Mae'r llawlyfr Maniffold ar gyfer defnydd trefol bron yn barod

Beth amser yn ôl dywedais wrthych am fod wedi eu llethu gwneud llawlyfr, oherwydd ei fod bron yn barod diolch i gefnogaeth wych technegydd a ddysgodd ddefnyddio Manifold trwy rym ond sydd bellach yn arbenigwr. Ag ef rydym yn adeiladu'r mynegai a hwn oedd yr un sydd wedi datblygu rhan arbrofol rhan fawr o'r ddogfen.

SIG Municipal yn Manifold System

imageAmcan y llawlyfr yw bod yn ganllaw sylfaenol ac ymarferol ar gyfer gweithredu System Gwybodaeth Ddaearyddol mewn bwrdeistref neu neuadd dref gan ddefnyddio Manifold GIS. Mae wedi'i adeiladu yn seiliedig ar y scalability cyd-destunol modiwlaidd o'r prosiectau GIS y dywedais wrthych amdanynt ychydig yn ôl ac mae pob adran yn cynnwys methodoleg "beth ydyw", "sut mae'n cael ei wneud" a "pa gynnyrch a geir". Isod rwy'n dangos y mynegai i chi.

I. CYFLWYNIAD

II. CEFNDIR

imageIII. PENNOD 1: ADEILADU DATA

1.1 DATA CADW MEWNFORIO

Beth yw data CAD?

Sut i fewnforio data CAD i Manifold GIS

Pa gynnyrch a gewch

1.2 MEWNFORIO SATA DATA

Beth yw data GIS?

Sut i fewnforio data GIS i brosiect Manifold

Pa gynnyrch a gewch

1.3 ENWEITHIAU SYLFAEN MEWNFORIO A CHYLCHOEDD

Beth yw delweddau raster?

Sut mae delweddau raster yn cael eu mewnforio

Sut mae delweddau raster yn cael eu cysylltu.

Pa gynnyrch a gewch.

1.4 SYSTEM COORDINATAU (PROJECTION AND DATUM) Y CYFANSWM

Beth yw tafluniad?

Sut mae'r rhagamcan wedi'i neilltuo i'r cydrannau GIS

Pa gynnyrch a gewch

1.5 OBJECTAU DRAW

Pa fath o wrthrychau sy'n cael eu tynnu yn Manifold

Sut mae gwrthrychau yn cael eu llunio yn Manifold

Pa gynnyrch a gewch

1.6 ADEILADU TABLAU

Beth yw'r tablau yn Manifold?

Sut y caiff Tablau eu creu a'u rheoli

image IV. PENNOD 2: DADANSODDIAD DATA

2.1 SYMBOLIAETH DATA

Beth yw symbol data yn Manifold

Sut y gwneir symbolaeth data ym Manifold

Pa gynnyrch a gewch

2.4 CYFLWYNO DATA

Beth yw themateiddio data yn Manifold

Sut y gwneir data am ddata yn Manifold

Pa gynnyrch a gewch

2.3 DADANSODDIAD TOPOLOGICAL

Beth yw dadansoddiad topolegol?

Sut mae Dadansoddiad Topolegol yn cael ei gymhwyso mewn cydrannau Manifold

Pa gynnyrch a gewch

2.4 DADANSODDIAD GOFOD

Beth yw dadansoddiad gofodol?

Sut mae dadansoddiad gofodol yn cael ei gymhwyso yn Manifold Components

Pa gynnyrch a gewch

2.5 LINK RHWNG TABLAU

Beth yw cysylltu tablau

Creu cysylltiadau rhwng tablau

Pa gynnyrch a gewch

image V. PENNOD 3: CYHOEDDI DATA YN SIG MANIFOLD

3.1 ARCHWILIO MEWN LLYFRAU

Beth yw cynlluniau?

