Cylchgronau 3, 10 geofumadas newydd o Awst

Mae o leiaf dri chylchgrawn y mis hwn wedi dod o hyd i erthyglau diddorol ar gyfer yr amgylchedd geosodol, a rhai o'n manias geeky, ac yr wyf yn awgrymu themâu 10 am eu hamser darllen iach.

cylchgronau geospatialGeoinffurfiaeth

Fy hoff o fewn a ystod eang o gyfnodolion, yn cyrraedd gyda diddordeb yn y pynciau canlynol:

 • ISIP, y System Gwybodaeth Integredig ar gyfer Cymorth Cynhyrchu. Mae'r erthygl yn adrodd ailfodelu ei seilwaith, gan ddefnyddio model multilayer wedi'i osod am Java, gan integreiddio Geoserver ar gyfer Geoportal, OpenLayers ar gyfer defnyddio data, GeoWeb Caché i wneud y gorau o fynegeio gofodol a JBoss fel gweinyddwr cais.
 • Y prosiect Quantum GIS. O ran parhad â cheisiadau FOSS, mae'r erthygl hon yn dogfennu profiad y defnydd a'i effaith y mae yn ei gael yn Nhasania QGIS, sydd ar y gweill o'i fersiwn ddiweddar eisoes mae bron i lawrlwythiadau 200,000.
 • Rôl syrfewyr. Mae erthygl werthfawr, er ei fod wedi bod yn bwnc mâl yn y cyfnod diweddar, yn werth ei gyfraniad systematig a gweledigaeth er bod gryno, yn canolbwyntio yn eithaf ar y duedd anwrthdroadwy o fodelu deallus (BIM) a'r angen mawr am reolwyr o ddata daearyddol .
 • Gweddillion Ostia. Prosiect archaeolegol yn un o adfeilion pwysicaf yr Ymerodraeth Rufeinig.

Mae'n dynnu sylw un-dudalen i'r cwmni olew SHELL, sy'n chwilio am ymgynghorwyr 5 yn y maes geospatial a all wneud cais cyn y 23 ym mis Medi.

Llinellau Tir

cylchgronau geospatialMae cyhoeddiad mawr y Sefydliad Lincoln, sy'n cynnal ei materion o fewn y cynllunio tiriogaethol, gyda phwyslais arbennig ar ddatblygiad trefol. Mae'r clawr yn dangos delwedd trawiadol o Bont Liede yn Guangzhou (Tsieina), yr un ddinas rydym yn galw Treganna ac y mae'r Tseiniaidd mwyaf cyffredin yn ein dinasoedd, gan gynnwys y suey Torrwch sy'n llythrennol yn golygu "digon o brydau bwyd bob "

Mae gan y cylchgrawn erthyglau diddorol megis:

 • Datblygiad trefol a newid yn yr hinsawdd yn Delta River Pearl Tsieina

  Mae newid yn yr hinsawdd yn her sylweddol yn natblygiad parhaus Pearl River Delta, oherwydd ei ddaearyddiaeth arfordirol, ei ddwysedd poblogaeth, a'i ddatblygiad economaidd a'i isadeiledd dwys.

 • Ehangu maint cadwraeth y tirweddau gwych

  Mae llawer o arianwyr a'u partneriaid cyhoeddus yn ceisio canolbwyntio ar ymdrechion cydweithredol ar gyfer cadwraeth tirwedd, felly mae gan gymuned ymddiriedaeth y tir gyfle gwych i wella eu gwaith da trwy ddechrau ar fwy o bartneriaethau.

 • Profiad diweddar gydag adennill enillion cyfalaf yn São Paulo, Brasil

  Mae cymhwyso egwyddor swyddogaeth gymdeithasol eiddo, sy'n ffurfio rhan o Gynllun Strategol Cynllunio Tiriogaethol São Paulo o 2002, yn caniatáu deddfu deddfwriaeth trefol sy'n gwahanu'n glir yr hawl i eiddo o'r hawl i adeiladu.

 • Dinasoedd a seilwaith: ffordd anodd i deithio

  Wrth i'r economi genedlaethol a refeniw llywodraethau lleol adennill, un o'r prif flaenoriaethau fydd cydbwyso gwariant cyfredol ar wasanaethau gyda buddsoddiadau tymor hwy mewn seilwaith.

cylchgronau geospatialMagazine PC

Ar ôl i'r fersiwn argraffedig ddiflannu, yna'r Sbaenaidd, aros heb wyneb a roddodd gyffwrdd personol a llinellau cyffredinol pob rhifyn. Newyddiad rhifyn mis Medi yw bod Dan Costa yn codi fel golygydd ac yn ein synnu mewn cyfarch lle mae'n gofyn i ni am help am ei swydd newydd; Mae'n ymddangos yn eironig ond y tôn y mae'n ei godi ac mae'r gwerth y mae'n ei gynnig i ddarllenwyr yn amlwg yn gweithio.

Nid wyf yn gwybod, ond yn fy marn i, ymhlith yr awgrymiadau mwyaf arwyddocaol, bydd yn rhaid i'r cylchgrawn newid ei enw, o bryd i'w gilydd mae mwy o sôn am iPad, iPhone ac Apple nag o'r un PC. Gan fod y sioeau stori yn cynnwys "Y ceisiadau 100 ar gyfer iPad y rhan fwyaf a ddefnyddir. "

 • John C. Dvorak. Rwy'n mwynhau ei ddarllen, efallai oherwydd yr wyf yn adnabod llawer gyda'i gyffyrddiad hudol ac eironi yn wyneb yr ymwrthedd sydd ei angen ar addasiad technoleg. Yn y rhifyn hwn, mae'n gwneud brwdfrydedd o Ted Koppel ym mlynyddoedd blodeuol Nightline, gan esgus dweud wrth y teipiaduron yn 1985 i'r dyfodol. Nid oes rhyfedd bod yr erthygl yn cael ei alw'n "Flwyddyn anwybodaeth fyw."
 • Rhwydweithiau cymdeithasol Y ceisiadau 20 gorau ar gyfer Facebook, yn ddiddorol i wybod bod rhywbeth mwy na anifeiliaid fferm.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.