos yn glasur i mi, mae erthygl arall o'r enw «Where the GIS a'r byd rhithwir yn cwrdd… »Diddorol am rithwirionedd sy'n berthnasol i GIS ... er na ellir credu bod popeth mor ymarferol.

geoinformatics gvsig

4 GeoBIM

Mae Fritz Zobl a Robert Marschallinger yn disgleirio siarad am y Geo BIM, y tro hwn yn cyffwrdd ag ymagwedd y topograffi a pheirianneg gwaith sifil.

Hefyd yn yr agwedd hon o fodelu gofodol mae erthygl sy'n dangos integreiddio synwyryddion o bell gyda'r GIS, trwy fodel gofodol o allyriadau ffosfforws ...

 

 

5 Arloesi offer

geoinformatics gvsig Parhau â'r arolwg o offer topograffig o'r chwe rhifyn, yn yr achos hwn mae adolygiad o'r orsaf gyfan robotig Leica TPS 1200 +

 

Genhedlaeth newydd o Jena.  Yn yr erthygl hon dangosir rhai newyddion mewn offerynnau arsylwi daearol.

Pa deganau newydd mae Magellan yn dod â nhw ... dylem weld hyn, oherwydd bod Magellan gyda'i werthiant cyson ac nad oes neb yn gwybod pwy sy'n cefnogi ac yn parhau i ddyfeisio.

 

6. Mae mwy ...

Byddai'n well i mi argymell eich bod yn darllen ar-lein neu'n ei lawrlwytho fel pdf ar gyfer eich casgliad, dim ond pwyso 12 MB a'i lwytho i lawr yn gyflym.

 

 

 

 

4 Ymatebion i “Geoinformatics, rhifyn 7… GIS a llawer i Sbaenaidd”

 1. Fel arfer, rydw i bob amser yn ymwneud â chynnal arolygon topograffig i gynlluniau amlochrog ac ymhelaethu ar eu cynlluniau syfrdanol priodol. felly mae gennyf ddiddordeb mewn dyfnhau ar y pynciau sy'n gysylltiedig â'm gwaith.

 2. Diwedd y prosiect ym mis Hydref 2012;

  Mae'r Cenhedloedd Unedig (Cangen NGO - Adran Cartograffeg) yn cyflawni pris arbennig setliad gorsaf LEICA o € 1.000 (UD $ 1.211);

  Eich cyfrifoldeb chi yw costau cludo, yn amrywio yn ôl y wlad brynu ac yn daladwy cyn llongau.

  Gorsafoedd cyfanswm Leica robotic ar werth:

  - 8 Leica TCRP 1205 R300 R300 1203 a TCRP

  - 3 LEICA TS02 - 3 »

  - 4 Leica GX1230 GPS RTK

  E-bost cyswllt: un.org.ngo@gmail.com

  ********************
  Adran Cartograffig
  Y Cenhedloedd Unedig - Ystafell S-1093
  Washington, W 1913
  ********************

 3. Mae'n ymddangos i mi yn fenter dda ... nid dyna sut y byddent yn ei chywiro yn nes ymlaen pan fydd Google yn penderfynu integreiddio delweddau o gywirdeb da, eisoes gyda'r holl wybodaeth a gofnodwyd gan ddefnyddwyr

 4. Wrth siarad am We 2 a GIS, credaf yn bersonol mai Map Maker Google (yr offeryn ar-lein ar gyfer ychwanegu / creu data at fapiau stryd Google Maps) yw'r enghraifft fwyaf pwerus. Mapiwyd bron pob un o India fel hyn, gyda chyfraniad miloedd o bobl trwy'r dudalen we honno. Bydd swydd a fydd unwaith yn cael ei gwirio a'i chywiro yn gwasanaethu miliynau o bobl am amser hir. Datrysiad aruthrol i wledydd sy'n dod i'r amlwg, lle mae gwleidyddion yn diddanu eu hunain trwy weld sut i wneud mwy o arian yn lle cyfrannu pethau defnyddiol i'r gymdeithas sy'n eu bwydo ...
  Cyfarchion!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.