Oherwydd ei fod yn cael ei alw'n MicroRostation V8i

Heddiw, fel y cyhoeddwyd, lansiodd Bentley ei fersiwn 8i ar gyfer ei bortffolio cynnyrch cyfan, gyda a tudalen flaenorol at y diben hwnnw, gyda fideos a barn gwahanol ddefnyddwyr. Er bod gan nifer o'r cysylltiadau yn y datganiadau i'r wasg y maent wedi'u hanfon gyfeiriad anghywir ftp.

Rwy'n cofio bod y fersiwn 2001 o AutoCAD wedi'i alw'n 2000i, nid wyf yn cofio pam, rwy'n credu oherwydd ei fod yn "yr un fath" i'r 2000, galwyd Microstation V7 j pan fyddant yn gweithredu'r datblygiad yn Java ... yn V8 y gwnaethant ei adael ar gyfer .NET felly o fewn blwyddyn bydd pawb yn siarad am realiti V8i. Cyn rhoi cynnig arni, byddaf yn "ysmygu" yn ystyr yr i, yn seiliedig ar y cyhoeddusrwydd y maen nhw wedi gwneud i ni gyrraedd ar ôl y gynhadledd rithwir, neis iawn ond ar gyfer y cysylltiad "ñola" o'r rhannau hyn, daeth yn rhy araf.

image Integreiddio ymddengys mai dyma'r gair bod y rhan fwyaf yn diffinio'r hunaniaeth gorfforaethol sy'n cario'r fersiwn hon, er y disgwylid ychydig yn ôl, mae'n cael ei deall gan ailgynllunio sydd wedi gwneud yr holl grioliau ceisiadau a'u caffael dan un bensaernïaeth. Er fy mod yn disgwyl iddo ddod o'r cysyniad "Deallus", er bod nifer o'i ddogfennau yn awgrymu hynny, nid wyf yn credu eu bod wedi eu gweithredu ar bob lefel, gan ei bod yn ymddangos ei fod yn digwydd gyda AutoDesk mewn adlewyrchiad da o Txus y trawsnewid o CAD i BIM.

Ond mae'n rhaid i mi gael ei ddangos, rhaid i ryddhau gyda chymaint o ddirgelwch fod yn seiliedig ar ddisgwyliad uchel, felly maent wedi lansio a swm cyfyngedig o gopļau yn y gobaith o ddod o hyd i farn, os ydw i'n lwcus fe gawn un, os na fydd ... Byddaf yn disgwyl iddynt ddweud wrthyf.

Dyluniad modiwlaidd yn seiliedig ar Gwybyddiaeth:

image Mae dyluniad a gwelediad yn cael eu gostwng yn fwyfwy i un gweithredu, mae hyn yn golygu bod y rendro amser real o strôc cyntaf adeilad wedi'i chwistrellu gyda Chydrannau Cynhyrchiol, i'w adeiladu go iawn i reoli goruchwyliaeth a dylunio mecanyddol.

Rhyngweithio, Views Dynamic:

image Mae'r "Setiau Arddangos" yn ehangu, fel bod yr 2D yn peidio â bodoli neu o leiaf yn cyd-fyw â'r 3D ... ???

Nid yw'n glir, ond mae'n ymddangos eu bod yn chwilio am ffyrdd i lwytho'r 2D.

Geocordination Cyfrinachol:

image Erbyn hyn, deallir bod yr holl gymorth offer Bentley y gellir ei arddangos o dan un system gyfeirio at yr awyren, waeth pa gais allanol y maent yn dod ohono ... deallir o dan safonau OGC?

Perfformiad Yn rhyfeddol:

Mae'n swnio fel Hulk gwyrdd, ond dyma'r hyn y mae defnyddwyr wedi'i ddweud: "rydym wedi cyrchu ffeil 20 mb a'i reoli amserau 55 yn gyflymach". Bydd yn rhaid i ni weld a yw hyn y tu hwnt i drin data trwy LAN a WAN, lle maent wedi llwyddo i rannu SharePoint a Project Wise.

Rhyngweithrededd:

image Er ein bod yn ei chymeradwyo, nid yw hyn yn newydd-deb, yn hytrach yn ddyled oherwydd ein bod yn deall y gallu i ryngweithredu nid yn unig oherwydd ei fod yn darllen fformatau'r gymdogaeth ond oherwydd ei fod yn cefnogi safonau. Felly nawr maent yn honni eu bod yn barod: LandXML, OGC, ISO 15925, WML, IFC ... neu o leiaf felly mae'n ymddangos ei fod yn dweud papur gwyn helaeth o dudalennau 21.

Yn y naill ffordd neu'r llall rydym yn hoffi gwybod bod yna Arloesi, sy'n parhau i fod yn V8, sy'n parchu safonau a'u rhannu fel y gall y gystadleuaeth arbed yr arian sy'n costio "mewnforio / e-borth" syml. Mae hefyd yn ymddangos yn syniad da iawn, ar ôl bron i dair blynedd o gaffaeliadau, nid i ddarnio meddalwedd ond i'w ail-ddatblygu o dan yr un bensaernïaeth.

Nawr mae'n dal i gael ei weld sut maent yn amddiffyn a marchnata eu I.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.