Llwyfannau GIS, sy'n manteisio arno?

Mae'n anodd gadael cymaint o lwyfannau sy'n bodoli, fodd bynnag, ar gyfer yr adolygiad hwn, byddwn yn defnyddio'r rhai sydd yn ddiweddar Mae Microsoft yn ystyried ei gynghreiriaid yn y cydnawsedd â SQL Server 2008. Mae'n bwysig sôn am agoriad Microsoft SQL Server tuag at bartneriaid newydd, gan ei fod yn caniatáu trin data gofodol mewn ffordd frodorol; hyn cyn y gallem wneud yn unig â Gofodol Oracle… Wrth gwrs ar gost drwyddedu flynyddol o $ 30,000 ar gyfer cais maint rheolaidd. Mae'r cyfle hwn yn cydgrynhoi Gweinyddwr SQL fel y gall cwmnïau ddatblygu ar y cetris hwn heb gymhwysiad canolraddol na'r risg o golli persbectif rhwng yr hyn sy'n weithredol yn algorithmig a'r hyn sydd wedi'i seilio yn ein realiti.

Gadewch i ni adolygu rhai o'r partneriaid 2008 SQL Server hyn:

ESRI
Dyma'r cwmni technoleg GIS mwyaf adnabyddus ledled y byd, mae ei werthiant blynyddol dros $ 660 miliwn ac ers y fersiynau cyntefig 3x mae wedi cydgrynhoi i'r graddau ei fod yn dal i gael ei ddefnyddio ar y lefel bwrdd gwaith ac mae ESRI yn dal i ddarparu cefnogaeth i'r cynhyrchion hyn. Yn ogystal, mae ESRI yn darparu gwasanaethau i gwmnïau mawr ac mae cynrychiolwyr lleol yn darparu cefnogaeth, hyfforddiant a gwerthu cynnyrch, yn gyffredinol mae ganddyn nhw un i bob gwlad neu wladwriaeth, er bod eu cynhyrchion bellach ar gael nid yn unig gan gynrychiolwyr swyddogol.

Mae'r atebion yn gadarn iawn, er ei bod hi'n gymhleth ychydig i ddeall y costau terfynol at ddibenion datblygu oherwydd yr amrywiaeth o geisiadau y tu allan i'r bocs a y tu mewn i'r gefnffordd.

 • Mae fersiynau cyntefig bob amser ar gael ARCview 3.20 Mae'n mynd am $ 750 er bod y rhain yn diflannu mwy bob dydd oherwydd ei blatfform data cyfyngedig. Ychydig iawn o bobl sydd â'r gallu i ddatblygu cymwysiadau, yn gyffredinol maent yn ei ddefnyddio mwy ar gyfer bwrdd gwaith.
 • Ar ôl y rhai blaenorol, y cynhyrchion mwyaf a ddefnyddir Bwrdd gwaith ARCgis, a elwir yn gyffredinol ARCmap sy'n mynd i $ 1,500 ar gyfer pc a $ 3,000 mewn trwydded fel y bo'r angen, yn dibynnu ar yr angen yr estynir yr estyniadau.
 • Yna mae yna ARCeditor sy'n teithio o gwmpas $ 7,000
 • ARCinfo $ 9,000
 • Y ARCserverSydd bellach yn cynnwys yr hyn a oedd yn ArcIMS ($ 12,000), ArcSDE ($ 9,000) a MapObjects ($ 7,000), mae'r rhain bellach ar gost ArcServer am 35,000 ... $ llygad, y prosesydd yn golygu os weinydd Mae cost dau proseswyr $ 70,000

Ar wahân, mae nifer fawr o offer, estyniadau a fersiynau wedi'u haddasu ar gyfer bron pob angen.

Un o'r manteision mwyaf yw pa mor hawdd yw dod o hyd i ddefnyddwyr neu weithredwyr arbenigol ar gyfer poblogrwydd y brand, o leiaf ar gyfer ceisiadau bwrdd gwaith; ar gyfer datblygu, symudol neu we, mae'n rhaid ichi ddwysau'r chwiliad er bod ei gydnaws â'r ieithoedd datblygu a safonau data DBMS yn gwneud pethau'n haws. Mae gwasanaethau data hefyd yn bodoli ledled y byd, er y gall y llwyfannau eraill gael eu cysylltu â'r gwasanaethau hyn bob dydd.

Corfforaeth Datblygu Cymhorthwy Cyfrifiadur Cyfyngedig (Cadcorp)
Mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu defnyddio'n fwy yn Ewrop, a enwyd yn Lloegr, ond erbyn hyn maent yn mynd i mewn i farchnad Gogledd America, yn enwedig yr Unol Daleithiau a Mecsico, mae hyn yn dda oherwydd ei fod yn awgrymu cefnogaeth yn calch Sbaenaidd. Mae Cadcorp yn gefnogol iawn i'r mudiad OGC, gan wneud ei gynhyrchion yn eithaf cydymffurfio â'r safonau hyn.

