Mae hynny'n dod â AutoCAD 2010 yn ôl

autocad 2010 AutoCAD 2010, Wow!

Dyma'r enw y mae Heidi wedi'i roi i'r adolygiad hwn o AutoCAD, flwyddyn ar ôl hynny Bydd yn siarad am AutoCAD 2009. Yn dod oddi wrth fodryb sydd wedi bod yn gweld newydd-deb bob blwyddyn ers 17 mlynedd, efallai y byddai'n werth edrych. Mae nifer ohonyn nhw'n rhai oedd gyda ni ym mis Hydref, Mae'r ffaith bod y ddelwedd clawr sy'n cynrychioli'r fersiwn 2010 hwn, a elwir yn "Gator", yn debyg i "Generative Components" ... mae'n swnio i mi.

Trwyddedau

 • Trosglwyddo trwydded, mae'n bosibl trosglwyddo trwydded trwy'r cysylltiad gwe, o un peiriant i'r llall, fel y gallwch chi ddefnyddio'r un sydd gennych chi yn eich swyddfa, ar eich peiriant cartref, ac ar eich gliniadur pan rydych chi'n teithio. Mae'n swnio fel ffordd wych allan i mi, tra hefyd yn gallu datrys y defnydd o drwyddedau arnofio mewn swyddfa, fel y gallant ei ddefnyddio ar wahanol beiriannau (nid ar yr un pryd). Mae'n gweithio trwy weinyddwr trwydded AutoDesk lle mae'n rhaid allforio'r drwydded, mae'n cael ei rhyddhau o'r peiriant ac ar gael i'w mewnforio eto o'r un peiriant neu beiriant arall.

Gwasanaethau argraffu ac ar-lein

 • Allforio i PDF, Anfon at pdf yn ehangu, gellid anfon priodoleddau haenau, mwy o reolaeth dros yr hyn yr ydym am ei anfon.
 • Ffoniwch gyfeirnod PDF, dyma un o'r ymdrechion gorau, ac roedd hynny ar frig y rhestr ddymuniadau; yn awgrymu y gellid cyfeirio at ffeil pdf fel dwg, dgn neu dwf, autocad 2010deallir y byddai'n cynnal y geogwaith ac y gellir hyd yn oed ei dorri ar y geometreg sydd yn y pdf hwn.
 • AutoDesk Ceisio, Gallwch gael gafael ar a gwasanaethu ffeiliau sy'n elwa o'r cysylltiad gwe.
 • Cymorth STL, gellir argraffu gwrthrych 3D yn awr o dan y cymorth sydd ei angen ar rai gwasanaethau ar-lein, hefyd drwy eTransmit.

Adeiladu data

 • autocad 2010Llun paramedr, yw'r enw a roddir ar fath o ffurfweddiad y gellid ei roi i geometregau, er enghraifft, bod trapesoid yn hanner ei uchder; fel hyn gellid ei ddefnyddio wrth weithio rhan o wal gynnal, a chyda dim ond tynnu'r uchder, byddem yn creu'r geometreg.
 • Blociau deinamig, brasamcan o realiti’r hyn y maent yn ei gynrychioli. Mae'n golygu y gallai roi priodweddau i'r blociau, fel dweud, mae hwn yn ddrws yn y cynllun, bydd ganddo 10 cm o drwch bob amser y ddeilen a'r ffrâm cownter, ond ei lledautocad 2010Gall lled y twll amrywio, yn ogystal â lled y wal. Yn y modd hwn, gallem ddefnyddio'r un bloc ar gyfer gwahanol fathau o ddrysau yn seiliedig ar dabl priodoleddau.
 • Achurado, maent yn rhoi galluoedd gwell iddo, fel y gellid golygu ac ymestyn deor heb gymdeithasu tuag at ffin.

