Quantum GIS, argraff gyntaf

Qgis Os yw ffrindiau gvSIG maent yn cadw eu haddewid, ddydd Llun nesaf 27 o Orffennaf, bydd gennym y fersiwn 1.9 sefydlog. Am y tro, mae'r profion wedi bod yn wych, yn ôl y gyfrol a welir yn y rhestrau dosbarthu. Tra yn cyrraedd ar ddydd Llun, pan fyddaf yn gobeithio cael y boddhad o longyfarch y gwaith o gyflawni ei air, ar draul yswiriant nosweithiau effro i fod yn ddatblygwyr a gynhaliwyd, gadewch i ni edrych ar Quantum GIS a hedfan adar cowbird.

Datblygwyd QGIS yn C + + gan ddefnyddio pecyn cymorth Qt, yn rhedeg ar Windows, Mac a Linux. Mae'r prosiect yn codi ym mis Mai o 2002, gyda chymorth i ieithoedd 26 a'i drwydded yw GPL.

Byddwn yn rhoi cynnig ar y fersiwn 1.02 sydd wedi fy ngadael yn eithaf bodlon i fod yn offeryn rhad ac am ddim, gellir ei lawrlwytho o'r cyswllt hwn a dyma'r tudalen swyddogol Qgis.

Qgis

Ymddangosiad Quantum GIS

Yr eiconograffeg a'r dyluniad rhyngwyneb yw'r mwyaf y gellir ei ailddefnyddio, nid yw'n effeithio ar ddefnyddioldeb, ond mae ganddo flas corfforaethol (mae'n gwerthu) pan ddaw'n fater o'i gynnig. Agwedd bod Fe beirniais yn flaenorol o gvSIG, oherwydd ar ryw adeg roedd ei ymddangosiad a gwahaniaethau creadigrwydd yn achosi rheolwr i ddweud wrthyf "mae'n edrych fel rhaglen hynafol, ymddengys bod rhai eiconau wedi'u gwneud gyda darnau Brintio Paent 8".

Qgis

Ond yn hyn o beth superficiality, QGIS gwneud yn dda iawn, hyd yn oed gyda syml cliciwch gallwch ddewis o wahanol themâu eiconograffeg 3 gysyniadu yn dda drwy hofran y llygoden dros y mater yn dangos sut y byddai'r rhyngwyneb edrych.

Nodweddion diddorol Quantum GIS

Mae QGIS yn ei gwneud yn ofynnol bod Glaswellt ar gyfer llawer o weithredoedd bod yr offeryn hwnnw wedi'i gydgrynhoi'n dda, yn dda iawn er mwyn peidio â dyblygu ymdrechion. Wrth ddechrau QGIS a pheidio â chael ei osod, codi rhybudd; Yn yr achos hwn, yr wyf yn gwneud adolygiad heb gynnwys Glaswellt. Pan oedd eisiau llwytho set o ddata Glaswellt, oherwydd na chafodd ei osod, cafodd y cais ei gau, felly nid wyf yn argymell ei ddefnyddio heb osod y ddau offer.

Qgis Y llwybrau byr, Mae gan nifer dda o orchmynion lythyr wedi'i neilltuo, fel y gallwch chi lwytho'r swyddogaeth trwy wasgu'r llythyr hwn. Mae hyn yn ymarferol iawn, rwy'n cofio mai AutoCAD oedd hwn yn un o'r triciau gorau pan wnaeth bron pob gorchymyn drwy'r bysellfwrdd.

Y trosolwg, yn y panel chwith mae map sy'n dangos yr ardal lleoli, gyda chydamseru yn y ddwy ffordd. Yn ddefnyddiol iawn, gallwch ddewis pa haenau yr hoffech eu gweld yn y trosolwg, a gallwch hefyd eu gollwng fel ffenestr symudol ar wahanol faint.

QgisMae'r ffrâm ochr, dim ond wych, gallwch lusgo'r ategion fel labeli i'r blaendir, gellir eu gwneud yn arnofio, a gyda botwm cywir syml yn actifadu neu ddileu. Hefyd, mae trin lled o llusgo syml nid yn unig yn y panel chwith ond yn yr un israddol.

Y panel gwaelod, wrth arddangos y tabl priodoldeb, mae'n ymddangos yn yr ardal, ond gall hefyd fod yn arnofio. Gweithredol iawn, gyda dewisiadau i chwyddo i'r rhesi a ddewiswyd a newid lled y colofnau gyda llusgo llygoden syml. Hefyd, yn y ffrâm isaf mae gan y swyddogaethau chwilio a dewis, sy'n debyg i'r modd y mae GIS Manifold ganddo, heblaw am y bar statws syml.

quantum gisMae ffurfio'r hwn ddyluniad rhyngwyneb yn ei gwneud yn fwy defnyddiol, pa iframe yw'r gorau, yn fy atgoffa MicroStation, fel yn yr achos hwn, efallai y bydd y priodoleddau ffenestr yn cael ei ddefnyddio heb effeithio gweithrediadau eraill.

dadansoddi dataA yw'r hanfodion geoprocessing ac ymchwil y gall fod angen i rywun, ar yr olwg gyntaf mae rhai nodweddion diddorol iawn sy'n well ei weld ar achlysur arall, fel fTools ategion cynnwys modelu tir, hydrolegol ac eraill.

