Cromliniau Lefel AutoCAD - O Gyfanswm Data yr Orsaf

Sut i gynhyrchu llinellau cyfuchlin rydym eisoes wedi'u gwneud gyda rhaglenni eraill. Yn yr achos hwn, rwyf am ei wneud gyda rhaglen a ddangosodd un o fy nhechnegwyr gorau imi mewn sesiwn hyfforddi; yr oedd yn gyfarwydd â hwy ond nad oedd ganddo fawr o ddiddordeb iddo yn ddiweddar. Rwy’n mynd i grynhoi’r rhan gychwynnol oherwydd ychydig yn ôl eglurais sut y data o orsaf gyfan, ac yn cael eu trosi i fformat dxf. Yn yr achos hwn, rwyf am wneud amrywiad, gan basio rhestr o bwyntiau iddo ar ffurf txt a'i fewnforio o CivilCAD, felly byddaf yn ei egluro mewn ffordd syml fel bod yr ymarfer yn gweithio'n llwyr i'r rhai sydd am lawrlwytho data o'r orsaf i'r model digidol; yn dilyn ymholiad darllenydd o Golombia y byddaf yn ei adael yn aros am swydd nesaf y proffilio.

1. Trosi'r fformat .sdr i restr bwyntiau .txt

Rwy'n mynd i ddefnyddio'r hyn a ddangoswyd gennym yn y Cwrs topograffi yn ddiweddar, fel nad yw gwybodaeth yn cael ei diddanu gan bennaeth y rhai a aeth am dro yn unig neu mewn achos gwaeth, bod y rhai a fynychodd gyda diddordeb mawr yn anghofio'r proffesiynoldeb ac yn dewis peidio â'i rannu ag eraill.

Yn yr erthygl honno gwnaethom egluro, ac yn awr nid wyf yn mynd i ailadrodd, sut i ffurfweddu anfon data o gyfanswm yr orsaf. yn yr achos hwn, nid wyf ond yn mynd i ganolbwyntio ar yr hyn a wneir o'r Prolink.

 • Rydym yn agor prosiect newydd, gan ddefnyddio Ffeil> Prosiect Newydd tocio sokkia. Yna rydyn ni'n dewis Ffeil> Mewnforio i ddod â'r ffeil .sdr a gynhyrchir gan yr orsaf gyfan.

Unwaith y gwneir y broses hon, yna byddwn yn ei allforio i fformat txt.

 • O'r un fwydlen, rydym yn dewis Ffeil> Allforio, ac yn y ffenestr rydym yn dewis yr opsiwn Cyfesurynnau Llai, ffurfweddu'r fformat PENZ wedi ei gydlynu (* .txt). Felly, yr hyn yr ydym yn ei allforio fyddai data sydd wedi'i wahanu gan atalnodau yn y drefn Pwynt, Cydlynu X (Dwyrain), Cydlynu Y (Gogledd) a drychiad (Cydlynu Z).
 • Caiff y ffeil ei chadw mewn cyfeiriad sydd o ddiddordeb i'n prosiect.

2. Ynglŷn â CivilCAD

I lawer, efallai na fydd y rhaglen hon yn hysbys, fodd bynnag mae wedi bod o gwmpas ers amser maith; roedd fersiwn 6.5 eisoes yn rhedeg ar AutoCAD 14 (ym 1994 !!!) gwnaeth lawer o hyn gyda ffenestri arnofiol, pan wnaeth SoftDesk 8 mewn ffordd anfwriadol mewn gorchmynion testun, a soniaf am SoftDesk oherwydd ei fod yn rhagflaenydd y ddau gais sydd bellach mae ganddo AutoDesk (Land and Civil 3D).

