The Promark 3 GPS, argraff gyntaf

Rwyf eisoes wedi cymryd y teganau hyn allan o'r blwch, yn yn addo 3 magellan Wythnos byddwn yn gwneud hyfforddiant i weld sut mae'n gweithio. Am nawr, rydw i wedi prin weld y fideos a rhai o'u nodweddion.

Rhagflaenydd yr Addewid 3.

Yn yr un llinell hon, roedd yn flaenorol ac roedd y olaf:

 • Y Map Mapiwr Symudol, tegan neis a oedd yn cerdded ar gyfer US $ 1,500, a bod prosesu ôl-brosesu wedi cyrraedd is-fesuryddion. Gallai fod yn sylfaen ac hefyd yn troi. Ar hyn o bryd fe'i derfynir; Roedd yn blino nad oedd y cerdyn yn anghyson pan ddechreuodd, efallai oherwydd firws, efallai oherwydd gwall ar ôl streic gweithwyr y cwmni.
 • Mapiau Symudol CX, mae hwn yn fersiwn well o'r Pro, gydag antena gellir ei ddefnyddio fel GPS geoetigig. Roedd ganddo berthynas o'r enw CE, a oedd yn rhedeg ar Windows CE, ac fel yr wyf wedi clywed, nid yw'r CX hwn yn cyflwyno cur pen hynny.
 • The Mobile Mapper 6, mae hwn yn llinell newydd, Yr wyf wedi sôn am hyn sawl gwaith. Mae mwy neu lai yn gyfwerth â Juno o Trimble, er ei fod yn fwy na chywirdeb. Ni all fod yn sylfaen, dim ond troi ac mewn amser real yw llygoden glicio gyda rhagofalon o 3 i 5 metr.

Beth sy'n newydd gyda'r PM3

Mae hyn yn dod ag ymarferoldeb tebyg i Pro a CX, yn wahanol i'r 6 sy'n dod â'r Mapio Symudol, camera, cwmpawd a mwy o ficiau. I'r rhai sy'n rhoi cynnig ar y Pro, mae'n syml iawn oherwydd bod y ffordd o weithredu yr un peth, gan symleiddio llawer o gamau yn y fwydlen, sy'n ychwanegu'r bysellfwrdd a'r sgrîn gyffwrdd yn ei gwneud yn fwy cynhyrchiol. Yn cefnogi derbyniad RTK a rhanddeiliaid, yn addo 3 magellanDydw i ddim yn siŵr a yw'n cefnogi ceisiadau eraill, fel ArcPad, y gall MM6 ei wneud. Wrth gwrs, nid yw galluoedd y meddalwedd yr ydych yn ei ddod â chi (Arolwg Cyflym) yn cymharu â Mapio Symudol, o ran ffurfweddu, arddangos pwyntiau a phwd pennau eraill.

Yn union fel y Pro, gall fod yn sail neu'n troi, fe'i prynir mewn parau ac mae'n dod mewn bag gynfas ymarferol. Mae pob un yn cynnwys antena, mewn amser real mae'n cael gorchmynion submetrig (yr hyn a wnaethpwyd â phrosesu ôl-broses). Gall gadael un o'r gwaelod roi gorchmynion centimetrig, hefyd byddai'r data sylfaenol hyn yn peri bod y MM6 yn cyrraedd isgétricas fel y dangoswyd yn yr ymarferiad blaenorol.

Ymhlith yr ategolion mae addasydd i'w roi ar driphlyg, un arall i'w gefnogi ar gwn a hefyd band i'w hatgyweirio ar y llaw; mesur tâp i gymryd uchder yr antena, addasydd ar gyfer gwahanol ffurfiau o gysylltedd USB / Serial. Ymhlith pethau eraill, cebl ar gyfer yr antena, amrywiol addaswyr ar gyfer cerdyn SD cyfredol, a bagiau diddos.

