Hud Facebook

Am ychydig yn ôl Roeddwn i mor gyndyn i roi fi i fod yn rhwydwaith cymdeithasol, wedi fy argyhoeddi bod hyn ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy'n cael eu hanfon at luniau ac yn dweud lliw'r pants sy'n cerdded. Ond y gwahaniaethau rhwng y fenter hon ac eraill fel MySpace neu Hi5! maent yn dangos unwaith eto ein bod yn gallu diystyru pethau i fod yn ystyfnig, ac un diwrnod yn rhoi inni'r garreg yn y dannedd trwy wrthwynebiad syml i newid neu dderbyn tueddiadau cyfunol.

Roedd fy mhlant yn trafferthu prynhawn cyfan am eu bod eisiau mynd yno, roeddwn i'n gwybod pe na bawn i'n eu helpu, byddai rhywun arall yn ei wneud, eisteddais i lawr, agorais eu proffil, rhoddais ganllawiau clir iddynt ar sut i reoli preifatrwydd a'r addewid bod eu cyfrinair Hwn fydd yr un rydw i'n ei wybod gan fy mod yn gobeithio eu gwylio -mwy am ddiogelwch na diffyg ymddiriedaeth-.

Facebook

Ar ôl awr daeth fy merch i neidio, gyda'i dwy ddannedd nad ydynt yn dod allan o hyd, gan dybio bod 18 eisoes wedi cysylltu ffrindiau a phedwar wedi'u labelu. Efallai ei bod yn ymddangos braidd yn syndod ffaith ystadegol, ond mae'n rhyfedd bod y rhan fwyaf o'i ffrindiau yn gyd-ddisgyblion yn yr ail radd yn yr ysgol gynradd, ac oherwydd bod yn rhaid iddi dynnu deg mlynedd o'u dyddiad geni i Facebook eu derbyn.

Rwy'n hoffi gwybod eu bod yn hyderus iawn gyda mi, mewn cwpl o ddyddiau maen nhw wedi ychwanegu eu holl athrawon ysgol, cymdogion a chefndryd y maen nhw'n chwarae pêl gyda nhw yn y prynhawn. Rhoddodd fy mab sy'n fwy dyfeisgar i mi ddosbarthiadau ar sut i wneud y fferm Farmville, oherwydd un diwrnod rwy'n cofio ei ddechrau, bûm yn plannu ychydig o blanhigion, rhoddais ffens, hwyaden wen a phan welais hi eto fis yn ddiweddarach roedd yn llanast. Rwyf wedi dod i'r casgliad bod rhai ffrindiau wedi anfon llwynog anrheg ataf a bwyta'r ychydig blanhigfeydd, gwnaeth gariad i'r hwyaden ac yna ei fwyta ar gyfer pwdin.

Ar gyfer defnyddiau banal, mae Facebook yn wastraff amser pendant, yn dibynnu ar oedran, diddordebau neu safbwynt. Ond mae hyn yn Facebook, yn amsugno, cymerodd y ferch sy'n goleuo fy llygaid ei hamser i ddweud nad oedd hi wedi meddiannu hynny a'i bod yn flin bod ei ffrindiau i gyd wedi anfon ei gwahoddiadau iddi. Un diwrnod, cefais fy mherswadio o'r diwedd i lanlwytho ei cherddi y mae'n eu hadeiladu'n gain o'r enaid, treuliodd fwy nag awr yn crio gyda hiraeth pan ddaeth o hyd i'w chyd-ddisgyblion yn yr ysgol breswyl honno lle'r oedd yn hanner person ifanc.

Dyna hud a lledrith Facebook, roedd y crewyr yn bobl gyffredin a oedd yn meddwl pethau sylfaenol fel:

Mae corromil mae miliynau o dudalennau ar y Rhyngrwyd, yr un dudalen rydw i'n ei weld nawr yn cael ei gweld gan gydweithwyr 50 sy'n rhannu fy niddordebau.

