ArchiCAD, meddalwedd CAD am ddim i fyfyrwyr ac athrawon

Mae ArchiCAD yn llwyfan CAD sydd wedi bod yn y farchnad ers amser maith, er ei fod yn fersiwn Mac yn y lle cyntaf, roedd hyd at 1987 bod y fersiwn 3.1 yn hysbys.

Os ydych chi'n cofio, roedd ArchiCAD 3.1 eisoes yn cystadlu yn erbyn AutoCAD 2.6 ym 1987, yn union fel y gwnaeth DataCAD a DrawBase, ond ei flynyddoedd olaf sydd wedi ei gatapwlio i fod yn boblogaidd iawn. Dewch i ni weld rhai o'i fanteision:

Am ddim i fyfyrwyr ac athrawon

Mae'r strategaeth hon yn un o'r rhai mwyaf ymosodol y mae'r system hon wedi'i lansio, gan mai dim ond cofrestru sydd ei hangen i'w lawrlwytho, yna mae'n anfon cyfrinair dros dro atoch y mae'n rhaid i chi ei gadarnhau bob mis. Ar ôl blwyddyn mae'n rhaid eich bod chi'n adnewyddu'r cyfrinair, ond er eich bod chi'n ystyried eich hun yn hyfforddwr neu'n fyfyriwr gallwch ei ddefnyddio a dod i arfer ag ef, os nad oes ots gennych fod gan y prosiectau a gynhyrchir logo Graphisoft mewn un cornel.

Ar gael ar gyfer Mac a PC

Yn y maes hwn, mae ArchiCAD wedi ei dderbyn yn dda iawn gan ddefnyddwyr Mac, wedi hynny AutoCAD gadawodd Mac ym 1993 a Microstation ym 1995. Mae ArchiCAD yn caniatáu gweithio gyda ffeiliau a chydrannau DWG, DXF, IFC a Sketchup a gellir datblygu cydrannau o dan Iaith Disgrifiad Geometrig (GDL)

Wedi'i addasu i dueddiadau Safonol

O'r dechrau, roedd gan ArchiCAD ychydig o fantais, gan ei fod yn offeryn sy'n canolbwyntio ar wrthrychau, nid yn fector. Mae'n amlwg ei fod ar gyfer y farchnad Pensaernïaeth ac Adeiladu, yn wahanol i AutoCAD a oedd yn offeryn lluniadu cyffredinol. Rhoddodd hyn lefel benodol o fantais iddo, pan gaffaelodd AutoDesk Ben-desg Bensaernïol ArchiCAD eisoes yn aeddfed iawn. Gyda'r tueddiadau newydd mae ArciCAD wedi addasu i'r cysyniad BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu),  o dan y patent Rhith-adeilad i aros yn nhueddiadau rhyngwladol meddalwedd AEC. Pwysigrwydd y cysyniad hwn yw bod y llwyfannau sy'n datblygu cymwysiadau arbenigol yn hawdd eu haddasu i faes pensaernïaeth a pheirianneg, felly nid yw mater argraffu, cynhyrchu toriadau, golygfeydd a dimensiwn yn gymhlethdod.

