The Promark 3 GPS, argraff gyntaf

Rwyf eisoes wedi cymryd y teganau hyn allan o'r blwch, yn yn addo 3 magellan un wythnos byddwn yn gwneud hyfforddiant i weld sut mae'n gweithio. Am y tro, prin yr wyf wedi gweld y fideos a rhai o'u priodoleddau.

Rhagflaenydd yr Addewid 3.

Yn yr un llinell hon, roedd yn flaenorol ac roedd y olaf:

 • Y Map Mapiwr Symudol, tegan braf a aeth am UD $ 1,500, a chyflawnodd hynny gydag ôl-brosesu gywirdeb is-fesur. Gallai fod yn sylfaen a hefyd yn grwydro. Mae'n dod i ben ar hyn o bryd; Roedd yn annifyr bod y cerdyn wedi'i ddad-gyflunio wrth gychwyn, efallai oherwydd firws, efallai oherwydd gwall ar ôl streic gweithwyr y cwmni.
 • Mapiau Symudol CXMae hwn yn fersiwn well o'r Pro, gydag antena gellir ei ddefnyddio fel GPS geodetig. Roedd ganddo berthynas o'r enw CE, a oedd yn rhedeg ar Windows CE, ac o'r hyn rydw i wedi'i glywed, nid oes gan y CX hwn gur pen yr un hwnnw.
 • The Mobile Mapper 6, mae hwn yn llinell newydd, Yr wyf wedi sôn am hyn sawl gwaith. Mae mwy neu lai yn cyfateb i Juno Trimble, er ei fod yn rhagori arno'n fanwl gywir. Ni all fod yn sylfaen, dim ond crwydro ac mewn amser real mae'n llywiwr ffycin gyda chywirdebau o 3 i 5 metr.

 

Beth sy'n newydd gyda'r PM3

Mae hyn yn dod ag ymarferoldeb tebyg i Pro a CX, yn wahanol i'r 6 sy'n dod â'r Mapio Symudol, camera, cwmpawd a mwy o ficiau. I'r rhai sy'n rhoi cynnig ar y Pro, mae'n syml iawn oherwydd bod y ffordd o weithredu yr un peth, gan symleiddio llawer o gamau yn y fwydlen, sy'n ychwanegu'r bysellfwrdd a'r sgrîn gyffwrdd yn ei gwneud yn fwy cynhyrchiol. Yn cefnogi derbyniad RTK a rhanddeiliaid, yn addo 3 magellanDydw i ddim yn siŵr a yw'n cefnogi ceisiadau eraill, fel ArcPad, y gall MM6 ei wneud. Wrth gwrs, nid yw galluoedd y meddalwedd yr ydych yn ei ddod â chi (Arolwg Cyflym) yn cymharu â Mapio Symudol, o ran ffurfweddu, arddangos pwyntiau a phwd pennau eraill.

Fel y Pro, gall fod yn sylfaen neu'n grwydro, wedi'i brynu mewn parau, ac mae'n dod mewn bag duffel defnyddiol. Mae pob un yn cynnwys antena, mewn amser real mae'n cael manwl gywirdeb ismetrig (yr hyn a wnaeth y pro gydag ôl-brosesu). Gall gadael un o'r sylfaen roi rhagofalon centimetr, hefyd byddai'r data sylfaenol hyn yn gwneud i'r MM6 gyrraedd submetrics fel y dangosir yn yr ymarfer blaenorol.

Ymhlith yr ategolion mae addasydd i'w osod ar drybedd, un arall i'w gynnal ar bolyn a hefyd strap i'w drwsio ar y llaw; mesur tâp i gymryd uchder yr antena, addasydd ar gyfer gwahanol fathau o gysylltedd USB / cyfresol. Ymhlith pethau eraill, cebl ar gyfer yr antena, addaswyr amrywiol ar gyfer pŵer, cerdyn SD a bag diddos unigol.

