Blynyddoedd 27 o Microstation

microstation xm

Yn ddiweddar, buom yn sôn am ddyfodiad AutoCAD yn ei flynyddoedd 25 a'r Gwersi 6 a ddysgwyd o'i hanes. Being MicroStation un o'r llwyfannau CAD gyda chystadleuaeth fawr yn y farchnad hon, ac yn sicr yn un o'r ychydig sydd ar ôl yn fyw i genhedlaeth gyfan o systemau sydd AutoCAD llwyddo i outshine (gwerthiannau) yn credu y dylai gael golwg ar y Hanes microstio.

Ganwyd microstation ddwy flynedd cyn AutoCAD (1980), fel prosiect prifysgol y brodyr Bentley, er nad oedd y rhagdybiaeth yn rhaglen gyfrifiadurol i ddechrau ond system weithredu a oedd yn gallu cynhyrchu graffeg, felly roedd yn gwbl gysylltiedig â «gorsaf o gwaith "a oedd yn cynnwys nid yn unig gymhwysiad cyfrifiadur ond offer, ar yr adeg honno yn gysylltiedig â Intergraph (nawr Hellman & Friedman), sydd wedi ei ddatgysylltu'n rhannol ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach.

Ond sut mae prosiect prifysgol grŵp o gurus peirianneg yn dod yn gwmni a enillodd 2007 elw 389 miliwn o ddoleri? (Adroddodd AutoDesk $ 1,800) gadewch i ni weld rhai o'i wersi ar waith

