Cwrs AutoCAD am ddim, sydd ar gael i'w llwytho i lawr

Ychydig yn ôl fe wnaethom gyhoeddi'r fersiwn o'r Cwrs AutoCAD hwn am ddim, nawr mae'r fersiwn ar gyfer AutoCAD 2013 wedi ei ryddhau, lle gallwch chi lawrlwytho'r adran gyntaf am ddim ac yn ogystal:

Nawr gallwch chi ei brynu i'w lawrlwytho!

Pam ei fod yn gwrs AutoCAD am ddim?

Fe'i gelwir yn AutoCAD Free Course oherwydd gallwch chi ei wylio ar-lein am ddim. I gael ei lawrlwytho neu ei anfon trwy'r post, mae gennych gost.

Gyda'i gilydd, Z! Coupon a Guides Uniongyrchol rydym wedi gweithio fersiwn newydd o AutoCAD Course 013, y gellir ei brynu trwy lawrlwytho uniongyrchol yn rhannol neu'n gyfan gwbl.Cwrs rhad ac am ddim AutoCAD

Mae'r cynnyrch pan gaiff ei brynu yn cynnwys:
 • Cwrs llawn o AutoCAD 2013 2D a 3D gyda mwy na Fideos 450
 • Porwr Symlach ar gyfer Themâu Pori
 • Mae pob ffeiliau sampl wrth gwrs
 • Mwy o luniadau 17,000 dwg de blociau a modelau 3D
 • Tudalennau llyfr digidol 255 gyda phenodau 40
 • Roedd y llongau yn cynnwys cost i'w dŷ, i unrhyw wlad o America ac Ewrop
 • Gallwch dalu drwy PayPal, Trosglwyddo Banc neu Gerdyn Credyd
Ar gyfer nifer y fideos sydd wedi'u diweddaru nawr mae dau DVD, yn weithredadwy ar gyfer Windows, yn rhedeg heb osod.
Mae hynny'n wir. Mae pwnc y cwrs yn cynnwys mwy na fideos 450 y gallwch chi feistroli popeth y mae AutoCAD 2013 yn ei wneud mewn dimensiynau 2 a phrosesau modelu 3D.
Mae pob fideos yn ddiffiniad uchel ac yn cynnwys sain yn Sbaeneg ac os byddwn yn ychwanegu nifer o flociau, mae'n bendant anrheg i'r pris hwn, gan ystyried bod un o'r pethau'n cynnwys anfon at ddrws eich cartref drwy'r post.
Isod rhestr y cynnwys:

Adran Gyntaf: Cysyniadau Sylfaenol AutoCAD 2013

 • Pennod 1: Beth yw AutoCAD?
 • Pennod 2: Rhyngwyneb sgrin AutoCAD 2013
 • Pennod 3: Unedau a Chydlynau
 • Pennod 4: Paramedrau Arlunio Sylfaenol

Ail Adran: Adeiladu Gwrthrychau Syml

 • Pennod 5: Geometreg Gwrthrychau Sylfaenol
 • Pennod 6: Gwrthrychau Cyfansawdd
 • Pennod 7: Eiddo Gwrthwynebu
 • Pennod 8: Testun

cwrs autocad1 cwrs AutoCAD 3D ar eich drws, am $ 34.99Trydydd Adran: Adeiladu Gwrthrychau Uwch

 • Pennod 9: Cyfeiriadau Gwrthwynebu
 • Pennod 10: Olrhain Cyfeirio Gwrthrychau
 • Pennod 11: Olrhain Polar
 • Pennod 12: Cyfyngiadau Parametrig
 • Pennod 13: Navigation 2D
 • Pennod 14: Rheoli Gweld
 • Pennod 15: Y System Cydlynu Personol

Pedwerydd Adran: Golygu Gwrthrychau Syml

 • cwrs autocad2 cwrs AutoCAD 3D ar eich drws, am $ 34.99Pennod 16: Dulliau Dewis
 • Pennod 17: Argraffiad Syml
 • Pennod 18: Golygu Uwch
 • Pennod 19: Clampiau
 • Pennod 20: Siedio, Graddfeydd, a Chyfandiroedd
 • Pennod 21: The Properties Palette