Mae'r batri yn lithiwm, gyda llawer mwy o oriau o fywyd, yn rhagori ar y rhagflaenwyr a ddefnyddiodd AA; wrth brynu'r pâr daw bar sy'n ddefnyddiol i'w rhoi mewn amodau tebyg wrth weithio mewn ffordd "stopio a mynd". Maent yn dod â'r meddalwedd i wneud ôl-brosesu Swyddfa Mapper Symudol, fersiwn 3.4 sydd eisoes yn cefnogi data raster, rhyngweithio â data Mapinfo, shp, dxf a csv; hefyd cymhwysiad bwrdd gwaith arall o'r enw datrysiadau GNSS, sy'n cynnwys galluoedd cynllunio arolwg. Mae gan y cymhwysiad olaf hwn ryngwyneb hynod ymarferol, gydag opsiynau llusgo a gollwng, adroddiadau ac arddangosiad isometrig.

 

adnabyddwch 3

Un o'r ategolion gorau, y DVD gyda fideos yn Sbaeneg, trwy ei wylio gallwch arbed darllen llawer a deall mewn ffordd ymarferol sut mae'n gweithio; er bod y llawlyfr yn ddefnyddiol iawn hefyd. Mae'r fideo yn ddelfrydol ar gyfer hyfforddiant, gan gynnwys adran sy'n esbonio sut mae cytserau lloeren yn gweithio ac agweddau sy'n effeithio ar dderbynfa. Mae hefyd yn cynnwys y pynciau:

 • Cyflwyniad y tîm
 • Gosodiadau Cychwynnol
 • Cyflwyniad i weithrediad GPS
 • Sut i wneud codi statig
 • Stopio a mynd â chodi a chinemateg
 • Meddalwedd arolwg maes
 • Defnyddio'r Swyddfa Mapio Symudol a Meddalwedd Swyddfa Eraill
 • Cadw a rheoli data GIS

Mewn prisiau yn dibynnu ar y cyflenwr lleol, felly yr wyf yn ymgynghori â hwy yn fy amgylchedd, y Dirprwy Mapper Symudol cerdded yr Unol Daleithiau $ 1,500, teithiau cerdded y MM6 fewn y 1,200 a Promark3 ger $ 6,000 pair. Ddim yn ddrwg os ydych chi'n ystyried y gellir cyflawni cywirdeb centimetr, nid yw brandiau eraill yn cynnig offer fel hyn am y pris hwn.

Pe bai'n rhaid i mi ei gymharu â chyfrifiadur arall, gellid dweud ei bod bron fel y Trimble GeoXH, er nad ydynt yn union gyfatebol.

Beth sydd nesaf

yn addo 3 magellan Gadewch i ni ei wneud cwrs y penwythnos hwn gyda'r bois o'r orsaf gyfan a rhai ffrindiau sydd â diddordeb mewn dysgu am ddim. Mae gennym ddiddordeb mewn profi rhai agweddau fel:

 • Pa benderfyniadau sydd dan amodau tebyg gyda'r offer sydd ar gael yn y bwrdeistrefi: MMPro a MM6, gan gymharu â RTK o ddau Promark3.
 • Pa gywirdeb y gellir ei gyflawni mewn amser real a pha mor swyddogaethol fyddai rhedeg y Chwedl Garmin o dan amodau tebyg ar eiddo mwy na 3 hectar.
 • Mae colli cywirdeb hwnnw ar bellteroedd: metr 100, un, tri a chilomedr 6.

Ar yr un pryd, unwaith ac am byth byddwn yn profi rhai mesuryddion pellter a allai, yn fy marn i, ddisodli cwmpawdau Suunto pe bai'n ddigon trionglog, mewn ardaloedd trefol. Yn seiliedig ar y profion byddwn yn penderfynu sut i wneud y gorau o'r ymdrech yn yr arolwg gwledig a fydd yn mynd â ni rhwng Mehefin a Medi. 

pm3 magellan

Byddwn yn gweld sut mae'n mynd.

47 Yn ymateb i “The Promark 3 GPS, argraff gyntaf”

 1. tenho um promark 3 2007 e dim ond agora deixou i weithio, bydd yn ofni gweld com mudança de lloerennau.

