Defnyddio GIS i reoli ac atal dengue

Yn ein cyd-destun Mesoamerican a'r trofanniaeth fyd-eang yn gyffredinol, mae Dengue yn glefyd cyffredin yn ystod y tymor glawog. Mae'n sicr bod ymarfer lle mae'r nifer fwyaf o ddigwyddiadau yn digwydd yn ymarferiad lle mae ceisiadau GIS yn cynnig canlyniadau gwerthfawr.mosgito

Rwy'n cofio, pan oeddwn i'n blentyn, nad oedd dengue yn farwol fel nawr; dim ond wythnos o orffwys gyda phroblemau, poen y cyhyrau, llawer o hylifau, a'r anffodus o beidio â gallu chwarae gêm dda o bêl-droed yn y mwd gyda ffrindiau'r gymdogaeth. Heddiw, mae'n farwol, os na fydd rhywun yn mynychu'r meddyg, bydd yn marw mewn dau ddiwrnod mewn gostyngiad anhyblyg o blatennau.

Ond nid yw problem dengue mewn ardaloedd trefol Mesoamerica yn hawdd i'w datrys. Mae'r pryfed diafol (Aedes aegypti) yn byw mewn dyfroedd glân, stagnant, felly gall fod naill ai ar dein o wag neu mewn pot o blanhigyn. Yn olaf, y ffordd i frwydro yn erbyn yw dinistrio deorfeydd ynghyd â ffosio. Heb wybodaeth ofodol, gall y gwaith hwn fod yn ddiddiwedd ac yn anymarferol.

Mae ymarfer diddorol wrth gymhwyso Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol i ymchwilio mewn agweddau iechyd yn achos Taiwan. Yr amcan yw dadansoddi sut mae mosgitos wedi'u heintio yn cael eu trosglwyddo rhwng cynefinoedd ac, fel hyn, i ganfod y prif coridorau trosglwyddo rhwng pob cyfnod o amser. Felly, ystyrir dimensiynau gofodol a thymhorol ar yr un pryd.

Drwy sefydlu rhwydwaith ecolegol, gall ymchwilwyr nodi cynefin mosgitos heintiedig a chyfrifo llwybrau posibl eu symud a'u hatal rhag symud drwy'r coridorau hyn.

Mapiau Dengue

Mae canlyniadau'r ymchwil hwn, amharu ar gryfder cysylltiad rhwydweithiau ecolegol drwy gyfyngu coridorau trosglwyddo mosgitos heintio, gall rheoli lledaeniad dwymyn dengue yn effeithiol. Y tri amcan ymchwil yw:

  • Defnyddio dadansoddiad rhwydwaith ecolegol i ganfod coridorau trosglwyddadwy allweddol amheus ar gyfer symud mosgitos heintiedig yn ystod a rhwng pob cyfnod o amser.
  • Gwneud yr argymhelliad yn ymwneud â gwahanol coridorau trosglwyddo allweddol i atal lledaeniad mosgitos heintiedig.
  • Mabwysiadu meddalwedd GIS i integreiddio'r data a'r canlyniadau dadansoddi ac i ddangos y wybodaeth ar y map.

O ganlyniad, gellir cael yr agweddau canlynol:

Gwasgariad amser-gofod twymyn dengue.

Pan ddaw i ledaenu gofod-amser yr epidemig dengue, symudiad dynol a symudiad mosgitos heintio yn rhwymol. Dwyn i gof bod yr ystod hedfan o mosgito yn fwy na 100 metr, a oedd yn ganolbwynt yr haint yn brydlon; felly mae ei ymlediad graddol. Os gellir canfod y llwybr, mae'n bosibl ei gyfyngu trwy rymoedd allanol. Felly, coridorau trosglwyddo allweddol heintio gellir eu canfod ac yn arddangos gyda mosgitos meddalwedd GIS, a meysydd lle cael eu hargymell i gael eu symud i'r rhedwyr yn cael eu dangos yn y llwyfan GIS i reoli lledaeniad yr epidemig o dengue

Ffynhonnell data

Cedwir data perthnasol o'r Canolfannau ar gyfer Rheoli Clefydau Taiwan, eu dadansoddi a'u harddangos ar lwyfan GIS ar gyfer chwilio prif coridorau trosglwyddo mosgitos heintiedig. Yn dilyn hynny, gwnaed yr argymhelliad ar gyfer dileu'r coridorau allweddol hyn i beryglu'r berthynas rhwng dwyster pob cynefin ac i gyflawni'r amcan o atal y lledaeniad.

Y Rhwydwaith amser-gofod ar gyfer cynefinoedd a Symud mosgitos heintiedig.

Mae'r rhwydwaith gofod-amser yn cynnwys haenau o nodau a llinellau yn bennaf, sy'n perthyn i wahanol gyfnodau o amser. Mae pob nod yn nodi'r cynefin lle canfyddir yr wyau mosgitos, yn cael ei greu yng nghanol y plot cyfatebol yn yr haen. Ac mae pob llinell sy'n cysylltu dau nod yn cynrychioli coridor y ddau gynefin yn ystod y cynnig o'r mosgitos. Yn ogystal, gellir rhannu'r llinellau yn ddau fath o ddolen sy'n cysylltu dwy nod yn yr un cyfnod amser haen neu haenau cyfnod amser gwahanol. Mae llinell barhaus yn cynrychioli'r coridor trosglwyddo posibl yn yr un cyfnod, cyhyd â bod y ddau benodiad yn yr un haen cyfnod. Yn y cyfamser, mae llinell dotted yn cynrychioli'r coridor trosglwyddo posibl trwy ddau gyfnod, ar yr amod bod y ddau bwynt pen mewn haenau o amser gwahanol. Mae rhwydwaith ecolegol mosgitos dengue wedi'i heintio yn cael ei adeiladu yn ôl yr egwyddor flaenorol.
Twymyn Dengue

Cyfrifo pwysigrwydd pob cyswllt

Defnyddir y dadansoddiadau o fewn y rhwydwaith ecolegol a diffiniad o ddadansoddiad gofod-amser i ddiffinio ystyr pob cyswllt. Yn ogystal, bydd adnabod topolegau cyfagos yn caniatáu diffinio perthynas treiglad y fector.

Mathau o gysylltiadau a phriodoleddau

Yn ôl nodweddion dros dro y dolenni yn yr un cyfnod neu mewn cyfnodau gwahanol o amser, a chanlyniadau'r dadansoddiadau sy'n cynnwys cyswllt byd-eang a dolen leol. Mae'r cyswllt yn cael ei ystyried yn bwysicaf oll. Mae elfen ynysig yn gyfystyr â choridor posibl a throsglwyddo symudiadau mosgitos heintiedig. Yn ogystal, mae'r ddolen yn yr un cyfnodau neu gyfnodau gwahanol yn datgelu gwahanol ddwyseddau risg trosglwyddo. Mae arwynebiad haenau o wahanol fathau o gysylltiadau â Meddalwedd GIS yn caniatáu i weledu'r prif choridor trosglwyddo a adeiladwyd yn yr un cyfnodau a gwahanol.

Yn yr achos hwn, cynhaliwyd yr ymarferiad gan ddefnyddio Pen-desg SuperGIS

Nid yw hyn yn newydd. Rydym yn cofio mapiau Dr Snow ar gyfer canfod dengue. Yn yr achos hwn, mae'r mynediad sydd gennym i dechnolegau yn wahanol ac yn hytrach na bod yn ddŵr gwastraff fel yn yr adegau hynny, mae'n fector

Am fwy o wybodaeth, gallwch weld y dudalen Technolegau Supergeo.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.