Pumed adran: Trefnu lluniadau

 • Pennod 22: Yn cwmpasu
 • Pennod 23: Blociau
 • Pennod 24: Cyfeiriadau Allanol
 • Pennod 25: Adnoddau mewn Darluniau
 • Pennod 26: Ymholiadau

cwrs autocad3 cwrs AutoCAD 3D ar eich drws, am $ 34.99Chweched adran: Sizing

 • Pennod 27 Dimensiynu
 • Pennod 28 CAD Safonau

Seithfed adran: Cynllun a chyhoeddi

 • Pennod 29 Print Design
 • Pennod 30 Ffurfweddu Argraffu
 • Pennod 31 AutoCAD a Rhyngrwyd
 • Pennod 32 Set o gynlluniau

cwrs autocad4 cwrs AutoCAD 3D ar eich drws, am $ 34.99Wythfed adran: Darlun tri dimensiwn

 • Pennod 33 Y Gofod Modelu 3D
 • Pennod 34 SCP yn 3D
 • Pennod 35 Edrych ar 3D
 • Gwrthrychau 36 Pennod 3D
 • Pennod 37 Solidau
 • Arwynebau Pennod 38
 • Mesur Pennod 39
 • Pennod 40 Modelu

Diogelwch yn y pryniant:

Telir y cwrs gan ddefnyddio gwasanaeth diogel FastSpring, er mwyn sicrhau y gallwch dalu trwy ffurfiau gwahanol y mae pobl wedi gofyn amdanynt ac yn yr arian cyfatebol lleol.
 1. Y ffordd gyntaf yw trwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.
 2. Yr ail yw trwy gyfrif PayPal
 3. Y trydydd yw trwy drosglwyddiad banc ACH, ar gyfer y rhai sydd â changen ar-lein. Ddim yn berthnasol ym mhob gwlad.
 4. Mae'r olaf yn ôl trosglwyddo rhyngwladol. Ar gyfer hyn, rhaid i chi ddewis "Orchymyn Prynu", er mwyn derbyn data'r banc gohebydd gyda'r banc o'ch dewis yn eich dinas eich hun yn y post.

Ffurflenni talu o gwrs AutoCAD 3D wrth eich drws, am $ 34.99

Y Moddion i'w Gaffael

Mewn ymateb i geisiadau gan ddarllenwyr, rydym wedi cynnwys, yn ychwanegol at y dull postio, ddau opsiwn arall: Lawrlwytho cynnwys y ddau DVD a lawrlwytho penodau unigol:

1. Llwythiad uniongyrchol o'r ddau CD.

Yn cynnwys y ddau ddisg, blociau a ffeiliau ymarfer corff. US $ 29.99 Prynwch y cwrs cyflawn

2 Cwrs cyflawn AutoCAD 2013, a anfonir drwy'r post.

Mae'n cymryd rhwng 3 ac 4 wythnos i gyrraedd. Yn cynnwys dau ddisg, blociau a ffeiliau ymarfer corff.US $ 34.99 Prynwch y cwrs cyflawn

3. Rhannau rhannol y cwrs trwy lawrlwytho.

adran lawn - copiLlwytho i lawr uniongyrchol yn ôl adran. Nid yw'n cynnwys y blociau na'r ffeiliau sy'n dod yn y cwrs cyflawn, dim ond y fideos a'r esboniadau.

 • Adran Gyntaf (Cysyniadau Sylfaenol)

US $ 4.99 Prynu

 • Ail Adran (Adeiladu syml o wrthrychau)

US $ 4.99 Prynu

 • Trydydd adran (Adeiladu Gwrthrychau Uwch)

US $ 4.99 Prynu

 • Pedwerydd adran (Gwrthrychau Golygu)

US $ 4.99 Prynu

 • Pumed adran (Trefnu lluniadau)

US $ 4.99Prynu

 • Chweched adran (Dimensiynu / Dimensiynu)

US $ 4.99 Prynu

 • Seithfed adran (Argraffu, tynnu a chyhoeddi)

US $ 4.99 Prynu

 • Wythfed adran (Tynnu llun tri dimensiwn)

US $ 4.99 Prynu


4. Prynwch adrannau lluosog ar yr un pryd
Prynu

 • Y llwyth yw trwy gyfrwng negeseuon mynegi, sy'n cymryd o 3 i 5 wythnos, yn dibynnu ar y pellter; mae'r llwyth yn gadael Mecsico, pam na all y tu mewn i'r wlad hon gymryd ychydig wythnos. Rydyn ni'n rhoi cod i chi i'w olrhain ar-lein.
 • Gwneir y llwyth dau ddiwrnod busnes ar ôl derbyn y taliad, a gwneir hyn gan Ganllawiau Heb eu Cyhoeddi o Fecsico.

