Prosiect arall yw gvSIG

Heddiw cefais gyfarfod â sylfaen bwysig iawn yn rhanbarth Canol America, ac mae wedi fy ngwneud i'n hapus iawn i wybod eu bod wedi ymrwymo i'r ymrwymiad i hyrwyddo gvSIG ar gyfer defnydd trefol.

Rwy'n cyfeirio at Sefydliad sy'n Canolbwyntio ar Ddatblygu Dinesig, sefydliad sydd wedi bodoli er 1993 ac sydd wedi bod yn datblygu prosiectau yn rhanbarth Canol America. Dysgais amdanynt ychydig flynyddoedd yn ôl, pan oeddent yn gweithio gyda chronfeydd USAID yn hyrwyddo moderneiddio prosesau trefol, a oedd yn cynnwys yr ardal ariannol, y stentiau a rhywfaint o gynllunio defnydd tir ... er eu bod yn gwneud llawer mwy na hynny.

Datblygodd y sylfaen hon yn y nawdegau offeryn o'r enw System Gwybodaeth Integredig Dinesig (SIIM) a oedd yn cynnwys modiwlau i'w defnyddio gan adrannau'r Gyllideb, y Trysorlys, Rheoli Trethi, Cyfrifeg a'r Gofrestrfa Tir fel blaenoriaeth, er ei bod hefyd yn cynnwys eraill. Yn y blynyddoedd hynny, mae monolayer yn adeiladu ar Visual Fox a chysylltiadau elfennol ag ArcView 3x trwy ffeiliau siâp amrwd.

Nawr rwyf wedi gweld y fersiwn y maen nhw wedi mudo iddi, gan wneud yn ôl eu cyfarwyddwr gweithredol "Ailgynllunio cyflawn”Yn yr hyn a elwir yn System Gwybodaeth a Rheoli Trefol Uwch SIGMA. Mae'r system yn cyflwyno seilwaith amlhaenog, mae'r haen defnyddiwr yn hollol we, wedi'i datblygu ar .NET C # a gyda chronfa ddata MySQL sy'n gwasanaethu'r data trwy asp o weinydd gyda Windows Server 2003. Rwyf wedi gweld yr ymarferoldeb ac mae'n ymddangos yn eithaf diddorol. byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen.

sigma fundemun

Hyd yma, mae gan y system o leiaf 13 modiwl, gyda'r nod o reoli'r rhan fwyaf o'r gweithgaredd trefol ar gyllid a'r gofrestrfa ceisiadau treth. Dyma'r modiwlau:

Elfen

Modiwl

 • Pwnc
 • Cofrestrfa Trethdalwyr Integredig
 
 • Gwrthwynebu
 • stentiau
 
 • Pryderon
 • Real Estate
 
 • Diwydiant a Masnach
 
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 
 • Casgliadau Amrywiol
 
 • Trafodion
 • Trysorlys
 
 • Adnoddau Dynol
 
 • Prosiectau
 
 • Cyfrifo
 
 • gyllideb
 
 • Canlyniadau
 • Pwyllgor Gwaith
 
 • Atebolrwydd

sigma fundemun Mae SIGMA yn fersiwn wedi'i hailgynllunio o'r hyn oedd yr SIIM blaenorol, gyda mwy o eglurder cysyniadol. Eleni byddwn yn cyd-daro mewn saith bwrdeistref lle mai un o fy ymdrechion fydd cysylltu Manifold â'r platfform hwn, ond credaf hefyd y byddaf yn ceisio gweithredu cartograffeg bwrdeistref sy'n dechrau o'r dechrau ar gvSIG, gan ymwybodol y bydd y bobl hyn yn gallu manteisio ar y profiad i'w barhau mewn eraill. tiriogaethau.

Hyd yn hyn, mae'r system yn weithredol ar lefel tabl, ond pan fyddaf yn gofyn iddynt sut maen nhw wedi cerdded gyda rheolaeth geometrig, maen nhw wedi fy ngadael gyda boddhad da:

Byddant yn gweithio gyda gvSIG.

Am nawr mae un o fechgyn y sefydliad yn cymryd gradd meistr gyda Phrifysgol Girona, rydw i'n gobeithio eu cysylltu â y sefydliad arall y soniais amdani o’r blaen er mwyn hyrwyddo lledaenu’r offeryn hwn at ddefnydd trefol, ac yn y tymor hir pwy a ŵyr a ydym gyda nhw yn hyrwyddo sesiynau GIS am ddim ar lefel rhanbarth Canol America. Dwi ddim yn siŵr a ydyn nhw'n meiddio ymuno â'r Diwrnodau III o SIG sy'n rhad ac am ddim, rwy'n dal i gael cyfarfod gyda nhw.

I'r graddau y mae'r sefydliadau hyn yn cymryd rhan yn y defnydd o gymwysiadau rhad ac am ddim neu gost isel, bydd gennym arferion gwell a mwy o gynaliadwyedd prosiectau. O'r hyn a wn am y sylfaen hon, sydd gyda llaw yn ddielw, bydd yn rhaid i ni siarad amdani yn ystod y 10 mlynedd nesaf oherwydd bod ei brofiad am fwy na 15 mlynedd wrth symleiddio prosesau a moderneiddio gweithdrefnau yn helaeth; felly cawn weld a ydyn nhw'n cerdded ar y pwnc.

2 Yn ymateb i "Mae prosiect arall yn pwyntio at gvSIG"

 1. Gwaith ardderchog, llongyfarchiadau. Rydym yn gweithio gyda rhai bwrdeistrefi yn El Salvador sydd â diddordeb mewn gweithredu SIG. Cysylltwch â ni

 2. Rwy'n fyfyriwr rheoli amgylcheddol yn venezuela ac rwy'n defnyddio'r feddalwedd hon mewn prosiect ar gyfer fy mwrdeistref, yn yr ystyr hwn, hoffwn weld mwy o wybodaeth am y fenter ardderchog hon i'w chael fel cyfeiriad yn fy astudiaeth yn ddefnyddiol iawn i mi a diolch ymlaen llaw !!!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.