Diwedd y Byd 2012 Beth os oedd y Maya yn iawn?

Mae gen i ffrind y mae'n braf ei egluro gyda chynllwynion go iawn ein gwleidyddion ar ddyletswydd ac yn ddychmygol o ofergoeliaeth ein pobl.

Un o'r rhain yw'r ffaith bod y Maya wedi rhagweld yn eu cylch cyfrifon hir, y byddai'r byd ar ôl 5,125 yn dod i ben, wedi'i ddyddio i 21 Rhagfyr o 2012 a bod pobl y Cyfnod Newydd a Gnostics wedi rhoi a Cyd-destun hyfryd ar gyfer prynhawn o hamdden. Yn hyn o beth, roeddwn i wrth fy modd ar fy nhaith olaf i Guatemala baner greadigol yn y maes awyr a ddywedodd: “Nid yw 2012 yn ddyddiad. Mae'n lle"Mae twristiaeth wedi troi ei lygaid er budd yr economi a diwylliant lleol.

Mayan

Felly, dyma fy safleoedd 4 ynglŷn â diwedd y byd Mayan:

1 Yn gyntaf, fy mharch at y diwylliant hwn pan oedd y datblygiadau ymchwil gwyddonol gorau yn Ewrop yn trafod a oedd y ddaear yn grwn, gallent ddiffinio calendr mwg o'r fath, a oedd yn foncyff mor arbennig fel ei fod yn cyd-daro â'r pwynt pan fydd system yr haul yn mynd ar yr ochr arall i echel y Llwybr Llaethog.

Yn wahanol i'r olwyn galendr o flynyddoedd 52 a ddefnyddir heddiw ymhlith y Mayans, roedd y cyfrif hir yn llinol, bron yn gylchol, ac roedd yn cyfrifo'r amser mewn unedau o 20: mae 20 days yn gwneud uinal, 18 uinales (360 days) yn gwneud a tun, Mae alawon 20 yn gwneud a k'atun, ac mae katunes 20 (diwrnod 144 000) yn gwneud tua'r flwyddyn. Yn y modd hwn, mae dyddiad 8.3.2.10.15 Mayan yn cynrychioli baktunes 8, katunes 3, alawon 2, uinales 10 a diwrnodau 15.

Ni allaf feddwl am syniad sut y daethant at hynny, gydag arsylwi serol, heb dystiolaeth gyfredol o delesgopau neu ddyfeisiau a allai eu helpu i gofnodi safleoedd mor fanwl gywir. Ac ar ôl gweld llawer o arysgrifau a themlau isganfyddol y mae'n ymddangos bod eu cerrig wedi'u torri â thrawstiau laser a'u gosod â chraeniau manwl uchel. Fel un o ddisgynyddion cyd-destunol ohonynt, rwy'n teimlo'n falch o'u hetifeddiaeth, er bod amser wedi dangos, os gwnânt astudiaeth anthropolegol, y byddant yn canfod bod eu harfer o adeiladu dinas ar yr un flaenorol, mae ein gwleidyddion yn ei chario yn y DNA ac felly'n dinistrio'r da syniadau bob blwyddyn 4 o lywodraeth, gan ddisodli eraill o ansawdd is a pha rai a dynnodd wallt yn fwy.

A hynny gyda'r holl allu gwyddonol, i ragweld dyddiadau pell; naill ai gadawsant mewn llong ofod neu ni allent ragweld y byddai dinistrio'r ecoleg yn gwymp eu gwareiddiad. Yr hyn y mae'n ymddangos iddynt ei ragweld oherwydd mewn ychydig flynyddoedd gallai ddigwydd i'r blaned gyfan; rhywbeth na fyddai neb yn ei golli a pham nad oes neb yn gwneud unrhyw beth.

Os oes rhywbeth diddorol yn hyn o beth, mae'n wir bod llen ddirgelwch y gwareiddiad hwn a gwareiddiadau eraill yn ein hargyhoeddi bod llawer y mae pobl eraill yn ei wybod o'r blaen, ac mai prin y dysgom dros amser i ailddarganfod neu ailddyfeisio.

2 Yn ail, mae hanner y pethau hyn yn gynnyrch dychymyg.

Pe gallem fynd 2,500 flynyddoedd cyn Crist i Copán, fe wnaethon ni gwrdd â thaid Marcel Pérez a gofyn iddo beth oedd yr 21 / 12 / 2012 yn ei olygu iddyn nhw, fe allai ddweud: “Edrychwch ar m'ijo, ar hyn o bryd rwy'n brysur iawn yn ceisio ymchwilio i ddyddiadau sy'n gysylltiedig â'r glaw, oherwydd os na fyddaf yn ei wneud byddwn yn marw o newyn"

Nid yw hyn yn newydd, roedd rhagfynegiadau bob amser o ddiwedd y byd. Yn ddiweddar, integreiddiwyd y cyd-destun apocalyptaidd i'r dyddiad Maya hwn, sydd hefyd yn ymddangos mewn cyd-destunau eraill sydd â chyd-ddigwyddiad tebyg. Fel o'r blaen roedd ar gyfer 1999, ni ddigwyddodd dim; pan yr Y2K yr unig beth a oedd yn peri gofid imi oedd na allai SAICIC 3.1 ar gyfer DOS gyflawni'r ffrwydrad mewnbwn mwyach. Ond ni ddigwyddodd dim trychinebus.

Ond rhaid i mi gyfaddef ei fod yn hynod ddoniol, mae'r dynol yn hoffi'r codennau hyn. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r ffilm “Knowing”, cefais fy niddanu gan y gwregys ffotonig ac i wybod bod cenhedlaeth wedi nodi bod gan gysawd yr haul blaned o’r enw Hercobulus, y mae ei orbit mewn awyren arall ond y dylid ei phasio ar y dyddiad hwn… ac er y dylem fod wedi cael yn barod a welir gyda'n uwch delesgopau, bydd yn rhoi'r blaned i'r fam mewn llai na dyddiau 12. Gwenwch

3 Yn drydydd, gadewch i ni fwynhau bywyd.

Yr 20 hwn, mae gen i un o'r cyfarfodydd olaf pan fyddaf gyda fy holl dîm maes. Yr un nesaf ni fyddaf yn gallu eu cael i gyd ac unwaith eto dywedaf wrthych fod argyfwng Sbaen wedi ein torri rhywfaint. Ond unwaith eto, diolchaf ichi am drosi eich bwriadau da yn sgiliau technegol yr ydych wedi dod â datblygiad iddynt i fwy na bwrdeistrefi 50 ... boed hynny gyda mesur tâp, gyda chofnod stentaidd, cyfrifiannell neu orsaf gyfanswm robotig.

Yna byddaf yn mynd i fwynhau'r gwyliau gyda fy mhlant, byddaf yn gorwedd ar y glaswellt a phan fyddant yn cael eu taflu arnaf, byddaf yn cofio:

... mae bywyd yn cael ei fwynhau ar hyn o bryd, nid oes amser i dybio os oedd y Mayans yn iawn ... ac os oedd ganddyn nhw, heb y Rhyngrwyd, heb loerennau, heb bŵer trydan, heb Twitter neu Geofumadas ... ni fydd unrhyw ffordd i'w gyfleu.

Welwch chi yma y 22, pan fyddaf yn gobeithio rhyddhau fy rhagfynegiadau technolegol ar gyfer 2012 a'r nodau sydd gennyf ar gyfer fy mhlant mewn blwyddyn a fydd yn sicr yn llawer gwell.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.