Archifau ar gyfer

Afal - Mac

Gwybodaeth am Apple. Popeth am byd Mac

Beth i'w wneud os ydych yn dwyn iPad

Bachgen, gall y pwnc fod yn amlwg, ond yn hwyr neu'n hwyrach mae angen i chi wybod beth i'w wneud pan fydd iPad yn cael ei ddwyn. Ac er bod rhai agweddau'n berthnasol i'r iPhone, iPod Touch ac iMac, rwyf am fanteisio ar ei addasu er anrhydedd i'r hyn a ddysgais yno ar un adeg: 1. Osgoi cymaint â phosibl ...

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaliadwyedd y safle y mae'r cwmnïau sy'n darparu offer ar gyfer Geo-beirianneg wedi'i gael yn eu harloesedd a'u gallu i addasu i arloesiadau technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y ffordd y maent yn gwerthu eu harbenigedd yn eu cyfathrebu corfforaethol, er bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn anoddach ...

Cylchgrawn MundoGEO nawr ar dabledi

Mae MundoGEO, y cwmni mwyaf cynrychioliadol yn y maes geo-ofodol yn ardal gyfathrebu America Ladin, wedi lansio dau gais fel y gellir gweld cylchgrawn MundoGEO o ddyfeisiau symudol, gyda iOS ac Android Apple. Dim ond eleni, unodd y cylchgrawn hwn gynnwys cylchgronau InfoGEO ac InfoGNSS, yn ogystal roedd yn cynnwys ...

GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad

Yn olaf, gwelaf gymhwysiad deniadol iawn ar gyfer iPad sy'n canolbwyntio ar gipio data GIS yn y maes. Mae gan yr offeryn botensial ar gyfer llawer o bethau, ac mae'n gadael cymwysiadau rydw i wedi rhoi cynnig arnyn nhw fel GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ar gyfer iPad a GISRoam mewn diapers; yr olaf yn bwerus ond ddim yn gyfeillgar iawn i weithio gyda hi ac yn canolbwyntio mwy ar ddadansoddi ...

Cynghorion i ddod i arfer â'r bysellfwrdd rhithwir Ipad

Dim byd gwell na bysellfwrdd Zagg i weithio ar yr iPad, sydd gyda llaw eisoes wedi dangos i mi yn amsugno sioc ar gyfer cwymp un metr ar goncrit. Ond nid yw cerdded bob amser yn ras, felly dyma rai awgrymiadau i ddod i arfer â'r rhith-bysellfwrdd. 1. Nid yw'n dda cymryd arferion gwael.…

Cylchgronau 3, themâu 3

Cyrhaeddodd PC Magazine, rhifyn digidol o Orffennaf 2011, heddiw yn unig. Cymeraf y cyfle hwn i hyrwyddo pwnc sydd wedi fy niddanu yma yn yr esblygiad bron yn anghildroadwy hwn o ddychwelyd i wneud bron popeth gyda'n hewinedd. Rwyf hefyd yn hyrwyddo ar y diwedd awgrymiadau o ddiddordeb mewn dau gylchgrawn arall yn yr amgylchedd geo-ofodol y mae ...

Sut i ddal y sgrin Ipad

Rydym yn byw yn yr oes o fwyd cyflym, mae popeth ar y ffordd, yn fodiwlaidd, yn raddadwy ac yn gymharol berthnasol. Cymaint felly fel ein bod ni'n dysgu pethau ar yr hediad. Ar ôl bron i chwe mis o ddefnyddio'r iPad, fe ddigwyddodd i mi sut y gallwn wneud beth ar y bwrdd gwaith rydyn ni'n ei alw'n "sgrin argraffu" neu wedi'i gyfieithu ...

Sut i drosglwyddo ffeiliau o'r Ipad i'r PC

Mae gweithio ar dabledi yn arfer y bydd yn rhaid i ni ddod i arfer ag ef, oherwydd mae'n duedd eithaf anghildroadwy. Yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i ddatrys mater pasio data rhwng y PC a'r Ipad gydag o leiaf dri opsiwn. 1. Trwy Itunes Efallai mai dyma'r ffordd fwyaf ymarferol, gan mai dim ond ...

Blogsy am Blogs o IPad

Mae'n ymddangos imi ddod o hyd i gymhwysiad iPad derbyniol o'r diwedd sy'n caniatáu blogio heb lawer o boen. Hyd yn hyn roeddwn wedi bod yn rhoi cynnig ar BlogPress a'r un WordPress swyddogol, ond rwy'n credu mai Blogsy yw'r un a ddewiswyd o ran golygu WYSIWYG mwy neu lai cyfeillgar. Er bod yn rhaid i mi ddatrys y gwasanaeth gyda delweddau wedi'u cynnal yn ...

Aros am y 2 Ipad

Mae'n ddoniol, ond mae cyfran dda o ddefnyddwyr platfform symudol yn aros am yr hyn a fydd yn cael ei ddangos mewn ychydig oriau. Gyda safle Apple ar ffonau symudol, dylem weld beth sy'n digwydd: A fydd Tom Cook yn gwybod sut i gyflwyno'r tegan gyda'r un effaith â Jobs y llynedd? A ddychwelwch i ...