Mentrau hyrwyddo: DielmoOpenLiDAR

Ydy ychydig ddyddiau yr wyf yn siarad o’r ymdrechion a wneir o ran rheoli data LIDAR, felly heddiw trosglwyddaf ddatganiad ffurfiol y mae DIELMO 3D SL wedi’i gyhoeddi

DielmoOpenLiDAR: Meddalwedd am ddim newydd ar gyfer trin data LIDAR

Am dros y blynyddoedd 5 yn ôl DIELMO 3D SL wedi bod yn gweithio ar ddatblygu meddalwedd ar gyfer prosesu data LiDAR, gan ei defnyddio yn fewnol ar gyfer cynhyrchu Modelau Tir Digidol (DTM) ar nifer o brosiectau, cael safon uwch a manylder yn y cynnyrch terfynol hyn a gynigir gan feddalwedd masnachol sydd ar gael ar y farchnad.

Hyd yn ddiweddar, ein bwriad oedd ailgynllunio ein meddalwedd ar gyfer prosesu data LiDAR o'r cychwyn i'w droi i mewn i feddalwedd masnachol sy'n gyfeiriol i ddarparwyr data, ond gyda chymorth y CIT, penderfynasom gymryd y fenter i ddatblygu meddalwedd newydd am ddim ar gyfer prosesu data LiDAR sydd wedi'i anelu at y defnyddiwr terfynol, o'i gymharu â'r llinell fwy traddodiadol sy'n canolbwyntio ar feddalwedd fasnachol.

Yn olaf, gyda chymorth Adran Seilwaith a Thrafnidiaeth Generalitat Valenciana (CIT) rydym wedi penderfynu cymryd y fenter i greu DielmoOpenLiDAR

Mae DielmoOpenLiDAR yn feddalwedd am ddim gyda thrwydded GNU GPL yn seiliedig ar gvSIG ar gyfer trin data LiDAR. Ar hyn o bryd rydym wedi datblygu Gyrrwr ar gyfer cael mynediad i ddata LiDAR mewn gvSIG. Y gyrrwr hwn yw'r sail ar gyfer trin data mewn gwahanol fformatau safonol, fel bod gvSIG yn cael ei ddarparu gyda'r offer sylfaenol sy'n caniatáu i ddatblygwyr weithio gyda data LIDAR yn y ffordd fwyaf tryloyw a syml posibl. Ar y llaw arall, bydd defnyddwyr gvSIG hefyd yn gallu agor data LiDAR gwreiddiol (LAS a BIN), a'u delweddu yn cael eu gosod ar unrhyw wybodaeth ddaearyddol arall, ymgynghori â gwerthoedd gwreiddiol pob un o'r pwyntiau a'u golygu.

Unwaith y sefydlwyd y seiliau ar gyfer y datblygiadau sy'n gysylltiedig â data LiDAR mewn gvSIG, bydd y cam nesaf yn cynnwys datblygu'r holl offer angenrheidiol i allu perfformio prosesu data LiDAR gyda gvSIG. Ar y naill law, byddwn yn darparu gvSIG gydag algorithmau cyfrifo awtomatig ac ar y llaw arall, byddwn yn gweithredu offer golygu llaw sy'n caniatáu rheoli ansawdd y canlyniadau. O'r cynhyrchion sylfaenol y byddwn wedi'u llwyddo i gynhyrchu yn ail gam y prosiect, mae'r trydydd cam yn cynnwys datblygu offer deallus ar gyfer creu cynhyrchion gwerth ychwanegol terfynol newydd.

Gyda datblygiad y meddalwedd am ddim i reoli data LiDAR, DIELMO 3D yw dod â'r defnydd o dechnoleg LiDAR defnyddwyr GIS safonol a'r gymuned wyddonol, gyda'r nod o ymestyn ei defnydd. Yn ogystal, mae bellach yn tueddu fwyfwy i gael mwy o ddata ar gael LiDAR yn cwmpasu ardaloedd mawr o dir ac ychydig o flynyddoedd bydd yr holl wybodaeth hon yn rhad ac am ddim i unrhyw un i gael gafael arno. Er enghraifft, pan fydd data LiDAR ar gael yng Ngwlad y Basg y gellir ei gyflawni drwy Gyngor Daleithiol Guipuzcoa a Gwasanaethau Mapio o Adran yr Amgylchedd a Chynllunio Llywodraeth y Basg.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.