Y fantais sydd gan CivilCAD, yw, am bris gweddol hygyrch, ei fod yn gwneud yr hyn mae'n ei gymryd o'n ffocws Sbaenaidd, yn union fel y mae Pwynt yr eryr ar gyfer y cyd-destun Eingl-Sacsonaidd; Os ychwanegwn y gellir ei weithredu ar Bricscad, deuwn i'r casgliad bod y mater economaidd yn un o'i botensial gorau. Nid yw'r un peth yn digwydd wrth ei wneud ar AutoCAD oherwydd ei fod yn meddiannu fersiwn lawn, oherwydd nid yw AutoCAD LT yn cefnogi datblygiadau ar Rhedeg, ie, mae'n cefnogi AutoCAD 2012 tuag at sawl fersiwn yn ôl.

Mae CivilCAD yn gais a ddatblygwyd gan y cwmni Mecsicanaidd ArqCOM, gwneud mewn ffordd ymarferol ar gyfer maes Peirianneg ac arferion topograffi megis parsel llawer, modelau digidol, proffiliau, dyluniad geometrig ffyrdd a rhwydweithiau hydro-iechydol. Mae'n gwneud yr hyn y byddai angen i ni ei wneud gyda Civil3D ond mewn ffordd ymarferol (nid yw'n gwneud popeth, ond mae'n gwneud yr hyn sydd ei angen arnom), mae hyd yn oed yn gwneud rhai pethau ychwanegol na all eu gwneud mewn ffordd syml fel cynhyrchu grid yn UTM ac mewn cyfesurynnau daearyddol, argraffu cynllun yn seiliedig ar wizzard, rhifo auto swp ac amrywiaeth o adroddiadau o'n cyd-destun Sbaeneg ei iaith.

Unwaith y bydd CivilCAD wedi'i osod, rydym yn creu llwybr byr yn y ddewislen bwrdd gwaith neu raglen sy'n agor AutoCAD gyda bwydlen ychwanegol o'r enw CivilCAD, lle gellir cael mynediad at yr holl swyddogaethau a ddatblygwyd; er bod gan bob un hefyd orchymyn testun i'r rhai sy'n hoffi mynd Gwlad Belg ar gyfer Gwlad Belg. Mae'r graffig canlynol yn dangos sut y dylai'r ddewislen CivilCAD edrych, er ei bod yr un llinell lorweddol ar sgrin wedi'i huchafu.

tocio sokkia

3. Mewnforio'r data txt o CivilCAD

I gynhyrchu'r llinellau cyfuchlin, yn gyntaf, mae'n rhaid i chi greu ffeil newydd a'i chadw; gwneir hynny gyda Ffeil> Cadw.

tocio sokkia

I fewnforio'r pwyntiau a gynhyrchwyd gennym yn y cam blaenorol, rydym yn gwneud hynny CivilCAD> Pwyntiau> Tir> Mewnforio.

Edrychwch ar faint o opsiynau mewnforio pwynt sydd gan CivilCAD. Mae nifer o'r rhain yn arferion y tu allan i'r ffordd yr ydym yn Sbaenaidd gydag offerynnau confensiynol, yn wahanol i raglenni a wneir ar gyfer Americanwyr sydd ond yn gwybod sut i ddweud COGO a gyda chasglwr.

Dewisom yr opsiwn n XYZ, ac rydym yn eich marcio fel rhif pwynt a disgrifiad.

Byddwch yn ofalus, cyn gwneud hyn, mae'n gyfleus gwirio'r ffeil txt, i sicrhau bod ganddo'r strwythur hwn. A dyna ni, nawr dim ond Maint Chwyddo sydd ar ôl, i weld lle cwympodd y pwyntiau neu'r gosodiadau maint testun.

Cynhyrchu'r model digidol

Gwneir hyn gyda CivilCAD> Altimetreg> Triongli> Tirwedd. Mae'n rhaid i chi weld yr opsiynau sy'n ymddangos isod, yn llinell orchymyn arddull hynafol AutoCAD:

Llinellau Pwyntiau / Cyfuchlin :

Mae hynny'n golygu, gallwn ei wneud o linellau neu bwyntiau cyfuchlin presennol. Os dewisir y C rhwng y cromfachau, rhaid i chi roi P, yna nodwch; os yw'r P eisoes wedi'i ddewis fel y dangosir yn fy enghraifft, yna nodwch.

