Mapiau GPS o Venezuela, Periw, Colombia a Chanol America

Mae hwn yn brosiect cydweithredol ar gyfer creu a diweddaru mapiau ar gyfer llywiowyr GPS. 33_noticia_full Fe'i ganed yn Venezuela ond ychydig wedi ei ymestyn i wledydd eraill Sbaenaidd ar adeg pan mae ceisiadau symudol wedi dod yn boblogaidd a bod mynediad i'r Rhyngrwyd yn hygyrch.

Roeddwn i'n hoffi un o'r straeon a gyhoeddwyd mewn papur newydd Venezuelan am y prosiect hwn, am sut beth oedd rhoi cyfeiriad gwledig cyn y technolegau lleoli. Mae hwn yn fersiwn wedi'i addasu:

Rydych chi'n mynd drwy'r palmant, byddwch chi'n troi i'r dde lle mae coeden Quebracho wrth ymyl drws bariau ...

Mae pob metr 100 yn goeden Quebracho, os ydym yn ei gysylltu ... ac fel pe bai'r drws bariau yn safon.

Rydych chi'n mynd trwy gazebo ac yno rydych chi'n croesi ...

Gelwir cylchfan, cylchfan ... yng nghylchfan Canol America yn fwth lle maen nhw'n gwerthu diodydd meddal a melysion. Gelwir gasebo UTM dwy-barth ar groesffordd sawl ffordd. Graddau 14 isod, maen nhw'n ei alw'n ardd ... ac mae'r crwsâd fel torri'ch gwythiennau yn yr Oesoedd Canol.

Yna, yna rydych chi'n dilyn y ffordd enchagüitada, rhwng dwy ffens gwifren barog, a phan fyddwch chi'n cyrraedd croesffordd, byddwch yn cymryd yr un sydd â izote ffens ochr ...

Izote, izote, a fydd hynny, mae'n rhaid iddo fod fel chagüite ...

Byddwch wedyn yn pasio trwy adran bod llawer o goed ...

$% #? ¡????

Rydych chi'n parhau, a rhaid i chi fod yn ofalus i droi i'r dde lle mae hen oergell wedi ei adael ...

Un diwrnod aeth y Guanacos trwy gasglu sgrap i'w ailgylchu a dyna lle y daeth cywirdeb y cyfeiriad. Derbyniodd hyd yn oed y maer gais gan y comisiwn twristiaeth, i osod oergell mewn cyflwr gwael ar y safle hwnnw er mwyn osgoi dryswch.

Heddiw, mae popeth wedi newid, gyda'r rhai a ddefnyddir ar gyfer y cerbyd fel y ceisiadau y gellir eu lawrlwytho i ffôn symudol neu dabled Ipad. Mae'r prosiect hwn o lwybrau yn dod yn gyfraniad gwych i'r gymuned o ddefnyddwyr sy'n hoffi'r math hwn o hobïau a phob amser yn cario Garmin ar y bwrdd, hefyd i osgoi problemau wrth wneud taith i'r anhysbys o'r tiroedd trofannol .

Mae'n rhaid i chi fynd i mewn, i weld popeth y mae'r gymuned wedi'i gyfrannu, oherwydd mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r triciau sy'n gysylltiedig â diweddaru fersiwn symudol ac nid yw'r mapiau yn berthnasol i bob model. Ond mae'n rhaid i ni gydnabod bod mentrau fel y rhain yn werthfawr oherwydd eu gwerth cydweithredol.

