Mae Esri yn llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth gyda UN-Habitat

Cyhoeddodd Esri, arweinydd y byd ym maes deallusrwydd lleoliad, heddiw ei fod wedi llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth (MOU) gydag UN-Habitat. O dan y cytundeb, bydd UN-Habitat yn defnyddio meddalwedd Esri i ddatblygu sylfaen technoleg geo-ofodol yn y cwmwl i helpu i adeiladu dinasoedd a chymunedau cynhwysol, diogel, gwydn a chynaliadwy ledled y byd mewn ardaloedd lle mae adnoddau'n brin.

Mae UN-Habitat, sydd wedi'i leoli yn Nairobi, Kenya, yn gweithio ar gyfer dyfodol trefol gwell ledled y byd. "Fel canolfan wybodaeth ac arloesedd ar gyfer dyfodol gwell, mae UN-Habitat wedi ymrwymo i gefnogi a lledaenu defnydd technoleg ar gyfer datblygu," meddai Marco Kamiya, uwch economegydd yng Nghangen Gwybodaeth ac Arloesi Cenhedloedd Unedig-Cynefin.

“Mae gan dechnolegau digidol y potensial i wasanaethu pobl, yn ogystal â gwella amodau byw a gweithio. Trwy'r bartneriaeth hon ag Esri, rydym yn cymryd cam arall tuag at gefnogi datblygu cynaliadwy gyda'r defnydd o dechnoleg flaengar a all wasanaethu dinasoedd a chymunedau. "

Bydd UN-Habitat nawr yn gallu trosoli offer geo-ofodol penodol a galluoedd data agored platfform Esri i wella effeithlonrwydd a chynaliadwyedd seilwaith trefol a darparu gwasanaethau mewn rhanbarthau lle mae angen datblygu. Bydd yr adnoddau technoleg hyn yn cynnwys ArcGIS Hub, a weithredwyd i adeiladu safle cronfa ddata dangosyddion trefol yr Arsyllfa Drefol Fyd-eang, a lansiwyd yn gynharach eleni yn XNUMXfed Fforwm Trefol y Byd yn Abu Dhabi.

"Mae'n anrhydedd i ni ddarparu offer a all rymuso cymdogaethau, pentrefi a dinasoedd ledled y byd i ddatrys heriau economaidd ac amgylcheddol cymhleth," meddai Dr. Carmelle Terborgh, uwch reolwr cyfrifon Esri ar gyfer sefydliadau byd-eang.

“Rydym yn falch o wella ein cydweithrediad ag UN-Habitat trwy ffurfioli ein cyd-ymrwymiad i ddefnyddio dulliau sy'n cael eu gyrru gan ddata i gyflawni un o Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig: gwneud dinasoedd ac aneddiadau dynol yn gynhwysol, yn ddiogel, yn gydnerth ac yn gynaliadwy. ».

Fel rhan o'r cytundeb hwn, bydd Esri yn darparu trwyddedau am ddim ar gyfer ei feddalwedd ArcGIS i 50 o lywodraethau lleol mewn gwledydd cyfyngedig o ran adnoddau. Mae Esri eisoes wedi cefnogi chwe bwrdeistref yn Fiji ac Ynysoedd Solomon mewn cydweithrediad â Swyddfa Ranbarthol y Cenhedloedd Unedig-Cynefin ar gyfer Asia a'r Môr Tawel i ddechrau gweithredu ar yr ymrwymiad hwn. Mae'r bartneriaeth hefyd yn cynnwys creu a darparu adnoddau adeiladu gallu ar y cyd, megis modiwlau dysgu ar-lein am ddim ar gynllunio trefol, i hyfforddi a helpu i adeiladu gallu technolegol pob cymuned leol gyda ffocws ar sicrhau cynaliadwyedd tymor hir. .

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.