Mwy o Mapiau AutoCAD, 3D Sifil ac awgrymiadau Desktop Land

 

030211_civil3d_level2 Yn ddiweddar, cyhoeddodd Cadapult gyhoeddi ei argraffiad newydd:

Cloddio Deep Into AutoCAD Sifil 3D 2011

416 tudalen wedi'u trefnu mewn 7 pennod a CD sy'n cynnwys yr ymarferion a ddatblygwyd ym mhob adran, o dan arweiniad Rick Ellis. Yn fyr, caffaeliad gwych i unrhyw un sydd eisiau dysgu Civil 3D yn dda a chynyddu eu repertoire o ddogfennau cyfeirio.

Llyfr gwych, sy'n ychwanegu at y rhestr o lawlyfrau AutoDesk y mae'r cwmni hwn wedi bod yn ei ddatblygu ym maes Geo-ofodol, yn benodol AutoCAD Map 3D, Land Desktop a Civil 3D.

Byddai'n wastraff y swydd hon, os na chymeraf y cyfle i hyrwyddo cyfres o diwtorialau am ddim sydd gan Cadapult ar gael ar ei dudalen. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn awgrymiadau byr sy'n codi o'r cyrsiau y maent yn eu haddysgu ac er eu bod yn dangos ansawdd eu gwasanaethau, yn ategu'r wybodaeth gyfunol sydd bellach yn awgrymu dweud sut gwnaethom hynny i ddysgu mwy.

O'r gorau, yr awgrymiadau i wella perfformiad Civil 3D, gan gynnwys sôn am bortreadu arddulliau nas defnyddiwyd, optimeiddio arddulliau labelu a defnyddio clipart ar arwynebau.

bwrdd gwaith tir autocad

Dyma restr fer, er ei bod yn ehangach ym mhob adran. Mae yn Saesneg, at ddibenion yr erthygl hon rwy'n dangos y rhestr wedi'i chyfieithu i'r Sbaeneg, fel y gallwch fynd yno a'i gweld â'ch llygaid eich hun.

Tiwtorialau 3D Sifil AutoDesk

 • Gwella perfformiad Sifil 3D
 • Defnyddiwch ffeiliau Mr. Sid gyda Civil 3D
 • Gosodwch uchder Z ar arwynebau
 • A ddylem ni ddefnyddio'r Ribbon?
 • Creu arwynebau o wynebau 3D neu linellau 3D
 • Rheoli arddulliau 3D Sifil gan ddefnyddio Drag-and-Drop
 • Deffro awtomatig mewn symbology pwyntiau

Tiwtorialau Pen-desg Tir

 • Torri adrannau mewn ffurf ddeinamig
 • El Gwyliwr Gwrthrychau Vs. 3D Orbit
 • Defnyddio fformiwlâu yn labeli o Land Desktop
 • Trosi prosiect Pen-desg Tir o draed i fetrau
 • Adeiladu wyneb o wynebau 3D
 • Cross-adrannau gweithio

Tiwtorialau AutoCAD

 • Rhestrwch flociau gan ddefnyddio BCOUNT
 • Tricks am briodweddau mewn blociau o AutoCAD
 • Dewch â thaflenni Excel i AutoCAD
 • Llofnodion digidol yn AutoCAD
 • Argraffu gyda cynlluniau

AutoCAD Map sesiynau tiwtorial 3D

 • Mynediad o Fap AutoCAD i geo-gronfa ddata ESRI
 • Allforio data i ffeiliau dbf
 • Ymunwch â polylines gyda AutoCAD Map
 • Symud, graddfa a chylchdroi mewn un cam
 • Mapiau thematig gyda Map AutoCAD
 • AutoDesk neu ESRI Pa gynhyrchion mapio sy'n well?
 • Cywirdeb Vrs. Cywirdeb

Ewch i sesiynau tiwtorial Cadapult

Tanysgrifio i newyddion

Ewch i blog Rick Ellis

 

Un Ymateb i "Mwy o awgrymiadau ar gyfer Map AutoCAD, Civil 3D a Land Desktop"

