Profi a beirniadu gvSIG 1.9

Yn ddiweddar roedd cyhoeddwyd fersiwn 1.9 o gvSIG mewn fersiwn alffa, ar ôl cael ei brofi, penderfynais adael rhai argraffiadau cyn eu hanghofio:

Rhyddhau

Es gellir ei lawrlwytho fersiwn gyda'r ddau rhagofynion, pwyso 103 116 MB achos Ffenestri a Linux MB. Mae hwn yn ddewis amgen da os nad oes ganddynt y gall gosodiad 1.3 dylai gael fersiwn gosodiad gweithio ei lwytho i lawr heb droedio rhagofynion 80MB.

Mae'r fersiwn 1.9 o'r cod hefyd ar gael.

gosodiad

Llwythais i lawr y fersiwn heb ragofynion ac mae wedi digwydd i mi fod y gosodiad yn hongian arnaf gyda'r neges:

Java.io.FileNotFoundException: C: Dogfennau a gosodiadau ...

Mae'n debyg bod hyn yn digwydd oherwydd mae'n rhaid i rai eiddo gael eu neilltuo i Java, gallai'r rhain fod o hawliau i lofnodi'r cerdyn marwolaeth, fel na fyddaf yn fy nghymhlethu'n well Rwyf wedi dadosod y imagefersiynau presennol. Yna, pan fyddaf yn rhedeg y gosodiad eto, gofynnaf i chi wirio a oes angen gofynion arnoch ac sy'n gosod y fersiwn Java priodol ... yna mae popeth wedi mynd yn esmwyth.

Wrth ei osod, ni chefais yr eicon ar y bwrdd gwaith, nac yn y ddewislen gychwynnol (er fy mod yn meddwl eich bod wedi gofyn i mi os ydw i eisiau, a dywedais ie), felly roedd yn rhaid i mi greu'r llwybr byr lle mae wedi'i osod.

C: Rhaglen FilesgvSIG_1.9_alphabingvsig.exe

Ar gyfer hyn, mae "copi" yn cael ei wneud i'r ffeil, yna "past shortcut"

Gweithredu

Wrth agor prosiect sy'n bodoli eisoes, mae wedi anfon neges gableddus ataf, mae'n debyg oherwydd y math o dafluniad ... ond nid wyf yn credu ei fod yn wall parhaol.

Cydlynu gweithrediad gwall: + PROJ = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = -3.0 + k = x_0.9996 0 500000.0 + = + = 0 + y_0.0 ellps = Cydwladol = m + unedau i + PROJ = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = - 87.0 + k = x_0.9996 0 500000.0 + = + = 0 + y_0.0 ellps = WGS84 + WGS84 Datwm = = m + unedau:

Rwyf hefyd yn meddwl bod y broses bellach yn defnyddio mwy o adnoddau, mae'r broses yn teimlo ychydig yn araf, yn hyn o beth maent wedi cyhoeddi y bydd gwelliannau o ran pensaernïaeth ... a dylent fod wedi ei ystyried.

imageGallwn dybio y bydd y fersiwn hon yn rhoi llawer ohoni ei hun, gan fod mwy o swyddogaethau yn cael eu hintegreiddio ychydig ac ychydig yn aeddfed.

Deellir bod hyn yn fersiwn treial, ac yn fuan byddwn yn cael y fersiwn sefydlog gvSIG 2, yna maent yn cael eu datrys yr amheuon sydd yn dod i'r rhestrau postio ... gyda llaw, mae rhai banality syml â chymeriad hwn anghywir yno.

image Ymhlith y nodweddion gorau, y soniais am rywbeth yn eu cylch o'r blaen, yw cynnwys sextant mewn un clic. Yma mae llawer, o drosi data raster i fector i ddadansoddiad hydrolegol.

Ond yn ychwanegol at hyn mae hefyd:

-Cynhwysiad TIN i greu rhwyllau triongli ... Mae'n debyg y gallwch chi weithio cromliniau lefel (... 3D Analysis)

Offer ar gyfer dadansoddi rhwydwaith (... dadansoddiad nertwork)

Offer i drosi raster i fector (... arc scan)

Cynnwys topoleg

... ymhlith llawer o rai eraill, y bydd gennym amser i'w siarad

Ymddangosiad ... llawer i'w wneud

Mae'n ddatblygiad da yr hyn y maent wedi'i wneud, ond yn benodol credaf y byddai cwrs eiconograffeg yn dda i ddylunwyr graffig oherwydd mae'n rhaid i ni gofio eu bod yn "eiconau" ac o'r herwydd dylent gymell rhywbeth, gan gynnal glendid graffig a hunaniaeth gorfforaethol.

