Quantum GIS, argraff gyntaf

Qgis Os yw ffrindiau gvSIG maent yn cadw eu haddewid, ddydd Llun nesaf Gorffennaf 27 bydd gennym fersiwn 1.9 yn sefydlog. Hyd yn hyn mae'r profion wedi bod yn wych, yn ôl y cyfaint a ganfyddir yn y rhestrau dosbarthu. Tra bod dydd Llun yn cyrraedd, oherwydd pan fyddaf yn gobeithio cael y boddhad o longyfarch y gair cydymffurfiad, ar gost yr ymdrechion sicr y mae'n rhaid i ddatblygwyr eu cyflawni, gadewch inni edrych ar Quantum GIS fel hyn o olwg aderyn.

Datblygwyd QGIS yn C ++ gan ddefnyddio'r pecyn cymorth Qt, mae'n rhedeg ar Windows, Mac a Linux. Cododd y prosiect ym mis Mai 2002, gyda chefnogaeth i 26 iaith a'i drwydded yw GPL.

Byddwn yn rhoi cynnig ar y fersiwn 1.02 sydd wedi fy ngadael yn eithaf bodlon i fod yn offeryn rhad ac am ddim, gellir ei lawrlwytho o'r cyswllt hwn a dyma'r tudalen swyddogol Qgis.

Qgis

Ymddangosiad Quantum GIS

Yr eiconograffeg a dyluniad y rhyngwyneb yw'r mwyaf y gellir ei ad-dalu, nid yw'n effeithio ar ddefnyddioldeb, ond mae'n effeithio ar flas corfforaethol (yn gwerthu) wrth ei gynnig. Ymddangosiad bod Fe beirniais yn flaenorol o gvSIG, oherwydd ar ryw adeg roedd ei ymddangosiad a gwahaniaethau creadigrwydd yn achosi rheolwr i ddweud wrthyf "mae'n edrych fel rhaglen hynafol, ymddengys bod rhai eiconau wedi'u gwneud gyda darnau Brintio Paent 8".

Qgis

Ond yn hyn o beth superficiality, QGIS gwneud yn dda iawn, hyd yn oed gyda syml cliciwch gallwch ddewis o wahanol themâu eiconograffeg 3 gysyniadu yn dda drwy hofran y llygoden dros y mater yn dangos sut y byddai'r rhyngwyneb edrych.

Nodweddion diddorol Quantum GIS

Mae QGIS yn gofyn am Glaswellt ar gyfer llawer o swyddogaethau y mae'r offeryn hwnnw wedi'u sefydlu'n dda, yn dda iawn am beidio â dyblygu ymdrechion. Wrth gychwyn QGIS a pheidio â chanfod ei fod wedi'i osod, mae'n codi rhybudd; yn yr achos hwn, rwy'n cynnal adolygiad heb gynnwys Glaswellt. Pan oeddwn i eisiau llwytho set ddata Glaswellt, oherwydd na chafodd ei osod, caeodd y cymhwysiad, felly nid wyf yn argymell ei ddefnyddio heb osod y ddau offeryn.

Qgis Y llwybrau byr, Mae llythyr wedi'i neilltuo i lawer o orchmynion, fel bod modd llwytho'r swyddogaeth trwy wasgu'r llythyr hwn. Mae hyn yn ymarferol iawn, rwy'n cofio ei fod yn AutoCAD yn un o'r triciau gorau pan wnaed bron pob gorchymyn trwy fysellfwrdd.

Y trosolwg, ar y panel chwith mae map sy'n dangos yr ardal leoli, gyda chydamseriad yn y ddau drac. Yn ddefnyddiol iawn, gallwch ddewis pa haenau rydych chi am eu gweld yn y trosolwg, a gellir ei ollwng hefyd fel ffenestr arnofio ar faint gwahanol.

