Meini prawf ar gyfer dewis atebion GIS / CAD

Heddiw, bu'r diwrnod yr wyf wedi'i gohebu i'w ddatgelu yn ystod gwastad eiddo tiriog o Bolivia. Mae'r pwnc wedi'i ganoli i adlewyrchu sut i ddewis offeryn cyfrifiadurol ar gyfer datblygiad geomatig.

Dyma'r graffig yr wyf wedi'i ddefnyddio, a fy ffocws fu'r dadansoddiad o'r cyd-destun y gobeithiwn weithredu'r ateb ynddo.

image

Y pwynt yw, os ydych chi am ddewis offeryn syml ar gyfer casglu data y dylid ystyried agweddau y mae'n rhaid ei wneud yn unig gyda'r gallu i fectorau, ond yn hytrach y chynaliadwyedd sy'n gallu gwrthsefyll y graddau bod angen gan ddefnyddwyr mynediad iddo o wahanol lefelau a nifer y defnyddwyr sydd angen trwyddedau.

Ymhlith rhai meini prawf yr ydym wedi'u hystyried, ac y gallai eu pwysau amrywio yn dibynnu ar gyd-destun y wlad neu'r cwmpas, gellir ystyried ymhlith eraill:

 • Rhyngweithrededd
 • Safonau OGC
 • Cromlin ddysgu
 • Cyflymder vrs. Nifer y defnyddwyr
 • Twf modiwlaidd
 • Argaeledd rhyngwynebau rhaglennu (API)
 • Cost gynhwysfawr

Yna rydym wedi rhannu'r cyd-destun geomatig i mewn i chwe cham o leiaf ac yn pwyso ar lefel pwysigrwydd y meini prawf blaenorol ar adegau gwahanol. Gellir dewis pob un o'r camau rhestr o nodweddion arbennig y mae defnyddwyr neu arbenigwyr yn eu cynnig a rhoddir pwysau arnynt er mwyn gwerthuso mewn modd cymharol fanteision ac anfanteision y gwahanol atebion:

1 Y cam adeiladu

Mae hyn yn y bôn Disgwylir i fod yn ateb effeithiol ac ymarferol ar gyfer cynhyrchu lefel uchel technegwyr maes sy'n dod, sganio, topoleg glanhau, cronfeydd data integredig a rhyngweithio â delweddau neu wasanaethau map.

2 Y cam gweinyddu

Yn hyn o beth, ystyrir y gellir cyflwyno'r data a gynhyrchir i safonau fel y gellir eu derbyn o fewn cronfa ddata neu reolwr ffeiliau wedi'i fersiwnio. Mae agweddau fel fformat cynaliadwyedd ac API sydd ar gael yn bwysig iawn. Ac wrth gwrs, disgwylir i'r atebion y gofynnir amdanynt ar y lefel hon ar gyfer rheoli cronfa ddata gael perfformiad da ar gyfer amgylcheddau amlbwrpas a'r gallu i storio data tabl megis geometreg a mynegeion raster, yn hytrach na chael rhyngwynebau deniadol.

4 Y cyfnod Cyhoeddi, ar y lefel hon ystyrir bod yr atebion adeiladu data wedi cael y posibiliadau o drawsnewid i safonau og ac bod gan yr offer gwasanaeth data lefel o bersonoli fel bod modd cyflwyno'r ddwy ddata a'u bod hefyd yn edrych yn artistig deniadol.

5 Y cam cynnal a chadw, mae hwn yn ail lefel o adeiladu, lle disgwylir y bydd gan yr offer yr opsiwn i allu addasu eu mynediad ar gyfer cadwraeth canlyniadau fersiwn, storio newidiadau ac unwaith eto, rhwyddineb yn yr union waith adeiladu. Os yw'n bosibl, yr opsiwn i wneud anodi graffig o dan activex sy'n gweithio ar-lein ... yn well.

6 Y cam wrth gefn, Yr wyf wedi galw hynny, ond mewn gwirionedd, mae'n gyfnod o fynwentydd lle mae defnyddwyr o fewn y sefydliad yn cael mynediad, yn trawsnewid data, yn cefnogi ac yn cynhyrchu cynhyrchion newydd. Yma, prin yw'r atebion CAD / GIS sy'n mynd i sefydlogrwydd y fformat a'r gallu i gefnogi fersiwn, tra bod yr offer rheoli, sydd â llawer o argaeledd i'r datblygiad, safonau diogelwch a gweithrediadau gweinyddwyr cleientiaid.

3 Y cam cyfnewid, mae hwn yn ail lefel o'r cyhoeddiad, lle mae disgwyl iddo gyflwyno data mewn fformatau xml, gml neu eraill a gefnogir gan safonau ogc, cynhyrchion y gobeithiwn y byddant yn cael eu defnyddio gan atebion geometrig eraill ond sydd hefyd yn cael eu haddasu. Beth i'w ddweud, y gallu i wyrdroi o dan safonau geofumed, gan gynnwys yr opsiwn o symleiddio fector ... ie, wel geofumados.

