Cromliniau Lefel AutoCAD - O Gyfanswm Data yr Orsaf

Sut i gynhyrchu llinellau cyfuchlin rydym eisoes wedi'u gwneud gyda rhaglenni eraill. Yn yr achos hwn, rwyf am wneud hynny gyda rhaglen a ddangosodd i mi un o'm technegwyr gorau i mi; yr oedd wedi ei adnabod ond nad oedd fawr o ddiddordeb ynddo yn ddiweddar. Byddaf yn crynhoi'r rhan gychwynnol oherwydd ychydig yn ôl, es i ati i egluro sut y bu data o orsaf gyfan, ac fe'u trosglwyddir i fformat dxf. Yn yr achos hwn, rwyf am wneud amrywiad, gan basio rhestr o bwyntiau iddo ar ffurf txt a'i fewnforio o CivilCAD, felly byddaf yn ei egluro mewn ffordd syml fel bod yr ymarfer yn gweithio'n llwyr i'r rhai sydd am lawrlwytho data o'r orsaf i'r model digidol; yn dilyn ymholiad darllenydd Colombia y byddaf yn ei adael yn aros am swydd nesaf o broffilio.

1. Trosi fformat .sdr i restr o bwyntiau .txt

Rwy'n mynd i ddefnyddio'r hyn a ddangoswyd gennym yn y Cwrs topograffi yn ddiweddar, fel nad yw gwybodaeth yn cael ei diddanu gan bennaeth y rhai a aeth am dro yn unig neu mewn achos gwaeth, bod y rhai a fynychodd gyda diddordeb mawr yn anghofio'r proffesiynoldeb ac yn dewis peidio â'i rannu ag eraill.

Yn yr erthygl honno rydym yn esbonio, ac yn awr ni fyddaf yn ailadrodd, sut i ffurfweddu anfon y data o'r orsaf gyfan. yn yr achos hwn, rydw i'n mynd i ganolbwyntio ar yr hyn a wneir o'r Prolink.

 • Rydym yn agor prosiect newydd, gan ddefnyddio File> Prosiect Newydd tocio sokkia. Yna rydym yn dewis File> Mewnforio i ddod â'r ffeil .sdr a gynhyrchir gan yr orsaf gyfan.

Unwaith y gwneir y broses hon, yna byddwn yn ei allforio i fformat txt.

 • O'r un fwydlen, rydym yn dewis Ffeil> Allforio, ac yn y ffenestr rydym yn dewis yr opsiwn Cyfesurynnau Llai, ffurfweddu'r fformat PENZ wedi ei gydlynu (* .txt). Felly, yr hyn yr ydym yn ei allforio fyddai data wedi'i wahanu gan atalnodau yn y Pwynt gorchymyn, Cydlynu X (Dwyreiniad), Cydlynu Y (Gogleddiad) ac edrychiad (Cydlynu Z).
 • Caiff y ffeil ei chadw mewn cyfeiriad sydd o ddiddordeb i'n prosiect.

2. Ynglŷn â CivilCAD

I lawer, efallai na fydd y rhaglen hon yn hysbys, ond mae wedi bod o gwmpas ers tro; gwnaeth y fersiwn 6.5 a oedd eisoes yn cael ei gynnal ar AutoCAD 14 (yn 1994 !!!) lawer o hyn gyda ffenestri symudol, pan wnaeth SoftDesk 8 hynny mewn ffordd ddigymell mewn gorchmynion testun, a soniodd am SoftDesk oherwydd ei fod yn rhagflaenydd y ddau gais sydd nawr wedi AutoDesk (Land and Civil 3D).

