Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Geofumadas ar y daith Ionawr 2007

Ymhlith y blogiau y mae'n well gennyf eu darllen, dyma rai pynciau diweddar i'r rheini sy'n hoffi eu diweddaru. Cartograffeg a Ffioedd James Geosodol Trafodaeth ar bwnc cyflwyno lle. Gwasanaethau Systemau a Map Tecnomaps Newsmap, hybrid o beiriant chwilio Yahoo a Googlemaps GIS Defnyddiwr Win copi o'r llyfr "Starting with ArcGIS Desktop" Google.dirson The ...

Beth sy'n ddisgwyliedig o feddalwedd gemau

Yn yr amseroedd hyn lle mae'r technolegau sy'n cael eu hintegreiddio i'r we yn gyson, mae angen datblygu nifer o ofynion anarferol ar gyfer llwyfannau bwrdd gwaith wrth ddatblygu offer ar gyfer gemau ar-lein. Wrth siarad am gemau ar-lein, yn yr achos hwn nid ydym yn cyffwrdd â chyffredinrwydd y rhain, ond yn hytrach y gemau a elwir yn ...

Diwrnod diolch hwyl wedi'i greu ar-lein

Rydym yn cymryd y swydd hon i ddymuno diwrnod diolch hapus i chi gyda thwrci hardd o ofod prawf labordy AutoDesk, wedi'i wneud gyda Ychwanegu ... ar-lein! Mae'r twrci yn waith gan David Falk, wedi'i wneud yn gyfan gwbl gyda'r offeryn hwn sy'n caniatáu ar-lein i greu diagramau syml, ac addasu gwrthrychau â rhywbeth ...

Y genhedlaeth newydd o Ortophotos

Er bod technoleg delweddu digidol wedi lefel o luniau photogrammetric cymryd gyda chamerâu analog uwch maent wedi bod yr ateb gorau, yn rhannol drwy ddatrys negyddol gan fod y Orthorectification fethodoleg systematig sydd dros y blynyddoedd 50 o ddefnydd. Hyd yma, ychydig o gwmnïau ...