Mae'r batri o lithiwm, gyda llawer mwy o oriau o hyd, yn rhagori ar y rhagflaenwyr a ddefnyddiodd AA; wrth brynu'r pâr, ceir bar sy'n ddefnyddiol i'w gosod mewn amodau tebyg wrth weithio mewn ffordd "stopio a mynd". Dewch meddalwedd i postrproceso Office Mapper Symudol, Fersiwn 3.4 eisoes yn cefnogi data raster, rhyngweithio gyda data o MapInfo, SHP, DXF a csv; hefyd cais bwrdd gwaith arall a elwir yn atebion GNSS, sy'n cynnwys galluoedd cynllunio arolwg. Mae gan y cais olaf hwn inerface ymarferol iawn, gydag opsiynau llusgo a gollwng, adroddiadau a defnyddio isometrig.

adnabyddwch 3

O'r addurniadau gorau, y DVD gyda fideos yn Sbaeneg, gyda'i weld gallwch chi arbed eich hun yn darllen llawer a deall mewn modd ymarferol sut mae'n gweithio; er bod y llawlyfr yn ddefnyddiol iawn hefyd. Mae'r fideo yn ddelfrydol ar gyfer hyfforddi, yn eu plith adran sy'n esbonio sut mae consteliadau lloeren yn gweithio ac agweddau sy'n effeithio ar y dderbynfa. Mae hefyd yn cynnwys y pynciau:

 • Cyflwyniad y tîm
 • Gosodiadau Cychwynnol
 • Cyflwyniad i weithrediad GPS
 • Sut i wneud codi statig
 • Stopio a mynd â chodi a chinemateg
 • Meddalwedd arolwg maes
 • Defnyddio'r Swyddfa Mapio Symudol a Meddalwedd Swyddfa Eraill
 • Cadw a rheoli data GIS

Mewn prisiau yn dibynnu ar y cyflenwr lleol, felly yr wyf yn ymgynghori â hwy yn fy amgylchedd, y Dirprwy Mapper Symudol cerdded yr Unol Daleithiau $ 1,500, teithiau cerdded y MM6 fewn y 1,200 a Promark3 ger $ 6,000 pair. Ddim yn ddrwg os ydych chi'n credu y gallwch gyrraedd cywirdebau canolog, nid yw brandiau eraill yn cynnig offer tebyg i'r pris hwn.

Pe bai'n rhaid i mi ei gymharu â chyfrifiadur arall, gellid dweud ei bod bron fel y Trimble GeoXH, er nad ydynt yn union gyfatebol.

Beth sydd nesaf

yn addo 3 magellan Gadewch i ni ei wneud cwrs y penwythnos hwn gyda'r dynion o'r orsaf gyfanswm a rhai ffrindiau sydd â diddordeb mewn dysgu am ddim. Mae gennym ddiddordeb mewn ceisio rhai agweddau fel:

 • Pa benderfyniadau sydd dan amodau tebyg gyda'r offer sydd ar gael yn y bwrdeistrefi: MMPro a MM6, gan gymharu â RTK o ddau Promark3.
 • Pa uniondebau y gellir eu cyrraedd mewn amser real a pha mor ymarferol fyddai hi i ddechrau o dan amodau tebyg y Chwedl Garmin mewn eiddo yn fwy na 3 hectar.
 • Mae colli cywirdeb hwnnw ar bellteroedd: metr 100, un, tri a chilomedr 6.

Ar yr un pryd, unwaith ac am byth yn profi Distancemeter a allai, yn fy marn i yn y pen draw yn disodli'r cwmpawdau Suunto os triangula digonol mewn ardaloedd trefol. Yn seiliedig ar y profion, byddwn yn penderfynu sut i wneud y gorau o'r ymdrech yn yr arolwg gwledig a fydd yn ein cymryd o fis Mehefin i fis Medi.

pm3 magellan

Byddwn yn gweld sut mae'n mynd.

Ymatebion 47 i "The Promark 3 GPS, argraff gyntaf"

 1. tenho um promark 3 2007 e dim ond agora deixou i weithio, bydd yn ofni gweld com mudança de lloerennau.