Yna mae'n gofyn i ni pa bwyntiau, rydym yn eu dewis i gyd ac rydym yn mynd i mewn.

Yna mae'n gofyn i ni yr uchafswm pellter rhwng pwyntiau; hynny yw, fel nad yw'n cynhyrchu triongli rhwng pwyntiau o ben y llwybr wedi'i olrhain.

Y pellter mwyaf <1000.000>:

Yn ddiofyn daw 1000, ond bydd hynny'n dibynnu ar ein cyflwr codi; Gallwn ei dderbyn trwy fynd i mewn neu osod un arall. Os yw'n arolwg ar hyd ffordd, ni ddylai fod yn fwy na dwywaith y pellter bras a ddefnyddiwn i newid ein barn.

Isafswm Angle <1>:

Mae hwn yn opsiwn arall, sy'n ddefnyddiol i symleiddio triongli. Yn gyffredinol, nid ydym yn ei ystyried, ond dylem os yw'n ymwneud ag arolygon dylunio dyfrhau, lle cymerir pwyntiau rhy drwchus.

tocio sokkia

4. Creu llinellau cyfuchlin

Ar gyfer hyn, rydym yn dewis CivilCAD> Altimetreg> Llinellau cyfuchlin> Tirweddtocio sokkiaYn y panel sy'n ymddangos ein bod yn ffurfweddu bob ychydig o fetrau, rydym eisiau'r prif gromliniau lefel ac uwchradd; gweld pa mor ddiddorol yw'r adborth y mae'n rhaid i'r guys ArqCOM fod, pan awgrymodd pobl y dylid eu galw'n gromliniau tenau a chromliniau lefel trwchus.

Yma rydych hefyd yn diffinio enw'r haen, lliw a ffactor llyfnhau y gromlin. Cofiwch nad llinell glyfar mo'r llinell gyfuchlin, ond llinell â nodau a radiws crymedd, felly gallwn ddiffinio paramedrau fel y rhai isod: Nifer yr israniadau neu isafswm hyd y gromlin, sy'n ymarferol i'r system beidio â gwneud hynny cynhyrchu llinellau cyfuchlin sy'n edrych fel polygonau neu wallt gan ferch Curaçao - ac nid yn union o'r pen 🙂 -

Wrth ddewis Ok, mae'r opsiwn i ddewis y model triongli yn ymddangos ar y llinell orchymyn.

cromliniau lefel gyda autocad sifil

Er mwyn eu labelu rydym yn dewis: CivilCAD> Altimetreg> Llinellau cyfuchlin> Anodi. Rydym yn ffurfweddu neu'n derbyn yn ddiofyn yr hyn sy'n dod, o ran y raddfa y byddwn yn ei defnyddio i argraffu, uchder y testun, unedau, degolion ac os mai dim ond label yn y prif gromliniau lefel.tocio sokkia

Graddfa argraffu 1 i <1000.00>:
Uchder y testun mewn mm <2.5mm>:
Mesuryddion / Traed :
Nifer y Degolion <0>:
Cofnodwch gromliniau lefel tenau? S / N:

Yna, cliciwch ar y ddau bwynt eithafol sy'n croestorri cromliniau lefel lle mae gennym ddiddordeb yn y labelu.

Casgliad

Mae'n amlwg bod Civil 3D wedi esblygu i lefel drawiadol trwy wneud hyn, yn enwedig gan ei fod yn manteisio ar ymgorffori nodau xml yn y panel chwith, lle gall gwahanol wrthrychau model gael templedi, hefyd oherwydd bod y model yn bodoli y tu mewn i gynhwysydd, yn ogystal â dim ond cynrychioliadau gweledol o'r hyn sy'n cael ei storio yw ei bwyntiau a'i linellau cyfuchlin neu fapiau llethr.

