Hir Nawr, mwg o flynyddoedd 10,000

A oeddech chi erioed wedi dod o hyd i chi ar Facebook, gyda llun o'r ysgol lle'r oeddech chi'n astudio, wedi newid yn llwyr, yn fodern neu'n disgyn ar wahân?

Sotto3 Yna byddwch yn sylweddoli bod llawer a oedd yn byw ar yr un llwyfan yno ar Facebook, labelu eu hunain yn y llun gyda Kodak 110 mm. Wrth i ymddangos yn fwy o bobl byddwch yn cael gwybod luniau bod mwy diweddar, yr un lle eu cymryd gan bobl yn hwyr neu'n hwyrach, maent yn rhyddhau yr un dagrau yn y 8 nos o wahanol rannau o'r byd. straeon tebyg, hanesion, myfyrwyr a ddychwelodd fel athrawon am bopeth y maent yn ei gasáu, ond mae blynyddoedd 26 yn ddiweddarach yn awyddus i ddychwelyd i'r dyddiau hynny.

Dyna sut yr ydym ni'n bobl, rydym yn taflu llyfr braslunio ein mab, dim ond oherwydd nad yw'n ffitio yng nghynbetes yr astudiaeth. Llythyr briodferch y blynyddoedd 12, gan y byddem yn barod i roi popeth, dim ond i'w gael yn ein dwylo, i fyw y funud eto.

Hir Nawr yn sylfaen a grewyd gyda'r bwriad o greu syniadau sy'n cysegru mewn hanes beth na ddylid ei golli mewn pryd. Yr amser hwnnw sy'n mynd i ffwrdd mor gyflym, ein bod ni'n anghofio, ein bod ni'n dinistrio, ein bod ni'n gwastraffu, ond y blynyddoedd wedyn rydym am adennill eto.

Yma ac yn awr, dim ond y cofnodion 5 hyn sy'n ei olygu yn yr ystafell hon. Oherwydd y bydd yfory, mewn blwyddyn, neu mewn blynyddoedd 10 yn hollol wahanol. Beth i'w ddweud mewn blynyddoedd 10,000.

LongNowDiag

Mae hi nawr yn dod o dan y syniad hwnnw. Gyda'r bwriad anhygoel o greu prosiect o gadwraeth hanesyddol yn y tymor hir.

  • Nawr, dim ond tri diwrnod ydyw: ddoe, heddiw a'rfory.
  • Y dyddiau hyn yw'r degawd diwethaf, y degawd hon a'r nesaf ... yn dda, nid yw hyd yn oed yn cynnwys y blynyddoedd pan oeddem yn ysgwyd ein pennau i rythm Cinderella.
  • Mae hi bellach yn gyfnod o flynyddoedd 20,000. Mae hyn yn cwmpasu o'r flwyddyn 8,000 cyn Crist i'r 12,000.

Er ei fod yn fwg astral o fathau hynod o freuddwydwyr, dyma'r ffordd y ffurfiwyd nifer o lyfrgelloedd, amgueddfeydd a gwyddoniaduron. Gyda'r gwahaniaeth, yn yr achos hwn, rydym yn siarad am "nawr" sy'n cynnwys 10,000 o flynyddoedd yn ôl a'r un swm yn ei flaen; dyna pam y mae'r dynion hyn wedi ychwanegu sero i'r blynyddoedd (rydym yn y flwyddyn 02011), gan ragweld ffenomen tebyg i'r Y2K pan fydd y flwyddyn 9,999 yn mynd heibio. Y syniad, i greu rhywbeth sydd ar gyfer hanes yn y tymor hir, gan mai Côr y Cewri na Pyramid Giza yn awr, sydd ond yn bodoli am 4,000 o flynyddoedd yn ôl.

Gyda'r amrywiad gellir eu huwchraddio mewn amser bod yr hyn a wneir, a rhywun yn y blynyddoedd 10,000 i weld beth yr ydym yn ei wneud yn unig heddiw, ein harferion, ffasiynau, llywodraethu, isadeiledd ... Beth bynnag, gallwch weld bod yna cavemen blwyddyn 2011 mewn mannau gyda enwau hurt megis Mecsico, Yr Ariannin, Sbaen, Periw, Honduras. Roeddem yn meddwl, rydym yn gweithredu, rydym yn ymladd dros trifles, gwnaethom paentiadau ar dabled iPad 2, ac rydym yn eu defnyddio er mwyn cysylltu gan bocsys matsys darfodedig ac rydym yn sgrechian a elwir yn newyddion lloeren rhochian mewn iaith o'r enw Twitter.