Y fantais sydd gan CivilCAD, yw, am bris gweddol hygyrch, ei fod yn gwneud yr hyn mae'n ei gymryd o'n ffocws Sbaenaidd, yn union fel y mae Pwynt yr eryr ar gyfer y cyd-destun Eingl-Sacsonaidd; os ychwanegwn y gellir ei weithredu ar Bricscad, rydym yn dod i'r casgliad mai'r mater economaidd yw un o'i botensial gorau. Nid yw'n digwydd yr un peth wrth ei wneud ar AutoCAD oherwydd ei fod mewn fersiwn llawn, oherwydd nid yw AutoCAD LT yn cefnogi datblygiadau ar Rhedeg, ie, mae'n cefnogi AutoCAD 2012 tuag at sawl fersiwn yn ôl.

Mae CivilCAD yn gais a ddatblygwyd gan y cwmni Mecsicanaidd ArqCOM, gan wneud mewn ffordd ymarferol ar gyfer meysydd trefniadaeth Peirianneg a thopograffeg fel parcio lotiau, modelau digidol, proffiliau, dylunio geometrig ffyrdd a rhwydweithiau hydrosanyddol. Mae'n gwneud yr hyn y byddem yn ei wneud gyda Civil3D ond mewn ffordd ymarferol (nid yw'n gwneud popeth, ond mae'n gwneud yr hyn sydd ei angen arnom), hyd yn oed yn gwneud rhai pethau ychwanegol na all yn hawdd fel cynhyrchu grid mewn cyfesurynnau UTM a daearyddol, argraffu o gynllun yn seiliedig ar wizzard, rhifo awtomatig lotiau ac amrywiaeth o adroddiadau am ein cyd-destun sy'n siarad Sbaeneg.

Unwaith y bydd CivilCAD wedi'i osod, rydym yn creu llwybr byr yn y ddewislen bwrdd gwaith neu raglen sy'n agor AutoCAD gyda bwydlen ychwanegol o'r enw CivilCAD, lle gellir cael mynediad at yr holl swyddogaethau a ddatblygwyd; er bod gan bob un hefyd orchymyn testun i'r rhai sy'n hoffi mynd Gwlad Belg ar gyfer Gwlad Belg. Mae'r graffeg canlynol yn dangos sut y dylai'r fwydlen CivilCAD edrych, er ei bod yn yr un llinell lorweddol mewn sgrîn fwyaf posibl.

tocio sokkia

3. Mewnforio'r data txt o CivilCAD

I gynhyrchu'r llinellau cyfuchlin, yn gyntaf, mae'n rhaid i chi greu ffeil newydd a'i chadw; gwneir hynny gyda File> Save.

tocio sokkia

I fewnforio'r pwyntiau a gynhyrchwyd gennym yn y cam blaenorol, rydym yn gwneud hynny CivilCAD> Pwyntiau> Tir> Mewnforio.

Ni welwch faint o ddewisiadau mewnforio pwyntiau sydd gan CivilCAD. Mae nifer o'r rhain yn arferion sy'n dod allan y ffordd y mae Hispaniaid yn ei wneud gydag offerynnau confensiynol, yn wahanol i raglenni a wnaed ar gyfer Americanwyr sydd ond yn gwybod sut i ddweud COGO a gyda chasglwr.

Dewisom yr opsiwn n XYZ, ac rydym yn eich marcio fel rhif pwynt a disgrifiad.

Llygad, cyn gwneud hyn mae'n gyfleus i wirio'r ffeil txt, i wneud yn siŵr bod ganddo'r strwythur hwn. A dyna ni, nawr mae'n rhaid i ni wneud Maint Chwyddo, i weld ble syrthiodd y pwyntiau neu'r gosodiadau maint testun.

Cynhyrchu'r model digidol

Gwneir hyn gyda CivilCAD> Altimetreg> Triongli> Tirwedd. Mae'n rhaid i chi weld yr opsiynau sy'n ymddangos isod, yn llinell orchymyn yr arddull AutoCAD hynafol:

Pwyntiau / Cromliniau Lefel <P>:

Mae hynny'n golygu y gallwn ei wneud o gyfuchliniau neu bwyntiau presennol. Os dewisir y C rhwng y cromfachau, mae angen gosod P, yna mynd i mewn; os yw'r P eisoes wedi'i ddewis fel y dangosir yn fy enghraifft, yna caiff ei wneud yn unig.

