Platiau tectonig yn Google Earth

Mae'r defnydd gwyddonol sy'n cael ei gymhwyso i Google Earth o ran daearyddiaeth a daeareg bob dydd yn fwy diddorol, er ein bod ni o safbwynt stentaidd rydym yn beirniadu llawer ei gywirdeb ar gyfer ein dibenion hunanol.

Beth amser yn ôl roeddwn yn siarad am y map animeiddiedig sy'n bodoli o esblygiad tectonig trwy theori drifft cyfandirol. Mae Arolwg Daearegol yr Unol Daleithiau (USGS) ar y cyd â Google wedi creu haen lle gallwch weld y gwahanol blatiau tectonig sy'n ffurfio lithosffer ein planed. Yn rhy addysgiadol ar gyfer swydd, ond byddaf yn ceisio ei chadw mor syml â 700 gair o amynedd fy ymwelwyr ac wedi fy ysbrydoli gan flog newydd a ddarganfyddais heddiw o'r enw todocartografía.

1 Platiau

Cydnabyddir o leiaf brif blatiau 15:

Yn ein hamgylchedd Sbaeneg ei hiaith mae'r rhain yn gysylltiedig â ni: 

Gogledd America, o Guatemala i'r polyn mae plât Gogledd America, sy'n cyd-daro yn y Môr Tawel â phlât y Môr Tawel a phlât bach Juan de Fuca

Canol America, mae plât y Caribî a'r plât Cocos, sydd tuag at y Cefnfor Tawel

De America, mae platiau De America, yr Alban a Nazca. I'r de iawn o Chile mae rhywfaint o gyswllt â'r plât Antarctig.

Sbaen Mae ar y plât Ewrasiaidd, glynwch gyda'r plât Affricanaidd.

  1. Plât Affricanaidd
  2. Plât Antarctig
  3. Plât Arabaidd
  4. Plât Awstralia
  5. Plât cnau coco
  6. Plât Caribïaidd
  7. Plât yr Alban (Scotia)
  8. Plât Ewrasiaidd
  9. Plât Ffilipinaidd
  10. Plât Indo-Awstralia
  11. Plât Juan de Fuca
  12. Plât Nazca
  13. Plât Môr Tawel
  14. Plât Gogledd America
  15. Plât De America

  Felly yn ein hamgylchedd Sbaenaidd, mae gennym berthynas â 11 o'r byrddau 15. Mae'r map canlynol yn dangos yr haenau hyn wedi'u paentio yn null yr ysgol.

  680px-Plaques_tectonicas_es.svg

  2 Dadleoli

  Mae llif y lafa berwedig o dan yr wyneb yn achosi i'r platiau gael dadleoliad sydd oddeutu 2.5 cm y flwyddyn, (y cyflymder y mae'r ewinedd yn tyfu) dangosir saethau sy'n nodi'r cyfeiriad hwn ar y map. Nid yw'r gwahaniad neu'r dull hwn yn llawer, ond mae'n sylweddol os ydym yn meddwl faint mae pwynt wedi symud mewn 30 mlynedd, byddai'n 75 centimetr. Os ydym yn meddwl am bwynt ym Mecsico, sy'n symud 75 centimetr i'r gorllewin a Meridian Greenwich sy'n symud i'r cyfeiriad arall fyddai 1.50 metr. Y pwynt yw bod y platiau'n symud, ond nid yw'r rhwyll sy'n cynnwys lledredau a hydoedd yn newid; sy'n golygu bod pwynt yn symud o'i gymharu â'i system gydlynu.

  platiau tectonig yn google earthO ganlyniad, byddai'r un pwynt, wedi'i fesur o dan yr un amodau, o fewn 30 mlynedd yn cael ei ddadleoli 75 centimetr. Mae map Google Earth yn dangos dadleoliad a chyfeiriad y platiau mewn gwahanol ardaloedd.

  Dyma un o'r rhesymau pam mae'r arolwg topograffig wedi'i glymu â phwyntiau rheoli, sy'n cynnal y cyfeiriad cymharol hwn ar gyfer cynnal a chadw stentaidd dilynol mewn perthynas â fertigau geodesig. Yn olaf, sylweddolwn fod manwl gywirdeb ultra ein gps yn eithaf cymharol i'r sylw gorliwiedig Rydyn ni'n eu rhoi ar fenthyg.

  3 Diffygion daearegol

  platiau tectonig yn google earth Y rhosyn neu'r dadleoliad rhwng y platiau hyn yw'r hyn sydd wedi ffurfio'r mynyddoedd, dyna hefyd sy'n achosi daeargrynfeydd neu weithgaredd folcanig. Ystyrir o leiaf dair perthynas rhwng y platiau:

  • Cydgyfeirio (gwrthdaro â'i gilydd)
  • Dargyfeiriol (Maent yn gwahanu)
  • Trawsnewidyddion (Maen nhw'n llithro gyda'i gilydd)

  Yn y cyfamser, gall y ffiniau rhwng y platiau fod:

  • Adeiladol
  • Dinistriol
  • Ceidwadwyr

  Mae map Google yn dangos y sefyllfa hon mewn gwahanol liwiau.

  platiau tectonig yn google earth

  Mae'r map hefyd yn cynnwys haen o symudiadau seismig, tybir mewn amser real, gan ddangos maint a dyddiad thematig.

  platiau tectonig yn google earth

  Y buddiolwyr gorau o'r math hwn o swyddogaethau Google Earth yw addysgwyr, yn bennaf y rhai sy'n dysgu Daearyddiaeth, Astudiaethau Cymdeithasol a Daeareg ... heb os, Google Earth wedi newid ein ffordd o weld y sffêr.