 2. Rheolydd Ho bisogno di un promark3 gyda fastsurvey e goroesi fesul winCE 4.0 ripomax yahoo.it paypal pay diolch URGENT llongau i Eidal

 3. Helo, mae gen i Magellan Promark 3 ac rwy'n byw yng Ngholombia Medellin; Ble alla i gynnal a diweddaru'r offer?

  neu gyda phwy y gallaf gysylltu â nhw i'w hanfon i wlad arall oherwydd rydw i'n gweithio gyda'r tîm ac mae angen imi ar frys

  diolch yn fawr iawn
  Byddaf yn aros am eich ateb

 4. Rwy'n ANGEN I GWYBOD SUT I GYNLLUNIO I ROBER A BASE, A SUT I DDDEFNYDDIO PWYNTIAU MAGELLAN MEWN GWYNEDD 8.1

 5. ANGEN I MI GWYBOD OS GALLWCH LAWRLWYTHO PWYNTIAU YN FFENESTRI 8 GPS a ffurfweddu y ROBERT AND BASE NID YN HOFFI GALL RHYWUN HELPU ME OS GWELWCH YN DDA

 6. Mae gen i 220 gyrchaf gps, mae hyn yn cael ei ailosod, ac nawr pan fyddaf yn ei droi, nid yw'n mynd heibio i'r sgrin gyntaf fel y gallaf ei wneud

 7. Mae gennyf ddiddordeb mewn dyfais yn yr amodau hyn ond mae'n bwysig cael mwy o wybodaeth fel y cyfarwyddyd ohono, ond hefyd y cwrs bach y maen nhw'n ei gynnig, rwyf hefyd eisiau gwybod faint mae'n ei gostio, newydd neu newydd, diolch ymlaen llaw y wybodaeth hon diolch.

 8. helo Hoffwn wybod mwy am amser eich tîm, y manteision, ac os gallwch chi gael mwy o ddelweddau o'ch offer ac yn uwch na phris

 9. Awgrymaf eich bod yn well mynd am Mapper Symudol 100 neu rywbeth tebyg i hynny oherwydd bod y Promark3 yn gyfres sydd heb ddyfodol ar ran Magellan.

 10. sydd â diddordeb mewn dyfodol o brynu gors promark3 gyda'i holl ategolion diolch.

 11. Helo, mae gen i bâr o PMK3 (8 mis o ddefnydd) gydag ategolion, meddalwedd a hyfforddiant. Rydw i yn Bucaramanga (Sder-Col) gwerth 11'000.000 (Pesos Colombia).

 12. Mae gen i promark 3 ac rwyf wedi dwyn yr antena, ffyn a cheblau cerdded, byddwn yn dyfynnu y ategolion i gaffael y brebedad oherwydd mae'n hanfodol iawn i fy ngwaith. Diolch yn fawr.

 13. Hi, Roberto.
  Nid ydym yn dosbarthu offer nac ategolion.
  Y peth gorau yw eich bod chi'n dyfynnu gyda'r dosbarthwr yn eich gwlad. Weithiau rydym wedi cysylltu â dosbarthwr, mewn gwledydd lle nad oes neu sy'n anactif fel yn achos Colombia. Ond mae wedi bod mewn achosion eithriadol.

 14. Rwy'n credu nad oes dosbarthwr Ashtech yng Ngholombia. Bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i gyflenwr cyfagos, efallai Panama neu Venezuela.
  Mae'r 3 Promark yn dîm fydd yn cael ei dirwyn i ben, felly yr wyf yn argymell i chi edrych opsiynau newydd fel Promark 100 100 neu Mapper Symudol

 15. Rwy'n ANGEN Y DYFYNBRIS MARK GPS ANTENA GYFER THALES PROMARK3 COLOMBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 16. Hi .. Hoffwn wybod beth GPS (Trimble-asttech) yn argymell i fesur tir yn fwy cywir, rwyf yn byw mewn topograffi Colombia yn arw iawn, mae llawer o goed felly nid yw'r derbyniad lloeren yw'r gorau, ond rwyf am wneud y rhain lifftiau gyda GPS submeter wyf canlyniadau fel pe fesur gyda chyfanswm orsaf (yw bod cywirdeb yn amrywio o sawl agwedd ac ni fydd byth cywirdeb GPS yn gyfartal i un orsaf, ond hoffwn wybod beth ddod yn nes, beth ei fod yn fwy cywir, diolch

 17. Nid oes gennyf tiwtorial am yr hyn rydych chi'n ei feddiannu.
  Ond pan fyddwch yn prynu'r offer hynny, mae fideos yn esbonio'r pethau sylfaenol.

