Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Beth ydw i'n ei wneud nawr?

mmm ... gwylio Ipoki Dylent ei weld, rhag i'ch cariad osod yr ategyn hwnnw ar eich ffôn symudol a nawr mae hi'n gweld ble rydych chi. Ewch yno a dywedwch wrthyf, rwy'n gobeithio cynnal adolygiad ffurfiol pan fyddaf yn dod o hyd i'w ddefnyddiau posib ac yn ffordd i ddial rhywun yn strategol. 8O

Cyfrifiad strwythurol ar-lein, gan gynnwys lluniadau

Mae Area de Cálculo yn safle a ddatblygwyd gan Area de Cálculo, Diseño y Construcción S. de RL wedi'i leoli ym Madrid. Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'n ofod i wneud cyfrifiadau ar ddylunio strwythurol ar-lein. Dewch i ni weld enghraifft: rydw i eisiau dylunio sylfaen wedi'i inswleiddio; Rwy'n mynd i'r adran "Rhaglenni cyfrifo ...

Anfoniadau hyfryd ar Google Maps

Ewch mae yna ddynion creadigol, heb sôn am segur, sydd wedi llwyddo i wneud eu earwigs ar API mapiau Google. Mae Msgmap yn un o'r rhain. Eich enw mewn llythrennau yn arddull Hollywood ... ac ar babell fawr Casgliad o ysmygwyr anhysbys yn gwneud signalau mwg ar dalcen y ceffyl. Pabell mewn skyscrapers gyda'r ...

Geofumadas ar y daith Ionawr 2007

Ymhlith y blogiau y mae'n well gen i eu darllen, dyma rai o'r pynciau diweddar i'r rhai sy'n hoffi cael eu diweddaru. Trafodaeth Ffi Cartograffeg a Geo-ofodol James ar bwnc cynnal vrs. Gwasanaethau Systemau a Map Tecnomaps Newsmap, hybrid o beiriant chwilio Yahoo a Defnyddiwr GIS Googlemaps Enillwch gopi o'r llyfr "Getting Started with ArcGIS Desktop" Google.dirson Las…

Beth sy'n ddisgwyliedig o feddalwedd gemau

Yn yr amseroedd hyn pan fo technolegau gwe-integredig yn gyson, mae datblygu offer ar gyfer gemau ar-lein yn gofyn am sawl gofyniad anarferol ar gyfer llwyfannau bwrdd gwaith. Wrth siarad am gemau ar-lein, yn yr achos hwn nid ydym yn cyffwrdd â chyffredinolrwydd y rhain ond yn hytrach y gemau a elwir yn ...

Diwrnod diolch hwyl wedi'i greu ar-lein

Rydyn ni'n cymryd y swydd hon i ddymuno Diolchgarwch hapus i chi gyda thwrci hardd sy'n dod atom o ofod prawf labordai AutoDesk, wedi'i wneud gydag Addraw ... ar-lein! Mae'r twrci yn waith David Falk, wedi'i wneud yn gyfan gwbl gyda'r offeryn hwn sy'n caniatáu ar-lein i greu diagramau syml, ac addasu'r gwrthrychau gyda rhywbeth ...

Y genhedlaeth newydd o Ortophotos

Er bod technolegau dal delweddau digidol wedi datblygu, ar y lefel ffotogrametreg, ffotograffau a gymerwyd gyda chamerâu analog fu'r ateb gorau, yn rhannol oherwydd datrysiad y negyddion ac oherwydd y fethodoleg orthorectification systematig sydd wedi bod yn digwydd ers mwy na 50 mlynedd. o ddefnydd. Hyd yma, ychydig o gwmnïau ...