TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ateb sylfaenol ond annatod ar gyfer topograffi, darlun CAD a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi ei gymryd yn fwy na 15 o flynyddoedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae'n cael ei watered gan y byd, mewn ieithoedd 12 a gwledydd 70 er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni rhaniad uchel o'r farchnad.

TopoCAD yw cynnyrch seren y cwmni desktop_boxSystemau Chaos, sydd hefyd â RhinoCeros, rhaglen ar gyfer modelu 3D, yn gadarn ond heb lawer i'w siarad (y tro hwn). Mae hefyd Pen-desg Chaos, rheolwr dogfennau, sy'n debyg i'r hyn y mae ProjectWise yn ei wneud. Er yn fwy ymarferol, gydag integreiddio i Microsoft Outlook a chyfleusterau i ddogfennau cyswllt a metadata; ar gyfer cynhyrchion TopoCAD mae ganddi wyliwr, tra gellir gweld fformatau megis dgn, dxf a dwg yn delweddau.

TopCAD

Mae'r cysyniad o ateb Chaos, trwy TopoCAD, yn ddiddorol iawn, oherwydd bod ei enw'n fyr iawn; Mae ei geisiadau yn amrywio o gaffael data, cywiro ac addasu, darlunio CAD, integreiddio i GIS, dylunio peirianneg a'r cylch yn cau yn y posibilrwydd o anfon y data yn ôl i'r tîm arolygu.

topocad

Fel unrhyw un arall, mae gan y llinell fersiwn darllenydd, gyda'r amrywiad a all gynnwys mwy o fewnforio ac allforio i fformatau dwg / dxf neu ryngweithio ag offerynnau arolygu. Mae'r gweddill yn ystod fodwlaidd, gellir eu pacio rhwng topograffi a dylunio neu eu caffael yn annibynnol i flasu, yn ôl y rolau sydd wedi'u sefydlu'n glir yn y model:

O'r cae i'r bwrdd gwaith: Topograffi / CAD. Mae'r pecyn o'r enw TopoCAD Base yn cynnwys COGO, gall gysylltu â chyfarpar arolygu, gall wneud addasiadau polygonal gan ddefnyddio'r dull lleiaf sgwariau. Gallwch hefyd weithredu modelau tir (DTM a TIN), topocad gan gynnwys yr hyn y mae ei ganlyniadau'n ei awgrymu, megis cromliniau lefel, proffiliau, cyfrifo cyfaint a chroestoriadau (nid y dyluniad). Fel offeryn CAD mae ganddo bopeth y gallai fod ei angen arnoch, gyda gorchmynion adeiladu manwl, gallu alw cyfeirio neu fewnforio fformatau cyffredin fel ffeiliau dwg, dxf, dgn, landXML a siâp. Fodd bynnag, fel fformat uchaf, gall drin llawer o nodweddion o fewn yr un map, sy'n debyg i'r xfm o Bentley Map. Hefyd mae'r modiwl Sylfaen yn cynnwys darllenydd o gynlluniau (taflenni) a darllenydd priodoleddau cronfa ddata neu fetadatos Chaos Desktop.

O'r bwrdd gwaith i'r Cronfa Ddata: GIS / Mapiau. Mae'n digwydd nad yw'r fformat uchaf yn CAD syml â phriodoleddau, ond bod ei sgil xml yn storio gwybodaeth y gellir ei anfon wedyn i ArcGIS mxd, gan drawsnewid y tablau a'r priodoleddau fel y byddent yn TopoCAD. Gallwch hefyd ryngweithio â chronfeydd data trwy ArcSDE.

topocad Gallwch allforio i fformatau cyffredin fel KML, Mapinfo neu gronfa ddata gofodol. Yn ddiweddar, mae'r cysylltydd gan Swyddog Maes i ryngweithio â data mewn safonau agored fel MySQL, PostGIS, Oracle, MS SQL Server Gofodol, SQLite, ESRI ArcSDE, SDF (Autodesk MapGuide), ESRI SHP, ODBC, WFS, WMS, GDAL (a lansiwyd Geospatial Data Library Tynnu Dŵr) (Raster), ogr (fformat fector: SHP, GML, DGN, KML, MapInfo ac ati).