Mae hi nawr yn ystyried o leiaf haenau 5 o amser, yr ydych am gadw hanes ohonynt:

Cyflymder [Diweddarwyd] .ai

  • Yr haen naturiol, a ddylai gynnwys delweddau lloeren o'r ddaear, ymddygiad rhewlifau, ffenomenau naturiol, datgoedwigo, ac agweddau eraill a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer agweddau amgylcheddol.
  • Yr haen ddiwylliannol, sy'n cynnwys yr amlygrwydd anthropolegol sy'n nodweddu gwahanol ranbarthau'r blaned, sy'n ein gwneud yn unigryw ac felly ni ddylem drafod.
  • Yr haen lywodraethu, sy'n cofnodi'r gwahanol fathau o esblygiad llywodraeth a gwleidyddol a gweinyddol.
  • Haen isadeiledd, gyda'r hyn sy'n digwydd rhyngom ni a natur. Yr hyn sy'n ein gwasanaethu i gludo ni, byw a goroesi, sydd heddiw ac yfory bellach.
  • Mae'r haen fasnachol, gydag agweddau economaidd y byd, bellach yn fwyfwy byd-eang.
  • Ac yn olaf, yr haen o gelf a ffasiynau, lle y byddech chi'n gweld arwyddion creadigol dynoliaeth.

Bydd yn ymddangos yn freuddwydydd, braidd yn rhyfeddol. Ond pe bai hynny'n digwydd i rywun o'r funud y cafodd y camera ei greu, hyd yn oed os mai dim ond bloc i ffwrdd o ddinas fyddai, byddai'n hynod werthfawr pe bai wedi'i ddal mewn modd systematig. Mae'r prosiect Long bellach yn seiliedig ar fanteisio ar yr hyn sydd gennym nawr, cyfrifiaduron a chyfryngau storio.

frontpage_rosettaproject Ar gyfer hyn mae sawl offeryn yn ceisio modelu sut y byddai'n gweithio. Yn eu plith y Prosiect Rosseta gyda chydweithrediad arbenigwyr mewn ieithyddiaeth o bob cwr o'r byd maen nhw'n adeiladu rhestr o ieithoedd a thafodieithoedd gwahanol y byd. Mae arall yn Bets Hir, sy'n ceisio creu rhagfynegiadau o'r hyn a allai ddigwydd yn y dyfodol. Rydym yn deall y Gweinyddwr Hir yn brosiect ar gyfer storio gwybodaeth a byddai Long Viewer yn fath o wyliwr arddull Google Earth ond gyda haenau sy'n caniatáu ymgynghori â hanes yn ôl yn rhyngweithiol.

OrreryWithEngineeringTeam_510pxOnd y prosiect mwyaf arwyddocaol o Long nawr yw'r Blynyddoedd gwylio 10,000. Mae breuddwyd dyfeisgar sy'n ceisio cael gwylio sy'n para dros gyfnod o amser, gall fod yn cadw, a gynhelir gan caveman, deall gan genedlaethau'r dyfodol sy'n goroesi difodiant byd-eang ac yn gallu tynnu oddi ar cynhyrfu yn y flwyddyn 12,000.

Felly, os ydych chi am ymuno ag achos mor gyffrous, Hir Nawr Mae'n un. Efallai nawr mae'n ymddangos yn syfrdanol ac mae'r dynion sydd wedi ymuno â'r syniad hwn yn cael eu hystyried yn rhywbeth tiriog, allan o realiti sylfaenol pobl. Ond ni fyddant mewn blynyddoedd 50, llawer llai yn 10,000.

Os oes rhai sy'n breuddwydio am faterion o'r fath yn y tymor hir, mae'n debygol na ddylid ystyried breuddwydion tymor byr yn ddidwyll.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.