Yna mae'n gofyn i ni pa bwyntiau, rydym yn eu dewis i gyd ac rydym yn mynd i mewn.

Yna mae'n gofyn i ni yr uchafswm pellter rhwng pwyntiau; hynny yw, fel nad yw'n cynhyrchu triongli rhwng pwyntiau o ben y llwybr wedi'i olrhain.

Y pellter mwyaf <1000.000>:

Daw 1000 yn ddiofyn, ond bydd hynny'n dibynnu ar gyflwr ein harolwg; gallwn ei dderbyn drwy fynd i mewn neu osod un arall. Os yw'n arolwg ar hyd ffordd, ni ddylai fod yn fwy na dwywaith y pellter bras yr ydym yn ei ddefnyddio i newid yr olygfa.

Isafswm Angle <1>:

Mae hwn yn opsiwn arall, sy'n ymarferol ar gyfer symleiddio triongli. Yn gyffredinol, nid ydym yn ei gymryd i ystyriaeth, ond dylem os yw'n arolygon ar gyfer dylunio dyfrhau, lle cymerir pwyntiau rhy ddwys.

tocio sokkia

4. Creu cyfuchliniau

Ar gyfer hyn, rydym yn dewis CivilCAD> Altimetreg> Cromliniau lefel> Tirwedd. tocio sokkiaYn y panel sy'n ymddangos ein bod yn ffurfweddu bob ychydig o fetrau, rydym eisiau'r prif gromliniau lefel ac uwchradd; gweld pa mor ddiddorol yw'r adborth y mae'n rhaid i'r guys ArqCOM fod, pan awgrymodd pobl y dylid eu galw'n gromliniau tenau a chromliniau lefel trwchus.

Yma hefyd enwir yr haen, lliw a ffactor llyfnhau o'r gromlin. Cofiwch nad yw'r gromlin lefel yn llinell glyfar, ond yn sbin gyda nodau a radiws cromlin, fel y gallwn ddiffinio paramedrau fel y rhai isod: Nifer yr israniadau neu hyd lleiaf y gromlin, ymarferol fel nad yw'r system cynhyrchu cromliniau lefel sy'n edrych fel polygonau neu wallt merch Curazeña - ac nid yn unig o'r pen 🙂 -

Wrth ddewis Ok, mae'r opsiwn i ddewis y model triongli yn ymddangos ar y llinell orchymyn.

cromliniau lefel gyda autocad sifil

Er mwyn eu labelu rydym yn dewis: CivilCAD> Altimetreg> Cromliniau lefel> Anodi. Rydym yn ffurfweddu neu'n derbyn yn ddiofyn yr hyn sy'n dod, o ran y raddfa y byddwn yn ei defnyddio i argraffu, uchder y testun, unedau, degolion ac os mai dim ond label yn y prif gromliniau lefel.tocio sokkia

Maint print 1 i <1000.00>:
Uchder testun mewn mm <2.5mm>:
Mesuryddion / Traed <M>:
Nifer y Degolion <0>:
Cofnodwch gromliniau lefel tenau? S / N:

Yna, cliciwch ar y ddau bwynt eithafol sy'n croestorri cromliniau lefel lle mae gennym ddiddordeb yn y labelu.

Casgliad

Mae'n amlwg bod Civil 3D wedi esblygu i lefel drawiadol drwy wneud hyn, yn enwedig gan ei fod yn manteisio ar y nodau xml sydd wedi'u hymgorffori yn y panel chwith, lle gall gwrthrychau model gwahanol gael templedi, hefyd oherwydd bod y model yn bodoli o fewn cynhwysydd, yn ogystal â dim ond cynrychioliadau gweledol o'r hyn sy'n cael ei storio yw eich pwyntiau a'r cromliniau lefel neu'r map llethr.