Hyrwyddo: Lawrlwythwch yr Adran Gyntaf am ddim.

dosbarthiadau zatocaEr gwaethaf bod yn ei gyfnod prawf, trwy garedigrwydd Zatoca Classifieds, rhoddir dros dro bennod gyntaf y Cwrs yn rhad ac am ddim a hyd nes y bydd y dyrchafiad yn bodoli:

Ar gyfer hyn, mae'n rhaid bodloni'r gofynion canlynol:

 • Cael cyfrif Google Drive (Cyn-Ddogfen Google)

Ydi ie, mae'r dyrchafiad am gyfnod cyfyngedig.

Nid yw prynu'r cwrs hwn i'w lawrlwytho am ddim ar gael ar hyn o bryd.

Gallwch ond gweld ar-lein am ddim

Ymatebion 32 i "Cwrs AutoCAD am ddim, Ar gael i'w lawrlwytho"

 1. Noson dda
  Rydw i'n ceisio cysylltu â'ch siopau i archebu copi o AutoCAD 2013 OND, PEIDIWCH Â'N GWNEUD Y DEWISIADAU NEU'R CYSYLLTIADAU NI WNEUD GWAITH
  GWYBODI FEL SUT I SUT YN SUT Y GELL I PRYNU EGLURIAD Y RHAGLEN HON ACAD 2013 GAN Y MANUELS GONZALEZ NAVA sR.LUIS? a pha opsiynau talu

 2. Mae hynny'n iawn Yr hyn rydych chi'n ei lawrlwytho, trwy ei losgi ar DVD bydd gennych chi'r union beth sy'n cael ei anfon atoch trwy'r post.

 3. Da Hoffwn wybod a fyddai, trwy lawrlwytho'r Cwrs Autocad 2013, ar wahân i'r ddau cd, blociau ac ymarferion, a yw'n cynnwys tudalennau llyfr digidol 400 hefyd?
  Slds atte, Leonardo

 4. Prynhawn da,

  Hoffwn ennill Cwrs llawn Autocad 2013 gyda fideos 450 ac eraill.

  Mae angen i mi wybod a ydyw'n cael ei wneud gydag Autocad 2013 oherwydd yr oeddwn yn gweld bod y pynciau yr un fath â chwrs arall o'r 2012 o'r fan honno y dywed yr amheuaeth i mi.

  Byddwn yn talu am Paypal y gost o ddoleri 30 i'w lawrlwytho ar-lein.

  Roeddwn hefyd eisiau gwybod a oes ganddynt ansawdd delwedd dda.

  Slds atte, Leonardo

 5. Ie, mae'r dyrchafiad yn parhau.
  Rydym yn brysur yn anfon eich cyfrif Gmail atoch ac yn rhoi gwybod i ni eich bod wedi ei gysylltu â CloudHQ

 6. dilynwch y dyrchafiad i lawrlwytho'r rhan gyntaf am ddim ... Rydw i'n cwrdd â'r gofynion
  A allwch chi dal i roi'r ddolen lwytho i lawr ...?

 7. Y cwrs y mae'r fersiwn o orchmynion yn awtomatig yn ei ddefnyddio, yn Sbaeneg neu'n Saesneg?

 8. Hi francisco
  Gallwch wneud taliad gyda cherdyn debyd, ond ni allwn ddweud a allwch chi roi cynnig arnoch.
  Ydw, mae'n cynnwys ymarferion.

 9. Hi! Mae gen i ddiddordeb mawr mewn prynu'r cwrs, yn enwedig trwy ei hanfon i gyfeiriad. Ond cyn gwneud hynny, byddwn yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ateb ychydig o gwestiynau i mi os gyfeillgar iawn. 1.- Mae'n dangos y gellir gwneud y taliad trwy gerdyn credyd. Ond a ellir ei wneud gyda cherdyn meistr debyd Walmart?, 2.- Rwyf eisoes wedi adolygu'r cwrs, ond fy nghwestiwn yw "Ydych chi'n ymgorffori ymarferion i'w wneud? Diolch i chi ac yr wyf yn disgwyl ymateb prydlon.

 10. Helo Gabriel. I'w brynu dilynwch y ddolen a nodir yn yr erthygl, rydych chi'n talu gyda cherdyn credyd neu PayPal.
  Ni chynhwysir y Rhaglen AutoCAD, ond gallwch lawrlwytho fersiwn i fyfyrwyr yn http://students.autodesk.com sy'n eich gwasanaethu ar gyfer 36 mis.