Yn wahanol i'r hyn y mae CivilCAD yn ei wneud, sy'n cynhyrchu gwrthrychau sy'n colli llawer o'r ddeinameg hon. Ond bydd y rhai a ddefnyddiodd Softdesk yn gwybod bod cyrraedd y cam hwn wedi cymryd peth greddf, ffydd yn yr anweledig, a phinsiad o lwc. Mae mantais fawr o ddefnyddio CivilCAD, mae'r camau'n llai, er fy mod i wedi estyn fy hun yn fy rhyddiaith er mwyn diswyddo ac mewn perygl o wneud blew llwyd newydd i'r cyfieithydd melys sydd o Peru wedi tynnu hyn i mewn egeomate.com

11 Yn ymateb i “Llinellau cyfuchlin gydag AutoCAD - O ddata Cyfanswm yr Orsaf”

 1. Helo, Rodrigo Hernández L. ydw i, o Chile
  ac rydw i wir yn gwerthfawrogi'r hyn maen nhw'n ei wneud, rydw i'n hunan-ddysgu o'r topograffi fwy na 20 yn ôl.
  Ac mae'n anodd iawn i rywun sydd ag astudiaethau yn y pwnc ddysgu'r neophyte mewn ffordd y mae'n ei ddysgu mewn gwirionedd.
  Yn gywir
  diolch

 2. Mae angen i mi gael yr uchder o'r tir naturiol i elfen uchel, sut alla i wneud hynny ... mae gen i'r dopograffeg yn barod
  diolch…

 3. Wel dwi'n dopograffydd ers blynyddoedd lawer, rydw i wedi bod yn defnyddio'r theodolite ers tua 22 o flynyddoedd, ond gyda gorsaf gyfan dydw i ddim yn meddu ar lawer o brofiad o ran cromliniau lefel sef y weithdrefn, i godi llinellau cyfuchlin gyda chyfanswm yr orsaf

 4. Helo g! a Hello Alice:
  «Fe wnaethant roi cynllun i mi gyda chuvas gwastad wedi'i argraffu ar bapur. Mae angen i mi ei drosglwyddo i'r awtocad i'w weithio. A yw'n bosibl gwneud hyn?
  A allech ddweud wrthyf sut?
  Ateb:
  1) Tynnwch lun o'r plân
  2) Trosi'r ddelwedd i JPG
  3) Gyda Dylunio AutoCad Raster, daliwch ef
  4) Adnabod eithafion pob cromlin lefel sylfaenol (llinell drwchus) gyda'i drychiad. Bydd y rhaglen yn gofyn i chi. Hefyd, sylwch ar nifer y cromliniau lefel eilaidd (llinellau teneuach) rhwng cromliniau lefel sylfaenol oherwydd bydd y rhaglen yn gofyn i chi faint sydd yn y ddelwedd.
  Arbedwch y ffeil ac yna ei hagor gyda AutoCad.
  Dyna'r cyfan rwy'n cofio ei wneud ychydig flynyddoedd yn ôl
  Cyfarchion o Fecsico

 5. Fe wnaethant roi map i mi gyda chynfas lefel wedi'i argraffu ar bapur, ac mae angen i mi ei drosglwyddo i'r awtocad i weithio arno.
  Allech chi ddweud wrthyf sut?

 6. DIOLCH YN FAWR MAE'N BWYSIG IAWN BOD RHAI UNRHYW BOD YN GWYBODAETH IAWN, O HYD I BOBL SY'N FOD YN HUNAN-FYW A PEIDIWCH Â RHANNU GWYBODAETH.

 7. prynhawn da, gofynnwch i'r sifil cad 2008, gwnewch gais yn autocad sifil 3d 2011 ,,,,,,,, diolch

 8. Ardderchog, rydw i'n defnyddio Civilcad ar hyn o bryd ar gyfer fy ngwaith arolwg topograffig a gallaf eich sicrhau ei fod yn arf pwysig iawn sy'n byrhau amser gwaith swyddfa ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.