Mae hynny'n dod â AutoCAD 2010 yn ôl

autocad 2010 AutoCAD 2010, Wow!

Dyma'r enw y mae Heidi wedi'i roi i'r adolygiad hwn o AutoCAD, flwyddyn ar ôl hynny Bydd yn siarad am AutoCAD 2009. Dewch oddi wrth fodryb sydd wedi bod yn 17 mlynedd yn gwylio newydd-deb bob blwyddyn, efallai y dylech chi edrych. Mae nifer ohonynt yn rhai a gawsom ym mis Hydref, Mae'r ffaith bod y ddelwedd clawr sy'n cynrychioli'r fersiwn 2010 hwn, a elwir yn "Gator", yn debyg i "Generative Components" ... mae'n swnio i mi.

Trwyddedau

 • Trosglwyddo trwydded, mae'n bosibl trosglwyddo trwydded drwy'r cysylltiad gwe, o un peiriant i'r llall, fel y gallwch ddefnyddio'r un sydd gennych yn eich swyddfa, ar eich peiriant cartref, ac ar y gliniadur pan fyddwch chi'n teithio. Rwy'n credu ei fod yn ffordd wych allan, ar yr un pryd gallwn i ddatrys y defnydd o drwyddedau fel y bo'r angen mewn swyddfa, fel y gallant ei ddefnyddio mewn gwahanol beiriannau (nid ar yr un pryd). Mae'n gweithio trwy weinyddwr trwydded AutoDesk lle mae'n rhaid i chi allforio'r drwydded, caiff ei rhyddhau o'r peiriant ac mae ar gael i'w fewnforio eto o'r un peiriant neu beiriant arall.

Gwasanaethau argraffu ac ar-lein

 • Allforio i PDF, Anfon at pdf yn ehangu, gellid anfon priodoleddau haenau, mwy o reolaeth dros yr hyn yr ydym am ei anfon.
 • Ffoniwch gyfeirnod PDF, dyma un o'r ymdrechion gorau, ac roedd hynny ar frig y rhestr ddymuniadau; yn awgrymu y gellid cyfeirio at ffeil pdf fel dwg, dgn neu dwf, autocad 2010deallir y byddai'n cynnal y geogwaith ac y gellir hyd yn oed ei dorri ar y geometreg sydd yn y pdf hwn.
 • AutoDesk Ceisio, Gallwch gael gafael ar a gwasanaethu ffeiliau sy'n elwa o'r cysylltiad gwe.
 • Cymorth STL, gellir argraffu gwrthrych 3D yn awr o dan y cymorth sydd ei angen ar rai gwasanaethau ar-lein, hefyd drwy eTransmit.

Adeiladu data

 • autocad 2010Lluniad paramedr, yw'r enw a roddir ar fath o ffurfweddiad y gellid ei roi i geometregau, er enghraifft, bod trapesoid yn hanner ei uchder; fel hyn gellid ei ddefnyddio wrth weithio rhan o wal gynnal, a chyda dim ond tynnu'r uchder, byddem yn creu'r geometreg.
 • Blociau deinamigyn frasamcan o realiti yr hyn y maent yn ei gynrychioli. Mae'n golygu y gellid rhoi eiddo i'r blociau, fel dweud, mae hwn yn ddrws mewn cynllun, bydd bob amser yn cynnwys 10 o drwch y ddalen a'r gwrth-ffram, ond ei angorautocad 2010Gall Ho de laquete amrywio, yn ogystal â lled y wal. Fel hyn, gallem ddefnyddio'r un bloc ar gyfer gwahanol fathau o ddrysau yn seiliedig ar dabl priodoleddau.
 • Achurado, maent yn rhoi galluoedd gwell iddo, fel y gellid golygu ac ymestyn deor heb gymdeithasu tuag at ffin.