I wneud eiconau mae angen meini prawf y tu hwnt i wneud lluniadau cymhleth iawn yn Corel Draw ac yna defnyddio Gimp i'w trosi'n ffigurau 64 × 64. Dylid cwestiynu defnyddio cysgodion, disgleirdeb a graddiannau ar fotymau a ddylai gymryd clic yn unig, symleiddio mwy a buddsoddi amser mewn eiconau ar gyfer "ar y llygoden drosodd" a allai fod yn bet da.

image

Rwy'n mynnu, nid yw bod y dylunydd yn edrych yn wych gyda gweithiau celf gwych wedi'u troi'n ffigurynnau, mae'n rhaid i ni gydnabod ein bod ni wedi bod â galluoedd graffig gwell fesul ychydig ers i'r rhai hynafol gael eu creu gyda brwsh paent chwyddo 8x ond rhaid i ni beidio â cham-drin a gwyrdroi'r cysyniad gwreiddiol. o "eicon"

Dyma rai enghreifftiau

image

Mae'n awyren, na, yn aderyn, na; mae'n ... y llinell orchymyn

... j *, gan na allwn ddychmygu ... os yw'n ymddangos ... mae'n ymddangos ... sut olwg sydd arno?

image

Methodd argraffydd, tanc rhyfel ..., yw'r hanes

beth ddigwyddodd ... nid ydynt yn gweld beth sy'n edrych fel y symbol microffilmio sy'n cael ei storio y tu mewn i cryptographer.

image

Yn gyffredinol, mae'n ymddangos bod yr eiconau yn dywyll iawn, gydag ymylon llinellol cryf iawn ac yn brin o unffurfiaeth, edrychwch ar y llinyn mewn perthynas â gwrthrychau eraill y creu. Ni chredwyd ychwaith sut y byddant yn edrych fel sgrin gyda datrysiad uwch ac felly defnyddir maint llai.

imageMae yna adegau pan mae'n well ymdebygu i gonfensiynau derbyniol, fel y "dadwneud" ac "ail-wneud" na'r saethau llywio hyn ... * xtrax, a chyda ffin oren ...

Fel y datblygiad cyfrifiadurol, lle caiff y swyddogaethau eu hychwanegu at ddyluniad cyffredinol, rhaid i'r eiconograffiaeth ystyried hunaniaeth ... os na, bydd yn edrych fel coeden Nadolig sydd wedi bod yn hongian ffigur heb feini prawf sylfaenol fel harmoni, cymesuredd neu symudiad.

Ond hey, croeso yw'r holl dda y mae'r fersiwn hon yn ei addo.

Atebion 7 i "Profi a beirniadu gvSIG 1.9"

 1. Nid wyf yn gwybod, nid oes gennyf ubuntu, ond mae'n debyg ei fod yn cyfeirio at yr hyn a wnawn mewn ffenestri wrth greu thema arfer ar gyfer ffenestri.

 2. Cyfeillion Ola

  Gostaria i wybod sut i gysylltu duas linhas dim gvsig (nid oes unrhyw orchymyn manylder AutoCAD yn bodoli).

 3. Gosodais y fersiwn 1.1.2 (o'r 1.1 ymlaen) a hefyd y 1.9 ar Ubuntu 9.1 Karmic ac mae'r pethau hyn yn digwydd yn unig:

  1. Nid yw'r lansiwr yn gweithio ar y bwrdd gwaith neu nid yw'n ei greu.
  2. Nid yw'r ffenestri'n graddio fel na ellir arddangos ffenestr y Rheolwr Prosiect hyd yn oed.
  3. Mae yna ffenestri sydd ond yn dangos teclyn a dim byd y cynnwys.

  Beth fydd e a sut caiff ei ddatrys?

  PS Rwy'n defnyddio COMPIZ yn y rhyngwyneb graffigol.

  Diolch yn fawr.

 4. Diolch am stopio yma a pharhau â diwrnod eironig ... nid yw bob amser yn ddymunol.
  Byddwn yn edrych am welliannau i'r system a chyn gynted ag y bo modd byddwn yn ei hyrwyddo gan y bydd yn sicr yn dod yn arf amhrisiadwy wrth i'w ddefnydd gael ei ledaenu.

  cyfarchiad.

  : p sori am y coegni.

 5. Rydym yn cymryd sylw o'ch holl sylwadau a gobeithiwn wella'r agweddau hyn. Wrth gwrs, mae'n un o'r agweddau y mae'r prosiect wedi gofalu amdanynt, am y rheswm hwnnw mae gweithgor wedi'i gyfansoddi, o fewn y prosiect, i astudio defnyddioldeb ac arddull y cais.

  Mae gan rai pethau yr ydych yn eu crybwyll reswm dros fod, er enghraifft mae eicon y llinell orchymyn yn eithaf safonol, mewn gwirionedd dyma'r un sy'n defnyddio gnome / ubuntu i lansio'r derfynell. Pethau eraill, megis diffyg eiconau unffurfiaeth, yw cymysgu rhai newydd â hen rai - y mae'n rhaid i ni eu cywiro ar gyfer y dyfodol - ac ati.

  Diolch i chi am roi cynnig ar yr alffa newydd a rhoi sylwadau ar eich argraffiadau!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.