Rhyngweithiol gyda gwahanol lwyfannau

 • image CYPE, Mae gan ArchiCAD gysylltiad â'r ceisiadau arbenigol hyn ar gyfer dylunio peirianneg sifil mewn adeiladau (strwythurau a gosodiadau), fel y gellir ei gyrchu rhwng y ddau lwyfan trwy fformatau IFC.
 • Archimedes, Mae hwn yn gais sy'n canolbwyntio ar fesur gwaith ac integreiddio costau; Mae ArchiCAD yn caniatáu cysylltiad bidirectional â Archimedes.
 • image Google Earth, Gyda ArchiCAD gallwch chi ryngweithio â Google Earth Warehouse, nid yn unig i lanlwytho'r modelau a'u delweddu fel adeiladau 3D ond hefyd i fewnforio data o Google Earth.
 • SketchUpDyma'r platfform a gaffaelodd Google, ac mae gan hynny a ddefnyddir ar gyfer modelu 3D y fantais o fod yn hynod hawdd ar gyfer braslunio cychwynnol; mewn ychydig funudau gallwch weithio ar syniad cymhleth gyda blas da. Trwy ategyn ArchiCAD ar gyfer Sketcup, mae'n bosibl cael gwaith a wnaed yn Sketchup a chydnabyddir hyn o dan y model adeiladu deallus.
 • MaxonForm ac AtlantisR, Mae integreiddio ArchiCAD i'r technolegau hyn yn caniatáu modelu, golygu a rendro gwrthrychau cymhleth neu anhraddodiadol ar gyfer dyluniadau pensaernïol traddodiadol; mae bod yn "un clic" yn rhoi gwell canlyniadau i chi.
 • IDER A VYP CALENER, Trwy'r fformat cte, gellir gwneud cysylltiad ArchiCAD, gan neilltuo deunyddiau ac eiddo i'r elfennau trawiadol ac, fel hyn, ennill mantais o'r cymwysiadau arbenigol hyn mewn optimeiddio ynni.

Yma gallwch chi lawrlwytho ArchiCAD

Bydd gan ArchiCAD arddangosfa yn y Ffair Bensaernïaeth Ryngwladol a gynhelir yn yr Ysgol Polytechnic ym mis Chwefror.

11 Yn ymateb i "ArchiCAD, meddalwedd CAD am ddim i fyfyrwyr ac athrawon"

 1. da Rwyf wedi bod yn gwylio rhai sesiynau tiwtorial fideo o'r rhaglen ArchiCAD hon felly mae gen i ddiddordeb yn y rhaglen hon ag y gallaf i'w lawrlwytho

 2. Am lawer o flynyddoedd roeddwn yn ddefnyddiwr Ben-desg Pensaernïol, rwy'n credu fy mod wedi dechrau gydag AAD 2000 a oedd yn seiliedig ar Autocad R14. Pan oeddwn i wedi cael ArchiCAD, rwyf wedi dod i mewn i'm dwylo, roeddwn i'n teimlo bod y byd wedi'i drawsnewid. Peidiwch byth â defnyddio Pen-desg Pensaernïol eto, er fy mod yn cydnabod bod y tro diwethaf yr wyf yn ei weld yn ddefnyddiol, roeddwn i'n teimlo ei fod wedi gwella'n sylweddol, mae ArchiCAD eisoes wedi ennill fi.

 3. Wel, mae gen i'r llyfrgelloedd ac ar adeg gosod y rhaglen yn awtomatig mewn tair o'r rhaglen flynyddol, sut alla i ddatrys a yw'r llyfrgelloedd yn gydnaws â'r archifau y mae'n eu defnyddio a sut mae'n datrys hyn oherwydd bod angen fersiwn o 2.6 y mae'n rhaid i mi ei warantu yn y fersiwn hon a sut Rwy'n gwneud i ddatrys hyn mewn neges sut i ddatrys llygad bod fy windos yn gwneud yn dda nawr os yw'r rhaglen yn anghywir yw oherwydd iddi gael ei chynllunio'n wael diolch a chymryd y sylw hwn trwy drin mwy na dau gant o fyfyrwyr yn y brifysgol bensaernïaeth o hyd ac ni fyddai'n dda cynghori y byddai'r rhaglen yn ffars yn y canol

 4. Wel, rhaid i chi ei agor gyda rhaglen GIS (gall fod yn Manifold, ArcGIS neu hyd yn oed AutoCAD Map), yna aseinio system gydlynu iddo. Mae Google Earth yn mynnu eich bod yn aseinio cyfesurynnau daearyddol a datwm WGS84.

  Unwaith y caiff yr amcanestyniad ei neilltuo, caiff y ffeil ei chadw ar ffurf kml, a gellir ei arddangos gan google earth.

  En y swydd hon fe wnaethom ni ddefnyddio dwg gyda manifold

 5. Cwestiwn os gwelwch yn dda, sut mae mewnosod ffeil o bolygon autocad sydd mewn cyfesurynnau utm yn ggogle earth? Byddaf yn gwerthfawrogi eich ymateb, diolch yn fawr.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.