Llwyfannau GIS, sy'n manteisio arno?

Mae'n anodd gadael cymaint o lwyfannau sy'n bodoli, fodd bynnag, ar gyfer yr adolygiad hwn, byddwn yn defnyddio'r rhai sydd yn ddiweddar Mae Microsoft yn ystyried eich cynghreiriaid yn cydnaws â SQL Server 2008. Mae'n bwysig sôn am agoriad Microsoft SQL Server i bartneriaid newydd, yna mae'n caniatáu ymdrin â data gofodol mewn ffordd frodorol; mae hyn cyn y gallem ond ei wneud Gofodol Oracle... wrth gwrs ar ffi drwyddedu flynyddol o $ 30,000 ar gyfer cais rheolaidd. Mae'r cyfle hwn yn atgyfnerthu Gweinyddwr SQL fel bod cwmnļau'n datblygu ar y cetris hwn heb gais ganolraddol neu'r risg o golli'r persbectif rhwng yr elfen weithredol algorithmig a'n tirwedd i'n realiti.

Gadewch i ni adolygu rhai o'r partneriaid 2008 SQL Server hyn:

ESRI
Mae hyn yn y cwmni technolegau GIS ledled y byd mwyaf adnabyddus, ei gwerthiant blynyddol dros $ 660 gerdded miliwn o fersiynau cyntefig 3x Atgyfnerthwyd i'r graddau ei bod yn dal i fod yn ei ddefnyddio ar lefel bwrdd gwaith ac ESRI yn dal i ddarparu cymorth ar gyfer y cynhyrchion hyn. Yn ogystal, ESRI yn darparu gwasanaethau i gwmnïau mawr a chynrychiolwyr lleol yn darparu cymorth, hyfforddiant a gwerthiant cynnyrch gyffredinol, mae gan un wlad neu wladwriaeth, er bod ei gynnyrch yn awr ar gael nid yn unig yn gynrychiolwyr swyddogol.

Mae'r atebion yn gadarn iawn, er ei bod hi'n gymhleth ychydig i ddeall y costau terfynol at ddibenion datblygu oherwydd yr amrywiaeth o geisiadau y tu allan i'r bocs a y tu mewn i'r gefnffordd.

 • Mae fersiynau cyntefig bob amser ar gael ARCview 3.20 sy'n mynd am $ 750 er bod y rhain bob dydd yn diflannu mwy am eu platfform data cyfyngedig. Ychydig iawn o bobl sydd â'r anhygoel i ddatblygu ceisiadau, yn gyffredinol maent yn ei defnyddio'n fwy ar gyfer penbwrdd.
 • Ar ôl y rhai blaenorol, y cynhyrchion mwyaf a ddefnyddir Bwrdd gwaith ARCgis, a elwir yn gyffredinol ARCmap sy'n mynd i $ 1,500 ar gyfer pc a $ 3,000 mewn trwydded fel y bo'r angen, yn dibynnu ar yr angen yr estynir yr estyniadau.
 • Yna mae yna ARCeditor sy'n teithio o gwmpas $ 7,000
 • ARCinfo $ 9,000
 • Y ARCserverSydd bellach yn cynnwys yr hyn a oedd yn ArcIMS ($ 12,000), ArcSDE ($ 9,000) a MapObjects ($ 7,000), mae'r rhain bellach ar gost ArcServer am 35,000 ... $ llygad, y prosesydd yn golygu os weinydd Mae cost dau proseswyr $ 70,000

Ar wahân, mae nifer fawr o offer, estyniadau a fersiynau wedi'u haddasu ar gyfer bron pob angen.

Un o'r manteision mwyaf yw pa mor hawdd yw dod o hyd i ddefnyddwyr neu weithredwyr arbenigol ar gyfer poblogrwydd y brand, o leiaf ar gyfer ceisiadau bwrdd gwaith; ar gyfer datblygu, symudol neu we, mae'n rhaid ichi ddwysau'r chwiliad er bod ei gydnaws â'r ieithoedd datblygu a safonau data DBMS yn gwneud pethau'n haws. Mae gwasanaethau data hefyd yn bodoli ledled y byd, er y gall y llwyfannau eraill gael eu cysylltu â'r gwasanaethau hyn bob dydd.

Corfforaeth Datblygu Cymhorthwy Cyfrifiadur Cyfyngedig (Cadcorp)
Mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu defnyddio'n fwy yn Ewrop, a enwyd yn Lloegr, ond erbyn hyn maent yn mynd i mewn i farchnad Gogledd America, yn enwedig yr Unol Daleithiau a Mecsico, mae hyn yn dda oherwydd ei fod yn awgrymu cefnogaeth yn calch Sbaenaidd Mae Cadcorp yn cefnogi llawer o symudiad OGC, sy'n gwneud ei gynnyrch yn eithaf cydnaws â'r safonau hyn.