Mae bron pob un o'i ddatblygiadau mewn C + + iaith, mae ei ymddangosiad yn eithaf tebyg i Windows sy'n ei gwneud yn gyfeillgar ac mae ei gynhyrchion yn amlwg yn raddol, o leiaf gellir eu storio mewn llwyfannau gweithredu sylfaenol:

 • Gwyliwr mapiau, Rheolwr Map, Golygydd Map a Modelwr Map. Gall prisiau amrywio o $ 1,500 i $ 4,000 yn dibynnu ar y gwerthwr a'r prynwr; ).

yna mae'r llwyfannau datblygu

 • Modelwr CDM, Rheolwr CDM a CDM Viewer, gall prisiau gerdded o gwmpas $ 7,000 ar gyfer pob un a gan raglennydd

Ar lefel uwch, mae'r pecyn Develloper yn ei fersiynau clasurol, Menter a Gwe.

Manifold.net
Mae'n ddechrau diweddar, ond gyda photensial rhyfedd. Rhaid bod y cwmni hwn wedi cael ei eni o grŵp o gurws y blaned geo-ofodol a feddyliodd «sut i wneud offeryn yn gwneud pethau sylfaenol ar gyfer a «, Ac wedi cyflawni cynnyrch scalable.

Ar y dechrau mae'n ymddangos yn dwyll, i feddwl bod teclyn ar gyfer $ 245 fel eu bod yn cynnig ad-daliad os nad oes boddhad mewn 30 diwrnod. Y ffyrdd y maent wedi llwyddo i ostwng costau neu o leiaf yr hyn y mae'n debyg yw nad ydynt yn gwerthu cynnyrch mewn bocs, ond yn anfon allwedd actifadu, nid oes llawlyfrau printiedig ond digidol, nid oes ganddynt ailwerthwyr, fe'i prynir yn uniongyrchol a dim ond ar-lein. Mae'r rhain yn agweddau sy'n cymryd eich mantais ar y lefel cymorth leol, ac sy'n cynyddu'r potensial i'r rheini sy'n gallu darparu'r gwasanaethau hyn (datblygu, gweithredu a chefnogaeth). Y peth mwyaf syndod yw'r ffordd maen nhw'n trin trwyddedau, roedd yn rhaid i'r bobl hyn ddylunio'r system drwyddedu yn gyntaf ac yna'r model busnes hehe. Yn y diwedd, nid yw’n ddim mwy na gwerthu 5 actifadiad am gost isel, gan ystyried y bydd unrhyw blatfform cyfrifiadurol wedi darfod mewn dwy flynedd, felly pan ddaw’r fersiwn newydd allan, maent yn gwerthu adnewyddiad y drwydded am $ 50, ond mae’r 5 i gyd yn cael eu actifadu eto trwyddedau ... diddorol, yn enwedig os ydym yn deall bod ESRI yn boblogaidd iawn yn America Ladin ond mae'r rhan fwyaf o'r trwyddedau yn fôr-ladron.

Mae gan Manifold ffordd ymarferol o raddfa'r cynhyrchion, er mai'r peth mwyaf deniadol yw bod gan yr un cynnyrch yr API i allu ei ddatblygu. Y grisiau hyn yw:

 • Personol ($ 245)
 • Proffesiynol sy'n cynnwys IMS ($ 350)
 • Menter ($ 475) gyda hyn gallwch chi ddarllen ac ysgrifennu geometregau yn geni yn Oracle, SQL Server 2008.
 • cyffredinol ($ 650) Mae hwn yn Fenter gyda'r geocodio estyniadau, bussiness ac offer arwyneb
 • Yn olaf ($ 950) gyda hyn gallwch chi wneud ysmygu mwy crazy megis creu mynegeion gofodol neu gydrannau addasu oherwydd bod ganddo'r Gweinyddwr Cronfa Ddata.

Atyniad gwych i ddatblygwyr yw trwyddedau Rhedeg gallant fynd o $ 120, mae hyn yn gwneud cais yn broffidiol i'w ailwerthu.

Nid yw'r rhai a grybwyllir isod yn darparu gwasanaethau amlswyddogaethol fel y rhai blaenorol, ond fe'u crybwyllir gan Microsoft fel sy'n gydnaws â SQL Server 2008.