 18. Hoffwn brynu pâr o offer Promark 3, gweithrediad RTK, meddalwedd a'r holl ategolion, os oes gennych chi diwtorial i wybod sut mae'n gweithio. Dull talu Rydw i yn Venezuela.

 19. Cyfarchion, mae angen i mi brynu GPS Promark 3 Thales sengl, math L1, hoffwn wybod y pris, dim ond y GPS sydd ei angen, nid yw'r elfennau eraill. Byddwn yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad.

 20. Wel, anodd gwybod, y peth mwyaf diogel yw bod y cebl wedi'i ddifrodi yn y man lle mae wedi'i gysylltu, felly mae'n colli signal wrth iddo gael ei drin. Maen nhw'n eithaf gwan.
  Yn benodol, doeddwn i ddim yn canfod bod y dull Stop a Go yn ymarferol iawn, gan fod y signal yn cael ei golli yn hawdd mewn mannau sydd â rhwystrau neu dir afreolaidd.

 21. Helo, fel ymholiad, byddai angen i mi wybod pam mae'r 3 yn cychwyn wrth ei ddefnyddio a pherfformio'r ddau arolwg cinematig a stopio a mynd i'm rhybuddio am "golli cyswllt" ac "ni all gofrestru cysylltiad antena allanol" neu rywbeth felly . Bob tro mae hyn yn digwydd ar adeg lawrlwytho'r data i'm cyfrifiadur, mae'r pwyntiau wedi'u dadleoli iawn mewn perthynas â'r rhai rhyddhad. diolch! o'r Ariannin

 22. Gallwch chi gasglu data gydag un yn unig, yna gyda'r Rhaglen Post-brosesu (Swyddfa Mapper Mobbile) rydych chi'n gwneud ôl-brosesu ynglŷn â seiliau Rinnex sydd ar gael ar y Rhyngrwyd. Efallai mai'r anhawster yw nad ydych chi'n dod o hyd i seiliau yn agos iawn at eich parth arolwg.

 23. cyfarchion cordial Mae gen i promark3 ar hyn o bryd ac rydw i eisiau gwybod a allaf wneud arolwg topograffig gydag un rwy'n gwybod y gellir ei wneud fel cartogafria ond nid yw'n rhoi'r drychiad i mi, nid oes angen manwl gywirdeb yr arolwg sydd ei angen arnaf ac rwyf am ei wneud wrth brosesu ôl-brosesu, diolch ichi fydd yn nodi sut Gallaf ei wneud diolch i Alvaro Graham

 24. ee gallwch ddyfynnu'r ProMark3 a rhoi rhywfaint o gatalog
  beth allwch chi ei wneud
  Rydw i'n bensaer
  ffrâm yn ofalus

 25. Beth fydd e-bost Roger Hernandez ?? gadewch rywfaint o arwydd i weld beth sydd wedi'i wneud gyda'ch cebl antena

  jose

 26. Cyfarchion ... sut alla i gael meddalwedd arolwg FAST yn Sbaeneg? Rwy'n aros am arwyddion yn fy post ... diolch

 27. Wel, fe aeth yn dda iawn, rydw i eisiau cymryd peth amser i ysgrifennu'r canlyniadau. Ar wahân i ddogfennu rhai camgymeriadau cyffredin wrth ddefnyddio'r offer hwn.

 28. Anfonais e-bost at rywun sy'n gallu cefnogi Colombia, gan ei fod yn edrych fel nad yw'r dosbarthwr presennol yn y wlad honno ar gael.

 29. NOSON DA. CROESO I CHI FOD YN CABLE ANTENNA AM HYRWYDDO 3 THALES GPS A SUT YDYCH YN LLAWER YN DEWIS I FYND I BOGOTA-COLOMBIA

  Rwy'n DIOLCH Y GOFAL A DDARPARWYD.

  YDYM ANGEN IT YN IAWN DRYS.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.