Gwaith 3D a delweddu

 • autocad 2010 Model digidol llyfnGallai modelu arwyneb gael ei lyfnhau, meddai Heidi, felly byddai hela delwedd ar ei ben yn edrych yn fwy realistig. Ar gyfer hyn mae'n debyg eu bod wedi gweithio'n galed i wella'r cyflymder prosesu, os na, bydd yn defnyddio llawer mwy o adnoddau nag nad oes ganddo bellach. Er ar gyfer dylunio rhannau â gorffeniad mecanyddol, y mae eu lliw yn wastad, mae'n edrych yn dda ac nid oes angen llawer o gof arno.
 • Jyglo 3D, nawr gallai golygfa gwrthrych gael ei thrin mewn tri dimensiwn heb orfod diffinio echel cylchdro. Hyn i roi mwy o ymarferoldeb i'r Rheolaethau Wii sy'n dod yn boblogaidd, sy'n awgrymu y gallai'r olwyn llygoden gael ei chreu droeon fel sy'n digwydd gyda Google Earth.
 • Dethol is-wrthrychau, erbyn hyn gallai gwrthrych 3D wedi'i grwpio, fel ciwb gael ei ddewis yn wynebau unigol; Yn ogystal â phan fyddwch chi'n cyffwrdd â gwrthrychau yn Corel Tynnwch, er eu bod wedi'u grwpio, daw'r ymarferoldeb fel hidlydd ond gobeithiaf y gellir eu dewis gyda'r botwm ctrl a'u bod yn newid eu heiddo heb eu defnyddio.
 • Cylchdroi Viewport, gwych!, gellir ei gylchdroi gan gadw cyfeiriad y llun neu ei droi hefyd.
 • Rhagolwg o'r model, fel y gallech chi ei weld o gynllun, gallwch hefyd fodelu.
 • Setiau taflenni, mwy o reolaeth ar y taflenni a'r tablau a gyhoeddir.

Rhyngwyneb

 • Bar cais, yn y gornel chwith uchaf bydd yn ychwanegu opsiwn i alluogi neu analluogi bariau offer, i blesio'r rhai nad ydynt eto yn arddull Office 2007 er nad ydynt yn ddrwg i ddefnyddio fertigedd y monitor.
 • autocad 2010rhuban, Roedd A la mara yn hoffi, ond gofynnodd am fwy o hyblygrwydd i ddod o hyd i'r offer, felly nawr dylai ei gydffurfiad fod yn fwy hylaw.
 • Bar mynediad cyflymYn ymddangos yn debycach i'r hyn y mae pobl yn ei gysylltu â chymwysiadau Windows sydd wedi gosod patrymau a dderbynnir yn gyffredin. Byddwn yn gweld a yw mor syml ag "anfon i'r panel".
 • cyfeiriadau, nawr, wrth alw geirda, mae gan y Ribbon / isert y rheolaethau angenrheidiol i ddiffinio priodweddau'r ffeil sy'n cael ei llwytho, boed yn dwg, dgn, dwf, raster neu pdf.

Maint a thestun

 • Multileaderautocad 2010 , Mae bellach yn bosibl nodi arwyddion o un i nifer, hynny yw, gyda saethau un arwydd nifer o destunau, sy'n gysylltiedig wrth gwrs.
 • Testun y dimensiwn, erbyn hyn mae'n haws ei reoli, bron i chi ei symud lle rydych chi am ei roi heb lawer o elw.
 • Chwilio a disodli, nawr mae'n bosibl amlygu'r testunau sy'n deillio o chwiliad, o bosibl mewn tabl, a gallu chwyddo'r dewis cyfan.
 • Mwnc, yn awr gall y testun lluosog gael ei drin gan y pwyntiau rheoli 8 heb ddinistrio bywyd.
 • Sillafu, nawr yn cynnwys dadwneud ac ail-wneud rhag ofn i chi wneud camgymeriad, Hallelujah!
 • Gweithdy Nodweddion Newydd, er mwyn gwybod beth yw newyddbethau'r fersiwn hon ... bydd yn rhaid i ni oroesi gyda'r gorchymyn blino hwn am flwyddyn gyfan.
 • CUIxBydd Txus yn gwybod beth mae hynny'n ei olygu, mae'n debyg ei fod yn newydd-deb a weithredwyd hyd yn hyn. Cawn weld a fydd ymateb gan ein ffrind.