AWhere, Inc

Mae AWhere, Inc, yn gwmni ymgynghori yn yr ardal GIS yn ôl pob tebyg gyda chyfeiriad tuag at Fudd-wybodaeth Busnes, maen nhw'n hyrwyddo eu cynnyrch Meddalwedd mapio AWare. Mae'n gweithio o dan resymeg debyg i Manifold, yn yr ystyr nad yw'r mapiau'n bodoli mewn amrwd, ond yn y gronfa ddata a'r hyn y mae'n ei wneud yw cynrychiolaeth ddeinamig sy'n arwain at ffurf map. Mae'n gydnaws â gwahanol fformatau a gyda Virtual Earth.

Datrysiadau IDV

Mae IDV Solutions yn darparu cynnyrch o'r enw Gweinyddwr Fusion Gweledol, sy'n canolbwyntio ar wasanaethau gwe gyda dull GIS y gall darparwyr y gwasanaethau hyn greu cynhyrchion estynadwy ar lefel yr ymgynghori, y delweddu a'r rhwydweithiau cydweithredol.

Gwasanaethau Cyfrifiaduron Barrodale Ltd (BCS)

Mae BCS, yn gwmni gwasanaethau technoleg sy'n bodoli o 1978 a'i gynnyrch GISTXten yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu gweithrediadau optimization data, fel y gellir symleiddio prosesau, swyddogaethau neu weithdrefnau chwiliad cymhleth ar gyfer gwell effeithlonrwydd.

IntraGIS Systems Pty Ltd

Mae IntraGIS Systems yn hyrwyddo'r cynnyrch IntraGIS, y mae ei gyfeiriadedd tuag at gysyniad y maen nhw'n ei alw'n Haenau Gweinyddwr yn ceisio symleiddio rheoli data sydd, yn ôl safonau OCG, yn cydnabod gwahanol fformatau ffeiliau a ffynonellau data, gan gynnwys ffeiliau siâp, dwg, tablau a fformatau delwedd yn y ddau mewnrwyd fel gwe. Yn ôl ei addewid, mae'n offeryn ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr GIS sydd am weld allbwn y data i wneud penderfyniadau.

IS Consulting

Mae IS Consulting (ISC) yn hyrwyddo cynnyrch o'r enw MapDotNet Server, sy'n eich galluogi i adeiladu cymwysiadau gwe mewn ffordd ymarferol ar gyfer delweddu, dadansoddi a chreu data gofodol. Mae ganddo SDK lle gall datblygwyr greu cymwysiadau graddadwy, sy'n gydnaws â Virtual Erth a Silver Light.

Meddalwedd Ddiogel

Nhw yw crewyr FME sy'n wasanaeth sy'n eich galluogi i ddarllen ac ysgrifennu data gofodol yn hawdd, yn ogystal â mudo, trawsnewid ac integreiddio rhwng mwy na 190 o fformatau CAD, GIS a raster. Maent yn sicrhau y gellir gwneud y rhan fwyaf o bethau heb raglennu.

Ymgynghorydd SpatialDB

Mae Ymgynghorydd SpatialDB yn cynnig hyfforddiant a chymorth i gwsmeriaid Gofodol SQL Server, yn bennaf yn:

 • Cronfeydd data ar gyfer gweithredu ROI mewn Meincnodi
 • Adeiladu a chyflunio setiau data, yn y systematization a dogfennaeth datblygiadau, megis trosi, mudo, llythyren, dylunio, cod T-SQL, optimization a gweithredu Warysau Data.
 • Hyfforddiant a thiwtora mewn setiau data yn cael eu hadeiladu
 • Gweithredu seilwaith ROI trwy addasu cynhyrchion technoleg presennol i anghenion busnes.

SpatialPoint, LLC

Mae SpatialPoint yn helpu sefydliadau i ddefnyddio gwybodaeth ofodol i leihau costau trwy symleiddio prosesau. Ei arbenigedd yw llinell Microsoft gan gynnwys Virtual Earht, MapPoint ac wrth gwrs SQL Server 2008. Mae technoleg Atlas SpatialPoint yn caniatáu arddangos graffigol o'r data mwyaf cymhleth o'r llwyfannau uchod. Maent hefyd yn cynnig gwasanaethau gweithredu i anghenion penodol.

Byddwn ni'n disgwyl i'r hyn sy'n digwydd gyda brandiau eraill na fydd SQL Server yn ei sôn am ei bartneriaid yn gydnaws â'r fersiwn 2008, fel AutoCAD map3D, Bentley Daearyddiaeth, Geomedia ac eraill, er eu prif ffocws yw geoengineering maent hefyd yn eu gwneud earwigs ar ochr GIS.Updates:
TatukGIS mae hefyd yn gwneud ei beth gyda Oracle Gofodol

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.