Paratoi ar gyfer y cwrs ArcGIS

Ychydig llai nag wythnos, rwy'n dechrau teimlo straen cwrs ArcGIS, o'r rhai sy'n dod allan sy'n gwybod dondeBeth ydych chi'n ei dderbyn, ydych chi ddim yn gwybod? pan, ac yn sydyn rydych chi eisoes wedi ymrwymo.

arwstis

Mae'n grŵp o bobl â diddordeb nad ydynt am i gymhlethu'r meddalwedd anhysbys, gydag arian ac yn gobeithio i integreiddio ArcGIS. Am hyn o bryd Roeddwn i eisiau i gynnig opsiynau eraill, ond yn yr achos hwn, ArcGIS yw beth sy'n eu gweddu ar gyfer nifer o amgylchiadau, gan gynnwys darparu llaw ac nid oes gennyf amser ar gyfer cwrs yn hwy.

Mae angen iddynt integreiddio system wastad, y gwelaf yn cynnwys ffeiliau gyda glanhau topolegol blasus. Yr oeddwn yn falch o wybod bod y mapiau hyn yn cael eu hadeiladu gan y sawl a ddysgodd fi Microstation ychydig flynyddoedd yn ôl, ac felly mae'r baw sydd ganddynt yw cynnyrch cynnal a chadw crazy a diniweidrwydd wrth beidio â chymhwyso'r Hanesyddol. Byddai hyn yn ei gwneud hi'n haws i wybod lle mae newidiadau yn digwydd a chamgymeriadau topolegol posibl.

icon_arcgis Ar hyn o bryd, rwyf wedi gwneud cynnig dietegol, oherwydd nid oes gennyf, nac yr wyf yn cyfrif ar amser, yn llai os oes rhaid i chi deithio ychydig oriau. Bydd hyfforddiant dosbarth yn cael ei gynnwys ar ddau benwythnos, gydag aseiniadau ar gyfer yr wythnos a chymorth dwy wythnos trwy Sgwrs Gmail.

Yn ogystal, bydd angen rhoi rhai sesiynau tiwtorial cam wrth gam o'r arferion 7 mwyaf cyffredin, ymhlith y rhai a nodwyd:

 • Integreiddiad data CAD
 • Integreiddio i'r gronfa ddata
 • Dadansoddi gydag haenau eraill ar gyfer cynllunio
 • Cynnal a chadw cadastral
 • Mapiau cynhyrchu ar gyfer argraffu
 • Rhyngweithio â Google Earth

Yma dwi'n dweud wrthych sut y mae'n mynd, am nawr rwyf wedi mynnu bod gennych y peiriannau'n barod ac anfonwch enghreifftiau o'r data i mi i wneud y data daear. Ac os yw popeth yn mynd yn dda, efallai y bydd y sesiynau tiwtorial hynny gam wrth gam ac awgrymiadau cymorth yn cael eu llwytho i fyny yn y blog hwn.

Ymatebion 5 i "Paratoi ar gyfer y cwrs ArcGIS"

 1. O ran y llawlyfrau, nid oes gennyf unrhyw un o ArcGIS yn fwy na'r rhai a geir yno ar y we. A chyda'r canllaw rwy'n ei baratoi ar gyfer y fwrdeistref y byddaf yn cyd-fynd â hi, pan fydd gennyf hi byddaf yn ei rhannu yma, rwy'n dal i fynd yn amrwd.

 2. Helo ffrind Carlos.
  Pleser gwybod bod y gofod hwn wedi eich gwasanaethu chi, yn rheswm dros y blog. Mae eich pwnc yn eang, ac ni allwn roi fformiwlâu hud i chi mewn ateb, fodd bynnag, rhoddaf rai meini prawf ichi a allai fod yn ddefnyddiol.

  Os oes gennych drwyddedau meddalwedd masnachol, y buddsoddwyd symiau sylweddol ynddynt, nid wyf yn argymell mudo i feddalwedd am ddim. Wel, mae ymfudo hefyd yn awgrymu buddsoddiad arall.

  Ond os nad oes llawer wedi'i fuddsoddi, a bod gallu i fuddsoddi rhan o'r hyn a gynlluniwyd ar gyfer trwyddedau a datblygu, mae gvSIG, PostGIS, mapserver, Bender neu qGIS yn blatfformau sydd ag aeddfedrwydd digonol ar gyfer adeiladu a chyhoeddi, gyda chefnogaeth ar-lein gyda y cymunedau sy'n gyrru ei weithrediad. Mae hyd yn oed Venezuela yn diriogaeth lle mae amodau ffafriol at y dibenion hyn.

  Ynglŷn ag ymweld â nhw ... Byddai'n rhaid i mi ei weld gyda fy amser, ond mae gen i'r hyder i ysgrifennu at y golygydd (arroba) geofumadas (dot) com a gallwn siarad am ffyrdd y gallaf eich helpu chi.

  Cyfarchion i Venezuela

 3. Cyfarchion, fy ffrind, rydw i wir yn ymwelydd gweithredol â'ch tudalen, edrychwch ar yr amseroedd cyfredol rydyn ni'n gweithio yma yn y wladwriaeth o'r enw La Caipatal de Venezuela mewn prosiect o'r enw Lara Digital lle mae system wybodaeth ddaearyddol ein gwladwriaeth yn un o Darnau sylfaenol y prosiect. Rydym yn gweithio gydag argis 9.1 ac ar gyfer y cyhoeddiad yn y wed under flex y gwnaeth yr api sydd yn y rhwydwaith ein helpu ni lawer, ond mae pobl yr esri wedi darparu demo inni, hyd yn oed os yw'n bosibl ein bod ni Byddaf yn anfon llawlyfrau'r cwrs rydych chi'n eu gwneud i'm post yn ogystal â'r posibilrwydd o gael rhai llawlyfrau argis y byddem ni wrth ein bodd yn ein helpu ni. Edrychwch beth arall a ddywedais yw ein bod wedi archwilio'r angen i fudo i feddalwedd am ddim, rydych chi'n gwybod cost pobl Esri ond nid oes gen i ganllaw gan berson sy'n dweud wrthyf mai hwn yw'r gorau mewn sorce agored, edrychwch rwy'n credu mai chi yw'r Mae tad hufen iâ i ddweud yr hoffai'r person parod iawn yn GIS ichi fy helpu ac os ydych chi am anfon cynnig i ymweld â'n dinas. Yn aros am eich cyfraniad a'ch help yn hyn o beth, mae'n ffarwelio mewn modd cydgysylltiedig iawn o diroedd cynnes Barquisimeto-Venezuela. Ymwelydd geofumada gweithredol.

  Carlos Oropeza

 4. Roedd gen i ddiddordeb yn eich llinellau diwethaf.

  Gadewch i bopeth weithio allan a gallwn gyfrif ar y sesiynau tiwtorial hynny.

  Cofion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.