Mae bron pob un o'i ddatblygiadau mewn C + + iaith, mae ei ymddangosiad yn eithaf tebyg i Windows sy'n ei gwneud yn gyfeillgar ac mae ei gynhyrchion yn amlwg yn raddol, o leiaf gellir eu storio mewn llwyfannau gweithredu sylfaenol:

 • Gwyliwr map, Rheolwr Map, Golygydd Map a Modelwr Map. Gall prisiau amrywio o $ 1,500 i $ 4,000 yn dibynnu ar y gwerthwr a'r prynwr; ).

yna mae'r llwyfannau datblygu

 • Modelwr CDM, Rheolwr CDM a CDM Viewer, gall prisiau gerdded o gwmpas $ 7,000 ar gyfer pob un a gan raglennydd

Ar lefel uwch, mae'r pecyn Develloper yn ei fersiynau clasurol, Menter a Gwe.

Manifold.net
Mae wedi dechrau'n ddiweddar, ond gyda photensial rhyfedd. Rhaid i'r cwmni hwn fod wedi cael ei eni o grŵp o gurws geo-ofodol a oedd yn meddwl «sut i wneud offeryn yn gwneud pethau sylfaenol ar gyfer a «, Ac wedi cyflawni cynnyrch scalable.

I ddechrau, mae'n ymddangos yn dwyll, meddyliwch fod offeryn ar gyfer $ 245 felly maen nhw'n cynnig y dychwelyd os nad oes boddhad mewn dyddiau 30. Y ffyrdd wedi cyflawni costau BAJR neu o leiaf yr hyn yr wyf yn dyfalu nad ydych yn gwerthu cynnyrch mewn bocs, ond anfon allwedd activation, dim print ond llawlyfrau digidol, dim adwerthwyr, a brynwyd yn uniongyrchol ar-lein yn unig. Mae'r rhain yn agweddau sy'n tynnu oddi ar y lefel gefnogaeth leol, ac yn cynyddu'r potensial i'r rhai sy'n gallu darparu'r gwasanaethau hyn (datblygu, gweithredu a chefnogi). Y mwyaf syndod yw'r ffordd y maent yn trin trwyddedau, yn gyntaf roedd yn rhaid i'r bobl hyn ddylunio'r system drwyddedu ac yna'r model busnes hehe. Yn y cefndir yn ddim mwy na gwerthu activations 5 am bris isel, o ystyried bod mewn dwy flynedd unrhyw lwyfan cyfrifiadur yn darfod, felly yn gadael y adnewyddu'r drwydded vesion gwerthu newydd i $ 50, ond yn cael eu rhoi ar waith unwaith eto Trwyddedau 5 ... yn ddiddorol, yn enwedig os ydym yn deall bod ESRI yn boblogaidd iawn yn America Ladin ond mae'r rhan fwyaf o drwyddedau yn fôr-ladron.

Mae gan Maniffold ffordd ymarferol o raddfa'r cynhyrchion, er mai'r peth mwyaf deniadol yw bod yr un cynnyrch â'r API i allu ei ddatblygu. Mae'r rhain yn:

 • Personol ($ 245)
 • Proffesiynol sy'n cynnwys IMS ($ 350)
 • Menter ($ 475) gyda hyn gallwch chi ddarllen ac ysgrifennu geometregau yn geni yn Oracle, SQL Server 2008.
 • cyffredinol ($ 650) Mae hwn yn Fenter gyda'r geocodio estyniadau, bussiness ac offer arwyneb
 • Yn olaf ($ 950) gyda hyn gallwch chi wneud ysmygu mwy crazy megis creu mynegeion gofodol neu gydrannau addasu oherwydd bod ganddo'r Gweinyddwr Cronfa Ddata.

Atyniad gwych i ddatblygwyr yw trwyddedau Rhedeg gallant fynd o $ 120, mae hyn yn gwneud cais yn broffidiol i'w ailwerthu.

Nid yw'r rhai a grybwyllir isod yn darparu gwasanaethau amlswyddogaethol fel y rhai blaenorol, ond fe'u crybwyllir gan Microsoft fel sy'n gydnaws â SQL Server 2008.

