Hir Nawr, mwg 10,000 o flynyddoedd

A oeddech chi erioed wedi dod o hyd i chi ar Facebook, gyda llun o'r ysgol lle'r oeddech chi'n astudio, wedi newid yn llwyr, yn fodern neu'n disgyn ar wahân?

Sotto3 Yna rydych chi'n sylweddoli bod llawer a oedd yn byw ar yr un llwyfan yn iawn yno, ar Facebook, yn tagio'u hunain yn y llun a dynnwyd gyda Kodak 110 mm. Wrth i fwy o bobl ymddangos, rydych chi'n darganfod bod lluniau mwy diweddar eraill o'r un lle wedi'u tynnu, gan bobl cyn neu ar ôl, sy'n taflu'r un dagrau am 8 o'r gloch y nos o wahanol rannau o'r blaned. Straeon tebyg, straeon, myfyrwyr a ddaeth yn ôl fel athrawon i fod yn bopeth roeddent yn ei gasáu, ond a oedd 26 mlynedd yn ddiweddarach eisiau dychwelyd i'r dyddiau hynny.

Dyma sut mae bodau dynol, rydyn ni'n taflu llyfr braslunio ein mab, dim ond am nad yw'n ffitio yng nghabinet yr astudiaeth. Y llythyr gan y briodferch 12 oed, y byddem yn barod i roi popeth iddo, dim ond i'w gael yn ein dwylo, i fyw yn y foment eto.

Hir Nawr yn sylfaen a grëwyd gyda'r bwriad o greu syniadau sy'n sefydlu mewn hanes yr hyn na ddylid ei golli mewn amser. Yr amser hwnnw sy'n mynd mor gyflym, nes ein bod ni'n anghofio, ein bod ni'n dinistrio, ein bod ni'n gwastraffu, ond y blynyddoedd hynny yn ddiweddarach rydyn ni am wella eto.

Yma ac yn awr, dim ond yn yr ystafell hon y maent yn ei olygu, y 5 munud hyn. Oherwydd yfory, mewn blwyddyn, neu mewn 10 mlynedd bydd yn hollol wahanol. Beth i beidio â dweud mewn 10,000 o flynyddoedd.

LongNowDiag

Mae hir yn awr yn dod o dan y syniad hwnnw. Gyda'r bwriad allgarol o greu prosiect cadwraeth hanesyddol yn y tymor hir. 

  • Nawr, dim ond tri diwrnod ydyw: ddoe, heddiw a'rfory. 
  • Y dyddiau hyn yw'r degawd diwethaf, y degawd hon a'r nesaf ... yn dda, nid yw hyd yn oed yn cynnwys y blynyddoedd pan oeddem yn ysgwyd ein pennau i rythm Cinderella. 
  • Mae nawr yn gyfnod o 20,000 o flynyddoedd. O'r fath ei fod yn rhychwantu o 8,000 CC i 12,000.

Er ei fod yn fwg astral o fathau breuddwydiol iawn, dyma'r ffordd y daeth llawer o lyfrgelloedd, amgueddfeydd a gwyddoniaduron i fod. Gyda'r gwahaniaeth, ein bod yn yr achos hwn yn siarad am "nawr" sy'n cynnwys 10,000 o flynyddoedd yn ôl a'r un swm ymlaen; Dyna pam mae'r dynion hyn wedi ychwanegu sero at y blynyddoedd (rydyn ni yn y flwyddyn 02011), gan ragweld ffenomen debyg i Y2K pan fydd y flwyddyn 9,999 yn mynd heibio. Y syniad, i greu rhywbeth sydd ar gyfer hanes yn y tymor hir, fel Côr y Cewri neu Pyramid Giza bellach, a oedd yn bodoli tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl yn unig. 