 11. Anfonwch y camau ataf i'w brynu, rwy'n byw yn yr Unol Daleithiau yn nhalaith Texas i fod yn fwy penodol, hoffwn wybod hefyd a yw'r awtocad wedi'i gynnwys i'w osod ar fy nghyfrifiadur

 12. Helo,

  Y gwir yw nad wyf yn dod o Fecsico, ond mae gen i falans yn Mercadopago de Mexico a hoffwn i am y rheswm hwnnw hoffwn eich talu chi trwy hynny, prynwch yr un corfforol i chi, rydych chi'n gwneud y llwyth, sydd o ddiddordeb mawr i mi, a thra dwi'n cyrraedd cynnyrch sy'n cymryd llawer, rydych chi'n anfon dolenni lawrlwytho'r modiwlau ataf, rwy'n credu eu bod yn 8? i fynd i'w wirio.

  Diolch o flaen llaw am eich dealltwriaeth.

  Cofion

 13. Hi, Gerardo.
  Wrth gwrs gallwch chi ei dalu felly. Rydym wedi anfon y wybodaeth i'ch e-bost.

  Os ydych chi ym Mecsico, nid wyf yn ei weld yn angenrheidiol bod angen y fersiwn i'w lawrlwytho, gan ei fod yn cyrraedd llai na wythnos.
  Ond gallwn roi mynediad ichi i chi wirio ar-lein.

  Dyna oherwydd bod gennym ni'r gostyngiad i lawr fel y mae mewn gwasanaeth cyflogedig.

 14. Helo,

  Mae gennyf ddiddordeb mewn prynu'r cwrs, ond dydw i ddim yn gwybod a allaf eich talu trwy MercadoPago de México, mae gennyf balans yno a hoffwn ei ddefnyddio.

  Os prynais y fersiwn gorfforol, a allech chi hefyd anfon y fersiwn i'w lawrlwytho wrth i'r cynnyrch gyrraedd? Wrth gwrs, dim ond ar bris y fersiwn ffisegol y mae'n debyg.

  Diolch o flaen llaw am eich ymateb.

  Cofion

 15. I AM DIDDORDEB MEWN CAFFAEL, ond mae fy ymholiad yw: Y FFILMIAU A DIGIDOL LLYFR YN CAEL EU GWNEUD YN YR AMGYLCHEDD SBAENEG NEU SAESNEG?
  DIOLCH

 16. Gan eich bod chi wedi gweld y cyfarwyddiadau ar waelod yr erthygl, mae'r penodau 4 cyntaf ar gyfer yr adran gyntaf yn rhad ac am ddim.
  Ar gyfer hyn, mae'n rhaid bodloni'r gofynion canlynol:

  Cael cyfrif Google Drive (Cyn-Ddogfen Google)
  Cael cyfrif Dropbox, os nad oes gennych un ar agor.
  Arwyddwch i CloudHQ a chysylltwch eich cyfrif Google Drive a Dropbox

 17. Rwy'n Victor Vasquez, Dylunydd Graffig a Dylunydd Gwe, mae angen i mi ddysgu'r car 13 oherwydd rwyf wedi gweld yn y farchnad ei bod wedi gwerthu gormod ac mae'n rhaglen ddefnyddiol iawn. Hoffwn brynu'r albwm a'r llyfr a'r fideos. Y rheswm am hyn yw nad wyf am aros y tu ôl i'r hyn y maent yn ei adnabod yn awtomatig. Rwy'n gwybod y gallaf ei gyfateb yn eithaf da. ac rwyf hefyd yn ei hoffi, ni fyddaf yn cael unrhyw broblem oherwydd yr wyf yn defnyddio nifer o raglenni fel Illustrator, InDesign, Quarxexprees 8, Fireword, photoshop, a allech chi anfon gwybodaeth i mi er mwyn gallu ei brynu a'i ddysgu.

  yn ddiolchgar
  victor vasquez

 18. Mae doler 29.99 yn cyfateb i gryfder 128.74 Bolivares.
  Os ydych chi'n ei brynu ar gyfer postio, mae doler 34.99 yn cyfateb i 150.20

 19. Y pris mewn bolivares cryf beth fyddai? Rydw i wedi bod yn gwylio eich fideos ac maen nhw'n wych. Diolch.
  Luis Estrada
  Venezuela.

 20. Cylchgrawn digidol am ddim bob wythnos ar UFOs, parapsycholeg, esotericiaeth, gwareiddiadau coll. Mae'n cynnwys nifer o gyrsiau am ddim a thaliadau, lawrlwytho llyfrau, clybiau a fideos.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.