Cylchgronau 3, 10 geofumadas newydd o Awst

Mae o leiaf dri chylchgrawn y mis hwn wedi dod o hyd i erthyglau diddorol ar gyfer yr amgylchedd geosodol, a rhai o'n manias geeky, ac yr wyf yn awgrymu themâu 10 am eu hamser darllen iach.

 

cylchgronau geospatialGeoinffurfiaeth

Fy hoff o fewn a ystod eang o gyfnodolion, yn cyrraedd gyda diddordeb yn y pynciau canlynol:

 • ISIP, y System Gwybodaeth Integredig ar gyfer Cymorth Cynhyrchu. Mae'r erthygl yn disgrifio ailfodelu ei seilwaith, gan ddefnyddio model cydosod amlhaenog am Java, gan integreiddio Geoserver ar gyfer Geoportal, OpenLayers ar gyfer defnyddio data, GeoWeb Caché i wneud y gorau o fynegeio gofodol a JBoss fel gweinyddwr cais.
 • Prosiect Quantum GIS. Mewn parhad â chymwysiadau FOSS, mae'r erthygl hon yn dogfennu'r profiad o ddefnydd ac effaith y mae'n ei gael yn Tanzania QGIS, sydd ar y gweill o'i fersiwn ddiweddar eisoes mae bron i lawrlwythiadau 200,000.
 • Rôl syrfewyr. Mae erthygl werthfawr, er iddi fod yn bwnc sydd wedi'i falu yn ddiweddar, yn werth am ei gyfraniad systematig a'i weledigaeth, er ei bod yn gryno, yn canolbwyntio'n eithaf ar duedd anghildroadwy modelu deallus (BIM) ac angen amlwg rheolwyr data daearyddol .
 • Adfeilion Ostia. Prosiect arolwg archeolegol un o adfeilion pwysicaf yr ymerodraeth Rufeinig.

Mae'n dynnu sylw un-dudalen i'r cwmni olew SHELL, sy'n chwilio am ymgynghorwyr 5 yn y maes geospatial a all wneud cais cyn y 23 ym mis Medi.

 

Llinellau Tir

cylchgronau geospatialCyhoeddiad gwych o Sefydliad Lincoln, sy'n cynnal ei thema o fewn cynllunio tiriogaethol, gyda phwyslais arbennig ar ddatblygu trefol. Mae'r clawr hwn yn dangos delwedd drawiadol o Bont Liede, yn Guangzhou (China), yr un ddinas yr ydym yn ei galw yn Nhreganna ac o ble mae'r bwyd Tsieineaidd mwyaf eang yn ein dinasoedd yn dod, gan gynnwys Chop suey, sy'n llythrennol yn golygu “bwyd dros ben o bob pryd ”.

Mae gan y cylchgrawn erthyglau diddorol megis:

 • Datblygiad trefol a newid yn yr hinsawdd yn Delta River Pearl Tsieina

  Mae newid yn yr hinsawdd yn her sylweddol yn natblygiad parhaus Pearl River Delta, oherwydd ei ddaearyddiaeth arfordirol, ei ddwysedd poblogaeth, a'i ddatblygiad economaidd a'i isadeiledd dwys.

 • Ehangu maint cadwraeth y tirweddau gwych

  Mae llawer o arianwyr a'u partneriaid cyhoeddus yn ceisio canolbwyntio ar ymdrechion cydweithredol ar gyfer cadwraeth tirwedd, felly mae gan gymuned ymddiriedaeth y tir gyfle gwych i wella eu gwaith da trwy ddechrau ar fwy o bartneriaethau.

 • Profiad diweddar gydag adennill enillion cyfalaf yn São Paulo, Brasil

  Mae cymhwyso egwyddor swyddogaeth gymdeithasol eiddo, sy'n ffurfio rhan o Gynllun Strategol Cynllunio Tiriogaethol São Paulo o 2002, yn caniatáu deddfu deddfwriaeth trefol sy'n gwahanu'n glir yr hawl i eiddo o'r hawl i adeiladu.

 • Dinasoedd a seilwaith: ffordd anodd i deithio
   
  Wrth i'r economi genedlaethol a refeniw llywodraethau lleol adennill, un o'r prif flaenoriaethau fydd cydbwyso gwariant cyfredol ar wasanaethau gyda buddsoddiadau tymor hwy mewn seilwaith.

 

cylchgronau geospatialMagazine PC

Ar ôl i'r fersiwn argraffedig ddiflannu, yna'r un Sbaenaidd, arhosodd heb wyneb a roddodd gyffyrddiad personol a llinellau cyffredinol pob rhifyn. Newydd-deb rhifyn mis Medi yw bod Dan Costa yn codi fel golygydd ac yn ein synnu gyda chyfarchiad lle mae'n gofyn i ni am help gyda'i swydd newydd; Mae'n ymddangos yn eironig ond mae'n amlwg bod y naws y mae'n ei gosod a'r gwerth y mae'n ei gynnig i'r darllenwyr yn cael ei gyfrifo.

Nid wyf yn gwybod, ond yn fy marn i, ymhlith yr awgrymiadau mwyaf arwyddocaol fydd bod angen i'r cylchgrawn newid ei enw, ers cryn amser bellach mae mwy o sôn am iPad, iPhone ac Apple nag am y PC ei hun. Fel y dengys yr erthygl glawr yw “Y 100 cais am iPad y rhan fwyaf a ddefnyddir. "

 • John C. Dvorak. Rwy'n mwynhau ei ddarllen, efallai oherwydd fy mod i'n uniaethu llawer gyda'i gyffyrddiad hiraethus a'i eironi yn wyneb y gwrthiant sydd ei angen ar addasu technoleg. Yn y rhifyn hwn mae'n gwneud gwawd grotesg o Ted Koppel ym mlynyddoedd blodeuog Nightline, gan esgus dweud wrth y dyfodol am deipiaduron ym 1985. Yn anad dim, enw'r erthygl yw "Blwyddyn Anwybodaeth Byw."
 • Rhwydweithiau cymdeithasol. Yr 20 cais gorau ar gyfer Facebook, diddorol gwybod bod mwy nag anifeiliaid fferm.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.