Creu aliniadau yn CivilCAD

Mi erthygl flaenorol eglurodd rywbeth am CivilCAD, cymhwysiad ymarferol iawn sy'n canolbwyntio ar AutoCAD a Bricscad. Nawr rydw i eisiau parhau â'r ymarfer bob amser yn seiliedig ar ein blaenorol Cwrs topograffi gyda Total Station, gan ddefnyddio'r aliniad mewn model digidol.

Yn achos CivilCAD gelwir hyn yn echel y prosiect, ond ers SoftDesk neu Land rydym wedi ei adnabod fel aliniad wrth ei enw yn Saesneg. Yn y bôn mae'n cynnwys creu echel ganolog, a all fod yn llinell bibell, echel dyluniad ffordd neu linell drawsdoriad i dir yn syml.

Yn dilyn yr erthygl ddiweddar, lle dangosais sut i greu model digidol gyda llinellau cyfuchlin, byddaf yn crynhoi'n gryno sut y caiff aliniad â'ch proffil ei greu a'i lunio.

1. Creu polyline 3D

proffiliau autcadad autcadadMae hyn, gan fod yn rhaid ei greu o'r llyfr nodiadau topograffi, fe'ch cynghorir i'w wneud mewn 2D, gan nodi'r pwyntiau y mae'n mynd drwyddynt gan ei fod yn gyffredinol yn dod gyda pholygon gwyriadau. Ar ôl i chi gael y tramwy, cyffwrdd â'r fertigau a newid y drychiad â llaw yn y tabl priodweddau. (Ewch i mewn)

Yna, caiff y llinellau eu cysylltu â'r gorchymyn pedit, yn yr opsiwn ymuno.

Os oes gennym y cyfesurynnau x, y, x mae'n symlach. Mae'r pwyntiau'n cael eu creu, gyda'r gorchymyn pwynt, yna ysgrifennu'r cyfesurynnau x, y, z neu eu concatio o Excel. Yna tynnir y polyline gyda'r snap wedi'i actifadu wrth y pwynt pwynt (pwynt).

2. Diffiniwch y gorsafoedd planhigion

Gwneir hyn o'r fwydlen CivilCAD> Altimetreg> Echel y Prosiect> Gorsafoedd Marcio

Rydym yn dychwelyd dilyniant yn y llinell orchymyn y mae'n rhaid i chi ei dilyn:

Graddfa argraffu 1 i <1000>:

Mae hyn yn ymwneud â maint yr ydym yn disgwyl argraffu'r cynlluniau neu gynhyrchu'r cynlluniau. Rydym yn nodi ein diddordeb, 1000 yn yr achos hwn, ac yna mynd i mewn.

Dewiswch echel y prosiect:

Yma mae'n gofyn inni ddewis y polyline. Mae'n rhaid i chi ei gyffwrdd yn agos at y diwedd lle rydych chi am i'r tymhorau ddechrau.

Enwebiad cychwynnol yr orsaf0 000 +>:

Mae hyn, os ydym am gael dull arall ar gyfer brand pob gorsaf, os na fyddwn yn ei newid, dim ond gwneud mynd i mewn.

Hyd cywir10.000>:

Hyd chwith10.000>:

Yma, mae'n gofyn i ni pa bellter yr ydym am i'r system ei ystyried, ar gyfer creu croestoriadau. Yn gyffredinol, mae'r un peth ar bob ochr, ond nid yw o reidrwydd felly, fel yn achos ein bod yn gweithio ar briffordd 2 lôn, 2 lôn i mewn; Mae'n amlwg y bydd angen pellter mwy ar un ochr i basio'r lôn arall a chynnwys y llethr.

egwyl/ Pellter / Gorsaf / Pwynt / Diwedd :

Yma mae'n gofyn i ni ym mha ffordd yr ydym yn disgwyl i'r gorsafoedd gael eu marcio ar hyd yr echel; Yn ein hachos ni, rydym eisiau pob mesurydd 20, rydym yn dewis y llythyr I.

Gwahanu rhwng gorsafoedd20.000>:

Ers i ni ddewis yr opsiwn egwyl, rydyn ni nawr yn gosod y pellter. Yna rydyn ni'n dewis y gorsafoedd cychwyn a gorffen.

Yr orsaf gychwynnol0 000 +>:

Gorsaf ddiweddX + XXX>:

proffiliau autcadad autcadad

O'r eiliad hon ymlaen, ystyrir bod y polyline hwnnw'n aliniad, yn achos CivilCAD, Echel, â data cysylltiedig. Ychydig yn wael CivilCAD yn y rhan hon, ond yn syml oherwydd bod y broses wedi'i diffinio mewn ffordd linellol; Wrth gwrs Mae CivilCAD yn gwneud mwy, ond mae'r dryswch rhwng paneli'r Lleoliadau a'r Arolwg am gael rhywfaint o amynedd; yna nifer y tabiau sydd gan banel y templed ac yn olaf yr anhawster o basio templed i weithiau eraill.

3. Cynhyrchwch y proffil

Yr hyn sydd o ddiddordeb i ni nawr yw plotio proffil drychiad y tir ar hyd y polyline.

Gwneir hyn gyda'r fwydlen, CivilCAD> Altimetreg> Proffiliau> Tir> Tynnu llun

Yna byddwn yn dilyn dilyniant y llinell orchymyn:

Echel/ Pwyntiau / Llawlyfr / Ffeil / 3d polylineE>:

Yn yr achos hwn, byddwn yn defnyddio'r opsiwn Echel (Llythyr E), fodd bynnag, gallai fod wedi bod yn bolyline 3D pe na baem wedi ei drosi'n aliniad, yn bwyntiau neu hyd yn oed yn llinell a dynnwyd â llaw yn uniongyrchol.

Dewiswch echel y prosiect:

Graddfa lorweddol 1 i1000.000>:

Graddfa fertigol 1 a1000.000>:

Mae'n gyfleus newid y raddfa fertigol, os ydym am i'r newid drychiad fod yn amlwg. Er enghraifft, pe byddech chi'n dewis graddfa fertigol o 1,000, gallwch ddefnyddio graddfa lorweddol o 200. Byddai hyn yn gwneud cymhareb 1: 5 a allai wneud yr arddangosfa'n ystyrlon.

Swydd:

Mae'n gofyn i ni ble y byddwn yn rhoi'r proffil, rydym yn dewis pwynt i'r dde o'r llun, yna mynd i mewn.

proffiliau autcadad autcadad

4. Cynhyrchwch y grid ar gyfer y proffil

proffiliau autcadad autcadad

Rydym yn dewis o'r fwydlen CivilCAD> Altimetreg> Proffiliau> Grid ac yna rydym yn dilyn dilyniant y llinell orchymyn:

Dewiswch broffil tirwedd:

Rydyn ni'n nodi yn y panel sy'n cael ei arddangos, os ydyn ni eisiau'r tir naturiol yn unig, neu'r aliniad hefyd. Rydym hefyd yn diffinio os labeli byddant yn awtomatig neu byddwn yn eu diffinio â llaw.

Caiff enw ei nodi a diffinnir data'r gorsafoedd fel pellter o ffin, lle mae'n dechrau, nifer y degolion ac os ydym am gael blwch o gwmpas.

Gyda hyn, dylai ein gwaith fod yn barod. Yn bendant yn syml o'i gymharu â Civil 3D, er ei fod ychydig yn gyfyngedig yn y diffiniad o dempledi y mae'n eu hymgorffori ar ffurf xml. Mae peth anhawster hefyd i'r diweddariad awtomatig rhwng y planhigyn a'r proffil.

proffiliau autcadad autcadad

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.