Profi a beirniadu gvSIG 1.9

Yn ddiweddar roedd cyhoeddwyd fersiwn 1.9 o gvSIG mewn fersiwn alffa, ar ôl cael ei brofi, penderfynais adael rhai argraffiadau cyn eu hanghofio:

Rhyddhau

Es gellir ei lawrlwytho fersiwn gyda rhagofynion, sy'n pwyso 103 MB ar gyfer Windows a 116 MB ar gyfer Linux. Mae hwn yn ddewis arall da rhag ofn nad oes gennych osodiad 1.3, rhag ofn bod gennych osodiad gweithio gallwch lawrlwytho'r fersiwn heb ragofynion sy'n mynd am 80MB.

Mae'r fersiwn 1.9 o'r cod hefyd ar gael.

 

gosodiad

Llwythais i lawr y fersiwn heb ragofynion ac mae wedi digwydd i mi fod y gosodiad yn hongian arnaf gyda'r neges:

Java.io.FileNotFoundException: C: Dogfennau a gosodiadau ...

Mae'n debyg bod hyn yn digwydd oherwydd mae'n rhaid i rai eiddo gael eu neilltuo i Java, gallai'r rhain fod o hawliau i lofnodi'r cerdyn marwolaeth, fel na fyddaf yn fy nghymhlethu'n well Rwyf wedi dadosod y imagefersiynau sy'n bodoli eisoes. Yna pan fyddaf yn rhedeg y gosodiad eto, gofynnaf ichi wirio a oes unrhyw ofynion ac mae hynny'n gosod y fersiwn gywir o Java ... yna aeth popeth yn llyfn.

Wrth ei osod, ni chefais yr eicon ar y bwrdd gwaith, nac yn y ddewislen gychwynnol (er fy mod yn meddwl eich bod wedi gofyn i mi os ydw i eisiau, a dywedais ie), felly roedd yn rhaid i mi greu'r llwybr byr lle mae wedi'i osod.

 

C: Rhaglen FilesgvSIG_1.9_alphabingvsig.exe

Ar gyfer hyn, mae "copi" yn cael ei wneud i'r ffeil, yna "past shortcut"

Gweithredu

Pan agorais brosiect oedd yn bodoli eisoes, cefais neges gableddus, mae'n debyg oherwydd y math o dafluniad ... ond nid wyf yn credu ei fod yn wall parhaol.

Cydlynu gwall gweithredu: + proj = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = -3.0 + k = 0.9996 + x_0 = 500000.0 + y_0 = 0.0 + ellps = intl + unedau = m i + proj = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = - 87.0 + k = 0.9996 + x_0 = 500000.0 + y_0 = 0.0 + ellps = WGS84 + datum = WGS84 + unedau = m:

Mae hefyd yn ymddangos i mi, erbyn hyn ei fod yn defnyddio mwy o adnoddau, bod y broses yn teimlo ychydig yn araf, yn hyn o beth maent wedi cyhoeddi y bydd gwelliannau o ran pensaernïaeth ... ac mae'n rhaid eu bod eisoes wedi'i ystyried.

imageGallwn dybio y bydd y fersiwn hon yn rhoi llawer ohoni ei hun, gan fod mwy o swyddogaethau yn cael eu hintegreiddio ychydig ac ychydig yn aeddfed.

Deallir mai fersiwn prawf yw hon, ac y bydd gennym y fersiwn sefydlog gvSIG 2 cyn bo hir, erbyn hynny bydd yr amheuon sy'n dod i'r rhestrau postio yn cael eu datrys ... gyda llaw, mae rhai ofnau syml fel y cymeriad hwn wedi'u gosod yn wael yno.

image Ymhlith y nodweddion gorau, y soniais amdanynt rywbeth uchod, mae'r cynhwysiant sextant un clic. Mae yna lawer i mewn yma, o drosi data raster-i-fector i ddadansoddiad hydrolegol.

Ond yn ychwanegol at hyn mae hefyd:

-Cynnwys TIN i greu rhwyllau triongli ... mae'n debyg y gallwch chi weithio cyfuchliniau (... dadansoddiad 3D)

Offer ar gyfer dadansoddi rhwydwaith (… dadansoddiad nertwork)

Offer i drosi raster yn fector (… sgan arc)

Cynnwys topoleg

 

... ymhlith llawer o rai eraill, y bydd gennym amser i siarad amdanynt

 

Ymddangosiad ... llawer i'w wneud

Mae'n ddatblygiad da yr hyn y maent wedi'i wneud, ond yn benodol credaf y byddai cwrs eiconograffeg yn dda i ddylunwyr graffig oherwydd mae'n rhaid i ni gofio eu bod yn "eiconau" ac o'r herwydd dylent gymell rhywbeth, gan gynnal glendid graffig a hunaniaeth gorfforaethol.