Gwaith 3D a delweddu

 • autocad 2010 Model digidol llyfn, Heidi yn dweud, gellid llyfnhau modelu arwyneb, felly wrth hela delwedd arno, byddai'n edrych yn fwy realistig. Ar gyfer hyn mae'n debyg eu bod wedi gweithio'n galed i wella'r cyflymder prosesu, os na, bydd yn defnyddio llawer mwy o adnoddau nag sydd ganddo eisoes. Er ar gyfer dylunio darnau gyda gorffeniad mecanyddol, y mae eu lliw yn wastad, mae'n edrych yn dda ac nid oes angen llawer o gof arno.
 • Jyglo 3Dyn awr, gellid trin golwg gwrthrych mewn tri dimensiwn heb orfod diffinio echel cylchdro. Mae hyn i roi mwy o ymarferoldeb i Rheolaethau Wii sy'n dod yn boblogaidd, sy'n awgrymu y gallai'r olwyn llygoden gael ei chreu droeon fel sy'n digwydd gyda Google Earth.
 • Dethol is-wrthrychau, erbyn hyn gallai gwrthrych 3D wedi'i grwpio, fel ciwb gael ei ddewis yn wynebau unigol; Yn ogystal â phan fyddwch chi'n cyffwrdd â gwrthrychau yn Corel Tynnwch, er eu bod wedi'u grwpio, daw'r ymarferoldeb fel hidlydd ond gobeithiaf y gellir eu dewis gyda'r botwm ctrl a'u bod yn newid eu heiddo heb eu defnyddio.
 • Cylchdroi Viewport, gwych!, gellir ei gylchdroi gan gadw cyfeiriad y llun neu ei droi hefyd.
 • Rhagolwg o'r model, fel y gallech chi ei weld o gynllun, gallwch hefyd fodelu.
 • Setiau taflenni, mwy o reolaeth ar y taflenni a'r tablau a gyhoeddir.

Rhyngwyneb

 • Bar cais, yn y gornel chwith uchaf bydd yn ychwanegu opsiwn i alluogi neu analluogi bariau offer, i blesio'r rhai nad ydynt eto yn arddull Office 2007 er nad ydynt yn ddrwg i ddefnyddio fertigedd y monitor.
 • autocad 2010rhuban, Roedd A la mara yn hoffi, ond gofynnodd am fwy o hyblygrwydd i ddod o hyd i'r offer, felly nawr dylai ei gydffurfiad fod yn fwy hylaw.
 • Bar mynediad cyflym, Mae'n debyg ei fod yn fwy tebyg i'r hyn y mae pobl yn ei gysylltu â rhaglenni Windows sydd wedi nodi patrymau a dderbynnir yn gyffredin. Byddwn yn gweld a yw mor syml ag "anfon at y panel."
 • cyfeiriadau, nawr, wrth alw geirda, mae gan y Ribbon / isert y rheolaethau angenrheidiol i ddiffinio priodweddau'r ffeil sy'n cael ei llwytho, boed yn dwg, dgn, dwf, raster neu pdf.

Maint a thestun

 • Multileaderautocad 2010 , Mae bellach yn bosibl nodi arwyddion o un i nifer, hynny yw, gyda saethau un arwydd nifer o destunau, sy'n gysylltiedig wrth gwrs.
 • Testun y dimensiwn, erbyn hyn mae'n haws ei reoli, bron i chi ei symud lle rydych chi am ei roi heb lawer o elw.
 • Chwilio a disodli, nawr mae'n bosibl amlygu'r testunau sy'n deillio o chwiliad, o bosibl mewn tabl, a gallu chwyddo'r dewis cyfan.
 • Mwnc, yn awr gall y testun lluosog gael ei drin gan y pwyntiau rheoli 8 heb ddinistrio bywyd.
 • Sillafu, nawr yn cynnwys dadwneud ac ail-wneud rhag ofn i chi wneud camgymeriad, Hallelujah!
 • Gweithdy Nodweddion Newydd, er mwyn gwybod beth yw newyddbethau'r fersiwn hon ... bydd yn rhaid i ni oroesi gyda'r gorchymyn blino hwn am flwyddyn gyfan.
 • CUIx, bydd txus yn gwybod beth mae hynny'n ei olygu, mae'n debyg ei fod yn newydd-deb a weithredwyd hyd yn hyn. Byddwn yn gweld a oes ymateb gan ein ffrind.

