Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Beth fydd Google yn ei wneud?

Agorwch y laptop, ac mae dewislen gyda'r ymholiad yn ymddangos: Ydych chi eisiau defnyddio Chrome neu fynd yn ôl i'r hen Ffenestri? Yna wrth ddewis Chrome a chyfrannu mewn 5 eiliad, yn barod i'w ddefnyddio: Rheolwr i greu cynnwys mewn Blogiau Copi tebyg i Live Writter, a all gael gafael ar gynhyrchwyr cynnwys megis Wordpress a Blogger ...

Dwylo euraidd Google

Mae'n anhygoel, mae Chrome wedi ychydig ddyddiau o gael ei ryddhau, mewn fersiwn beta ac yn ystadegau fy nhywrnod 4 diwethaf yn cyrraedd 4.49% o ymwelwyr i'r blog hwn. Yn debyg iawn i'r hen stori honno o frenin a ofynnodd fod popeth yr oedd yn cyffwrdd yn troi'n aur, felly ...

Mae Google yn lansio ei porwr ei hun

Mae Google, gan ei fod am gymryd drosodd y byd sydd eisoes yn ei reoli, wedi lansio Chrome, porwr ffynhonnell agored sy'n ymddangos yn gwneud newyddion. Yn union 10 o ddyddiau yn ôl, Google roi'r gorau i dalu am y lawrlwytho Firefox, a thalodd hyd at un ddoler i'w lawrlwytho a'i osod. Nid oes eglurder y tu ôl ...

Cyfweliad â Jack Dangermond

Pan fyddwn ni ychydig ddyddiau i ffwrdd o gynhadledd defnyddwyr ESRI, dyma ni'n cyfieithu'r cyfweliad a wnaed i Jack Dangermond sy'n dweud wrthym y gallwn ddisgwyl gan ArcGIS 9.4. Pa gynlluniau sydd ar gael ar gyfer y fersiwn nesaf o ArcGIS 9.3? Bydd y fersiwn nesaf o ArcGIS (9.4) yn canolbwyntio ar y pedwar agwedd ganlynol: ...

Mapiau o Honduras ar GPS

Cyfarfûm â hwy yn Ffair Technoleg Honduras, yn ei drydedd argraffiad pan ddangoson nhw gynhyrchion merch bert. Yr wyf yn golygu Navhn, sy'n arloesi mewn pwnc sy'n debyg i dechnolegau ... dyma 4 yn ddiweddarach nag yn yr Unol Daleithiau. Mae eu gwasanaethau yn seiliedig ar ...

Tynnu papur gyda Rheolwr Dossier

Ymhlith y gorau rwyf wedi dod o hyd mewn technolegau Honduras deg, sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd rwyf wedi dod o hyd i gynnyrch a elwir yn Rheolwr Ffeil, a ddatblygwyd gan Systemau HNG ac yn cael ei ddosbarthu gan Lufego. Yn y bôn, mae'r system hon yn ceisio datrys problem storio ffeiliau, boed y rhain yn ddigidol ...

Niferoedd gwyrdd

Y mis hwn mae PC Magazine wedi cyrraedd y thema o gyfrifiaduron gwyrdd, ffasiynol iawn ... mae'n dangos y strategaethau gwyrdd sy'n cael eu cyflawni gan gwmnïau sy'n datblygu technolegau i chwilio am ddiogelwch ecolegol. Rwy'n brynwr o'r cylchgrawn hwn ers i mi gofio, fe wnes i ddioddef gyda newid y golygydd er fy mod eisoes wedi addasu i Nadia ...

Enillwyr y Gwobrau BE

Ychydig ddyddiau yn ôl i ni gyhoeddi y rhestr o semifinalists, roedd neithiwr oedd y seremoni wobrwyo, y digwyddiad hwn nid oes gan y dimensiwn o ESRI, lle maent yn gosod sgriniau awditoriwm canolig, fodd bynnag ar gyfer cwsmeriaid, defnyddwyr a thechnegwyr y llinell Bentley yw ei gala gorau Y digwyddiad Yn arbennig, rwyf wedi ...

Gwobrau rownd derfynol 2008 BE

Mae'r rhestr o semifinalists y BE Awards 2008, sef y wobr y mae Bentley Systems yn ei wneud i gwmnïau sy'n arloesi ac yn gweithredu eu technolegau, wedi ei chyhoeddi, er nad yw wedi'i gyhoeddi'n swyddogol eto. Gyda phleser mawr, gwelwn fod Canolfan Gofrestru Genedlaethol El Salvador wedi cyrraedd y rownd derfynol, ...

Canlyniadau Pict'Earth

Wel, fel Pict'Earth bechgyn despedazamos, yn awr yn rhoi ei ôl y clod am drwy arloesi, gallwch ddod o hyd delweddau gyda gwell cydraniad a mwy newydd na rhai Google Earth ... gan fod llawer yn ymuno eu menter. .. neu fod Google yn bwydo'ch syniad. Gadewch i ni wneud y prawf, yn y broses rydym yn dysgu i wybod hynny ...

NewsGPS.com, blog sy'n ymroddedig i GPS

Dadansoddiad noddedig yw hwn. Beth amser yn ôl roedd meddygon teulu yn offerynnau a ddefnyddiwyd gan agronomegwyr, syrfewyr neu dechnegwyr a oedd wedi'u neilltuo ar gyfer geo-leoli yn unig. Heddiw maen nhw ym mhobman, o gerbydau i ffonau symudol gan fod mynediad i'r Rhyngrwyd yn cael ei ddarparu ar ddyfeisiau symudol a'r swyddogaethau lleoli ...

Beth ydw i'n ei wneud nawr?

mmm ... gwylio Ipoki Dylent ei weld, rhag i'ch cariad osod yr ategyn hwnnw ar eich ffôn symudol a nawr mae'n gweld lle rydych chi. Ewch yno a dywedwch wrthyf, rwy'n gobeithio gwneud adolygiad ffurfiol pan ddewch o hyd i'w ddefnyddiau posibl a sut i ddial yn strategol gan rywun. 8O