Creu aliniadau yn CivilCAD

Mi erthygl flaenorol Esboniodd rywbeth am CivilCAD, cais ymarferol iawn wedi'i anelu at AutoCAD a Bricscad. Nawr rydw i eisiau parhau â'r ymarfer yn seiliedig ar ein gorffennol blaenorol Cwrs topograffi gyda Total Station, gan ddefnyddio'r aliniad mewn model digidol.

Yn achos CivilCAD gelwir hyn yn echelin prosiect, er o SoftDesk neu Land rydym wedi ei adnabod fel aliniad yn ôl ei enw yn Saesneg. Yn y bôn, mae'n cynnwys creu echel ganolog, a all fod yn llinell bibell, echel dyluniad ffordd neu ddim ond llinell o drawstoriad i lawr.

Yn dilyn yr erthygl ddiweddar, lle dangosais sut i greu model digidol gyda llinellau cyfuchlin, byddaf yn crynhoi'n gryno sut y caiff aliniad â'ch proffil ei greu a'i lunio.

1. Creu polyline 3D

proffiliau autcadad autcadadMae hyn, oherwydd ei bod yn angenrheidiol ei greu o'r llyfr topograffi, yn argymell ei wneud yn 2D, gan nodi'r pwyntiau lle mae'n pasio gan ei fod fel arfer yn dod â pholygon o gwyriadau. Ar ôl cyrraedd y polygon, caiff y fertigau eu cyffwrdd a chaiff yr edrychiad ei newid â llaw yn nhabl yr eiddo. (Ewch i mewn)

Yna, caiff y llinellau eu cysylltu â'r gorchymyn pedit, yn yr opsiwn ymuno.

Os oes gennych y cyfesurynnau x, y, x yna mae'n symlach. Caiff pwyntiau eu creu, gyda'r gorchymyn pwynt, yna ysgrifennu'r cyfesurynnau x, y, z a'u cyweirio o Excel. Yna mae'r polyline yn cael ei dynnu gyda'r snap wedi'i actifadu wrth y pwynt pwynt (pwynt).

2. Diffinio gorsafoedd planhigion

Gwneir hyn o'r fwydlen CivilCAD> Altimetreg> Prosiect Echel> Gorsafoedd marcio

Rydym yn dychwelyd dilyniant yn y llinell orchymyn y mae'n rhaid i chi ei dilyn:

Maint print 1 i <1000>:

Mae hyn yn ymwneud â maint yr ydym yn disgwyl argraffu'r cynlluniau neu gynhyrchu'r cynlluniau. Nodwn ein diddordeb, yn yr achos hwn 1000, ac yna mynd i mewn.

Dewiswch echel y prosiect:

Yma mae'n gofyn i ni ddewis y polyline. Mae'n rhaid i chi ei gyffwrdd yn agos at y diwedd lle rydym am i'r tymhorau ddechrau.

Enw cyntaf yr orsaf <0 000 +>:

Mae hyn, os ydym am gael dull arall ar gyfer brand pob gorsaf, os na fyddwn yn ei newid, dim ond gwneud mynd i mewn.

Hyd cywir <10.000>:

Hyd y chwith <10.000>:

Yma, mae'n gofyn i ni i ba raddau yr ydym am i'r system ystyried, ar gyfer creu trawstoriadau. Yn gyffredinol, mae yr un fath ar bob ochr, ond nid yw o reidrwydd yn wir, fel yn yr achos ein bod yn gweithio ar draeth 2, lonydd 2 sy'n dod i mewn; Mae'n amlwg y bydd angen i ni gymryd mwy o bellter ar un ochr fel ei fod yn rhagori ar y lôn arall ac yn cynnwys y llethr.

egwyl/ Pellter / Gorsaf / Pwynt / Diwedd <I>:

Yma mae'n gofyn i ni ym mha ffordd yr ydym yn disgwyl i'r gorsafoedd gael eu marcio ar hyd yr echel; Yn ein hachos ni, rydym eisiau pob mesurydd 20, rydym yn dewis y llythyr I.

Gwahanu rhwng gorsafoedd <20.000>:

Ers i ni ddewis yr opsiwn cyfwng, rydym bellach yn gosod y pellter. Yna byddwn yn dewis yr orsaf wreiddiol a'r un olaf.

Gorsaf gychwynnol <0 000 +>:

Gorsaf derfynol <X + XXX>:

proffiliau autcadad autcadad

O'r foment hon, ystyrir bod polyline yn aliniad, yn achos CivilCAD, Echel, gyda data cysylltiedig. Ychydig o CivilCAD gwael yn y rhan hon, ond yn syml oherwydd bod y broses linellol wedi'i diffinio; yn glir hynny Mae CivilCAD yn gwneud mwy, ond mae'r dryswch rhwng paneli'r Lleoliadau a'r Arolwg am gael rhywfaint o amynedd; yna nifer y tabiau sydd gan banel y templed ac yn olaf yr anhawster o basio templed i weithiau eraill.

3. Cynhyrchu'r proffil

Yr hyn sydd o ddiddordeb i ni nawr yw plotio proffil drychiad y tir ar hyd y polyline.

Gwneir hyn gyda'r fwydlen, CivilCAD> Altimetreg> Proffiliau> Tirwedd> Tynnu llun

Yna byddwn yn dilyn dilyniant y llinell orchymyn:

Echel/ Pwyntiau / Llawlyfr / Ffeil / 3d polyline <E>:

Yn yr achos hwn, byddwn yn defnyddio'r opsiwn Echel (Llythyr E), fodd bynnag, gallai fod wedi bod yn bolyline 3D pe na baem wedi ei drosi'n aliniad, yn bwyntiau neu hyd yn oed yn llinell a dynnwyd â llaw yn uniongyrchol.

Dewiswch echel y prosiect:

1 graddfa lorweddol i <1000.000>:

Graddfa fertigol 1 i <1000.000>:

Mae'n gyfleus i newid y raddfa fertigol, os ydym am i'r newid drychiad fod yn amlwg. Er enghraifft, os gwnaethoch chi ddewis y raddfa fertigol 1,000, gallwch ddefnyddio'r raddfa lorweddol 200. Byddai hyn yn gwneud perthynas 1: 5 a allai wneud delweddu yn ystyrlon.

Swydd:

Mae'n gofyn i ni ble y byddwn yn rhoi'r proffil, rydym yn dewis pwynt i'r dde o'r llun, yna mynd i mewn.

proffiliau autcadad autcadad

4. Cynhyrchu'r grid ar gyfer y proffil

proffiliau autcadad autcadad

Rydym yn dewis o'r fwydlen CivilCAD> Altimetreg> Proffiliau> Reticle ac yna rydym yn dilyn dilyniant y llinell orchymyn:

Dewiswch broffil tirwedd:

Rydym yn nodi yn y panel ei fod yn cael ei arddangos, os mai dim ond y tir naturiol yr ydym ei eisiau, neu'r aliniad. Rydym hefyd yn diffinio os yw'r labeli byddant yn awtomatig neu byddwn yn eu diffinio â llaw.

Caiff enw ei nodi a diffinnir data'r gorsafoedd fel pellter o ffin, lle mae'n dechrau, nifer y degolion ac os ydym am gael blwch o gwmpas.

Gyda hyn, dylai ein gwaith fod yn barod. Yn bendant, yn syml o gymharu â Civil 3D, er ei fod braidd yn gyfyngedig yn y diffiniad o dempledi y mae'n eu hymgorffori mewn ffurflen XML. Mae peth anhawster hefyd i'r diweddariad awtomatig rhwng y planhigyn a'r proffil.

proffiliau autcadad autcadad

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.