Cyfleustodau amrywiol

 • autocad 2010 Mesur, Mae grwpio mesur Ardal, pellter, radiws, ongl a chyfaint, yn tybio y gellid ei wneud mewn ffordd fwy ymarferol. Er ein bod ni i gyd yn disgwyl iddo gael ei dablu ac nid ar y llinell orchymyn; os felly, byddai priodweddau cyfres o linellau fel bwrdd hawdd i'w anfon at Excel ... mae'n dal i gael ei weld.
 • Purge, yn awr mae'n bosibl i buro gwrthrychau llinol gyda hyd sero (nid ydynt yn bwyntiau), hefyd testunau nad oeddent yn cynnwys cymeriadau ... mae hynny'n iawn, oherwydd bod y glanhau topolegol yn wallgof oherwydd y math hwn o garbage.
 • Gweithredu Macros, gallwch ffurfweddu prosesau llinellol, efallai yn debyg i'r hyn yn ArcGIS a elwir yn "geoprocessing", mae'n rhaid i chi roi cynnig arno.
 • Mae Terfyn Maint Gwrthrych yn cael ei gynyddu io leiaf 4 GB (yn dibynnu ar ffurfweddiad eich system), gan ddarparu mwy o hyblygrwydd ... ?????? Dim syniad beth fydd hynny.
 • Gosodiadau Cychwynnol, mae'n cysylltu dewisiadau'r defnyddiwr â'r gweithle yn awtomatig. Rwy'n deall pan fydd y defnyddiwr yn dod i mewn y gallent ddewis yr amgylchedd gwaith gyda rhai hoffterau arddangos, unedau, snaps, ucs, ac ati.

Newid

 • Gwrthdroi cyfeiriadMae hon yn nodwedd wych, gellir newid gwrthrych llinellol i'w gyfeiriad. Ar hyn o bryd, mae'r eiddo'n cael ei gaffael fel y cafodd ei adeiladu, ond nid yw'n bosibl ei addasu oni bai ei fod yn cael ei dynnu i'r gwrthwyneb neu ei aildrefnu. Ymarferol iawn ar gyfer llwybrau strydoedd a gorsafoedd polygon.
 • autocad 2010 Bywyd i'r llinyn, bydd nawr yn bosibl trosi spline yn eirin. Gadewch i ni gofio bod gwrthdaro wedi cynhyrchu gwrthdaro ar gyfer cyfrifo arwynebedd neu ei ymuno â spline; o, ac os oedd diniwed yn cyfuchlinio llinellau gan ddefnyddio hyn ... roedd yn dynghedu marw.
 • Lliw haen, Mae bellach yn bosibl newid lliw'r haenau heb orfod agor y panel, yn uniongyrchol o'r gwymplen.

Mae'n ymddangos na fydd y newid yn sylweddol o ran yr hyn a awgrymodd AutoCAD 2009, dim ond gwelliannau na'r hyn sy'n bodoli eisoes, ond rhaid cofio bod llawer o'r nodweddion newydd hyn yn werthfawr. Rhaid imi gyfaddef y bydd angen profi'r fersiwn, er mwyn sicrhau bod yr hyn yr ydym wedi'i ddeall yn y swydd hon yn wir. Am y tro, mae'r Mae sŵn wedi dechrau yn yr hyn y byddwn yn ei wybod am weddill y flwyddyn fel AutoCAD Gator 2010.

yma gallwch chi ei lawrlwytho canllaw newyddion AutoCAD 2010.

yma gallwch weld y fideos dangos y swyddogaethau newydd.

Hefyd ar Youtube mae rhai fideos o AutoCAD 2010 LT.

3 Yn ymateb i “Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2010”

 1. Prynhawn da, mae gen i ddiddordeb mewn dysgu sut i ddefnyddio'r offeryn pwerus hwn, diolch.

 2. Byddai iportate yn hoffi i'r pethau sylfaenol sut i wella'r cais hwn mewn grcias peirianneg ddaearegol

 3. Gellir gweithredu AutoCAD 2010 gyda llwyddiant mawr ar gyfer Cynllun Peirianneg Ddaearegol mewn Mwynglawdd Subterranea, o fewn lleoliad y Mine Vein, i Ddylunio Cynllun Daearegol y Mwynglawdd gael ei ddatblygu gydag effeithlonrwydd yn y Cynnyrch AUTODESK hwn.

  Yn gywir, y Peiriannydd Daearegol Roberts Basaldúa ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.