Dylanwad cyfrifon Twitter 10 + yn yr amgylchedd geosodol

Ychydig ddyddiau yn ôl gwnaethom awgrym 15 cyfrifon Twitter i'w dilyn. I gau'r flwyddyn 2012 rydym yn adolygu 11 cyntaf y rhestr honno, gan ystyried y rhai sydd â mwy na dilynwyr 1,000; data y credwn y bydd yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n hoffi ystadegau Rhyngrwyd a cham i ddysgu rhywfaint o SEO yn cael ei gymhwyso i rwydweithiau cymdeithasol.

Rydym yn cynnwys rhai agweddau sy'n eu nodweddu gyda mwy o fanylion:

  • Y dilynwyr / yn dilyn y berthynas. Mae hyn, i wahaniaethu rhwng y cyfrif hwnnw sydd â llawer o ddilynwyr, ond sy'n dilyn cymaint bod y berthynas rhwng pleidlais gytbwys yn achosi rhyw fath o sŵn. Felly, i rywun sydd â dilynwyr 500 ac sy'n dilyn 500, bydd eu perthynas yn 1, os yw'n dilyn mwy na'r rhai sy'n ei ddilyn, bydd yn llai nag un.
  • Nodau dylanwad. Adlewyrchir y rhain ar y map ar yr un raddfa ymagwedd, gan nodi yn magenta pan fo mwy na dilynwyr 1,000 mewn rhanbarth dwys; mae'r lliw coch yn dangos nodau gyda mwy na dilynwyr 100, oren gyda mwy na 10 a cheleste llai na 10. Mae hyn yr ydym wedi'i wneud yn defnyddio potensial Followerwonk. Mae'r cais yn efelychu lle mae dilynwyr cyfrif yn gwneud cydberthynas yn seiliedig ar y dilynwyr go iawn ac yn achos cyfrifon gyda llawer o ddilynwyr, fel pe bai ganddynt 5,000.
  • Awdurdod, mae hwn yn fynegai sy'n darparu Peerindex.com, sy'n gwneud pwysiad rhwng gwahanol gyflyrau, fel dilynwyr, canlyniad gweithgaredd a pha mor effeithiol yw hi i ddilynwyr cyfrif weld y cynnwys yn cael ei hyrwyddo.
  • Yn ogystal, rydym yn gosod y prif eiriau allweddol 10 sy'n nodweddu'r dilynwyr.

Rydym yn egluro bod yn rhaid cael eraill, ond oherwydd ein blaenoriaeth yw'r term GIS a'r cyfrwng geo-ofodol, rydym yn cyfyngu ein hunain i'r cyfrifon 11 hyn. 5 ohonynt gydag ymagwedd Eingl-Sacsonaidd, 2 gyda blaenoriaeth i'r cyd-destun Portiwgaleg a 4 o'r cyfrwng Sbaenaidd. Ar yr achlysur hwn, y nifer o ddilynwyr bob amser fydd y drefn y byddwn yn gosod y cyfrifon, er ar y diwedd rydym yn crynhoi pa gyfrifon sydd â gwell amodau. Gobeithiwn ddiweddaru'r erthygl hon dros amser, gan fod llawer o'r data hyn yn newid gyda'r gweithgaredd.

@gisuser

Gyda dilynwyr 11,125, mae gennych nodau 3 yn yr Unol Daleithiau, 3 yn Ewrop, un yn Asia ac un yn y Caribî Americanaidd.

Y berthynas â'r dilynwyr yw 4.46 a'r Awdurdod 67.

Geiriau allweddol y dilynwyr: gis - technoleg - geo-ofodol - datrysiadau data - gwybodaeth - busnes - cymdeithasol - meddalwedd - mapio

cyfrifon twitter wedi'u geulo

@MundoGEO

Dilynwyr 8,057, fel y gellir gweld, yr unig un gyda nod magenta (dilynwyr 1,423) ym Mrasil, yn ogystal â dau goch yn Ne America, dau yng Ngogledd America a dau yn Ewrop.

