Cyhoeddiad newydd BIM: BIM mewn iaith syml

Heddiw, cyhoeddodd Sefydliad Bentley Press, cyhoeddwr ystod eang o werslyfrau a gwaith ymgynghori proffesiynol sy'n ymroddedig i ddatblygiadau BIM a gymhwysir i amrywiol feysydd megis pensaernïaeth, peirianneg, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, eu bod ar gael. o'ch teitl newydd, BIM mewn iaith syml, sydd bellach ar gael fel cyhoeddiad print ac fel e-lyfr ar gyfer dyfeisiau Kindle a iOS.

Meddai Vinayak Trivedi, is-lywydd Sefydliad Bentley, "Rydym yn falch iawn o gynnig y cyhoedd y teitl ddisgwyliedig hwn gan Sefydliad y Wasg Bentley: BIM mewn iaith syml gan Iain Miskimmin, un o'n harbenigwyr o Academi Hyrwyddo BIM. Gyda'r ychwanegiad hwn i'n llyfrgell, mae Sefydliad Gwasg Bentley yn parhau â'i genhadaeth i hyrwyddo'r proffesiynau amrywiol trwy gyhoeddiadau byd-eang ar gyfer seilwaith, sydd ar gael mewn fformatau print a digidol. Mae'r cyhoeddiadau hyn yn meithrin cyfathrebu rhwng diwydiant, ymchwilwyr a myfyrwyr, ac maent yn seiliedig ar gasgliad Bentley o fwy na 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau seilwaith. ”

Wrth i BIM wella'r gallu i reoli, cynhyrchu a defnyddio gwybodaeth o asedau seilwaith (dylunio, adeiladu, gweithrediadau a chynnal a chadw) trwy gydol eu cylch bywyd, mae nifer cynyddol o lywodraethau ledled y byd yn gofyn llawer i Safonau Lefel 2 BIM yn ogystal â chyflawniadau ar gyfer prosiectau a fydd yn cael eu hariannu'n gyhoeddus. Gall gweithredu strategaeth BIM yn llwyddiannus arwain at arbedion cost sylweddol, gwell perfformiad, a chanlyniadau gwell ar brosiect. BIM mewn iaith syml Mae'n fanteisiol i ddechreuwyr a'r rhai sydd â phrofiad gyda strategaethau BIM i sicrhau bod pob gweithiwr proffesiynol yn barod i fod yn rhan o ymdrechion y diwydiant sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo BIM.

 BIM mewn iaith syml cyddwyso blynyddoedd o brofiad a gwersi a ddysgwyd gan Academi Bentley BIM Institute Cynnydd. Mae'n arwain y darllenydd trwy gymhlethdodau niferus methodoleg BIM trwy ddarparu, trwy iaith syml, ddealltwriaeth o'r cysyniadau a'r blociau adeiladu sydd eu hangen i gyflawni strategaeth effeithiol. Dangos pam mae casglu data ar yr ased yn hanfodol i'r broses BIM, a pham mae gwybodaeth ddibynadwy a dibynadwy, a ddarperir mewn modd dealladwy a thrinadwy, yn hanfodol ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol: diweddaru, cynyddu, amnewid, dileu neu adael asedau fel y maent.

BIM mewn iaith syml Mae hefyd yn archwilio tair elfen wrth greu arferion BIM da: pobl, proses a thechnoleg. Esboniwch sut mae'r cyfuniad o'r elfennau hyn yn chwarae rhan hanfodol yng nghylch gwaith ased ac wrth sicrhau canlyniadau gwell. Mae'r llyfr hefyd yn archwilio 'wyth colofn doethineb BIM' sy'n sicrhau arferion gorau a gweledigaeth fyd-eang BIM.

Dywedodd yr awdur Iain Miskimmin, "Mae meddwl cyfredol y diwydiant yn y byd digidol yn symud yn gyflym ac yn newid. Ond mae'r gwersi yr ydym wedi'u dysgu yn Academi Breakthrough BIM a'n bod yn rhannu gyda chi yn y llyfr hwn yn fan cychwyn ardderchog i unrhyw unigolyn neu sefydliad sy'n dymuno dal y rhesymeg lefel uchel a manylion BIM. "

Fel pob teitl yng nghasgliad Sefydliad y Wasg Bentley, BIM mewn iaith syml ei nod yw cynnig dysgu parhaus sy'n helpu myfyrwyr a'r rhai mwyaf profiadol o'r proffesiynau seilwaith i gynyddu eu profiad a gwella eu heffeithlonrwydd o fewn y llif gwaith.

Mae swm gwerthfawr o brofiad ymarferol BIM yn cwympo i'r cyhoeddiad tenau a fforddiadwy hwn. BIM mewn iaith syml sydd eisoes ar gael fel llyfr wedi'i argraffu www.Bentley.com/books, a hefyd fel eLyfr Amazon a iTunes.

 Ynglŷn â'r Awdur a'r Golygydd

Yr awdur Iain Miskimmin Mae wedi treulio rhan ddegawd yn well yn gweithio i gefnogi diwydiannau seilwaith ac adeiladu, gan helpu i gyflwyno'r prosiectau BIM cyntaf yn y DU. O 2012, mae wedi cyfarwyddo Academi Wybodaeth Crossrail / Bentley ac Academi Torri BIM yn Llundain. Mae'r sefyllfa hon wedi caniatáu iddo ryngweithio â mwy na phobl o ddiwydiant 4.000 o bob cwr o'r byd i ddal eu meddyliau a'u profiadau ar dechnoleg BIM, gan gynnwys rhai o'r prosiectau seilwaith mwyaf yn y byd. Gweithiodd yn agos gyda gweithgor y DU BIM ac mae'n arwain y Geiriadur Data Asedau Isadeiledd ar gyfer y DU (IADD4UK).

Mae'r golygydd Bill Hoskins Bu'n bensaer ymarfer ar gyfer blynyddoedd 25. Yn ystod y cyfnod hwn daeth yn ymwneud â CAD (2D a 3D). Fe wnaeth yr ymglymiad hwn arwain at ddatblygu mwy o brofiad yn y diwydiant cyfrifiadurol. Dysgodd i raglennu yn Visual Basic a SQL ac i ddatblygu cronfeydd data. Bu'n helpu i sefydlu London 2012 gosod y gronfa ddata sy'n cael ei storio holl ddogfennau ar gyfer y Pentref Olympaidd adeiladu ac yna dogfennu prosesau a ddefnyddir gan y tîm oedd yn cadw y cyfleuster hwn. Ef hefyd oedd yr ymgynghorydd a gynlluniodd gosod y gronfa ddata London Underground i wneud yn siŵr ei fod yn gwbl gyson â BS 1192 2007-.

Ynglŷn â Sefydliad y Wasg Bentley

Bentley Institute Press yn arweinydd gwybodaeth cyhoeddi gwerslyfrau a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), gweithrediadau, geo-ofodol a chymunedau addysgol. Mae arwydd o'i restr gynyddol o deitlau yn cynnwys llyfrau sy'n cwmpasu MicroStation, dadansoddi a dylunio dylunio adeiladau, adeiladu, ffyrdd a phlanhigion y safle, dadansoddi strwythurol a dylunio, a dadansoddi dŵr a dŵr gwastraff - i gyd eu hysgrifennu gan arbenigwyr yn eu priod disgyblaethau. Am ragor o wybodaeth am Sefydliad y Bentley Press, ewch i www.Bentley.com/books.

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.