 2. Rheolydd Ho bisogno di un promark3 gyda fastsurvey e goroesi fesul winCE 4.0 ripomax yahoo.it paypal pay diolch URGENT llongau i Eidal

 3. Helo, mae gen i Magellan Promark 3 ac rwy'n byw yng Ngholombia Medellin; Ble alla i gynnal a diweddaru'r offer?

  neu gyda phwy y gallaf gysylltu â nhw i'w hanfon i wlad arall oherwydd rydw i'n gweithio gyda'r tîm ac mae angen imi ar frys

  diolch yn fawr iawn
  Byddaf yn aros am eich ateb

 4. Rwy'n ANGEN I GWYBOD SUT I GYNLLUNIO I ROBER A BASE, A SUT I DDDEFNYDDIO PWYNTIAU MAGELLAN MEWN GWYNEDD 8.1

 5. ANGEN I MI GWYBOD OS GALLWCH LAWRLWYTHO PWYNTIAU YN FFENESTRI 8 GPS a ffurfweddu y ROBERT AND BASE NID YN HOFFI GALL RHYWUN HELPU ME OS GWELWCH YN DDA

 6. Mae gen i 220 gyrchaf gps, mae hyn yn cael ei ailosod, ac nawr pan fyddaf yn ei droi, nid yw'n mynd heibio i'r sgrin gyntaf fel y gallaf ei wneud

 7. Mae gennyf ddiddordeb mewn dyfais yn yr amodau hyn ond mae'n bwysig cael mwy o wybodaeth fel y cyfarwyddyd ohono, ond hefyd y cwrs bach y maen nhw'n ei gynnig, rwyf hefyd eisiau gwybod faint mae'n ei gostio, newydd neu newydd, diolch ymlaen llaw y wybodaeth hon diolch.

 8. helo Hoffwn wybod mwy am amser eich tîm, y manteision, ac os gallwch chi gael mwy o ddelweddau o'ch offer ac yn uwch na phris

 9. Awgrymaf eich bod yn well mynd am Mapper Symudol 100 neu rywbeth tebyg i hynny oherwydd bod y Promark3 yn gyfres sydd heb ddyfodol ar ran Magellan.

 10. sydd â diddordeb mewn dyfodol o brynu gors promark3 gyda'i holl ategolion diolch.

 11. Helo Mae gen i gwpl PMK3 (misoedd 8 o ddefnydd) gydag ategolion, meddalwedd a hyfforddiant. Yr wyf yn Bucaramanga (Sder-Col) yn werth 11'000.000 (Pesos Colombian).

 12. Mae gen i promark 3 ac rwyf wedi dwyn yr antena, ffyn a cheblau cerdded, byddwn yn dyfynnu y ategolion i gaffael y brebedad oherwydd mae'n hanfodol iawn i fy ngwaith. Diolch yn fawr.

 13. Hi, Roberto.
  Nid ydym yn dosbarthu offer nac ategolion.
  Y peth gorau yw eich bod chi'n dyfynnu gyda'r dosbarthwr yn eich gwlad. Weithiau rydym wedi cysylltu â dosbarthwr, mewn gwledydd lle nad oes neu sy'n anactif fel yn achos Colombia. Ond mae wedi bod mewn achosion eithriadol.

 14. Rwy'n credu nad oes dosbarthwr Ashtech yng Ngholombia. Bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i gyflenwr cyfagos, efallai Panama neu Venezuela.
  Mae'r 3 Promark yn dîm fydd yn cael ei dirwyn i ben, felly yr wyf yn argymell i chi edrych opsiynau newydd fel Promark 100 100 neu Mapper Symudol

 15. Rwy'n ANGEN Y DYFYNBRIS MARK GPS ANTENA GYFER THALES PROMARK3 COLOMBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 16. Hi .. Hoffwn wybod beth GPS (Trimble-asttech) yn argymell i fesur tir yn fwy cywir, rwyf yn byw mewn topograffi Colombia yn arw iawn, mae llawer o goed felly nid yw'r derbyniad lloeren yw'r gorau, ond rwyf am wneud y rhain lifftiau gyda GPS submeter wyf canlyniadau fel pe fesur gyda chyfanswm orsaf (yw bod cywirdeb yn amrywio o sawl agwedd ac ni fydd byth cywirdeb GPS yn gyfartal i un orsaf, ond hoffwn wybod beth ddod yn nes, beth ei fod yn fwy cywir, diolch

 17. Nid oes gennyf tiwtorial am yr hyn rydych chi'n ei feddiannu.
  Ond pan fyddwch yn prynu'r offer hynny, mae fideos yn esbonio'r pethau sylfaenol.