QgisY ffrâm ochr, dim ond gwych, gallwch lusgo'r ategion fel labeli i'r blaendir, gellir eu gwneud yn arnofio, a chyda botwm dde syml actifadu neu ddadactifadu. Hefyd mae'r rheolaeth lled yn llusgo syml nid yn unig yn y panel chwith ond hefyd yn yr un isaf.

Y panel gwaelod, wrth arddangos y tabl priodoleddau, mae'n ymddangos yn yr ardal, ond gall hefyd fod yn arnofio. Swyddogaethol iawn, gydag opsiynau chwyddo i'r rhesi a ddewiswyd a newid lled y golofn gyda llusgo syml o'r llygoden. Hefyd yn y ffrâm isaf mae ganddo'r swyddogaethau o chwilio a dewis, yn debyg i Manifold GIS, ar wahân i'r bar statws syml.

quantum gisMae ffurfio'r hwn ddyluniad rhyngwyneb yn ei gwneud yn fwy defnyddiol, pa iframe yw'r gorau, yn fy atgoffa MicroStation, fel yn yr achos hwn, efallai y bydd y priodoleddau ffenestr yn cael ei ddefnyddio heb effeithio gweithrediadau eraill.

dadansoddi dataA yw'r hanfodion geoprocessing ac ymchwil y gall fod angen i rywun, ar yr olwg gyntaf mae rhai nodweddion diddorol iawn sy'n well ei weld ar achlysur arall, fel fTools ategion cynnwys modelu tir, hydrolegol ac eraill.

Qgis Cymhorthion ychwanegolFel unrhyw gymhwysiad gpl, mae ei elw yn yr ategion y mae'r gymuned yn eu gwneud fesul tipyn (er gyda'r fantais o beidio â bod yn Java), yn ddiofyn mae'n dod â'r pethau sylfaenol ac ymddengys nad ydynt ond ychydig ond nid ydynt mor syml ag y maent yn ymddangos: gellir eu llwytho. Mae gan haenau WFS, eu hallforio i MapServer, dal cyfesuryn, ychwanegu cymhorthion i'r olygfa fel gogledd, graddfa a hawlfraint, testun wedi'i amffinio gan atalnodau, mae ganddo drawsnewidydd dxf i shp, ategyn i ddelweddau georeference, consol gps, consol python, cydlynu rhwyll , ac ati. Ond y peth gorau yw'r opsiwn i lwytho'r ategion Glaswellt sy'n bwnc ar wahân. Yn debyg i'r hyn sy'n digwydd gyda gvSIG a Sextante er bod aeddfedrwydd Glaswellt yn barchus, un o'r offer GIS hynaf.

Yn ddiddorol trawsnewidydd ogr, sy'n gallu newid haenau rhwng gwahanol fformatau, megis SHP, DGN, GPX, GML, csv, KML, MapInfo a gofod BD drwy ODBC, MySQL, PostgreSQL, ymhlith eraill.

O'r gorau: dxf i shp a kml i dxf, yn sylfaenol ond heb ei wneud gan raglenni talu eraill.

Swyddogaethau sylfaenolFel offer eraill, gallwch greu nodau tudalen gofodol, grwpiau o haenau, mae gan yr haenau reolaeth chwyddo leiaf ac uchaf, rhwyddineb ychwanegu systemau cydlynu a thaflunio; rhag ofn haenau shp, os oes ganddynt prj, mae Qgis yn achub y wybodaeth hon. Mae llawer o brosesau yn cynnwys bar cynnydd, sy'n dda iawn yn ein barn ni.

Qgis Mae'n ddiddorol iawn sut mae priodoleddau'r gwrthrychau wedi'u ffurfweddu, oherwydd yn yr un panel mae tabiau ar gyfer priodweddau cyffredinol, symboleg, metadata, labeli, gweithredoedd a phriodoleddau tablau; gellir arbed popeth fel arddull .qml a'i lwytho i'w gymhwyso i haenau eraill. Mae'r bwrdd hwn hefyd yn arnofio a gellir addasu ei led a'i uchder i flasu. Gellir agor hyd yn oed y panel hwn ac eraill fel cais ar wahân.

quantum gis Gelwir hefyd y nodweddion sy'n ymddangos yn syml ond maent yn cario cyfleustodau mawr, megis mesur pellteroedd parhaus, mae'n adlewyrchu mewn panel tabl, gan gynnwys y pellter pob segment sylw.

