Dinasoedd yr 101ain ganrif: adeiladu seilwaith XNUMX

Mae isadeiledd yn angen cyffredin heddiw. Rydyn ni'n aml yn meddwl am ddinasoedd craff neu ddigidol yng nghyd-destun dinasoedd mawr gyda llawer o drigolion a llawer o weithgaredd yn gysylltiedig â dinasoedd mawr. Fodd bynnag, mae angen seilwaith ar leoedd bach hefyd. Ffactor yn y ffaith nad yw pob ffin wleidyddol yn gorffen ar y llinell leol, ond hefyd yn ymestyn gwasanaethau i lywodraethau taleithiol, rhanbarthol a chenedlaethol ac yn sydyn daw i'r amlwg: la mae seilwaith yn dramgwyddwr ffiniau clir, allan o reidrwydd.

 Mae'r syniad y gallwn weld lleoedd craff yn unig o fewn gofodau daearyddol llai yn anghywir. Nid yn unig hynny, ond mae deddfwriaeth sy'n ymwneud â rheoli gwybodaeth adeiladu, arferion adeiladu, cymwysiadau cynnyrch, a diogelwch ac adeiladu pobl yn aml yn mynd y tu hwnt i leoedd bach a mawr hefyd. Mae tagfeydd lle mae GIS a BIM i fod i gael eu defnyddio. 

Mae technolegau wedi mynd y tu hwnt i linellau ffin ers amser maith, ond mae polisi a rheolaeth GIS a BIM wedi methu â chyrraedd y drefn uchaf o ddefnydd ac effaith.

 Roedden ni'n arfer galw hyn yn rhwystrau fertigol neu'n bibellau stôf. Roedd y cymwysiadau GIS a BIM cynharaf wedi'u gwreiddio'n ddwfn mewn ardaloedd lleol, ar y gwaethaf roedd y rhai â'r data yn dyfarnu'r prosiect ac nid oeddent yn mentro'n rhy bell allan i'r byd rhag ofn colli rheolaeth. Yn ffodus, mae hyn wedi newid llawer - ac nid am y rhesymau mwyaf rhesymegol y byddech chi'n meddwl. Yn wahanol i'r syniad y byddai pobl yn nodi'r rhwystrau cyfnewid GIS a BIM lleol hyn ac yn dewis rhannu, gellir gweld ffactorau eraill sy'n gyrru newid. Mae'r rhain yn cynnwys:

 

Mae'r newid i feddalwedd a chymwysiadau yn y cwmwl wedi arwain at 'rwyddineb defnydd' sy'n baglu dros y terfynau ac yn rhoi gweledigaeth i bawb o'r hyn y gellir ei ddefnyddio. Mae yna lawer llai o storfeydd data sy'n cael eu cynnal yn llym, ac mae cymwysiadau cyfrifiadurol wedi'u optimeiddio ar gyfer adeiladu a chysylltu data. Mae hyn yn ei dro wedi arwain at feddwl mwy integredig, ac mae datblygu prosiectau ar y cyd wedi dod yn llawer mwy cadarn ac o bosibl yn fwy gwydn.

 

  • Mae'r newid i feddalwedd a chymwysiadau yn y cwmwl wedi arwain at “rwyddineb defnydd” sy'n baglu dros y terfynau ac yn rhoi gweledigaeth i bawb o'r hyn y gellir ei ddefnyddio. Mae yna lawer llai o storfeydd data sy'n cael eu cynnal yn llym, ac mae cymwysiadau cyfrifiadurol wedi'u optimeiddio ar gyfer adeiladu a chysylltu data. Mae hyn yn ei dro wedi arwain at feddwl mwy integredig, ac mae datblygu prosiectau a rennir wedi dod yn llawer mwy cadarn ac o bosibl yn fwy gwydn.

 

  • Mae symudedd wir wedi creu cysylltiad rhwng cymwysiadau maes a swyddfa. Yn sydyn, gall person ar lledred 60 gradd rannu data a chysylltu â systemau data lefel uchel â pherson arall ar lledred 10 gradd, dim problem. Mae data symudol yn tueddu i symud a osgoi rhwystrau ffordd pobl, gan gefnogi'r tîm a rhwydwaith ehangach.

 

  • Gellir dadlau bod prosiectau seilwaith cynnar sy'n defnyddio BIM a GIS wedi cymryd rhan yn ormodol wrth gymharu un dechnoleg â'r llall. Roedd y mathau hynny o ddadleuon ynghylch yr agwedd gynharach at y platfform bwrdd gwaith yn tagu bywydau meddylwyr a gweithredwyr creadigol, y rhai sy'n ceisio dilyn tueddiadau a dulliau newydd ac yn aml cyfeirir atynt fel arweinwyr prosiect sy'n newid arloesedd. Y gwir yw bod seilwaith heddiw nid yn unig yn seiliedig ar GIS a BIM, ond mae newidiadau technolegol ac arloesiadau eraill hefyd yn digwydd. Yr amcan heddiw yw eu hymgorffori, gan geisio nodi ble a sut y gellid eu defnyddio ac a ydynt yn darparu mwy o berfformiad ac effeithlonrwydd. Dyma rai o'r rhesymau pam a sut mae technolegau GIS a BIM bellach yn cyflawni lefelau uwch o lwyddiant.