Yn anffodus, yn dilyn llawer mwy o'r rhai sy'n ei ddilyn, sy'n rhoi cymhareb 0.91 sy'n dilyn yn isel iawn iddo

Ar hyn o bryd mae'r awdurdod yn sero

Geiriau allweddol y rhai sy'n ei ddilyn: gis - daearyddiaeth - amgylcheddol - daearyddwr - bywyd-myfyriwr - athro - amgylchedd - cwmni - byd

cyfrifon twitter wedi'u geulo

@Esri_Spain

Gyda nodau coch 4: dau yn Ne America, un yn yr Unol Daleithiau ac un yn Ewrop.

Dilynwyr 2,945 a pherthynas â'r 2.21 canlynol

Awdurdod 56

Geiriau allweddol y rhai sy'n ei ddilyn: gis - daearyddiaeth - gwybodaeth - daearyddwr - myfyriwr sig - peiriannydd - daearyddiaeth - myfyriwr

cyfrifon twitter wedi'u geulo

Mai o 2014 yw'r diweddariad o Esri_Spain

geofumadas twitter

@URISA

Dilynwyr 2,301; y mwyafrif helaeth o'r amgylchedd Eingl-Sacsonaidd, y gellir ei weld yn 6 coch, 5 yng Ngogledd America ac un yn Ewrop.

O ddilynwyr: 2.11

Awdurdod: 39

Geiriau allweddol ei ddilynwyr: gis - geo-ofodol - mapio data - gwybodaeth - technoleg - proffesiynol - atebion - mapiau

cyfrifon twitter wedi'u geulo

Ym mis Mai 2014 dyma ddiweddariad URISA

geofumadas twitter

@geofumadas

Ar hyn o bryd gyda dilynwyr 1,831, mae dau nod mewn coch yn dangos bod y mewnlifiad mwyaf yn Mesoamerica a Phenrhyn Iberia.

Cymhareb dilynwyr 69 Awdurdod 4.67

Geiriau allweddol y dilynwyr: gis - peiriannydd gwybodaeth - daearyddiaeth - topograffi - sig - geographer - daearyddiaeth - meddalwedd - systemau

cyfrifon twitter wedi'u geulo

Hyd at fis Mai 2014 dyma ddiweddariad Geofumadas:

geofumadas twitter

@orbemapa

Mae gan y cyfrif hwn nod coch yn Sbaen ac un yn Ne America, yn ardal Bolivia.

14 Authority, Perthynas â'i ddilynwyr 1,816: 0.91

Geiriau allweddol ei ddilynwyr: daearyddiaeth - gis - daearyddwr - gwybodaeth - myfyriwr - peiriannydd sig - amgylchedd - daearyddiaeth - topograffi

cyfrifon twitter wedi'u geulo

@comunidadign

Mae gan y cyfrif hwn nod nodedig iawn, yn Sbaen a chyda dylanwad a rennir yn America Ladin.

21 Authority, Perthynas â'i ddilynwyr 1,543: 2.12

Geiriau allweddol ei ddilynwyr: daearyddiaeth - gis - daearyddwr - gwybodaeth - sig -topograffeg - meistr-beiriannydd - daearyddiaeth

cyfrifon twitter wedi'u geulo

@gim_intl

Dilynwyr 1,376, gyda thri nod coch: 2 yn yr Unol Daleithiau ac un yn Ewrop. Ei berthynas â dilynwyr yw 1.91

Awdurdod 44

Geiriau allweddol y dilynwyr: gis - geo-ofodol - mapio data - atebion - meddalwedd - technoleg gwybodaeth - busnes tir

cyfrifon twitter wedi'u geulo

@pcigeomatics

Dilynwyr 1,375, gyda dau nod coch yn yr Unol Daleithiau ac un yn Ewrop. Perthynas â dilynwyr: 1.35

Awdurdod 46

Geiriau allweddol y dilynwyr: gis - geo-ofodol - gwybodaeth-data - geomateg - mapio-synhwyro - gwasanaethau o bell - atebion

cyfrifon twitter wedi'u geulo

@ClickGeo

Dyma gyfrif arall yn y cyfrwng Portiwgaleg, gyda nodau coch 2 ym Mrasil.