Mynediad a golygu data

Gallwch lwytho data fector shp, gml, Mapinfo a ddf, er y gellir trosi data o fformatau eraill trwy'r trawsnewidydd OGR. Hefyd haenau fector trwy WFS a PostGIS. Mae Redeemable, yn caniatáu ichi nodi'r amgodio cymeriad wrth lwytho'r haen.

Yn achos haenau raster, mae'n cefnogi llawer, heblaw am WMS. Yn ogystal, mae'n cynnwys darllen safonau OGC WFS, WCS, CAT, SFS, a GML.

I greu haenau fector newydd gellir eu gwneud trwy ffeiliau siâp OGR neu Glaswellt. Mae'r prosiectau'n cael eu cadw fel XML gydag estyniad qgs, lle mae'r haenu ar ffurf gvSIG yn cael ei arbed.

Fel ar gyfer golygu data, manylebau megis system gydlynu, unedau, manwl gywirdeb degol, galluogi golygu topolegol, caniatâd neu gyfyngu ar bolygonau sy'n gorgyffwrdd yn yr un amodau haen a snap (math a goddefgarwch) ar gyfer pob haen sydd ar gael yn y prosiect. Mae'r olaf yn ddiddorol, er fy mod yn siomedig mai dim ond opsiwn segment ac fertig sydd ganddo. Rwy'n mynnu, rhaid i laswellt fod yn gyfiawnhad dros hyn.

Ceisiais olygu haen, gan roi verteb, ond fe'i gwelais yn eithaf araf, heblaw am yr angen i ychwanegu'r opsiynau clymu (Mae'n ddrwg gennyf am fy nhriwder, dyma'r tro cyntaf i mi chwarae'r tegan). Byddaf yn ei weld yn nes ymlaen pan fyddaf yn llwytho'r offer golygu Glaswellt. Nid yw'n ymddangos bod trac ychwaith os yw sawl un yn golygu haen ar yr un pryd, pwy bynnag sy'n arbed gyntaf sy'n ennill. ugh!

Allbwn data

At ddibenion allbwn cyflym, mae opsiwn i achub yr olygfa fel delwedd, ac ategyn i'w argraffu yn gyflym, ond yn wahanol i gvSIG, nid oes ganddo reolaeth cynllun ar ffurf ArcView; ond cyfansoddwr print sy'n ymddangos i mi ychydig wedi'i dynnu o'r gwallt, er ei fod yn caniatáu llwytho setiau data, labeli, blychau a symbolau, a gellir creu sawl cyfansoddiad ar gyfer prosiect, ni ddarganfyddais sut i'w cadw fel templedi; dywed y llawlyfr ei bod yn bosibl. Rwy'n dyfalu bod pethau gwell mewn ategion Glaswellt at y dibenion hyn.

Quantum gis vs ArcGIS

Wrth gwrs, byddwn ni, ar ôl y bore nesaf.

 

28 Ymatebion i “Quantum GIS, argraff gyntaf”

 1. Hi, yr wyf yn deall ei bod yn radwedd, fodd bynnag, nid yw'n rhan o Qgis ac nid yw meddalwedd am ddim, felly byddai'n ddoeth i wneud y cafeat yn y blog. Wedi'r cyfan, mae'n ymddangos bod y gweddill yn well.