O'r bwrdd gwaith i'r Plotter: Cynlluniau / Mapiau. Mae ganddo allu gwych i greu cynlluniau, o'r enw taflenni, gyda thablau data wedi'u tynnu o'r nodweddion. topocadMae'r gwrthrychau fector, y ddwy linell a ffigurau elfennau dynamig, y gallwch chi wneud gweithrediadau o'r cynllun, er enghraifft, gellir addasu maint y testunau yn y model o'r cynllun heb lawer o ddychwelyd. Yn cefnogi gwaith o fraslun fath, o ran rhyddhau'r blas artistig ar gynnyrch terfynol.

O'r ddesg i Ddylunio: Peirianneg. topocad Mae'n cynnwys galluoedd ar gyfer dylunio ffyrdd geometrig, fel y byddai 3D Sifil neu unrhyw gystadleuaeth. Mae ganddo hefyd rywbeth ar gyfer dylunio rheilffyrdd, twneli, pibellau, camlesi a llynnoedd.

Mae'r ffordd y mae'r data'n cael ei drin, er enghraifft, mae'r croestoriadau'n fwy deinamig na'r cyffredin, mae rhyngweithio gyda'r aliniad mewn planhigion a chyda'r proffil a gynhyrchir.

O Dylunio i Maes: Topograffeg / Gorsaf. topocadGellir allforio data dyluniad i ffeiliau y gall yr orsaf gyfanswm neu'r GPS eu defnyddio i weithredu. Nid yw'n bwysig, wrth fewnforio, bod y data yn cael ei drosi i UTM, yna gellir ei allforio fel cyd-gyfesurynnau gwastad i osgoi difrod gan y lleoliadau rhagamcan. Ac yna gellir ailadrodd y cylch hwn dro ar ôl tro.

Casgliad

Yn gyffredinol, mae'n ymddangos fel offeryn diddorol. CAD gyda galluoedd mapio, dylunio a rhyngweithio â'r topograffeg. Mae'r pris sylfaenol yn amrywio o tua $ 1,500, yn dibynnu ar yr hyn sy'n cael ei ychwanegu.

Yma gallwch chi ei lawrlwytho fersiwn arbrofol o TopoCAD

10 Ymatebion i "TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD"

 1. Mae'n ddiddorol iawn ar gyfer ei gymhwyso mewn peirianneg, hoffwn ddysgu am y rhaglen hon ond ym Mheriw nid ydynt yn pennu am y feddalwedd hon gan y gallwn gaffael mwy o wybodaeth am hyn
  José Carlos

 2. Rwy'n Geogafo, rwy'n rhoi dosbarth, graddiais 1981 ac yn ystod fy astudiaeth, nid oedd y rhaglenni hyn yn bodoli mor ddefnyddiol heddiw.
  Hoffwn gael mynediad at y rhaglen hon, gyda'i holl geisiadau, heb gyfyngiadau, i ddysgu ei fanteision, ceisiadau ayb, ac i allu eu cymharu â rhaglenni tebyg eraill. Felly, i roi i aelodau'r cwrs weledigaeth i integreiddio'r offer hyn, gan gyfrannu at well addysgu a gwell defnydd o amser academaidd.
  Diolch o flaen llaw am y caredigrwydd a'r cydweithrediad y gallwch ei roi i'r cyfathrebu hwn.

 3. Y fersiwn rwy'n ei ddefnyddio yw Topocad 7.2.1

 4. Cofion
  Mae'n rhaglen dda yr wyf wedi'i ddefnyddio, mae ganddi lawer o fanteision
  Os hoffai unrhyw un gyfnewid, gadewch i mi wybod y byddaf yn gwybod

  DCA

 5. Bore da, Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn prynu meddalwedd i weithio mewn tirfesur a pheirianneg sifil, sy'n gallu cynhyrchu cyfrolau, croestoriadau, dylunio ffyrdd a chwareli, gan weithio gyda chyfaint rhannu Eagle Point am dibynadwyedd a rhyw cyfuchliniau yn Civilcad am ei gyflymder, sy'n gweithio gyda nifer o Meddalwedd i ddatblygu swydd, ond yr wyf yn hoffi i weithio gydag un sy'n rhoi hyder ac ystwythder yn fy ngwaith i mi, rwyf eisiau gwybod fel y pris prynu a diolch am eich sylw

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.