Rwy'n gadael rhai sylwadau fforwm a negeseuon cyswllt sy'n gwneud i'r prosiect siarad drostynt eu hunain.

mapiau gps

Venrut

Dyma enw'r prosiect yn Venezuela, gwlad lle mae mynediad symudol i'r Rhyngrwyd wedi gadael yr enwadur cyffredin sy'n siarad Sbaeneg. Mae dechrau o 2003 yn ddatblygedig iawn o ran mapiau, pwyntiau o ddiddordeb a hyd yn oed gwybodaeth am lwybrau ar gyfer cerbydau 4 × 4 a llwybrau cerdded.

http://www.gpsyv.net/

Yn onest, y Venrut yw un o'r mapiau GPS gorau yn y byd, ac rwyf wedi eu cymharu. Llongyfarchiadau am swydd AAA ardderchog.
Alex K

Miami, FL

mapiau gps

Perut

Dyma enw'r prosiect ym Mheriw, mae'n ddatblygedig ac yn fanwl iawn. Mae cymuned y wlad hon hefyd yn weithredol yn y materion hyn yn ôl natur.

http://www.perut.org/

Adolygiad byr o'r fersiwn 3.10: Fel ei ragflaenwyr, mae'r map hwn yn llwyddo i gymryd ass.
Mae'n fwy cywir a dibynadwy na mapiau Google. Ac mae'n syndod pa mor aml y gallech chi ddod o hyd i'r ffordd fwyaf effeithlon o drafod “parth trefol” Periw fel Periw ni waeth pa mor bell o'r grid rydych chi'n meddwl ydych chi.

Kudos i Perut.org am ei waith rhyfeddol.

mapiau gps

Colrut

Mae hyn yn Colombia, mae'n arafach nag yn Venezuela a Pheriw ond mae ganddo botensial mawr yn y wlad hon lle mae ffyrdd gwledig mewn gwirionedd yn her. Hefyd ar gyfer y dyluniad cyfyngedig nawr, gydag effaith annifyr o ddisgleirdeb sy'n achosi dymuniad i gau'r dudalen.

http://www.colrut.com/

Yn gyntaf oll, llongyfarchiadau am brosiect mor ardderchog. Rwy'n dod o Medellín ac rydw i'n defnyddio'r 11.4.2 colrut mewn Nüvi 1390T, mae'r map yn gweithio'n eithaf da. Rwy'n dweud wrthych fy mod â diddordeb mawr mewn darparu lleoliadau ac yn ategu rhai strydoedd nad ydynt wedi'u tynnu, felly rwy'n ysgrifennu i ddweud wrthyf sut y gallaf helpu'r map (Medellín o leiaf).

Cenrut

mapiau gps

Mae hyn yn fwy diweddar, prin yn cymryd blwyddyn, ond mae wedi tyfu'n gyflym iawn i gynnwys mapiau o Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama a Belize. Mae'r porth wedi'i adeiladu ar gais fforwm, sy'n rhoi mantais iddo o ran rhyngweithio a rheolaeth dros wledydd eraill.

Yn ddiweddar, fe wnaethon nhw ychwanegu haen o linellau cyfuchlin i bob mesurydd 50, sy'n ychwanegu at yr ystadegau y mae Mayo yn eu cynnwys:

Cilomedr 70,771 o ffyrdd
Gorsafoedd Gwasanaeth 1,125
1,067 ATM Gwasanaethau a / neu Banciau
Manwerthu 2615
Ysgolion 928 a / neu brifysgolion
Lleoedd i Fwyta 2369

http://www.cenrut.org/

Rhagorol, ardderchog, ardderchog!

Fi jyst osod y 24 CenRut ar fy Nüvi 265 ac mae'n gweithio'n berffaith. Bydd yn dda i mi, gan i ni fynd i Boquete i ymweld â ffrind yn yr Wythnos Sanctaidd.

Fe wnes i ddarganfod hynny, fel "ñapa", mae yna hefyd fapiau o Nicaragua. Mae gennym deulu yn Managua ac yn Chichigalpa, felly ni fydd hefyd yn gweithio.

Nid ydynt yn gwybod mor hapus ydw i, a pha mor hawdd oedd y gosodiad. Os oes angen rhywbeth arnoch chi o Ticolandia, gadewch i mi wybod.

Mewn da bryd am y gwaith a ddechreuodd David, ac erbyn hyn mae'n rhedeg ym mhob gwlad Ivo, Carlos a Willy.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.