 2. Mae fy nghwestiwn yn ymwneud â glaswellt a qgis, rwyf wedi bod yn symud i'r ddau feddalwedd ond mae gen i broblem ac nid wyf yn gwybod a yw'n cyfyngu'r rhaglen neu'n cyfyngu ar wybodaeth ar fy rhan i, y cwestiwn yw, a oes gan qgis neu laswellt fodiwl golygu mwy cyflawn ? Rwy'n golygu snapio lle maen nhw'n cael eu actifadu, neu sut i wneud, er enghraifft, auto-gwblhau polygon gydag un cyfagos, rhywbeth sy'n gysylltiedig â'r math hwnnw o beth

 3. Mae gan AutoDesk gais y byddwch yn ei lawrlwytho am ddim, fe'i gelwir yn trueView, gyda hyn gallwch chi drosi'r ffeil dwg i fformat dxf

 4. Helo cydweithwyr, mae'r ymholiad fel a ganlyn, sut y gallaf agor ffeiliau estyniad .dwg yn Quantum Gis? Mae'r ategyn Dxf2Shp yn cyfeirio at y math dxf yn unig.

  Gorau o ran.

 5. Mae'r rhaglenni hyn yn darllen y ffeiliau math o ffeiliau siâp, os mai yn y fformat hwn y mae gennych ddata ArcGIS. Yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw ailadeiladu'r mxd trwy brosiect cyfatebol.
  Os yw'ch data mewn data daear, gallwch hefyd ei fewnforio.

 6. noson dda a all fy helpu i symud o ArcGis i Kosmo neu gvsig neu ryw offeryn rhad ac am ddim, mae arnaf ei angen ar frys oherwydd mae'n sôn am ddiwedd mater yn diolch yn fawr iawn.
  fy e-bost yw ocampogiraldo@gmail.com

 7. Rwy'n sganio polygonau gan ddefnyddio orthoffot WMS fel sylfaen.

  gvSIG: Mae'r llun yn llwytho'n gyflym, ond mae'r chwyddo wrth symud drwy'r orthophoto yn llanast

  Kosmo: Mae'r llun yn llwyr iawn, er ei fod yn ymddangos yn fwy cyfforddus i ddigido

  QGIS: Yr un peth â Kosmo, mwy o gyfleustra i ddigido, gall y llun gymryd blynyddoedd i'w llwytho.

  Pa broblem all fod ym mhob un?

 8. Nid yw prosiect Quantum GIS gydag estyniad qgs yn cynnwys dim, dim ond y cyfeiriad at yr haenau sy'n cael eu galw. Felly'r hyn rydych chi'n ei feddiannu yw gweld sut i drosi'r haenau hynny, a allai fod yn ffeiliau siâp i dwg neu dxf.

 9. i lawrlwytho cartograffiaeth ddieithriedig o Sbaen, gallwch chi ddefnyddio osm

 10. Helo.
  Rydw i'n gwneud cwrs GIS ar-lein mewn amgylchedd kosmo sextant. Ac rwyf wedi dod o hyd i broblem fechan. Pan roddaf unrhyw gais sydd â'r bwriad o greu haen raster, rwy'n cau'r rhaglen.
  A oes gan unrhyw un syniad pam y gall fod?

 11. Da iawn!
  Byddwn yn gwybod ble i ddod o hyd i mapio digidol o Sbaen (yn enwedig Valencia) i'w defnyddio gyda'r rhaglen GIS cwantwm.
  Os gwelwch yn dda, os oes gennych unrhyw wybodaeth, gadewch i mi wybod ... rydw i ar goll ychydig ...

  diolch

 12. Diolch i chi, ac nid ydynt yn gwybod a os ydych yn bwriadu i ychwanegu modiwl ar gyfer gwylio heb tenr i basio shapefile ers llinellau labeli a haenau o fathau, pwyntiau, polygonau a labeli mewn gwahanol haenau, yn aml yn gofyn dim ond barn ac yn gwneud hyn camau yn cael eu cymryd

 13. Dylech esbonio'ch problem yn fwy:

  Ydych chi'n gwybod sut i lwytho haen kml?
  A yw'n anfon neges atoch?
  Llwythwch yr haen yn y panel ochr ond nid ydych chi'n gweld y gwrthrychau?

