DIDERFYN: platfform newydd ar gyfer rheoli data gofodol

Yn y 6ed rhifyn o Cylchgrawn Twingeo, roeddem yn gallu rhoi blas o'r hyn y mae'r platfform newydd ar gyfer rheoli data gofodol yn ei gynnig Stiwdio heb ei phlygu. Mae'r platfform arloesol hwn sydd, ers 1 Chwefror, 2021, wedi bod yn gwneud i bobl siarad am yr offer posibl y mae'n eu cynnig ar gyfer trin a rheoli setiau data gofodol mawr.

Mae'n sôn am sut y dechreuodd ei grewyr ddatblygu'r prosiect hwn nes iddo ddod i'r amlwg yn Unfolded, yn seiliedig ar dechnolegau geo-ofodol ffynhonnell agored fel kepler.gl, deck.gl a H3. Llwyfan a'i brif amcan yw rheoli Data Mawr yn effeithiol, gyda phensaernïaeth o'r dechrau i'r diwedd a chylchoedd iteriad cyflym i brosesu setiau data mawr. Mae'r mecanwaith craidd yn seiliedig ar alluoedd grid hecsagonol H3.

System mynegeio geo-ofodol yw'r grid H3 hwn, a chyda hyn mae wyneb y ddaear wedi'i rannu'n deils math celloedd hierarchaidd, gellir isrannu pob un o'r celloedd hyn yn eraill ac ati. Fe'i datblygwyd gan Uber ar gyfer delweddu ac optimeiddio data gofodol, a hefyd ar gyfer rheoli'r farchnad ddeinamig - cyflenwad a galw.

Yn Unfolded gallwch greu mapiau gydag ychydig o gliciau, ac o'r porwr. Gydag 8 nodwedd sylfaenol, mae Unfolded Studio yn caniatáu:

  • Creu mapiau yn ddiymdrech
  • Arddangosfa archwilio wych
  • Dadansoddiad geo-ofodol pwerus i helpu defnyddwyr i ddarganfod mewnwelediadau
  • Storio cwmwl ar gyfer data geo-ofodol
  • Cyhoeddi map un clic
  • Mewnbynnu fformatau data geo-ofodol yn hawdd
  • Awtomeiddio i gael data y tu mewn a'r tu allan i'r offeryn
  • Ffyrdd o greu cymwysiadau wedi'u teilwra ar fapiau

Mae sylfaenwyr heb eu plygu, Isaac Brodsky, Ib Green, Shan He, a Sina Kashuk wedi bod yn datblygu technolegau geo-ofodol datblygedig fel kepler.gl, deck.gl, a H3 ers dros hanner degawd ac maent bellach wedi ymuno i ailddyfeisio dadansoddeg geo-ofodol.

O gyfrif Google neu drwy nodi e-bost, crëir proffil i ddechrau gwneud mapiau. Yn yr un modd, mae'n bosibl cysylltu lleoedd gwaith neu offer rheoli tîm fel "Slack". Yn yr un modd, mae panel rheoli data yn y cwmwl, mae'r holl ddata sy'n cael ei lanlwytho i'r platfform yn breifat, nes bod y defnyddiwr yn gofyn ei rannu trwy URL, sgwrs, e-bost, screenshot neu rwydwaith cymdeithasol (twitter, LinkedIn, Facebook neu Reddit).

Gall cwsmeriaid busnes gyrchu'r data ar y platfform Heb ei Blygu trwy'r Data SDK - API REST - trwy'r porwr gwe neu orchmynion penodol. Mae'r SDK hwn yn caniatáu integreiddio mapiau, data, gwasanaethau a llifoedd gwaith. Mae hefyd yn hwyluso creu mapiau, rhyngweithiadau neu arddulliau cyhoeddedig ac yn darparu rheolaeth dros y data sy'n cael ei arddangos neu beidio ar fap.

Wrth ryngweithio â'r platfform, disgrifir y rhyngwyneb a'r swyddogaethau y mae'n eu cynnig, ynghyd â'i wahaniaeth oddi wrth GISs bwrdd gwaith traddodiadol fel ArcGIS neu QGis er enghraifft. Mae'n cyfuno holl bŵer GIS confensiynol â thechnolegau newydd ac arloesol.

Nid yw Stiwdio Heb ei Blygu wedi'i bwriadu ar gyfer achosion defnydd GIS traddodiadol. Mae'n canolbwyntio ar ddadansoddi data mawr a datrys problemau geo-ofodol anodd o safbwynt gwyddonwyr data a dadansoddwyr.

Disgrifir nodweddion fel dadansoddiad amserol, sy'n hanfodol pan fydd gennych un neu fwy o setiau data a'ch bod am ddelweddu newidiadau mewn ffordd gyflym ac animeiddiedig. Yn yr un modd, mae'r posibilrwydd o animeiddio'r dadansoddiadau amserol hyn hefyd wedi'i gynnwys yn y platfform.

Yn yr un modd, gadewir nodyn lle mae sylfaenwyr Unfolded yn rhyngweithio â'u defnyddwyr i gael adborth gwell ganddynt ar swyddogaethau'r platfform. Yn yr un modd, maen nhw'n dal i arbrofi er mwyn cynnwys offer neu nodweddion newydd sy'n gwneud y profiad hyd yn oed yn fwy cyfoethog.

Ar y llaw arall, i'r rhai sy'n newydd i Heb eu Plygu, mae ganddyn nhw'r posibilrwydd i adolygu'r tiwtorialau sy'n gysylltiedig â: ychwanegu data at fapiau, archwilio data, undeb data neu animeiddiadau. Mae'n blatfform sy'n addo dod â syrpréis mawr i'r gymuned dadansoddwyr data gofodol.

O fwy, mae'n eich gwahodd i ddarllen y rhifyn newydd hwn o Twingeo Magazine. Rydyn ni'n cofio ein bod ni'n agored i dderbyn dogfennau neu gyhoeddiadau yr ydych chi am eu dangos yn y cylchgrawn. Cysylltwch â ni trwy'r e-byst editor@geofumadas.com a golygydd@geoingenieria.com.. Cyhoeddir y cylchgrawn ar ffurf ddigidol -edrychwch arno yma- Beth ydych chi'n aros i lawrlwytho Twingeo? Dilynwch ni ar LinkedIn i gael mwy o ddiweddariadau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.