Gyda'r amrywiad, y gellir diweddaru'r hyn sy'n cael ei wneud mewn pryd, ac y gall rhywun mewn 10,000 o flynyddoedd weld yr hyn yr oeddem yn ei wneud heddiw, ein harferion, ffasiynau, ffurfiau llywodraeth, isadeileddau ... yn fyr, gallant weld bod ogofwyr y flwyddyn 2011 mewn lleoedd ag enwau hurt fel Mecsico, yr Ariannin, Sbaen, Periw, Honduras. Fe wnaethon ni feddwl, fe wnaethon ni weithredu, fe wnaethon ni ymladd dros nonsens, gwnaethon ni baentiadau ogofâu ar dabled Ipad 2 ac fe wnaethon ni gysylltu gan flychau matsys darfodedig o'r enw lloerennau a gwnaethon ni weiddi newyddion gyda grunts mewn iaith o'r enw Twitter.

Mae hi nawr yn ystyried o leiaf haenau 5 o amser, yr ydych am gadw hanes ohonynt:

Cyflymder [Diweddarwyd] .ai

  • Yr haen naturiol, a ddylai gynnwys delweddau lloeren o'r ddaear, ymddygiad rhewlifau, ffenomenau naturiol, datgoedwigo, ac agweddau eraill a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer agweddau amgylcheddol.
  • Yr haen ddiwylliannol, sy'n cynnwys yr amlygrwydd anthropolegol sy'n nodweddu gwahanol ranbarthau'r blaned, sy'n ein gwneud yn unigryw ac felly ni ddylem drafod.
  • Yr haen lywodraethu, sy'n cofnodi'r gwahanol fathau o esblygiad llywodraeth a gwleidyddol a gweinyddol.
  • Yr haen isadeiledd, gyda'r hyn sy'n digwydd rhyngom ni a natur. Yr hyn sy'n ein helpu i gludo ein hunain, byw a goroesi, sydd heddiw a ddim yfory mwyach.
  • Mae'r haen fasnachol, gydag agweddau economaidd y byd, bellach yn fwyfwy byd-eang.
  • Ac yn olaf, yr haen o gelf a ffasiynau, lle y byddech chi'n gweld arwyddion creadigol dynoliaeth.

Bydd yn ymddangos yn freuddwydiol, ychydig yn ddiarffordd. Ond pe bai hynny wedi digwydd i rywun o'r eiliad y cafodd y camera ei greu, hyd yn oed o un bloc dinas, byddai'n hynod werthfawr pe bai wedi'i ddal yn systematig. Mae'r prosiect Long now yn seiliedig ar fanteisio ar yr hyn sydd gennym nawr, cyfrifiaduron a chyfryngau storio gwybodaeth.

frontpage_rosettaproject  Ar gyfer hyn, mae yna nifer o offerynnau sy'n ceisio modelu sut y byddai'n gweithio. Yn eu plith mae'r Prosiect Rosseta gyda chydweithrediad arbenigwyr ieithyddiaeth o bob cwr o'r byd yn adeiladu rhestr o wahanol ieithoedd a thafodieithoedd y byd. Un arall yw Bets Hir, sy'n ceisio creu rhagfynegiadau o'r hyn a allai ddigwydd yn y dyfodol. Rydym yn deall bod Long Server yn brosiect ar gyfer storio gwybodaeth a byddai Long Viewer yn fath o wyliwr ar ffurf Google Earth ond gyda haenau sy'n caniatáu inni ymgynghori â hanes yn ôl yn rhyngweithiol.

OrreryWithEngineeringTeam_510pxOnd y prosiect mwyaf arwyddocaol o Long nawr yw'r Blynyddoedd gwylio 10,000. Breuddwyd dyfeisgar sy'n ceisio bod yna gloc sy'n para mewn amser, y gellir ei gadw, ei gynnal gan ogofwr, y mae cenedlaethau'r dyfodol yn ei ddeall, sy'n goroesi difodiant byd-eang ac sy'n gallu taro tolc yn y flwyddyn 12,000.

Felly, os ydych chi am ymuno ag achos mor gyffrous, Hir Nawr yn. Efallai nawr ei fod yn ymddangos yn rhwyllog ac mae'r dynion sydd wedi ymuno â'r syniad hwn yn cael eu hystyried braidd yn bell, allan o realiti sylfaenol bodau dynol. Ond ni fyddant mewn 50 mlynedd, llawer llai 10,000.

Os oes rhai sy'n breuddwydio am faterion o'r fath yn y tymor hir, mae'n debygol na ddylid ystyried breuddwydion tymor byr yn ddidwyll.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.