Qgis Cymhorthion ychwanegolFel unrhyw gais GPL, eich ennill yn y plugins sy'n araf yn gwneud y gymuned (er mantais o beidio â bod mewn Java), yn ddiofyn yn dod â sylfaenol ac yn ymddangos ychydig ond nid ydynt mor syml ag y maent yn ymddangos: loadable haenau WFS, allforio i MapServer, cipio cydlynu, ychwanegu cefnogaeth i'r farn fel gogledd, graddfa a hawlfraint, testun amffinio coma-, mae gan plugin SHP trawsnewidydd DXF ar gyfer delweddau georeferencing, meddygon teulu consol, python consol, cyfesurynnau grid , ac ati Ond y peth gorau yw'r opsiwn i lwytho'r ategion Glaswellt sy'n fater ar wahân. Yn debyg i'r hyn sy'n digwydd gyda gvSIG a sextant er bod y aeddfedrwydd Glaswellt yn barchus, un o'r arfau GIS hynaf.

Yn ddiddorol trawsnewidydd ogr, sy'n gallu newid haenau rhwng gwahanol fformatau, megis SHP, DGN, GPX, GML, csv, KML, MapInfo a gofod BD drwy ODBC, MySQL, PostgreSQL, ymhlith eraill.

O'r gorau: dxf i shp a kml i dxf, yn sylfaenol ond heb ei wneud gan raglenni talu eraill.

Swyddogaethau sylfaenol, fel offer eraill, gallwch greu llyfrnodau gofodol, grwpiau o haenau, mae gan haenau reolaeth chwyddo lleiafswm a phosibl, sy'n hawdd eu hychwanegu at systemau cyd-drefnu ac amcanestyniad; rhag ofn y bydd seipiau llwyth, os oes ganddynt bryn, mae Qgis yn achub y wybodaeth hon. Mae llawer o brosesau yn cynnwys bar cynnydd, yr ydym yn ei feddwl yn dda iawn.

Qgis Mae'n ddiddorol iawn sut mae nodweddion y gwrthrychau wedi'u ffurfweddu, gan fod tabiau ar gyfer eiddo cyffredinol, symboleg, metadata, labeli, gweithredoedd a phriodoleddau tabl yn yr un panel, yn yr un panel; gellir arbed popeth fel arddull .qml a'i lwytho i'w gymhwyso i haenau eraill. Hefyd, mae'r tabl hwn yn arnofio a gallwch addasu ei led a'i uchder i flasu. Hyd yn oed gellir agor y panel hwn ac eraill fel cais ar wahân.

quantum gis Gelwir hefyd y nodweddion sy'n ymddangos yn syml ond maent yn cario cyfleustodau mawr, megis mesur pellteroedd parhaus, mae'n adlewyrchu mewn panel tabl, gan gynnwys y pellter pob segment sylw.

Mynediad a golygu data

Gallwch lwytho shp data vector, gml, Mapinfo a ddf, er y gallwch chi drosi data o fformatau eraill trwy'r trosglwyddydd OGR. Yn ogystal, haenau fector trwy WFS a PostGIS. Yn Ailataradwy, yn caniatáu ichi nodi amgodio cymeriad wrth lwytho'r haen.

Yn achos haenau raster, mae'n cefnogi llawer, heblaw am WMS. Yn ogystal, mae'n cynnwys darllen safonau OGC WFS, WCS, CAT, SFS, a GML.

Gellir creu haenau fector newydd trwy ffeiliau siâp OGR neu Grass. Mae'r prosiectau yn cael eu cadw fel XML gydag estyniad Qgs, lle mae cydffurfiad haenau yn cael ei arbed yn arddull gvSIG.

Fel ar gyfer y golygu data, yn y prosiect eiddo yn cael eu storio manylebau fel cydlynu system, unedau, cywirdeb degol, gan alluogi golygu topolegol, gan alluogi neu gyfyngu polygonau sy'n gorgyffwrdd yn yr un haen ac amodau snap (math a goddefgarwch) ar gyfer pob haen sydd ar gael yn y prosiect. Mae'r olaf yn ddiddorol, er fy mod yn siomedig bod segment opsiwn a fertig yn unig wedi. Unwaith eto, mae'n rhaid i Glas fod yn gyfiawnhad dros hyn.