Sut i greu Cynlluniau

Pa gynnyrch a gewch

3.2 LEGENDS (LEGENDS)

Beth yw chwedlau

Sut ychwanegir chwedlau

Pa gynnyrch a gewch

3.3 CYFANSWM ALLFORIO

Pam allforio cydrannau

Sut caiff cydrannau eu hallforio

Pa gynnyrch a gewch

3.4 MODEL GWAITH CYFLWYNO

Pam rhannu cydrannau

Sut y rhennir cydrannau

Pa gynnyrch a gewch

image VI. PENNOD 4: CYNNWYS DATA GIS

4.1 GORCHYMYN AMCANION

Beth yw golygu gwrthrych?

Sut mae golygu gwrthrych yn cael ei wneud

Pa gynnyrch a gewch

4.2 EITEM TABL

Sut i olygu tablau

Pa gynnyrch a gewch

image VII. PENNOD 5: GWEINYDDOL DATA

5.1 GWEINYDDU A BACKUP O DATA

Beth yw copi wrth gefn?

Sut y gellir rheoli gwybodaeth

Sut mae copi wrth gefn yn cael ei wneud

Pa gynnyrch a gewch

image Viii. PENNOD 6: YMCHWILIAD DATA

6.1 CYHOEDDI IMS (GWASANAETHAU MAP DELWEDD)

Beth yw gwasanaethau map IMS?

Sut y gellir gwasanaethu data IMS gan ddefnyddio Manifold

Pa gynnyrch a gewch

6.2 CYSYLLTIAD WMS (Google Earth ac eraill)

Beth yw gwasanaethau wms

Sut allwch chi gysylltu â Google Earth, Virtual Earth a gwasanaethau eraill

Pa gynnyrch a gewch

6.3 CYFANSWM I WFS, WCS

Beth yw gwasanaethau wf a wcs

Sut i weini data a chysylltu â data wfs / wcs

Pa gynnyrch a gewch

6.4 EXPORTAR SIG, CAD, RASTER

Pa fformatau GIS / CAD / RASTER arall sy'n bodoli

Sut i allforio i fformatau eraill

Pa gynnyrch a gewch

6.5 APIA APCL CYNNAL A CHADW ADDYSGU

Beth yw APCL (Cais am Stentiau Tir Lleol)

Sut mae APCL yn cael ei weithredu

Pa gynnyrch a gewch

Ix. LLYFRYDDIAETH

Yn olaf, y Llawlyfr Manifold Roedd yn edrych fel hyn.

9 Ymatebion i “Mae'r llawlyfr Manifold at ddefnydd trefol bron yn barod”

 1. Os oes gennyf ddiddordeb Os byddwch chi'n ei anfon ataf fi, byddech yn fy helpu'n fawr.

  Diolch yn fawr.

 2. yno dim ond eich bod chi ei eisiau yn fersiwn "fel y mae". Gadewch imi wybod a byddaf yn ei anfon atoch yn y post

 3. Rwyf yn ddefnyddiwr o Manifold 8.0 ac rwy'n synnu at ei bŵer, fodd bynnag, nid oes gennyf lawer o amser i'w ddysgu a'i ddefnyddio. Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn cael y llawlyfr.

  Cyfarchion o Fecsico !!!!

 4. Rydw i'n ceisio dysgu sut i ddefnyddio Manifold ond mae'n rhaid i mi gyfaddef ei fod wedi fy ngwneud yn gymhleth a hoffwn wybod sut y gallaf gael gafael ar y llawlyfr y maent yn ei baratoi ymlaen llaw.
  Cyfarchion!

 5. Diddorol iawn, dysgais hefyd i ddefnyddio lluosrif trwy rym yn union fel eich cydweithiwr. Nid oes gan fwrdeistref y lle rydw i'n byw system gweinyddu tiriogaethol ac ers peth amser rwyf wedi bod yn dadansoddi'r posibilrwydd o geumumada gyda nifer fawr, oherwydd ei gost isel a pha mor bwerus ydyw, fodd bynnag, rwyf bob amser yn ansicr a Byddaf yn gallu hyfforddi pobl i ddefnyddio'r teclyn gan nad yw'n hawdd dysgu i rywun nad yw'n cael ei syfrdanu â sig, hyd yn oed i rywun sydd.

  Wel rwy'n gobeithio y byddwch chi'n dod o hyd i'r llawlyfr da, byddaf yn ei ddilyn yn ofalus.

  Cofion

  Claudio Romero

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.