  46 Ymatebion i "blatiau tectonig yn Google Earth"

  1. Pa arswyd gweld mai geiriadur fyddai'r gorau y gallen nhw ofyn amdano ar gyfer y Nadolig.
   Cyfarchion o Chile, gwybodaeth dda iawn gyda llaw.

  2. Rwyf am wybod y bai EUROASIATICA os yw'n symud gan ei fod yn methu yn cyfateb i'r un sy'n symud yn yr Eidal!

   diolch

  3. I ba gyfeiriad ac i ba ranbarth mae'r plât Ewrasiaidd yn teithio?

  4. gall poorr ifs ddweud wrthyf nodweddion y platiau
   Plât Affricanaidd
   Plât Antarctig
   Plât Arabaidd
   Plât Awstralia
   Plât cnau coco
   Plât Caribïaidd
   Plât yr Alban (Scotia)
   Plât Ewrasiaidd
   Plât Ffilipinaidd
   Plât Indo-Awstralia
   Plât Juan de Fuca
   Plât Nazca
   Plât Môr Tawel
   Plât Gogledd America
   Plât De America
   neu rhowch y dudalen i mi lle gallwch chi adael

  5. Credaf fod y platiau tectonig yn sicr yn symud oherwydd diarddel deunyddiau yng ngwely'r môr ond y deunydd sy'n cael ei ddiarddel o galon y ddaear yw'r hyn sydd gennym o dan y traed sy'n dylanwadu ar safle'r cyfandiroedd mewn perthynas â'r môr ac mae hyn yn achosi tsunamis a sunamis mae'n wir bod toddi'r conau pegynol yn effeithio ar uchder y moroedd ond mae'r sefyllfa a grybwyllir uchod yn digwydd gan fod yr un grym disgyrchiant yn effeithio ar wyneb y cyfandiroedd, dywedaf hyn oherwydd y tyllau a geir yn Guatemala a rhannau eraill o'r byd a maint brawychus tonnau llanw, daeargrynfeydd a digwyddiadau eraill ledled y byd.

  6. SUT Y CYNHYRCHIR TEMBLOR Y DDAEAR? TENBLOR A SISMO YW'R UN?

  7. yn yr hyn sy'n addas i mi mae'r dudalen hon yn dda iawn oherwydd gellir ei chyflawni a hefyd rhoi barn ar unrhyw bwnc

  8. Helo !! hei ar hap a allech chi roi i mi beth yw nodweddion y platiau canlynol:
   - Plât Môr Tawel
   - Plât Gogledd America
   - Plât Ewrasiaidd
   - Plât cnau coco
   - Plât Caribïaidd
   - Plât Nazca
   - Plât Antarctig
   - Plât De America
   - Plât Affricanaidd
   - Plât Indo-Awstralia ???

   Os gwelwch yn dda, dwi angen y nodweddion ... !! Byddwn yn gwerthfawrogi'n fawr !!

   SYLWCH: Peidiwch ag anfon y dudalen wikipedia ataf oherwydd mae gen i eisoes, ond os oes gennych chi dudalen arall, dywedwch wrthyf! neu os ydyn nhw'n gwybod yr ateb maen nhw'n dweud wrtha i xDDD

  9. Hoffwn wybod nodweddion, cyfesurynnau, cyflwr strwythurol a lleoliad ... diolch yn fawr iawn ...

  10. Mae gen i ofn mawr ddoe am fy nhaid, rhoddodd y meddyg blac arno, a wn i ddim pa blac fydd y cnau coco na'r darn ceg.

  11. Rhaid i'm merch wneud gwaith ar sut y bydd y platiau tectonig Sbaenaidd o fewn blynyddoedd 1000, 10.000 a 100.000.

   Nid wyf yn arbenigwr yn hyn a chredaf y byddwch yn fy helpu. diolch

  12. yn wir weithiau'n anwybyddu cymaint o bethau ond diolch i chi. Heddiw dysgais gymaint o bethau. Rwy'n hoffi dysgu a byddaf yn parhau i ymweld â'r dudalen bob tro. Os oes gennych amheuon am unrhyw rai penodol.

  13. MAE EICH GWYBODAETH YN DIDDORDEB IAWN A GYDA'R DELWEDDAU Rwy'n AROS LLAWER GLIR.
   MAE'N DA I GAEL SAFLE Â PHOB PRESISA GWYBODAETH

  14. roedd llawer o weiriau yn dasg bwysig iawn
   gyda desimas ar gyfer y prawf na wnes i astudio llawer iddo
   (dim)
   wel, diolch

  15. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!! Fe wnes i wasanaethu pawb i mi diolch yn fawr iawn ... cusanau mua

  16. Nid yw hyn yn gweithio llawer, mae angen holl symudiadau'r platiau arnom ond mae ar gyfer yfory :(

  17. I ba gyfeiriad mae'r platiau Ewrasiaidd a'r Môr Tawel yn symud, a'r platiau Ewrasiaidd ac Indo-Awstraliaidd?

  18. Rydym yn cydnabod nid platiau 12 ond 15 a dyma nhw:
   Plât Affricanaidd
   Plât Antarctig
   Plât Arabaidd
   Plât Awstralia
   Plât cnau coco
   Plât Caribïaidd
   Plât yr Alban (Scotia)
   Plât Ewrasiaidd
   Plât Ffilipinaidd
   Plât Indo-Awstralia
   Plât Juan de Fuca
   Plât Nazca
   Plât Môr Tawel
   Plât Gogledd America
   Plât De America

  19. Mae angen i mi wybod: i ba gyfeiriadau mae'r platiau Ewrasiaidd a'r Môr Tawel yn symud, a'r platiau Ewrasiaidd Indo-Awstraliaidd?

  Gadewch ateb

  Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.