Archifau ar gyfer

Cwrs AutoCAD 2013

Bariau Offer 2.8.3

  Etifeddiaeth o fersiynau blaenorol o Autocad yw presenoldeb casgliad mawr o fariau offer. Er eu bod yn mynd yn segur oherwydd y rhuban, gallwch eu actifadu, eu rhoi yn rhywle yn y rhyngwyneb a'u defnyddio yn eich sesiwn waith os yw hynny'n ymddangos yn fwy cyfforddus. I weld…

2.7 Y bar statws

  Mae'r bar statws yn cynnwys cyfres o fotymau y byddwn ni'n eu hadolygu'n raddol, y hyn a nodir yma yw bod ei ddefnydd mor syml â defnyddio cyrchwr y llygoden ar unrhyw un o'i elfennau. Fel arall, gallwn ni alluogi neu anweithredol eu botymau gyda bwydlen y bar statws.  

2.6 dal paramedr Dynamig

  Mae'r hyn a nodwyd yn yr adran flaenorol ynghylch ffenestr y llinell orchymyn yn gwbl ddilys ym mhob fersiwn o Autocad, gan gynnwys yr un sy'n wrthrych astudio yn y cwrs hwn. Fodd bynnag, fel fersiwn 2006, ymgorfforwyd gwahaniaeth gweledol sydd, yn ogystal â bod yn ddeniadol iawn, yn ...