Er bod yr egwyddor yw defnyddio prawf o nodweddion i wahanol atebion ar bob cam o'r broses, rhaid i ni beidio ag anghofio ei gyd-destun cyfan; felly rydym wedi dod i'r casgliad gydag ymarfer cyflym mewn achos gwsmer mawr, fel sefydliad o dir mewn gwlad, yr ydych am i weithredu system gyflawn i amgylchedd o tua 20 technegwyr cynhyrchu CAD / GIS, datblygwyr 3, defnyddwyr 75 mewnrwyd ac ymgynghori ar-lein lluosog (fe adawyd allan y costau blwyddyn Oracle $ 30,000 fesul prosesydd, datblygu meddalwedd, a thimau gweithredu):

autocad map3d Gwnewch hynny gyda hi Gallai AutoDesk gostio $ 180,000, gyda'r cyfyngiadau yn y cyfnod ystadau a ddylai gyd-fynd â brandiau eraill a pherfformiad adnoddau'r offer i wasanaethu data yn effeithlon ac o dan nodau uchel ar ôl prosesu.

map Bentley Gwnewch hynny gyda hi Gallai Bentley gostio hyd at $ 210,000, gyda'r cyfyngiadau yn y cyfnod cyfnewid, cyhoeddiad wedi'i gymryd o'r gwallt a rhywbeth yn y gromlin ddysgu

ESRI Gwnewch hynny gyda hi Gallai ESRI fod hyd at $ 300,000, gyda'r cyfyngiadau yn y cyfnod adeiladu a'r ystadfeydd, ar gyfer yr hyn a fyddai'n meddiannu cyflenwad brandiau eraill; heblaw ar y ffordd y gallai godi bod angen trwyddedau 10 ar gyfer estyniad sy'n $ 9,000

glic manifold Gwnewch hynny gyda hi Gallai Manifold gostio $ 15,000, gyda'r cyfyngiadau yn y cyfnod adeiladu, y gromlin ddysgu a'r angen am ddatblygwyr o'r radd flaenaf (er bod llawer i'w ddatblygu ym mhob achos). Rwyf hefyd yn egluro bod yna atebion cost isel eraill, ond yr wyf yn defnyddio'r un hwn oherwydd rwyf wedi rhoi cynnig arni'n ddiweddar ac mae wedi fy synnu.

Yn yr achos gwaethaf, mae gennyf $ 155,000 ar ôl i llogi llawlyfrau da ac os ydw i'n chwarae gyda thrwyddedau rhedeg, gallaf dychmygu ego y cleient.

Mae'n ddoniol y gellir gwneud bron y cyfanswm â nhw meddalwedd am ddim, i berlysiau pur GvSIG / Grass, Postgre, intelliCAD a pherlysiau eraill os llwyddaf i integreiddio tîm o brosesau systemateiddio, datblygwyr geofumados a'r hygrededd i werthu'r prosiect ... os yw'r cleient wedi ystyried $ 700,000 ... gallaf ei daro'n galetach oherwydd y mwyaf yw gellir cyfiawnhau mwy o feddalwedd am ddim neu gost isel i faint y defnyddwyr.

Brand Adeiladu Gweinyddu Cyhoeddi Adferiadau Cyfnewid
Autodesk 20 Map3D
Dylunio Raster 2
2 Sifil 3D
Oracle 10G MapGuide
+ extras
Navis Works? + Topobase datblygiad yn y gwyllt
Bentley Map Benley 7
13 Bentley Cadaster
2 Dileu
Geopack 2
Oracle 10G Geoweb Publisher + interoperability
+ mapysgrif
Prosiect Wise ofodol mmm ... i grio wedi cael ei ddweud
ESRI 10 Bentma Powermap
10 ArcView
Estyniadau 4
2 ArcScan
Oracle 10
ArcSDE
MapObjects
Peiriant GIS
ArcIMS
Gweinyddwr GIS
GIS Gweinyddwr mewn prosesydd arall uuuuy
Manifold Datblygu extras
Trwyddedau 20 Universal Manifold
Manifold EnterpriseOracle 10G Runtime Cyffredinol Runtime yn y pen draw Runtime Cyffredinol

I grynhoi, rwy'n gobeithio cael eich chwilfrydedd am ddatrysiadau rhad ac am ddim a chost isel, er bod yr amser yn rhy fyr i fynd ymhellach. Rydym wedi diffinio nifer o gasgliadau byr:

 • Y dechnoleg gywir yw: "sy'n gallu bod yn gynaliadwy"O fewn cyd-destun byd-eang y datblygiad
 • Ni all byth fod yn dechnoleg "da i bopeth"
 • Rhaid ystyried yr agwedd "economaidd" o ran "cylch bywyd technolegau"Ac mae ei interoperability
 • Mae'r prosesau dogfenedig (systematization) ymestyn cylch bywyd technolegau
 • Nid yw pob un yn barod ar gyfer meddalwedd am ddim, i ddechrau ceisiadau yn well "masnachol", Gyda'r profiad gallwch feddwl am geisiadau"cost isel", gyda'r clywadwyedd i'r"libres"Neu" ei hun "

4 Yn ymateb i "Meini Prawf ar gyfer dewis datrysiadau GIS / CAD"

 1. Helo, dwi ddim yn gwybod a ydw i'n cofio'n dda ond bod y bwrdd hwnnw â chostau'r gwahanol lwyfannau, yr wyf wedi ei weld yn hir cyn y dyddiad hwnnw sy'n ymddangos yno, nid wyf yn gwybod Os ydych wedi ei ddiweddaru, neu rwyf wedi ei weld mewn tudalen arall
  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.