Dilynwyr 1,218, y mae 8.82 yn cynnal perthynas â hwy

Awdurdod 45

Geiriau allweddol y dilynwyr: daearyddiaeth - daearyddiaeth - geoprocessamento - gis - myfyrwyr - technoleg - geotechnoleg - athro - amgylcheddol - engenheiro

cyfrifon twitter wedi'u geulo

Diweddariad i Ebrill 2014

geofumadas twitter

@POBMag

Dilynwyr 1,023, gyda pherthynas 5.19 ac awdurdod 6.

Mae'n gyfrif gyda dau nod yn yr Unol Daleithiau ac un yn Ewrop.

Geiriau allweddol y dilynwyr: tirfesur tir - gis - peirianneg - syrfëwr - penderfyniadau - proffesiynol - gwasanaethau - geo-ofodol - adeiladu

cyfrifon twitter wedi'u geulo

Yn fyr, cyfrifon sydd â diddordeb mewn cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd yn y cyfrwng geo-ofodol. Mae'r tabl canlynol yn cynnwys y ganran o sut y caiff y dilynwyr 34,608 eu dosbarthu a sut mae'r cyfrifon hyn wedi tyfu yn ystod y misoedd 8 diwethaf lle maent wedi cael cyfanswm o 7,885 o ddilynwyr newydd mewn cyfartaledd o 29%.

Cyfrif cynnwys Dilynwyr Dilynwyr Perthynas Autho
rity
% Tyfodd i fyny ym misoedd 8
@gisuser Defnyddiwr GIS Newyddion tabloid am y cyfrwng geosodol. 11,125 4.46 67 32% 29%
@MundoGEO GEO y Byd Porth cynnwys gwe, digwyddiadau a chylchgronau yn y cyfrwng geosodol. 8,057 0.91 ? 23% 21%
@Esri_Spain Esri Sbaen Cyfrif swyddogol Esri yn Sbaen 2,943 2.21 56 9% 31%
@URISA URISA Cymdeithas gweithwyr proffesiynol y maes GIS 2,300 2.11 39 7% 34%
@geofumadas Rydych egeomates Cynnwys ar gyfer defnyddwyr technolegau CAD / GIS 1,831 4.67 69 5% 44%
@orbemapa Orbemapa Blog gyda GIS, GPS a phynciau eraill 1,816 0.91 14 5% 34%
@comunidadign Cymuned IGN Gofod a hyrwyddir gan y Sefydliad Daearegol Cenedlaethol 1,545 2.12 21 4% 30%
@gim_intl GIM International Dyddiadur Geospatial, fformat printiedig 1,375 1.91 44 4% 32%
@pcigeomatics PCI Geomatics Roedd cwmni Canada yn canolbwyntio ar y maes synhwyro o bell a gwasanaethau cysylltiedig 1,374 1.35 46 4% 38%
@ClickGeo Anderson Madeiros Mae llawer o gynnwys ffres yn y maes geospatial, yn Portiwgaleg 1,219 8.82 45 4% 41%
@POBMag Pwynt o Ddechrau Arolwg o topograffeg a gwyddorau cysylltiedig eraill 1,023 5.19 6 3% 29%

Defnyddiwr GIS yw'r cyfrif gyda'r nifer fwyaf o ddilynwyr, ClickGEO sy'n cynnal dilynwyr gwell / yn dilyn perthynas. Geoffuodd yr Awdurdod mwyaf ac rydym yn falch o wybod ein bod yn tyfu.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.