Ceisiais olygu haen, gan roi verteb, ond fe'i gwelais yn eithaf araf, heblaw am yr angen i ychwanegu'r opsiynau clymu (Mae'n ddrwg gennyf am fy nhriwder, dyma'r tro cyntaf i mi chwarae'r tegan). Fe'i gwelaf ar ôl i mi lwytho offer golygu Grass. Nid yw'n ymddangos bod yna olrhain os yw sawl un yn golygu haen ar yr un pryd, pwy sy'n ennill yn gyntaf. ugh!

Allbwn data

pen allanfa cyflym, dim dewis i achub y golwg fel delwedd, ac a plugin ar gyfer argraffu cyflym, ond yn wahanol gvSIG nid oes cynlluniau rheoli arddull ArcView; ond yn gyfansoddwr print sy'n ymddangos braidd a gymerwyd gan y gwallt, ond gall lwytho dataframes, labeli, blychau a symbolau, a gallwch greu nifer o gyfansoddiadau ar gyfer prosiect, cefais a'u cadw fel templedi; mae'r llawlyfr yn dweud ei fod yn bosibl. Mae'n debyg bod pethau gwell yn y pwrpasau hyn yn y plât Glaswellt.

Quantum gis vs ArcGIS

Wrth gwrs, byddwn ni, ar ôl y bore nesaf.

Ymatebion 28 i "Quantum GIS, argraff gyntaf"

 1. Hi, yr wyf yn deall ei bod yn radwedd, fodd bynnag, nid yw'n rhan o Qgis ac nid yw meddalwedd am ddim, felly byddai'n ddoeth i wneud y cafeat yn y blog. Wedi'r cyfan, mae'n ymddangos bod y gweddill yn well.

 2. Mae fy nghwestiwn yn ymwneud â glaswellt a qgis, rwyf wedi bod yn chi annog i feddalwedd, ond mae gen i broblem ac nid ydynt yn gwybod os yw'n cael ei gyfyngu ar y rhaglen neu gyfyngu ar wybodaeth ar fy rhan, y cwestiwn yw, A oes gan y qgis neu laswellt yn golygu modiwl fwy cyflawn ? Yr wyf yn golygu clecian lle cael eu gweithredu, neu wneud fel bolygon auto-gwblhau gyda un cymydog, rhywbeth am y math yna o beth

 3. Mae gan AutoDesk gais y byddwch yn ei lawrlwytho am ddim, fe'i gelwir yn trueView, gyda hyn gallwch chi drosi'r ffeil dwg i fformat dxf

 4. Helo cydweithwyr, mae'r ymholiad fel a ganlyn, sut y gallaf agor ffeiliau estyniad .dwg yn Quantum Gis? Mae'r ategyn Dxf2Shp yn cyfeirio at y math dxf yn unig.

  Gorau o ran.

 5. Mae'r rhaglenni hyn yn darllen y ffeiliau math o ffeiliau siâp, os mai yn y fformat hwn y mae gennych ddata ArcGIS. Yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw ailadeiladu'r mxd trwy brosiect cyfatebol.
  Os yw'ch data mewn data daear, gallwch hefyd ei fewnforio.

 6. noson dda a all fy helpu i symud o ArcGis i Kosmo neu gvsig neu ryw offeryn rhad ac am ddim, mae arnaf ei angen ar frys oherwydd mae'n sôn am ddiwedd mater yn diolch yn fawr iawn.
  fy e-bost yw ocampogiraldo@gmail.com

 7. Rwy'n sganio polygonau gan ddefnyddio orthoffot WMS fel sylfaen.

  gvSIG: Mae'r llun yn llwytho'n gyflym, ond mae'r chwyddo wrth symud drwy'r orthophoto yn llanast

  Kosmo: Mae'r llun yn llwyr iawn, er ei fod yn ymddangos yn fwy cyfforddus i ddigido

  QGIS: Yr un peth â Kosmo, mwy o gyfleustra i ddigido, gall y llun gymryd blynyddoedd i'w llwytho.

  Pa broblem all fod ym mhob un?

 8. Nid yw prosiect Quantum GIS gydag estyniad qgs yn cynnwys dim, dim ond y cyfeiriad at yr haenau sy'n cael eu galw. Felly'r hyn rydych chi'n ei feddiannu yw gweld sut i drosi'r haenau hynny, a allai fod yn ffeiliau siâp i dwg neu dxf.

 9. Helo.
  Rydw i'n gwneud cwrs GIS ar-lein mewn amgylchedd kosmo sextant. Ac rwyf wedi dod o hyd i broblem fechan. Pan roddaf unrhyw gais sydd â'r bwriad o greu haen raster, rwy'n cau'r rhaglen.
  A oes gan unrhyw un syniad pam y gall fod?