Yn wahanol i CivilCAD, sy'n cynhyrchu gwrthrychau sy'n colli llawer o'r dynamiaeth hon. Ond i'r rhai a ddefnyddiodd Softdesk byddant yn gwybod bod cyrraedd y cam hwn wedi meddiannu rhywfaint o greddf, ffydd yn yr anweledig ac ychydig o lwc. Mae mantais fawr o ddefnyddio CivilCAD, mae'r camau'n llai, er fy mod wedi ymestyn fy rhyddiaith am bleser pur o redundar a gyda'r risg o wneud gwallt llwyd newydd i'r cyfieithydd melys sydd o Peru wedi tynnu hwn i mewn egeomate.com

Ateb 11 i "Cromliniau lefel gyda AutoCAD - O gyfanswm data'r orsaf"

 1. Helo, Rodrigo Hernández L. ydw i, o Chile
  ac rydw i wir yn gwerthfawrogi'r hyn maen nhw'n ei wneud, rydw i'n hunan-ddysgu o'r topograffi fwy na 20 yn ôl.
  Ac mae'n anodd iawn i rywun sydd ag astudiaethau yn y pwnc ddysgu'r neophyte mewn ffordd y mae'n ei ddysgu mewn gwirionedd.
  Yn gywir
  diolch

 2. Mae angen i mi fynd â'r uchder o'r tir naturiol i elfen uchel gan y gallaf ei wneud ... mae gen i dopograffi eisoes
  diolch ...

 3. Wel dwi'n dopograffydd ers blynyddoedd lawer, rydw i wedi bod yn defnyddio'r theodolite ers tua 22 o flynyddoedd, ond gyda gorsaf gyfan dydw i ddim yn meddu ar lawer o brofiad o ran cromliniau lefel sef y weithdrefn, i godi llinellau cyfuchlin gyda chyfanswm yr orsaf

 4. Helo g! a Hello Alice:
  «Fe wnaethant roi cynllun i mi gyda chuvas gwastad wedi'i argraffu ar bapur. Mae angen i mi ei drosglwyddo i'r awtocad i'w weithio. A yw'n bosibl gwneud hyn?
  A allech ddweud wrthyf sut?
  Ateb:
  1) Tynnwch lun o'r plân
  2) Trosi'r ddelwedd i JPG
  3) Gyda Dylunio AutoCad Raster, daliwch ef
  4) Adnabod eithafion pob cromlin lefel sylfaenol (llinell drwchus) gyda'i drychiad. Bydd y rhaglen yn gofyn i chi. Hefyd, sylwch ar nifer y cromliniau lefel eilaidd (llinellau teneuach) rhwng cromliniau lefel sylfaenol oherwydd bydd y rhaglen yn gofyn i chi faint sydd yn y ddelwedd.
  Arbedwch y ffeil ac yna ei hagor gyda AutoCad.
  Dyna'r cyfan rwy'n cofio ei wneud ychydig flynyddoedd yn ôl
  Cyfarchion o Fecsico

 5. Fe wnaethant roi map i mi gyda chynfas lefel wedi'i argraffu ar bapur, ac mae angen i mi ei drosglwyddo i'r awtocad i weithio arno.
  Allech chi ddweud wrthyf sut?

 6. DIOLCH YN FAWR MAE'N BWYSIG IAWN BOD RHAI UNRHYW BOD YN GWYBODAETH IAWN, O HYD I BOBL SY'N FOD YN HUNAN-FYW A PEIDIWCH Â RHANNU GWYBODAETH.

 7. Ardderchog, rydw i'n defnyddio Civilcad ar hyn o bryd ar gyfer fy ngwaith arolwg topograffig a gallaf eich sicrhau ei fod yn arf pwysig iawn sy'n byrhau amser gwaith swyddfa ac yn hawdd i'w ddefnyddio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.