GWEITHREDU CYNTAF Os nad oes unrhyw galedwedd sy'n cefnogi ein syniad, yna gadewch i ni ei adeiladu
1980 1986-
Gorsaf Pseudo
Ar hyn o bryd, mae Microstation yn system sy'n canolbwyntio ar ddarllen graffeg rhyngweithiol a gynorthwyir gan gyfrifiaduron (IGDS), y gweithfannau hyn o Intergraph, gan fod 1969 wedi bod yn datblygu technolegau perfformiad uchel.
Drwy gydol y cyfnod hwn, roedd AutoCAD yn ei chael hi'n anodd o'i fersiwn 1.4 i'r 2.4, roedd popeth yn DOS ac wedi cael ei boblogi gyda'r mwyafrif o orchmynion hyd yn hyn yn hysbys Rhannwch, Ffrwydro, Ymestyn, Mesur, Gwrthbwyso, Cylchdroi, Graddio, Stretch, Trim.
1987-
Microstation 2.0
Dyma'r fersiwn swyddogol gyntaf o Microstation o dan y fformat ffeil dgn (ffeil DesiGN).
Roedd hyn yn cyd-fynd â lansiad AutoCAD 2.6, ar yr adeg y dechreuodd gaffael meddalwedd Softdesk a DataCAD a ArchiCAD. Fodd bynnag, roedd Microstation yn dal i fod yn gais a oedd yn cael ei gynnal ar wahân o fewn cyfrifiaduron personol, o dan y “ustation” adnabyddus a oedd yn efelychu cais CAD a gafodd ei gynnal tan fersiwn V8 y flwyddyn 2000
AIL GWERS Dod o hyd i'ch cystadleuydd gorau a cheisio creu argraff ar eich cwsmeriaid. Microstation yn mewnforio data dwg.
1989-
Microstation 3.0
Mae microstation yn ceisio manteisio ar ei gystadleuaeth gyda mwy o gynhyrchiant, roedd popeth yn rhedeg yn gyflymach yn Microstation ac nid oedd ganddo broblemau gyda Mac.
Yn y cyfnod hwn, mae AutoCAD R10 yn prynu defnyddwyr GenericCAD (850,000) ac yn cyrraedd un miliwn o ddefnyddwyr.
1990-
Microstation 4.0
Mae microstation yn gweithredu'r rhan fwyaf o bethau y byddai defnyddwyr yn eu caru: ffensys, cyfeiriadau, clipio, enwau lefel, cyfieithydd dwg.
Yn ystod y cyfnod hwn roedd AutoCAD yn cael trafferth i fod yn gydnaws â Mac, byddai'r rhan fwyaf o'r newidiadau hyn yn cael eu cyflwyno tan y fersiwn 12 R1992, roedd yn amlwg, roedd Microstation yn ennill arloesedd ond roedd yn gais bach yr oedd cwmnïau pwysig yn ei fabwysiadu.
1993-
Microstation 5.0
Mae microstation yn integreiddio pobl ifanc sy'n trin mewn ffurf ddeuaidd, arddulliau llinell a meintiau.
Yn ystod y cyfnod hwn, rhyddhaodd AutoCAD ei fersiwn R13, ar gyfer ffenestri ac mae'n methu â bod yn gydnaws â UNIX a Mac.
TRYDYDD GWERS Os nad chi yw'r mwyaf, yna ceisiwch fod orau.
1995-
Microstation 95
Mae Microstation yn lansio ei fersiwn 5.5, gan weithio ar ddarnau 32 yn ystod cyfnod windows95, gan gyflwyno offer Accudraw (snaps), ffenestri deialog, gweithredu ffeiliau lluosog a llinellau smart. Hwn oedd y fersiwn ddiweddaraf yn gydnaws â Mac a Linux.
Yn y cyfnod hwn, mae AutoCAD R13 o hyd yn rhannau 16 yn penderfynu peidio â gweithio mwy ar gyfer Mac hyd at y flwyddyn 2000, mae'n prynu cwmnïau i arbenigo mewn llinellau Pensaernïaeth a Pheirianneg Sifil.
1997-
Microstation SE
MicroStation yn lansio fersiwn 5.7 gydag eiconau mewn lliw a golwg ymylon i arddull Office2007, mae hyn yn un o'r fersiynau y mae llawer yn dal i ddefnyddio am flynyddoedd lawer, rhai nodweddion i weithio ar y Rhyngrwyd sy'n AutoCAD gweithredu tan 2000 ei gyflwyno dewisydd pŵer .
Yn y cyfnod hwn, mae AutoCAD yn lansio R14 ac mae'r fersiynau LT «light» yn ymddangos i gystadlu ar brisiau gyda DataCAD a MiniCAD, AutoCAD sy'n berchen ar y farchnad, roeddent yn flynyddoedd o Windows 98.
PEDWAR GWERS Peidiwch ag addasu rhyngweithrededd yn fawr, neu bydd eich defnyddwyr yn eich casáu.
1999-
Microstation J
Mae Microstation yn lansio ei fersiwn 7.0, gan bwysleisio datblygiad Java a rhai o QuickvisionGL, a weithredwyd yn flaenorol gyda Sylfaenol a MDL; y fersiwn hon o'r ffeiliau o'r enw Dgn V7 oedd yr un olaf yn seiliedig ar y IDGS a ddefnyddiwyd gan 20 o flynyddoedd, gan ddefnyddio'r fersiwn IEEE-8 fersiwn 754.
Yn ystod y cyfnod hwn, roedd AtuoCAD 2000 (R15) wedi gwneud argraff dda, oedd perchennog y farchnad CAD ac roedd yn edrych i'r defnyddiwr adael y llinell orchymyn ar yr ochr. Blynyddoedd pan fyddai ffenestri 2000 yn chwyldroi'r defnydd o'r llygoden, mae AutoCAD yn ymladd am brisiau gyda AutoCAD LT ac nid yw'n cadw ychydig o newidiadau tan y fersiwn 2002.
Y FIFTH GWERS Os yw'ch cystadleuaeth yn rhy fawr, ceisiwch fynd i mewn i'ch tir eich hun. Mae microstation V8 yn darllen dwg brodorol.
2001-
Microstation V8
Gyda lansiad Microstation V8, ceisir peidio ag ymddangos yn "rhyfedd" wrth integreiddio cydrannau, darllen a golygu 64 yn frodorol, llofnod digidol cynlluniau, ffeil hanesyddol a lleihau terfynau lefelau, dadwneud, maint ffeiliau. Mae MicrostationV8 yn ceisio gwella'r hyn y mae AutoCAD yn ei wneud orau, fel rheoli cynlluniau drwy gyflwyno modelau, ymarferoldeb snaps (cyhuddiad). Hyd yn oed gyda'r holl newidiadau hyn, mae Microstation yn gweithio o dan «ustation», sy'n ei gadw gyda'r ffordd ryfedd honno o beidio ag effeithio ar gof RAM, felly mwy o gynhyrchiant.
Mae hefyd yn integreiddio rhaglennu VBA, ac yn safoni ei ffordd rhyfedd o reoli unedau gweithio.
Ar hyn o bryd, mae AutoCAD yn integreiddio'r fformatau dwf a CADstandard, er bod y gost yn rhoi'r gorau i gynorthwyo defnyddwyr cyn AutoCAD 2000. Mae swyddogaeth AutoCAD yn chwilio am lawer o orchmynion i'w trosglwyddo o'r bar testun i ffenestri.
2005-
Microstation V8.5
Mae microstation yn ceisio parhau i ddarllen ffeiliau CADstandard dwg ac yn gweithredu lluosog a chreu PDF.
Yn ystod y cyfnod hwn mae AutoCAD 2005 (R17) yn gweithredu llawer o welliannau yn y rhyngwyneb rhwng ffenestri naid, fel blociau deinamig, tablau ac mae'r maint yn troi'n gyfeillgar.
CHWECH GWERS Wel, beth sydd o'i le i edrych fel y gystadleuaeth?
2006-
Microstation V8XM
Mae Microstation XM (8.9 version) yn cael ei ailadeiladu o'r dechrau (mae'n debyg), yn flaenorol daeth o iaith Clipper, bellach mae'n cael ei ddatblygu yn. yn llwyddo i gynnal ei gapasiti cynhyrchedd heb ladd RAM. Mae XM yn ceisio cynnal ymddangosiad V8, gan wella'r nodweddion "oherwydd eu bod wedi ei garu" ac yn integreiddio cyfeiriadau allanol PDF, templedi elfennau, rheoli lliw Pantone a Ral, ac yn gwella ymddangosiad tebyg i AutoCAD.
Lansiodd Bentley Microstation XM fel fersiwn "dros dro", gan addo ar gyfer y flwyddyn 2008 lwyfan sydd wedi aros o dan ddisgwyliad mawr, ar un adeg fe'i galwodd yn "Mozart", hefyd yn "Athen", mae popeth yn parhau i fod yn gyfrinach fawr.
Ar hyn o bryd mae AutoCAD 2007 yn gwella'r galluoedd rendro, ac ar gyfer y fersiwn 2008 gallwch fewnforio ffeiliau dgn. Gwella rhai pethau a oedd bob amser yn gymhleth (meintiau ac argraffu) a gwella'r gallu i weithio gyda rhaglenni eraill "dim cad"