 14. Ni allaf fynd i mewn i ffeiliau kml o fersiwn 5.0 o google earth aquantum gis gall unrhyw un fy helpu i wneud y cwbl cwantwm yw 1.2
  diolch

 15. Ydyn, maen nhw'n eu cefnogi. Ar gyfer synhwyro o bell, mae Qgis yn gweithio'n dda iawn gyda Grass a gvSIG gyda Sextant.

 16. hol, roeddwn i eisiau gwybod a yw'r rhaglenni hyn fel Qgis, gvgis neu laswellt yn cefnogi ffeiliau masnachol (shp, tab …….) ac a ellir eu trin ar gyfer synhwyro o bell?

 17. Helo, rydw i'n fyfyriwr yn yr yrfa Geomateg, dim ond pori wnes i ddarganfod am y fersiwn newydd hon sy'n rhad ac am ddim a gallaf fynd â hi i bobman gyda'r USB, pa opsiwn da i fyfyrwyr rwy'n ei ddweud fel myfyriwr ac yn dda rydw i'n hoff iawn o'r 3 math o offer. ond yn fwy y QGIS sy'n rhywbeth tebyg i Argis ac yn dda ym mhwnc geoprocessing, ni allwn wneud trwyn byffer syml oni bai bod opsiwn lle gallaf wneud byffer lluosog ... gweld a anfonwch enghreifftiau ataf o sut i lawrlwytho delweddau o google earth gyda'r enwau o avenida..grasias ..

 18. Am hyn byddwch chi'n mynd i:
  Add-ons / converter OGR / trawsnewidydd haen OGR rhedeg

  Yna fe ddewiswch y ffeiliau gwreiddiol (ffynhonnell), gan ddewis fformat kml, a'r fflamau

  Yna, islaw eich bod chi'n dewis y cyrchfan (targed), a dewiswch eich bod yn eu troi'n llwyth

 19. cwestiwn ychydig ddyddiau yn ôl gorsedda'r qgis yr wyf am wybod a yw'n bosibl trosi ffeiliau kml i fwlch a sut fyddai

 20. Rydych chi'n iawn Tuxcan, mae cyflymder proses Qgis yn cael ei ystyried yn well na gvSIG. I fod yn offer rhad ac am ddim, maen nhw wedi aeddfedu llawer a nawr gyda'r rhain gallwch chi weithio fel pe bai'n rhaglen breifat.

 21. Rwy'n hoffi prosiectau gvSIG a Quantum GIS, ac mae'r ddau ohonynt yn addo llawer o nodweddion a chyfleusterau mewn tasgau GIS. Fodd bynnag, weithiau bydd angen i bwysleisio arafwch y cais JAVA, sy'n ychydig yn wahanol i'r QGIS rhyngwyneb baratoi. Pa mor fawr yw eich API QGIS Python ar gyfer ceisiadau bwrdd gwaith rhaglennu, cysylltiad â GIS GLASWELLT a chefnogi amrywiaeth o fformatau. GvSIG cynnwys ymarferoldeb uchel trwy SEXTANTE GIS ac opsiynau cysylltiad mawr i ddyfeisiau symudol, arddangos 3D, cyhoeddi, ond unwaith eto gyda rhywfaint o weithredu yn araf. O wendidau'r ddau offer yw cyfansoddiad mapiau, oherwydd nid yw hyn wedi'i ymhelaethu hyd yn hyn. Rwy'n teimlo'n wych os gallwch gynnwys offer golygu KOSMO neu OpenJUMP, sydd wedi dod o hyd yn gyflawn ac yn gyfeillgar iawn ar ryw adeg.

  Mae'r ddau brosiect yn wych ac wedi hyrwyddo'r feddalwedd GIS am ddim mewn ffordd anhygoel, dyna pam mae rhyddid y feddalwedd, i'n galluogi i ddewis yr offer sy'n diwallu ein hanghenion orau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.