Sut fydd eich technoleg mewn blynyddoedd 50

edrych ar ein blynyddoedd 50 byd Mae'r cwestiwn yn dwp yn unig, ac os oedd yn gadarnhad byddai'n fwy. Ond mae hyn yn feiddgar mewn llyfr a brynais heddiw yn y siop lyfrau, a ysgrifennwyd gan newyddiadurwr o'r enw Mike Wallace, yn hytrach na mynd â ni i oracl amser yn ein gwahodd i fyfyrio ar yr hyn a allai ddigwydd o fewn blynyddoedd 50 gan gadw ôl-weithredol cychwynnol o'r hyn beth sydd wedi digwydd yn yr 50 diwethaf. Gofynnwch i'ch mam-gu a oedd wedi dychmygu yn y flwyddyn 1947 y byddai cafell ffôn gyda chamera wedi'i gynnwys gan ei fod wedi'i ddyfeisio yn 1997.

Teitl y llyfr yw "Golwg ar ein blynyddoedd 50 byd yn y dyfodol", Ac mae'n seiliedig ar gyfweliadau â phersonoliaethau sydd wedi ennill gwobrau newydd mewn arloesi gwyddonol neu sydd wedi bod yn gerrig milltir yn torri patrymau y gwyddom yn awr fel technolegau cyffredin mewn ynni, telathrebu, meddygaeth, economeg a datblygiadau gwyddonol yn gyffredinol .

Wrth drafod gyda fy mab, a ofynnodd i mi a allwn i wybod y dyfodol gyda hyn, gwnaethom fargen; O fewn blynyddoedd 50, pan fyddwch chi'n crafu mwy na 80 (os ydych yn llwyddo) a phan fydd yn cyrraedd 60, gallem gloddio llyfr llwch y llyfrgell a mynd yn ôl at hen arfer o'r enw "darllen", rhoi sêl bendith i chi i chwerthin newydd ... fel y gwnaethom heddiw wrth iddo gael hwyl gyda'i argraffiad newydd o gylchgrawn Nintendo tra bod fy merch 6 oed yn bwyta ei hoelion yn gwylio clawr cylchgrawn a oedd yn cynnwys cymeriadau High School Musical.

Ac a yw technoleg yn feiddgar i ddweud, er enghraifft, sut y byddai Google Earth mewn blynyddoedd 5, neu faint o GB o RAM fyddai'n meddiannu AutoCAD 2015; mae'n rhaid i chi weld sut y gwnaethpwyd y cartograffeg 60 o flynyddoedd yn ôl. Gadewch i ni beidio â dweud am flynyddoedd 50.

Ond nid yw darllen yn wastraff, gwrandewch ar siarad â chymeriadau fel:

  • Vint Cerf, is-lywydd Google; a elwir yn "dad i'r Rhyngrwyd"
  • Kim Dae-jung, cyn-lywydd Gweriniaeth Corea
  • Ronald Noble, Ysgrifennydd Cyffredinol Interpol
  • Norman Borlaug, enillydd Gwobr Nobel; o'r enw "tad y chwyldro amgylcheddol"
  • Craig Newmark, arloeswr y Rhyngrwyd a sylfaenydd craigslist

Gallai fod yn fwy na chyfanswm ysbrydoledig, os darllenwn logiau cyd-destunol fel yr un sydd bellach yn cymryd 32 munud. Yma rwy'n gadael rhai llinellau a amlygwyd sydd wedi ymddangos yn ddeniadol i mi er mai prin yr wyf wedi edrych drwy'r llyfr:

Gallwch gysylltu'ch car gyda'r nos ac ail-lenwi'r batri, gan ddefnyddio trydan ar hyn o bryd bod llai o alw am yr egni yn eich ffatri leol.

Malcolm Bricklin, sylfaenydd Subaru y yogo América

Gallai gemau cyfrifiadurol a realiti rhithwir wella eu hansawdd fel bod pobl yn dod o hyd i'r rhan fwyaf o'u hadloniant yno ac nid mewn teithiau go iawn, darlleniadau neu gyngherddau, theatr neu swyddogaethau eraill.

Gerardus't Hooft, Nobel Ffiseg yn 1999

Bydd llif cyfalaf a thwf economaidd yn llai dwys yn y Gorllewin. Mae'n debyg y bydd Tsieina ac India yn gystadleuwyr cyfartal, nid i ddweud y byddant yn arweinwyr economaidd y byd.

Ymhlith yr heriau mwyaf y byddwn yn eu hwynebu bydd ffyrdd o fyw ac ymddygiadau sy'n gysylltiedig â diddyledrwydd economaidd: gordewdra, straen a diffyg ymarferion, mewn cymdeithas sy'n caru hamdden.

Mae'n ddarlleniad mor flasus fy mod yn argymell ar gyfer eich ymweliad nesaf â'r siop lyfrau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.