Mae'n amlwg bod y gystadleuaeth rhwng AutoCAD a Microstation wedi bod yn annheg ar ryw ystyr am 15 mlynedd; Er mai AutoCAD yw cawr llwyfannau CAD, roedd Microstation yn gallu cynnal heb wneud llawer o gaffaeliadau na newid ei fformat ond yn cystadlu'n gryf yn ei faes: geo-beirianneg. Yr hyn sy'n digwydd yw bod cwmnïau sy'n cystadlu ar y lefel hon yn dibynnu nid yn unig ar yr agweddau technegol ond hefyd ar ymddygiad rhyngwladol cyfnewidfeydd stoc a phethau sy'n anodd eu dychmygu yn yr hirdymor.

Y ddau gwmni (AutoDesk a Bentley) yn meddu ar wahanol strategaethau i weithredu a gwerthu, yn olaf mae gwahanol gyfrannau wedi gweithio.

Mae rhywbeth yn werth edmygu o Microstation, a dyma'r ffyddlondeb y mae'n ei gyflawni gyda'i ddefnyddwyr, yn debyg i'r hyn sy'n digwydd gyda Mac. Mae defnyddiwr efengyllu eiriadur i siarad yn wael am ei system yn anodd iawn, mae'r un peth yn digwydd gyda defnyddwyr o AutoCAD er bod y ddau yn ymarferol wedi gosod y ddau offer ... ac efallai bod y ddau yn cael eu pirateiddio :).

Mae'r gystadleuaeth hon yn cymryd 25 o flynyddoedd, faint o hyn y gellir ei gynnal yn fater o amser, ac amser mewn technoleg

Gall fod yn ddwy flynedd.