AWhere, Inc

Mae AWhere, Inc, yn gwmni ymgynghori yn yr ardal GIS yn ôl pob tebyg gyda chyfeiriad tuag at Fudd-wybodaeth Busnes, maen nhw'n hyrwyddo eu cynnyrch Meddalwedd mapio AWare. Mae'n gweithio o dan resymeg sy'n debyg i Manifold, gan nad yw'r mapiau yn bodoli mewn crai, ond yn y gronfa ddata a beth sy'n ei wneud yw cynrychiolaeth ddynamig sy'n arwain at fap. Mae'n cydnaws â gwahanol fformatau a gyda Virtual Earth.

Datrysiadau IDV

Mae IDV Solutions yn darparu cynnyrch o'r enw Gweinyddwr Fusion Gweledol, sy'n canolbwyntio ar wasanaethau gwe gyda dull GIS y gall darparwyr y gwasanaethau hyn greu cynhyrchion estynadwy ar lefel yr ymgynghori, y delweddu a'r rhwydweithiau cydweithredol.

Gwasanaethau Cyfrifiaduron Barrodale Ltd (BCS)

Mae BCS, yn gwmni gwasanaethau technoleg sy'n bodoli o 1978 a'i gynnyrch GISTXten yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu gweithrediadau optimization data, fel y gellir symleiddio prosesau, swyddogaethau neu weithdrefnau chwiliad cymhleth ar gyfer gwell effeithlonrwydd.

IntraGIS Systems Pty Ltd

IntraGIS Systems yn hyrwyddo IntraGIS cynnyrch, y mae eu cyfeiriadedd tuag at gysyniad o'r enw Haenau Server yn chwilio am reoli data yn fwy effeithlon yn OCG safonol yn cydnabod gwahanol fformatau ffeil a ffynonellau data, gan gynnwys chi Shapefiles, DWG, fformatau tablau a delwedd ar lefel o fewnrwyd fel gwe. Yn ôl ei haddewid, mae'n offeryn i ddefnyddwyr nad ydynt yn GIS sydd am weld canlyniad data i wneud penderfyniadau.

IS Consulting

Mae IS Consulting's (ISC) yn hyrwyddo cynnyrch o'r enw MapDotNet Server, sy'n caniatáu adeiladu mewn modd ymarferol ar y we ar gyfer delweddu, dadansoddi a chreu data gofodol. Mae ganddi SDK y gall datblygwyr greu cymwysiadau graddol, sy'n gydnaws â Virtual Erth a Silver Light.

Meddalwedd Ddiogel

Maent yn grewyr FME sy'n wasanaeth sy'n eich galluogi i ddarllen ac ysgrifennu data gofodol yn hawdd, yn ogystal â mudo, trawsnewid ac integreiddio rhwng mwy na 190 CAD, GIS a fformatau raster. Maent yn sicrhau y gellir gwneud y mwyafrif o bethau heb raglennu.

Ymgynghorydd SpatialDB

Mae Ymgynghorydd SpatialDB yn cynnig hyfforddiant a chymorth i gwsmeriaid Gofodol SQL Server, yn bennaf yn:

 • Cronfeydd data ar gyfer gweithredu ROI mewn Meincnodi
 • Adeiladu a chyflunio setiau data, yn y systematization a dogfennaeth datblygiadau, megis trosi, mudo, llythyren, dylunio, cod T-SQL, optimization a gweithredu Warysau Data.
 • Hyfforddiant a thiwtora mewn setiau data yn cael eu hadeiladu
 • Gweithredu seilwaith ROI trwy addasu cynhyrchion technoleg presennol i anghenion busnes.

SpatialPoint, LLC

Mae SpatialPoint yn helpu sefydliadau i ddefnyddio gwybodaeth ofodol i leihau costau trwy symleiddio prosesau. Ei arbenigedd yw llinell Microsoft, gan gynnwys Rhithwir Rhithwir, MapPoint ac wrth gwrs SQL Server 2008. Mae technoleg Atlas SpatialPoint yn caniatáu arddangosfa graffigol o'r data mwyaf cymhleth o'r platfformau uchod. Maent hefyd yn cynnig gwasanaethau gweithredu i anghenion penodol.

Byddwn ni'n disgwyl i'r hyn sy'n digwydd gyda brandiau eraill na fydd SQL Server yn ei sôn am ei bartneriaid yn gydnaws â'r fersiwn 2008, fel AutoCAD map3D, Bentley Daearyddiaeth, Geomedia ac eraill, er eu prif ffocws yw geoengineering maent hefyd yn eu gwneud earwigs ar ochr GIS.Updates:
TatukGIS mae hefyd yn gwneud ei beth gyda Oracle Gofodol

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.