TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ddatrysiad sylfaenol ond cynhwysfawr ar gyfer arolygu, lluniadu CAD, a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi mynd ag ef fwy na 15 mlynedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae wedi'i wasgaru ledled y byd, mewn 12 iaith a 70 o wledydd, er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni segment marchnad uchel.

TopoCAD yw cynnyrch seren y cwmni desktop_boxSystemau Chaos, sydd hefyd â RhinoCeros, rhaglen ar gyfer modelu 3D, yn gadarn ond heb lawer i siarad amdano (y tro hwn). Hefyd yn bodoli Pen-desg Chaos, rheolwr dogfennau, yn debyg i'r hyn y mae ProjectWise yn ei wneud. Er ei fod yn fwy ymarferol, gydag integreiddio i Microsoft Outlook a chyfleusterau i gysylltu dogfennau a metadata; ar gyfer cynhyrchion TopoCAD mae ganddo wyliwr, tra gellir ystyried fformatau fel dgn, dxf a dwg fel delweddau.

TopCAD

Mae'r cysyniad o ateb Chaos, trwy TopoCAD, yn ddiddorol iawn, oherwydd bod ei enw'n fyr iawn; Mae ei geisiadau yn amrywio o gaffael data, cywiro ac addasu, darlunio CAD, integreiddio i GIS, dylunio peirianneg a'r cylch yn cau yn y posibilrwydd o anfon y data yn ôl i'r tîm arolygu.

topocad

Fel unrhyw un arall, mae gan y llinell fersiwn darllenydd, gyda'r amrywiad y gellir cynnwys plws i'w fewnforio a'i allforio i fformatau dwg / dxf neu ryngweithio ag offerynnau arolygu. Mae'r gweddill yn ystod fodiwlaidd, gellir eu ffurfio yn becynnau rhwng topograffi a dylunio neu gellir eu caffael yn annibynnol i'w blasu, yn ôl y rolau sydd wedi'u sefydlu'n glir yn y model:

O'r cae i'r bwrdd gwaith: Topograffi / CAD.  Mae'r pecyn o'r enw TopoCAD Base yn cynnwys COGO, gall gysylltu ag offer arolygu, gall wneud addasiadau tramwy gan ddefnyddio'r dull sgwariau lleiaf. Gall hefyd weithredu modelau tirwedd (DTM a TIN), topocad gan gynnwys yr hyn y mae eich canlyniadau yn ei awgrymu, megis llinellau cyfuchlin, proffiliau, cyfrifiadau cyfaint a chroestoriadau (nid y dyluniad). Fel offeryn CAD mae ganddo bopeth y gallech ei fynnu, gyda gorchmynion adeiladu manwl gywir, yn gallu galw cyfeirnod neu fewnforio fformatau cyffredin fel dwg, dxf, dgn, landXML a ffeiliau siâp. Fodd bynnag, fel fformat uchaf, gall drin llawer o briodoleddau o fewn yr un map, yn debyg i xfm o Bentley Map. Hefyd mae'r modiwl Sylfaen yn cynnwys darllenydd o gynlluniau (taflenni) a darllenydd priodoleddau cronfa ddata neu fetadatos Chaos Desktop.

O'r bwrdd gwaith i'r Cronfa Ddata: GIS / Mapiau.  Mae'n digwydd nad yw'r fformat uchaf yn CAD syml gyda phriodoleddau, ond yn hytrach mae ei sgema xml yn storio gwybodaeth y gellir ei hanfon wedyn i ArcGIS mxd, gan drosi'r tablau a'r priodoleddau fel y byddent i'w gweld yn TopoCAD. Gall hefyd ryngweithio â chronfeydd data trwy ArcSDE.

topocad Gallwch allforio i fformatau cyffredin fel KML, Mapinfo neu gronfa ddata gofodol. Yn ddiweddar, mae'r cysylltydd gan Swyddog Maes i ryngweithio â data mewn safonau agored fel MySQL, PostGIS, Oracle, MS SQL Server Gofodol, SQLite, ESRI ArcSDE, SDF (Autodesk MapGuide), ESRI SHP, ODBC, WFS, WMS, GDAL (a lansiwyd Geospatial Data Library Tynnu Dŵr) (Raster), ogr (fformat fector: SHP, GML, DGN, KML, MapInfo ac ati).