 10. Da iawn!
  Byddwn yn gwybod ble i ddod o hyd i mapio digidol o Sbaen (yn enwedig Valencia) i'w defnyddio gyda'r rhaglen GIS cwantwm.
  Os oes gennych unrhyw wybodaeth, dywedwch wrthyf ... Rwy'n colli ychydig ...

  diolch

 11. Diolch i chi, ac nid ydynt yn gwybod a os ydych yn bwriadu i ychwanegu modiwl ar gyfer gwylio heb tenr i basio shapefile ers llinellau labeli a haenau o fathau, pwyntiau, polygonau a labeli mewn gwahanol haenau, yn aml yn gofyn dim ond barn ac yn gwneud hyn camau yn cael eu cymryd

 12. Dylech esbonio'ch problem yn fwy:

  Ydych chi'n gwybod sut i lwytho haen kml?
  A yw'n anfon neges atoch?
  Llwythwch yr haen yn y panel ochr ond nid ydych chi'n gweld y gwrthrychau?

 13. Ni allaf fynd i mewn i ffeiliau kml o fersiwn 5.0 o google earth aquantum gis gall unrhyw un fy helpu i wneud y cwbl cwantwm yw 1.2
  diolch

 14. Ydyn, maen nhw'n eu cefnogi. Ar gyfer synhwyro o bell, mae Qgis yn gweithio'n dda iawn gyda Grass a gvSIG gyda Sextant.

 15. hol, yn awyddus i wybod os yw'r rhaglenni hyn fel Qgis, neu gvgis glaswellt cefnogi'r ffeiliau comoerciales (SHP, tab .......) a gellir eu rheoli i teledetccion?

 16. Hola gyrfa myfyrwyr soi Geomatica jyst yn pori Cefais wybod am y fersiwn newydd hwn yn rhad ac am ddim a gallaf ddod bob ochr ag USB opsion da i fyfyrwyr wyf yn dweud hyn fel myfyriwr ac yn dda Fi 'n sylweddol Guto mathau 3 d offer ond yn ogystal â'r QGIS sydd rywfaint yn debyg i Argis ac yn dda yn y geoprocessing pwnc dim ond wneud trwyn byffer syml os oes opsion lle gall wneud byffro lluosog ... aver os byddaf yn anfon enghreifftiau o sut i lawrlwytho delweddau o google ddaear gydag enwau o avenida..grasias ..

 17. Am hyn byddwch chi'n mynd i:
  Add-ons / converter OGR / trawsnewidydd haen OGR rhedeg

  Yna fe ddewiswch y ffeiliau gwreiddiol (ffynhonnell), gan ddewis fformat kml, a'r fflamau

  Yna, islaw eich bod chi'n dewis y cyrchfan (targed), a dewiswch eich bod yn eu troi'n llwyth

 18. cwestiwn ychydig ddyddiau yn ôl gorsedda'r qgis yr wyf am wybod a yw'n bosibl trosi ffeiliau kml i fwlch a sut fyddai

 19. Rydych chi'n iawn Tuxcan, mae cyflymder proses Qgis yn cael ei ystyried yn well na gvSIG. I fod yn offer rhad ac am ddim, maen nhw wedi aeddfedu llawer a nawr gyda'r rhain gallwch chi weithio fel pe bai'n rhaglen breifat.

 20. Rwy'n hoffi prosiectau gvSIG a Quantum GIS, ac mae'r ddau ohonynt yn addo llawer o nodweddion a chyfleusterau mewn tasgau GIS. Fodd bynnag, weithiau bydd angen i bwysleisio arafwch y cais JAVA, sy'n ychydig yn wahanol i'r QGIS rhyngwyneb baratoi. Pa mor fawr yw eich API QGIS Python ar gyfer ceisiadau bwrdd gwaith rhaglennu, cysylltiad â GIS GLASWELLT a chefnogi amrywiaeth o fformatau. GvSIG cynnwys ymarferoldeb uchel trwy SEXTANTE GIS ac opsiynau cysylltiad mawr i ddyfeisiau symudol, arddangos 3D, cyhoeddi, ond unwaith eto gyda rhywfaint o weithredu yn araf. O wendidau'r ddau offer yw cyfansoddiad mapiau, oherwydd nid yw hyn wedi'i ymhelaethu hyd yn hyn. Rwy'n teimlo'n wych os gallwch gynnwys offer golygu KOSMO neu OpenJUMP, sydd wedi dod o hyd yn gyflawn ac yn gyfeillgar iawn ar ryw adeg.

  Mae'r ddau brosiect yn wych ac wedi hyrwyddo'r feddalwedd GIS am ddim mewn ffordd anhygoel, dyna pam mae rhyddid y feddalwedd, i'n galluogi i ddewis yr offer sy'n diwallu ein hanghenion orau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.