Diweddariad: Yn 2011 cyhoeddwyd erthygl fwy diweddar o hyn, sy'n crynhoi hanes AutoCAD a Microstation.

Ymatebion 11 i "27 Years of Microstation"

 1. nid oes gan y swydd y fersiwn diweddaraf o MicroStation, sef MicroStation 8.11 V8i, a lansiwyd ym mis 2008, ac y mae yn adeilad o'r enw V8i Dewiswch Cyfres lansiwyd ym 2009.

 2. Wrth gwrs, bydd gan Autodesk fwy o gyfranogiad yn y farchnad bob amser, na fydd yn gallu goresgyn bentley ... fel esri, microsoft ...

 3. Roeddwn i'n hoff iawn o'r adolygiad ar y ddau gwmni hyn, rwy'n llongyfarch, ond rhaid ichi gadw mewn cof bod y grym economaidd sydd gan Autedesk heddiw yn llawer mwy na Bentley, ac felly gall wneud gwahaniaeth. ynghyd â Autodesk yn cymryd drosodd yr holl feddalwedd newydd sy'n dod i'r farchnad

 4. Mae gen i amser caled, bu'n amser hir ers i ni ddefnyddio'r fersiynau hynny o ficro ... i weld a yw rhywun arall yn ein helpu ni.

  yn ddiddorol bod y fersiynau hynny yn fyw yn fyw, gyda lefel dda o werthfawrogiad

 5. Helo ...
  Hoffwn ymgynghori sut y gallaf ffurfweddu ar gyfer y rhaglen microsstatiaeth SE i allu argraffu dirwy .... oherwydd yr wyf yn defnyddio'r microstatio 95 ac yn argraffu yn dda iawn ... ond nid yw hynny'n digwydd yr un peth ag yn y fersiwn SE, felly mae'n rhaid i mi fod yn argraffu ar y 95 ...

  Aros am eich ateb, dwi'n ffarwelio, o ran ...

 6. Rwy'n rheoli ..PUES DDAU RHAGLENNI YN FY SWYDDFA SWYDDOGOL YN AutoCAD ... ..no ond ymddiried DIM AR TRAMOR EXCHANGE MicroStation mwyn pleser COFNODION MUNDO..LO I EI WNEUD YN fy nghyd ..A fi ......... GYMRYD ORIAU

 7. O ddefnyddio 1991 Microstation (fersiwn 3) Rwy'n dal yn ffyddlon ac yn gobeithio y bydd cystadleuaeth 25 arall yn parhau, mae bob amser yn dda cael opsiwn arall ...

 8. Pethau 10 nad wyf yn maddau madryddu

  Ewch ymlaen fy mod yn ddefnyddiwr Microstation ers ei fersiwn 4 ac nid wyf erioed wedi gorfod defnyddio Autocad ....

  1. Cyfyngiad 32 MB i'r fersiwn 8.
  2. LV, CO, WT & ST fel cyfuniad a ddefnyddir i ddiffinio endidau, heb allu diffinio haenau neu godau rhifiadol.
  3. Roedd y rhaglennu yn MDL (yr Iaith Ddifrifol fwyaf) a wnaeth inni edrych yn wirion cyn yr anhawster y mae'n ei olygu.
  4. Y UCMs a'r VBA ar gyfer ceisiadau nad oedd ganddynt allu digonol o hyd gan nad oeddent yn caniatáu i addasu elfennau.
  5. Gan nad oeddent yn gwybod amnewid yr iaith CDM, maent yn ceisio gyda JAVA ac yn fuan maen nhw'n ei adael.
  6. Eu bod yn rhoi'r gorau i Systemau Gweithredu eraill.
  7. Nid ydynt wedi cyhoeddi fersiwn 8. Roedd y cyntaf wedi'i dogfennu bob tro.
  8. Bod y MDL V7 mewn perthynas â'r V8 a XM yn anghydnaws.
  9. Maent wedi gweithredu'r fersiwn XM gyda .NET.
  10. Nad yw'r fersiwn XM yn cael ei chyflwyno'n ddiffiniol ac yn cynnwys ansicrwydd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.