 18. Hoffwn brynu pâr o offer Promark 3, gweithrediad RTK, meddalwedd a'r holl ategolion, os oes gennych chi diwtorial i wybod sut mae'n gweithio. Dull talu Rydw i yn Venezuela.

 19. Cyfarchion, mae angen i mi brynu GPS Promark 3 Thales sengl, math L1, hoffwn wybod y pris, dim ond y GPS sydd ei angen, nid yw'r elfennau eraill. Byddwn yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad.

 20. Wel, anodd gwybod, y peth mwyaf diogel yw bod y cebl wedi'i ddifrodi yn y man lle mae wedi'i gysylltu, felly mae'n colli signal wrth iddo gael ei drin. Maen nhw'n eithaf gwan.
  Yn benodol, doeddwn i ddim yn canfod bod y dull Stop a Go yn ymarferol iawn, gan fod y signal yn cael ei golli yn hawdd mewn mannau sydd â rhwystrau neu dir afreolaidd.

 21. Helo, fel ymholiad, byddai angen i mi wybod pam mae'r 3 yn cychwyn wrth ei ddefnyddio a pherfformio'r ddau arolwg cinematig a stopio a mynd i'm rhybuddio am "golli cyswllt" ac "ni all gofrestru cysylltiad antena allanol" neu rywbeth felly . Bob tro mae hyn yn digwydd ar adeg lawrlwytho'r data i'm cyfrifiadur, mae'r pwyntiau wedi'u dadleoli iawn mewn perthynas â'r rhai rhyddhad. diolch! o'r Ariannin

 22. Gallwch chi gasglu data gydag un yn unig, yna gyda'r Rhaglen Post-brosesu (Swyddfa Mapper Mobbile) rydych chi'n gwneud ôl-brosesu ynglŷn â seiliau Rinnex sydd ar gael ar y Rhyngrwyd. Efallai mai'r anhawster yw nad ydych chi'n dod o hyd i seiliau yn agos iawn at eich parth arolwg.

 23. cyfarchion cordial Mae gen i promark3 ar hyn o bryd ac rydw i eisiau gwybod a allaf wneud arolwg topograffig gydag un rwy'n gwybod y gellir ei wneud fel cartogafria ond nid yw'n rhoi'r drychiad i mi, nid oes angen manwl gywirdeb yr arolwg sydd ei angen arnaf ac rwyf am ei wneud wrth brosesu ôl-brosesu, diolch ichi fydd yn nodi sut Gallaf ei wneud diolch i Alvaro Graham

 24. ee gallwch ddyfynnu'r ProMark3 a rhoi rhywfaint o gatalog
  beth allwch chi ei wneud
  Rydw i'n bensaer
  ffrâm yn ofalus

 25. Beth fydd e-bost Roger Hernandez ?? gadewch rywfaint o arwydd i weld beth sydd wedi'i wneud gyda'ch cebl antena

  jose

 26. cyfarchion ... sut alla i gael meddalwedd arolwg FAST yn Sbaeneg? Rwy'n aros am gyfarwyddiadau yn fy post ... diolch

 27. Wel, fe aeth yn dda iawn, rydw i eisiau cymryd peth amser i ysgrifennu'r canlyniadau. Ar wahân i ddogfennu rhai camgymeriadau cyffredin wrth ddefnyddio'r offer hwn.

 28. Anfonais e-bost at rywun sy'n gallu cefnogi Colombia, gan ei fod yn edrych fel nad yw'r dosbarthwr presennol yn y wlad honno ar gael.

 29. NOSON DA. CROESO I CHI FOD YN CABLE ANTENNA AM HYRWYDDO 3 THALES GPS A SUT YDYCH YN LLAWER YN DEWIS I FYND I BOGOTA-COLOMBIA

  Rwy'n DIOLCH Y GOFAL A DDARPARWYD.

  YDYM ANGEN IT YN IAWN DRYS.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.