 

Gellir dadlau bod prosiectau seilwaith cynnar sy'n defnyddio BIM a GIS wedi cymryd rhan yn ormodol wrth gymharu un dechnoleg â'r llall. Roedd y mathau hynny o ddadleuon ynghylch y dull blaenorol o ymdrin â'r platfform bwrdd gwaith yn tagu bywydau meddylwyr a gweithredwyr creadigol, y rhai sy'n ceisio dilyn tueddiadau a dulliau newydd ac yn aml cyfeirir atynt fel arweinwyr prosiect sy'n newid arloesedd. Y gwir yw bod seilwaith heddiw nid yn unig yn seiliedig ar GIS a BIM, ond mae newidiadau technolegol ac arloesiadau eraill hefyd yn digwydd. Yr amcan heddiw yw eu hymgorffori, gan geisio nodi ble a sut y gellid eu defnyddio ac a ydynt yn darparu mwy o berfformiad ac effeithlonrwydd. Dyma rai o'r rhesymau pam a sut mae technolegau GIS a BIM bellach yn cyflawni lefelau uwch o lwyddiant.

 

Ar y gorwel mae byd o ddeallusrwydd artiffisial (AI) yn aros sy'n anelu at gynnwys GIS a BIM yn y gymysgedd ar gyfer dylunwyr seilwaith, adeiladwyr, gweithredwyr a sefydliadau sy'n edrych i gynnal seilwaith. Weithiau mae'n ymddangos bod yr AI wedi'i yrru cymaint tuag at y trafodaethau hyn fel ei fod yn ymddangos yn hudolus ei natur a'i naws. Fodd bynnag, wrth siarad â gweithwyr proffesiynol AI, gallwch glywed yn aml bod effeithiau AI wedi'u hanelu at ddeall ansicrwydd.

  Gall AI ddarparu atebion, ac yn aml mynegir ei nod o ran perfformiad isadeiledd: gwell perfformiad. Fodd bynnag, eu nod yn bennaf yw lleihau ansicrwydd, a thrwy hynny gynyddu perfformiad. 

Yn yr un modd ag y mae GPS wedi helpu i gynyddu'r defnydd o leoliad mewn llawer o gymwysiadau, ni all ddweud wrthych, er enghraifft, y bydd y llwybr rydych chi'n ei gymryd yn dod o hyd i chi gyrraedd eich cyrchfan o fewn munud. Mae yna lawer o ansicrwydd o hyd mewn cymwysiadau GPS, er ein bod ni'n gwybod ble rydyn ni. Yn yr un modd, o ran safleoedd adeiladu, bydd yr AI yn gweld oedi o ran deunyddiau, streiciau, neu dywydd gwael. Gan ddefnyddio newidynnau newid yn yr hinsawdd, pwy a ŵyr a fydd argaeledd dŵr yn newid ai peidio, bydd y gwynt ar gyfer cynhyrchu gwynt yn cynyddu neu'n lleihau neu hyd yn oed pe gallai cynhyrchu tonnau fod y genhedlaeth pŵer a ddefnyddir fwyaf hyd yn oed mewn llynnoedd lleol.

 Y pwynt yw - mae GIS a BIM wedi cael twf cyson a pharhaus ers degawdau. Yn ystod yr amser hwn, mae llawer o'r hyn yr ydym wedi ei adnabod ac wedi dod yn gyfarwydd ag ef wedi newid a bydd yn parhau i newid. Mae dinasoedd craff a seilwaith digidol yn cychwyn ar gyfnod lle mae mwy o wybodaeth yn cael ei chyflawni. Mae'r rhwydwaith o gyfranogwyr o fewn datblygu a gweithrediadau seilwaith yn ehangu ar yr un pryd. Bydd angen i ni gymryd golwg feirniadol yn barhaus ar ansicrwydd gweithgareddau mesur seilwaith, ei asesu'n ehangach, a dechrau datblygu offer sydd nid yn unig yn disgrifio ac yn ystyried yr hyn sydd ei angen arnom ar gyfer perfformiad, ond hefyd yr hyn y gellir ei ddeall trwy'r hyn nid ydym yn gwybod am brosiect penodol. Mae hyn yn rhywbeth fel deall rôl data gofodol yn erbyn aespacials.

Beth bynnag, cofiwch fod dinasoedd craff ac efeilliaid digidol nid yn unig ar gyfer cyflawniadau mawr mewn dinasoedd, ond hefyd ar gyfer y rhai mewn lleoedd llai, fel y lleoedd lle mae bwyd yn dod ac lle mae trenau'n aml yn teithio, awyrennau a cherbydau modur. Byddai'n ddiddorol gwybod faint o weithwyr proffesiynol seilwaith heddiw sy'n byw y tu allan i'r dinasoedd mawr, dde?

 

Am yr Awdur

Mae Jeff Thurston yn weithiwr proffesiynol GIS o Ganada ac yn gyn olygydd cyhoeddiadau geo-ofodol yn Ewrop. Mae wedi'i leoli yn Berlin, yr Almaen.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.