Paratoi ar gyfer y cwrs ArcGIS

Ychydig llai nag wythnos, rwy'n dechrau teimlo straen cwrs ArcGIS, o'r rhai sy'n dod allan sy'n gwybod dondeBeth ydych chi'n ei dderbyn, ydych chi ddim yn gwybod? pan, ac yn sydyn rydych chi eisoes wedi ymrwymo.

arwstis

Mae'n grŵp o selogion nad ydyn nhw am gymhlethu â meddalwedd anhysbys, sydd â'r arian ac sy'n gobeithio integreiddio ArcGIS. Am eiliad roeddwn i eisiau cynnig opsiynau eraill i chi, ond yn yr achos hwn, ArcGIS yw'r gorau i chi, oherwydd nifer o amgylchiadau, gan gynnwys argaeledd llawlyfrau a'r amser nad oes gen i ar gyfer cwrs hirach.

Mae angen integreiddio system stentaidd, a welaf yn cynnwys ffeiliau â glanhau topolegol suddlon. Fe roddodd foddhad imi wybod bod y mapiau hyn wedi'u hadeiladu gan y person a ddysgodd i mi Microstation ychydig flynyddoedd yn ôl, ac felly mae'r baw sydd ganddyn nhw yn gynnyrch cynnal a chadw gwallgof a diniweidrwydd wrth beidio â chymhwyso'r Hanesyddol. Byddai hyn yn hwyluso gwybod ble mae'r newidiadau a gwallau topolegol posibl.

icon_arcgis Am y tro, rwyf wedi gwneud cynnig dietegol, oherwydd nid oes ganddyn nhw, nac ychwaith yr amser, yn enwedig os oes rhaid i chi deithio cwpl o oriau. Mewn dau benwythnos bydd yr hyfforddiant ystafell ddosbarth yn cael ei gwmpasu, gyda thasgau am yr wythnos a chefnogaeth o bythefnos trwy Sgwrs Gmail.

Yn ogystal, bydd angen rhoi rhai sesiynau tiwtorial cam wrth gam o'r arferion 7 mwyaf cyffredin, ymhlith y rhai a nodwyd:

 • Integreiddiad data CAD
 • Integreiddio i'r gronfa ddata
 • Dadansoddi gydag haenau eraill ar gyfer cynllunio
 • Cynnal a chadw cadastral
 • Mapiau cynhyrchu ar gyfer argraffu
 • Rhyngweithio â Google Earth

Yno, byddaf yn dweud wrthych sut yr wyf yn gwneud, am y tro rwyf wedi mynnu bod y peiriannau'n barod ac yn anfon enghreifftiau o'r data ataf i gydymffurfio â'r geo-gronfa ddata. Ac os aiff popeth yn iawn, efallai y bydd y tiwtorialau cam wrth gam a'r awgrymiadau cymorth hynny yn cael eu llwytho ar y blog hwn yn y pen draw.

5 Yn ymateb i "Paratoi ar gyfer y cwrs ArcGIS"

 1. O ran y llawlyfrau, nid oes gennyf unrhyw un o ArcGIS yn fwy na'r rhai a geir yno ar y we. A chyda'r canllaw rwy'n ei baratoi ar gyfer y fwrdeistref y byddaf yn cyd-fynd â hi, pan fydd gennyf hi byddaf yn ei rhannu yma, rwy'n dal i fynd yn amrwd.

 2. Helo ffrind Carlos.
  Pleser gwybod bod y gofod hwn wedi eich gwasanaethu chi, yn rheswm dros y blog. Mae eich pwnc yn eang, ac ni allwn roi fformiwlâu hud i chi mewn ateb, fodd bynnag, rhoddaf rai meini prawf ichi a allai fod yn ddefnyddiol.

  Os oes gennych drwyddedau meddalwedd masnachol, y buddsoddwyd symiau sylweddol ynddynt, nid wyf yn argymell mudo i feddalwedd am ddim. Wel, mae ymfudo hefyd yn awgrymu buddsoddiad arall.

  Ond os nad oes llawer wedi'i fuddsoddi, a bod gallu i fuddsoddi rhan o'r hyn a gynlluniwyd ar gyfer trwyddedau a datblygu, mae gvSIG, PostGIS, mapserver, Bender neu qGIS yn blatfformau sydd ag aeddfedrwydd digonol ar gyfer adeiladu a chyhoeddi, gyda chefnogaeth ar-lein gyda y cymunedau sy'n gyrru ei weithrediad. Mae hyd yn oed Venezuela yn diriogaeth lle mae amodau ffafriol at y dibenion hyn.

  Wrth ymweld â nhw ... byddai'n rhaid i mi ei weld gyda fy amser, ond mae gen i'r hyder i fy ysgrifennu at e-bost y golygydd (at) geofumadas (dot) com a gallwn siarad am ffyrdd y gallaf eich helpu chi.

  Cyfarchion i Venezuela

 3. Cyfarchion, fy ffrind, rydw i wir yn ymwelydd gweithredol â'ch tudalen, edrychwch ar yr amseroedd cyfredol rydyn ni'n gweithio yma yn y wladwriaeth o'r enw La Caipatal de Venezuela mewn prosiect o'r enw Lara Digital lle mae system wybodaeth ddaearyddol ein gwladwriaeth yn un o Darnau sylfaenol y prosiect. Rydym yn gweithio gydag argis 9.1 ac ar gyfer y cyhoeddiad yn y wed under flex y gwnaeth yr api sydd yn y rhwydwaith ein helpu ni lawer, ond mae pobl yr esri wedi darparu demo inni, hyd yn oed os yw'n bosibl ein bod ni Byddaf yn anfon llawlyfrau'r cwrs rydych chi'n eu gwneud i'm post yn ogystal â'r posibilrwydd o gael rhai llawlyfrau argis y byddem ni wrth ein bodd yn ein helpu ni. Edrychwch beth arall a ddywedais yw ein bod wedi archwilio'r angen i fudo i feddalwedd am ddim, rydych chi'n gwybod cost pobl Esri ond nid oes gen i ganllaw gan berson sy'n dweud wrthyf mai hwn yw'r gorau mewn sorce agored, edrychwch rwy'n credu mai chi yw'r Mae tad hufen iâ i ddweud yr hoffai'r person parod iawn yn GIS ichi fy helpu ac os ydych chi am anfon cynnig i ymweld â'n dinas. Yn aros am eich cyfraniad a'ch help yn hyn o beth, mae'n ffarwelio mewn modd cydgysylltiedig iawn o diroedd cynnes Barquisimeto-Venezuela. Ymwelydd geofumada gweithredol.

  Carlos Oropeza

 4. Roedd gen i ddiddordeb yn eich llinellau diwethaf.

  Gadewch i bopeth weithio allan a gallwn gyfrif ar y sesiynau tiwtorial hynny.

  Cofion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.