 1. Nid wyf yn gwybod beth yw eich barn ond rwyf am wneud sylwadau ar genhedlaeth y cynlluniau terfynol yn 3d sifil o ran cyflwyniadau planhigion a phroffil gan nad yw'r rhain yn diwallu anghenion y gwahanol arddulliau sydd eu hangen ar gyfer gorffen y yr un peth, oherwydd yn y bwrdd gwaith tir awtocad fe'i gwnaed mewn ffordd hawdd a threfnus yn ôl y gofynion ag er enghraifft wrth dorri'r proffil fel bod y proffil sy'n gadael ffrâm yr un ffitiau yn yr un adran oherwydd y gorliwio. yn yr arfaeth,

  trwy ei dorri, gellid gwneud y trefniant yn hawdd yn yr achosion hyn, fodd bynnag, a chanfod ei fod, yn sifil 3d, wrth gynhyrchu'r cynlluniau terfynol, yn gwneud hynny'n awtomatig ond mewn ffordd amhriodol fel bod yn rhaid gwneud y toriadau eto trwy ganslo'r rhai a roddir. yn awtomatig mewn ffyrdd sy'n gwastraffu amser yn unig, yn ogystal â bod yr adrannau er enghraifft yn y system fetrig eisoes yn cael eu rhoi er enghraifft yn yr adran gyntaf sydd yn gyffredinol ac yn ôl safonau yn y rhan fwyaf o achosion yn dod o 0 + 000 i 1 + 000 mae'r sifil 3d yn ei dorri yn 0 + 000 i 0 + 860 y mae'n rhaid ei ail-wneud trwy newid mewn blwch deialog i 1 + 000 ond dim ond y proffil sy'n cael ei ddiweddaru ac felly nid oes gan y planhigyn yr opsiwn o dorri o'r planhigyn ffrâm gyda hynny'n waeth byth, ni wn pam fod yr anhawster hwn mewn perthynas â'r tir oherwydd bod pawb yn siarad am fod y sifil 3d yn rhagori ar y tir,

  Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir, yn enwedig os ystyriwn mai'r peth pwysicaf yw gorffen y prosiect lle mae ei angen fwyaf am ymarferoldeb a chyflymder, nad yw'n cael ei wneud gyda'r sifiliad 3d ond sy'n ei wneud yn waeth, mae'n wir mewn rhai agweddau mae wedi gwella o ran y tir ond mewn eraill mae wedi gwaethygu fel er enghraifft yn y golygu o'r drychiad neu o Datum grŵp o bwyntiau nad yw'n ei wneud yn ddeinamig gan ei fod yn cael ei wneud yn y tir, mae'n anfantais arall,

  y peth gorau fyddai dod allan fersiynau o'r Bwrdd Gwaith Tir gyda'r gwelliannau sy'n cyfateb iddo gan nad yw'r 3d sifil yn bodloni'r anghenion unwaith y mae un wedi gweithio gyda'r Tir yn ogystal â'r 3d sifil yn ymddangos fel dynwared o Eagle Point ac mae'n ymddangos yr unig raglen a fydd ar gael yn y dyfodol, gobeithio y bydd rhaglen arall fwy ymarferol yn dod allan, gan nad yw eryr yn mwynhau poblogrwydd chwaith, ac mae'n anghyfforddus i bobl eraill gyfnewid mathau o ffeiliau ac ati, yn ogystal â chynhyrchu llawer o ffeiliau, er enghraifft trawstoriadau fel y 3d sifil sydd hefyd yn anymarferol yn yr achos hwn,

  os yw unrhyw un yn gwybod sut i wella'r sifil 3d mae fy post i jhxxxxxx@hotmail.com Yn gyfnewid am hyn gallaf ddarparu tiwtorialau wedi'u cyfieithu gan yr un tiwtor cymorth o sifil 3d o rannau eraill o'r rhaglen, yn ogystal â chyfieithu tiwtorialau o'r tir ynghylch cynhyrchu cynlluniau cynllun llawr gyda Rheolwr Taflen sy'n ddefnyddiol iawn ac yn hawdd i'w defnyddio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.