O'r bwrdd gwaith i'r Plotter: Cynlluniau / Mapiau.  Mae ganddo allu gwych i greu cynlluniau, o'r enw taflenni, gyda thablau data wedi'u tynnu o'r nodweddion.  topocadGwrthrychau fector, yn llinellau ac yn ffigurau, yn elfennau deinamig, y gellir gwneud gweithrediadau ohonynt o'r cynllun, er enghraifft, gellir addasu maint y testun yn y model o'r cynllun heb lawer o droi. Yn cefnogi gwaith braslunio, fel petai i ryddhau blas artistig ar gynnyrch terfynol.

O'r ddesg i Ddylunio: Peirianneg.  topocad Mae'n cynnwys galluoedd ar gyfer dylunio ffyrdd geometrig, fel y byddai Civil 3D neu unrhyw gystadleuaeth. Mae ganddo hefyd rywbeth ar gyfer dylunio rheilffyrdd, twnnel, pibell, camlas a levee.

Mae'r ffordd y mae'r data'n cael ei drin, er enghraifft, mae'r croestoriadau'n fwy deinamig na'r cyffredin, mae rhyngweithio gyda'r aliniad mewn planhigion a chyda'r proffil a gynhyrchir.

O Dylunio i Maes: Topograffeg / Gorsaf.  topocadGellir allforio data dyluniad i ffeiliau y gall cyfanswm yr orsaf neu'r GPS eu defnyddio i weithredu. Nid oes ots i'r data gael ei drawsnewid i UTM yn ystod y mewnforio, yna gellir ei allforio fel cyfesurynnau gwastad er mwyn osgoi difrod oherwydd gosodiadau'r amcanestyniad. Ac yna gellir ailadrodd y cylch hwn drosodd a throsodd.

Casgliad

Ar y cyfan, rwy'n ei chael hi'n offeryn diddorol. CAD gyda galluoedd ar gyfer mapio, dylunio a rhyngweithio â'r dopograffeg. Mae'r pris sylfaenol yn dechrau ar oddeutu $ 1,500, yn dibynnu ar yr hyn sy'n cael ei ychwanegu.

Yma gallwch chi ei lawrlwytho fersiwn arbrofol o TopoCAD

10 Yn ymateb i "TopoCAD, mwy na Topo, mwy na CAD"

 1. Mae'n ddiddorol iawn ar gyfer ei gymhwyso mewn peirianneg, hoffwn ddysgu am y rhaglen hon ond ym Mheriw nid ydynt yn pennu am y feddalwedd hon gan y gallwn gaffael mwy o wybodaeth am hyn
  José Carlos

 2. Rwy'n Geogafo, rwy'n rhoi dosbarth, graddiais 1981 ac yn ystod fy astudiaeth, nid oedd y rhaglenni hyn yn bodoli mor ddefnyddiol heddiw.
  Hoffwn gael mynediad at y rhaglen hon, gyda'i holl geisiadau, heb gyfyngiadau, i ddysgu ei fanteision, ceisiadau ayb, ac i allu eu cymharu â rhaglenni tebyg eraill. Felly, i roi i aelodau'r cwrs weledigaeth i integreiddio'r offer hyn, gan gyfrannu at well addysgu a gwell defnydd o amser academaidd.
  Diolch o flaen llaw am y caredigrwydd a'r cydweithrediad y gallwch ei roi i'r cyfathrebu hwn.

 3. Y fersiwn rwy'n ei ddefnyddio yw Topocad 7.2.1

 4. Cofion
  Mae'n rhaglen dda yr wyf wedi'i ddefnyddio, mae ganddi lawer o fanteision
  Os hoffai unrhyw un gyfnewid, gadewch i mi wybod y byddaf yn gwybod

  DCA

 5. Bore da, Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn prynu meddalwedd i weithio mewn tirfesur a pheirianneg sifil, sy'n gallu cynhyrchu cyfrolau, croestoriadau, dylunio ffyrdd a chwareli, gan weithio gyda chyfaint rhannu Eagle Point am dibynadwyedd a rhyw cyfuchliniau yn Civilcad am ei gyflymder, sy'n gweithio gyda nifer o Meddalwedd i ddatblygu swydd, ond yr wyf yn hoffi i weithio gydag un sy'n rhoi hyder ac ystwythder yn fy ngwaith i mi, rwyf eisiau gwybod fel y pris prynu a diolch am eich sylw

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.