Cyfleustodau amrywiol

 • autocad 2010 MesurMae grwpio mesuriad Ardal, pellter, radiws, ongl a chyfaint, yn tybio y gellid ei wneud mewn ffordd fwy ymarferol. Er ein bod i gyd yn disgwyl iddo gael ei dablu ac nid ar y llinell orchymyn; os felly, byddai nodweddion cyfres o linellau fel tabl sy'n hawdd ei anfon at Excel ... mae angen ei weld o hyd.
 • Purge, yn awr mae'n bosibl i buro gwrthrychau llinol gyda hyd sero (nid ydynt yn bwyntiau), hefyd testunau nad oeddent yn cynnwys cymeriadau ... mae hynny'n iawn, oherwydd bod y glanhau topolegol yn wallgof oherwydd y math hwn o garbage.
 • Gweithredu Macros, gallwch ffurfweddu prosesau llinellol, efallai yn debyg i'r hyn yn ArcGIS a elwir yn "geoprocessing", mae'n rhaid i chi roi cynnig arno.
 • Mae Terfyn Maint Gwrthrych yn cael ei gynyddu io leiaf 4 GB (yn dibynnu ar ffurfweddiad eich system), gan ddarparu mwy o hyblygrwydd ... ?????? Dim syniad beth fydd hynny.
 • Gosodiadau Cychwynnol, mae dewisiadau'r defnyddiwr yn cael eu cysylltu â'r gweithle yn awtomatig. Rwy'n deall, pan fydd y defnyddiwr yn mynd i mewn, y gallai ef / hi ddewis yr amgylchedd gwaith gyda rhai dewisiadau gwylio penodol, unedau, maglau, ucs, ac ati.

Newid

 • Gwrthdroi cyfeiriad, mae hwn yn swyddogaeth wych, gellir newid gwrthrych llinol yn ei synnwyr cyfeiriad. Ar hyn o bryd, mae'r eiddo yn ei gaffael wrth iddo gael ei adeiladu, ond nid yw'n bosibl ei addasu oni bai ei fod wedi'i dynnu yn y cyfeiriad arall neu wedi'i aildrefnu. Yn ymarferol iawn ar gyfer llwybrau strydoedd a gorsafoedd polygon.
 • autocad 2010 Bywyd i'r llinyn, yn awr bydd yn bosibl trosi llinell yn llinell. Dwyn i gof bod sblein yn creu gwrthdaro ar gyfer cyfrifo arwynebedd neu ei gysylltu â sblêr; O, ac os oedd diniwed yn gwneud cromliniau lefel gan ddefnyddio hyn ... roedd yntau i farw.
 • Lliw haen, Mae bellach yn bosibl newid lliw'r haenau heb orfod agor y panel, yn uniongyrchol o'r gwymplen.

Mae'n ymddangos na fydd y newid yn sylweddol o ran yr hyn yr oedd AutoCAD 2009 yn ei awgrymu, dim byd mwy o welliannau nag sydd eisoes, ond rhaid cofio bod llawer o'r nodweddion newydd hyn yn werthfawr. Rhaid i mi gyfaddef, y bydd angen profi'r fersiwn, er mwyn sicrhau bod yr hyn yr ydym wedi'i ddeall yn y swydd hon yn wir fel hyn. Am y tro, y Mae sŵn wedi dechrau yn yr hyn y byddwn yn ei wybod am weddill y flwyddyn fel AutoCAD Gator 2010.

yma gallwch chi ei lawrlwytho canllaw newyddion AutoCAD 2010.

yma gallwch weld y fideos dangos y swyddogaethau newydd.

Hefyd ar Youtube mae rhai fideos o AutoCAD 2010 LT.

Atebion 3 i "Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2010"

 1. Byddai iportate yn hoffi i'r pethau sylfaenol sut i wella'r cais hwn mewn grcias peirianneg ddaearegol

 2. Gellir gweithredu AutoCAD 2010 gyda llwyddiant mawr ar gyfer Cynllun Peirianneg Ddaearegol mewn Mwynglawdd Subterranea, o fewn lleoliad y Mine Vein, i Ddylunio Cynllun Daearegol y Mwynglawdd gael ei ddatblygu gydag effeithlonrwydd yn y Cynnyrch AUTODESK hwn.

  Yn gywir, Peiriannydd Daearegwr Roberts Basaldúa ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.