Archifau ar gyfer

Apple - Mac

Gwybodaeth am Apple. Popeth am byd Mac

Beth i'w wneud os ydych yn dwyn iPad

Ewch i'r mater fod yn amlwg, ond yn fuan neu'n hwyrach bydd angen i chi wybod beth i'w wneud pan fydd eich iPad wedi'i ddwyn. Ac er bod rhai agweddau'n berthnasol i'r iPhone, iPod Touch ac iMac, rwyf am fanteisio arno i'w bersonoli yn anrhydedd yr hyn a ddysgais un diwrnod yno: 1. Osgoi cymaint â phosib ...

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaladwyedd y safle sydd wedi bod yn gyflenwyr offer ar gyfer Geo-peirianneg yn eu harloesedd ac yn addasu i arloesi technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y modd y mae ei gyfathrebu corfforaethol yn gwerthu ei arbenigedd, er gwaethaf y ffaith bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn fwy anodd bob dydd ...

GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad

Yn olaf, rwy'n gweld cais gwirioneddol deniadol ar gyfer iPad sydd wedi'i anelu at gipio data GIS yn y maes. Mae gan y ddull posibl o lawer o bethau, ac yn gadael mewn ceisiadau diapers Rwyf wedi ceisio fel GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ar gyfer iPad a GISRoam; mae'r pwerus diwethaf ond yn anghyfeillgar i weithio ac yn canolbwyntio'n fwy ar y dadansoddiad ...

Cynghorion i ddod i arfer â'r bysellfwrdd rhithwir Ipad

Nid oes dim yn well na bysellfwrdd Zagg i weithio ar y iPad, sydd gyda llaw wedi dangos i mi eisoes yn gwasanaethu fel clustog am ostyngiad un metr ar concrid. Ond yr wyf yn troedio'n nid yw bob amser yn gras, felly dyma rai awgrymiadau i ddod i arfer â'r bysellfwrdd rhithwir. 1 Nid yw'n dda cymryd arferion gwael ...

Cylchgronau 3, themâu 3

Mae heddiw wedi cyrraedd PC Magazine, rhifyn digidol o Julio 2011. Rwy'n manteisio ar y cyfle hwn i hyrwyddo pwnc sydd wedi diddanu imi yn yr esblygiad hwn bron yn annymunol o ddychwelyd i wneud bron popeth gyda'n hoelion. Rwyf hefyd yn hyrwyddo awgrymiadau diddorol ar y diwedd mewn dau gylchgronau mwy yn y cyfrwng geo-gofodol y mae ...

Sut i ddal y sgrin Ipad

Rydyn ni'n byw yn yr adegau o fwydydd cyflym, mae popeth ar y ffordd, modwlar, graddadwy ac o berthnasedd cymharol. Cymaint, ein bod ni'n dysgu pethau ar y daith. Ar ôl bron i chwe mis o ddefnyddio'r Ipad, fe ddigwyddodd i mi sut y gallwn wneud beth ar y cyfrifiadur penbwrdd yr ydym yn ei alw'n "sgrin argraffu" neu ei gyfieithu ...

Sut i drosglwyddo ffeiliau o'r Ipad i'r PC

Mae gweithio ar dabledi yn arfer y dylem ei ddefnyddio, oherwydd mae'n duedd eithaf annerbyniol. Yn yr achos hwn, byddwn yn gweld sut i ddatrys y broblem o drosglwyddo data rhwng y PC a'r Ipad gydag o leiaf dri opsiwn. 1. Trwy Itunes Dyma'r ffordd fwyaf ymarferol efallai, oherwydd dim ond ...

Blogsy am Blogs o IPad

Mae'n ymddangos fy mod yn olaf wedi canfod cais derbyniol ar gyfer IPad sy'n eich galluogi i ysgrifennu mewn blog heb lawer o ddioddefaint. Hyd yn hyn, rwyf wedi bod yn ceisio BlogPress a'r WordPress swyddogol, ond rwy'n credu mai Blogsy yw'r un a ddewiswyd o ran argraffiad WYSIWYG yn fwy neu lai gyfeillgar. Er bod rhaid i mi ddatrys y gwasanaeth gyda delweddau wedi'u cynnal yn ...

PC Magazine, yn symud i'r fersiwn digidol

Roedd fersiwn Saesneg y cylchgrawn hwn eisoes wedi ymddeol mewn tywydd da, ac er ei fod yn cael ei gyhoeddi gan y fersiwn Sbaeneg, roedd silffoedd yr archfarchnad yn dal i ddangos copïau. Yn olaf, ar ôl ychydig fisoedd o holi, rydw i wedi dod i dderbyn bod Televisa wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu ar ffurf argraffedig ac rwy'n teimlo bod ...

Aros am y 2 Ipad

Mae'n ddoniol, ond mae cyfran dda o ddefnyddwyr llwyfannau symudol yn aros am yr hyn a fydd yn cael ei arddangos mewn ychydig oriau. Gyda'r sefyllfa sydd gan Apple ar ffonau symudol, dylem weld beth sy'n digwydd: A wnaiff Tom Cook wybod sut i gyflwyno'r tegan gyda'r un effaith â Swyddi y llynedd? A fydd yn dychwelyd i ...