Erbyn hyn mae hanner fy nghyd-ddisgyblion yn gysylltiedig ac yn chwarae pêl ym mwd y llys hwnnw ac yn cael eu gwenwyno gyda'r un candy o'r mwltto hwnnw a oedd yn ein twyllo o newyn.

Onid yw'n bosibl gwneud Rhyngrwyd o bobl?

Beth fyddai'n digwydd pe baem yn rhyddhau'r API yn ddiweddarach fel y gall pob un fanteisio arno fel y mynnent?

Dyna Facebook, y rhwydwaith, ond nid y tudalennau html, ond pobl sy'n bodoli, sy'n cyfathrebu, sy'n cyfarfod am goffi, sy'n ymchwilio i bynciau tebyg, sy'n rhannu gwybodaeth o ddiddordeb penodol neu gyfunol. Mae pob dydd wedi gwella'r safonau diogelwch, i'r lefel y gellir ei adnabod mewn grwpiau i ddiffodd holl ffenestr sgwrs clic neu ffurfweddu'r hyn yr ydym yn disgwyl i eraill ei weld gennym ni. Ar y pwynt hwn, mae'n cael ei ddefnyddio mor eang â Wikipedia, gyda'r gwahaniaeth y gall nid yn unig gymryd mantais o ymddygiad anhunanol ond masnachol a phersonoliaeth hefyd yw'r bobl sydd wedi'u grwpio o amgylch planciau amrwd.

Facebook

I gloi, rwy'n gadael rhai tudalennau Facebook gyda nifer y cefnogwyr y grŵp hwnnw, rhai o gwmnïau pwysig, eraill o dudalennau personol sydd wedi manteisio ar eu potensial, nid yn ôl eu hymddangosiad -Mae hynny'n rhyfedd- ond am y mwy na mil o filiynau o bobl go iawn y tu mewn:

Facebook Wal swyddogol, gyda mwy na miliynau o 10 o gefnogwyr.
Anathomi Grey Cyfres i dreulio awr dda yn y nos, mae ganddi fwy na 5 o gefnogwyr.
CNN Cadwyn newyddion, bron â'r miliwn.
Fe wnes i chwarae Mario Bross Mae bron i filiwn o gefnogwyr
Mazinger Y comig Tsieineaidd cyntaf y gwnaethom ei gyfarfod yn ystod plentyndod. Mae mwy na chefnogwyr 230,000 yn cadarnhau eu bod wedi gofalu amdano.
AutoCAD Mwy o 50,000.
Cariad yn amser colera O'r llyfr gan García Márquez, bron y 50,000.
Yn dda ag y mae Mwy na chefnogwyr 7,000 y ffilm wych hon.
Revit Architecture Mwy o 4,000.
ESRI Mwy na 1,800, rwy'n meddwl ychydig ond dyna ni. Efallai nad dyma'r dudalen fwyaf poblogaidd yn y pwnc hwn.
Blog a Gwe O ffrind Mecsicanaidd, uwchlaw 800.
Systemau Bentley Cystadleuaeth AutoDesk Bentley, ond gyda chefnogwyr 800 yn unig.
GeoSolutions Ffrindiau Colombia, gydag agos at 250.

Peidio â chael eich gadael ar ôl:

FacebookGeofumed ar Facebook.

O'r blog hwn a blogiau NetWorked cysylltiedig eraill sydd o ddiddordeb i mi.

Byddwn yn gweld a ydym yn manteisio arno y tu hwnt i ailadrodd cynnwys.

y dyma fibeth
Nid wyf yn derbyn pawb, oni bai fy mod yn cario'r cod cyfrinachol: Darllenais chi mewn geofumed.

Atebion 6 i "Hyfryd Facebook"

  1. Llongyfarchiadau, mae gan y wefan hon lawer o ymchwil ymarferol a sgema da. Hoffwn ddiolch i chi am fynegi eich syniadau a buddsoddi tudalennau gwneud amser. Egni da!

  2. Pwnc allan:

    Systemau Bentley Cystadleuaeth Bentley ???

    Mae hynny'n iawn neu roedd yn wall teipograffeg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.