Mae gwneud eiconau yn gofyn am feini prawf y tu hwnt i wneud lluniadau cymhleth iawn yn Corel Draw ac yna defnyddio Gimp i'w trosi'n ffigurau 64 × 64. Dylid cwestiynu defnyddio cysgodion, uchafbwyntiau a graddiannau mewn botymau sydd prin yn cymryd clic, gallai symleiddio mwy a buddsoddi amser mewn eiconau ar gyfer "ar lygoden drosodd" fod yn bet da.

image

Rwy'n mynnu, nid yw bod y dylunydd yn edrych yn wych gyda gweithiau celf gwych wedi'u troi'n ffigurynnau, mae'n rhaid i ni gydnabod ein bod ni wedi bod â galluoedd graffig gwell fesul ychydig ers i'r rhai hynafol gael eu creu gyda brwsh paent chwyddo 8x ond rhaid i ni beidio â cham-drin a gwyrdroi'r cysyniad gwreiddiol. o "eicon"

 

Dyma rai enghreifftiau

 

image

Mae'n awyren, na, aderyn, na; yw ... y llinell orchymyn

... j *, gan na allwn ddychmygu ... os yw'n ymddangos ... mae'n ymddangos ... mae'n ymddangos?

 

image

Methodd argraffydd, tanc rhyfel ... yw'r hanes

beth ddigwyddodd ... peidiwch â gweld sut olwg sydd ar y symbol microffilmio sydd wedi'i storio y tu mewn i gryptograff.

image

 

Yn gyffredinol, mae'n ymddangos bod yr eiconau'n dywyll iawn, gydag ymylon llinellol cryf iawn a diffyg unffurfiaeth, gweler y spline mewn perthynas â'r gwrthrychau creu eraill. Ni feddyliwyd ychwaith sut y byddant yn edrych fel sgrin gyda datrysiad uwch ac felly defnyddir maint llai.

 

imageMae yna adegau pan mae'n well ymdebygu i gonfensiynau derbyniol, fel y "dadwneud" ac "ail-wneud" na'r saethau llywio hyn ... * xtrax, a chyda ffin oren ...

Fel y datblygiad cyfrifiadurol, lle mae'r swyddogaethau'n cael eu hychwanegu at ddyluniad cyffredinol, rhaid i'r eiconograffeg ystyried hunaniaeth ... os na, bydd yn edrych fel coeden Nadolig y mae ffigurynnau wedi bod yn hongian iddi heb feini prawf sylfaenol fel cytgord, cymesuredd. neu symud

 

 

 

Ond hey, croeso yw'r holl dda y mae'r fersiwn hon yn ei addo.

 

7 Ymatebion i "Profi a beirniadu gvSIG 1.9"

 1. Nid wyf yn gwybod, nid oes gennyf ubuntu, ond mae'n debyg ei fod yn cyfeirio at yr hyn a wnawn mewn ffenestri wrth greu thema arfer ar gyfer ffenestri.

 2. Cyfeillion Ola

  Gostaria i wybod sut i gysylltu duas linhas dim gvsig (nid oes unrhyw orchymyn manylder AutoCAD yn bodoli).

 3. Gosodais y fersiwn 1.1.2 (o'r 1.1 ymlaen) a hefyd y 1.9 ar Ubuntu 9.1 Karmic ac mae'r pethau hyn yn digwydd yn unig:

  1. Nid yw'r lansiwr yn gweithio ar y bwrdd gwaith neu nid yw'n ei greu.
  2. Nid yw'r ffenestri'n graddio fel na ellir arddangos ffenestr y Rheolwr Prosiect hyd yn oed.
  3. Mae yna ffenestri sydd ond yn dangos teclyn a dim byd y cynnwys.

  Beth fydd e a sut caiff ei ddatrys?

  PS Rwy'n defnyddio COMPIZ yn y rhyngwyneb graffigol.

  Diolch yn fawr.

 4. Diolch am stopio heibio a rhoi diwrnod eironig i fyny ... nid yw bob amser yn ddymunol.
  Byddwn yn edrych am welliannau i'r system a chyn gynted ag y bo modd byddwn yn ei hyrwyddo gan y bydd yn sicr yn dod yn arf amhrisiadwy wrth i'w ddefnydd gael ei ledaenu.

  cyfarchiad.

  : p sori am y coegni.

 5. Rydym yn cymryd sylw o'ch holl sylwadau a gobeithiwn wella'r agweddau hyn. Wrth gwrs, mae'n un o'r agweddau y mae'r prosiect wedi gofalu amdanynt, am y rheswm hwnnw mae gweithgor wedi'i gyfansoddi, o fewn y prosiect, i astudio defnyddioldeb ac arddull y cais.

  Mae gan rai pethau yr ydych yn eu crybwyll reswm dros fod, er enghraifft mae eicon y llinell orchymyn yn eithaf safonol, mewn gwirionedd dyma'r un sy'n defnyddio gnome / ubuntu i lansio'r derfynell. Pethau eraill, megis diffyg eiconau unffurfiaeth, yw cymysgu rhai newydd â hen rai - y mae'n rhaid i ni eu cywiro ar gyfer y dyfodol - ac ati.

  Diolch i chi am roi cynnig ar yr alffa newydd a rhoi sylwadau ar eich argraffiadau!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.