Cudd-wybodaeth Busnes, GIS ar gyfer Busnes

cudd-wybodaeth busnes

Yr achos

Gwelais i flwyddyn yn ôl, gyda ffrindiau geofumed wrth iddynt wneud system ar gyfer grŵp bancio rhyngwladol. Yn benodol, roedd yn ymwneud â georeferennu deiliaid cyfrifon cardiau credyd, roedd hynny'n od o ystyried bod y cyfeiriadau wedi'u hysgrifennu bron mewn celf roc.

Ond y canlyniad terfynol oedd trefn syml ar gyfer swyddogion banc, lle gallent wneud ymholiadau fel:

  • Map o gymdogaethau oherwydd tramgwyddaeth uchel
  • Ardaloedd addas ar gyfer gosod asiantaethau gwasanaeth
  • Llwybrau dosbarthu cyfrifon datganiadau
  • Ardaloedd deniadol ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion newydd

Yr hyn a elwir yn "Cudd-wybodaeth Busnes", nad ydynt yn ddim mwy na gweithdrefnau sy'n dadansoddi rhai newidynnau ar y hedfan ac sy'n cael eu dangos ar fapiau wedi'u peintio. Nid yw'r wyddoniaeth yn y GIS ond yn y dadansoddiad sy'n arwain at greu meini prawf ar gyfer arferion, felly mae'n briodol gwybod y busnes, yr amseroedd, y cynhyrchion a gynigir, y cwsmeriaid ac amodau lleol.

Rwy'n cofio bod y strwythur multilayer sgriniau ar gyfer gwahanol lefelau a wnaed gan fy ffrindiau mwg:

Ar gyfer y rheolwr marchnata: Panel i reoli'r meini prawf mesur, fel canrannau derbyniol o ddiffyg, meini prawf dethol cwsmeriaid, targedau gwerthu, paramedrau segmentu a lleoli ...

Ar gyfer technegwyr GIS, rhyngwyneb sydd â'r GUI o Manifold Roedd yn ddarbodus iawn, gan nad oedd y technegwyr ond yn cuddio pob cleient newydd, yn creu parthau newydd, ac ati.

Ar gyfer rheolwyr, rhyngwyneb lle gallent weld tueddiadau, cymharu gwerthiannau yn erbyn nodau, gwneud cynlluniau gwaith a derbyn rhybuddion o gyflawniadau neu oedi.

Y canlyniadau

Fe'i gelwir fel arfer yn Deallusrwydd Busnes i gymhwyso gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoli. Fel y byddai:

  • Pam fod y rhan fwyaf o droseddau yn dod o'r ardal hon?
  • Ble mae'r lle iawn ar gyfer y ganolfan siopa nesaf?
  • Beth yw'r pwyntiau priodol ar gyfer antenâu cellog?
  • Faint fyddai'r gwerth i'w dalu fesul cymydog am y gwelliant hwn?
  • O ble y daw ein gwerthiannau?
  • Pam yn y nythfa hon a oes gennym gymaint o gleientiaid tramgwyddus?

Cymhlethdod hyn yw bod yn rhaid ei raglennu, ac mae hynny'n ddrud. Ni ddisgwylir i'r technegydd GIS, ar gyfer pob dadansoddiad, wneud y mapiau wedi'u peintio a bydd y rheolwr marchnata yn adolygu'r meini prawf a gymhwysir. Ar gyfer hyn, y trefnau sy'n dychwelyd y canlyniadau yn cael eu cymhwyso, a lle y gellir addasu'r paramedrau.

Yn fy marn i am y quixotes technoleg hyn, cofiaf eu bod wedi llwyddo i wneud ar yr IMS i greu pwyntiau newydd o'r cais ar y we, gan wneud mewnosodiadau yn y gronfa ddata Oracle, gan dwyllo Manifold a'u hadnewyddodd ar y hedfan.

Yr ateb

Gwyddom fod gan ESRI gais at y dibenion hyn a elwir Dadansoddiad Busnes, ond yn yr achos hwn rwyf am siarad am gais sydd wedi gadael i mi wneud argraff dda ar gais yr wyf am orffen y swydd ag ef; fe'i gelwir yn Map Intelligence, a gynhyrchir gan Integeo, cwmni sy'n tarddu yn Awstralia ond sydd â gwasanaethau mewn gwahanol rannau o'r byd, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a Sbaen.

Beth sydd Integeo beth sy'n syndod:

Plugin i integreiddio MI yn Excell !!!

Gan eu bod yn Excel defnyddio cymhwysiad poblogaidd, mae'r rhain wedi creu ategyn sy'n caniatáu cysylltu â data sydd naill ai wedi'i storio yn Excel neu mewn canolfan allanol, ac yn chwarae gyda rhyngwyneb sy'n dangos y canlyniadau graffig yn unol â'r wybodaeth bresennol.

Mae'n bosibl chwarae gyda themateiddio haenau, agosáu, symud i ffwrdd, diffodd neu droi haenau. Gellir arddangos y data o gyhoeddiad ArcIMS neu ei gyflwyno o gais arall gyda safonau OGC fel Manifold, ArcGIS Server, Geoserver ...

Integreiddio ceisiadau Geo-ofodol ac Adrodd.

Mae gan Cudd-wybodaeth Map gysylltedd â chymwysiadau geo-ofodol fel ESRI, MapInfo, Geoserver ac mae'n eu cysylltu â cheisiadau adrodd megis MicroStrategy, Oracle / Hyperion, IBM / Cognos, SAS, SAP, Gwrthrychau Busnes, Actuate neu'r rhai a gynhyrchir gan Eclipse.

Yn ôl y newyddion diweddaraf, mae Sun wedi caffael y cynnyrch hwn i integreiddio Hyperion i ESRI, a fyddai â chais yn rhedeg ar Java, felly ar Mac a Linux.

Casgliad

Yn y pen draw, ymddengys i mi fod hwn yn gais trawiadol, yn enwedig oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar gynnyrch terfynol y GIS, mae'n addasu i wasanaethau data arbenigol ac yn cynhyrchu canlyniadau heb fod angen costau datblygu uchel.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy, ewch i Integeo oa Integeo Iberia.

Atebion 2 i "Cudd-wybodaeth Busnes, GIS ar gyfer busnes"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.