Mapiau GPS o Venezuela, Periw, Colombia a Chanol America

Mae hwn yn brosiect cydweithredol ar gyfer creu a diweddaru mapiau ar gyfer llywiowyr GPS. 33_noticia_full Fe'i ganed yn Venezuela ond ychydig wedi ei ymestyn i wledydd eraill Sbaenaidd ar adeg pan mae ceisiadau symudol wedi dod yn boblogaidd a bod mynediad i'r Rhyngrwyd yn hygyrch.

Hoffais un o'r straeon a gyhoeddwyd mewn papur newydd Venezuelan am y prosiect hwn, am sut brofiad oedd rhoi anerchiad gwledig cyn lleoli technolegau. Mae hwn yn fersiwn wedi'i haddasu:

Rydych chi'n mynd drwy'r palmant, byddwch chi'n troi i'r dde lle mae coeden Quebracho wrth ymyl drws bariau ...

Mae pob metr 100 yn goeden Quebracho, os ydym yn ei gysylltu ... ac fel pe bai'r drws bariau yn safon.

Rydych chi'n mynd trwy gazebo ac yno rydych chi'n croesi ...

Glorieta, cylchdro ... yng Nghanol America, gelwir cylchdro yn fwth lle maen nhw'n gwerthu diodydd meddal a losin. Gelwir dau barth cylchdro UTM yn groesffordd sawl ffordd. 14 gradd yn is na hynny yw'r hyn maen nhw'n ei alw'n ardd ... ac mae'r croesgadwr fel torri'ch gwythiennau yn yr Oesoedd Canol.

Yna, yna rydych chi'n dilyn y ffordd enchagüitada, rhwng dwy ffens gwifren barog, a phan fyddwch chi'n cyrraedd croesffordd, byddwch yn cymryd yr un sydd â izote ffens ochr ...

Izote, izote, a fydd hynny, mae'n rhaid iddo fod fel chagüite ...

Byddwch wedyn yn pasio trwy adran bod llawer o goed ...

$% #? ¡????

Rydych chi'n parhau, a rhaid i chi fod yn ofalus i droi i'r dde lle mae hen oergell wedi ei adael ...

Un diwrnod treuliodd y Guanacos yn casglu metel sgrap i'w ailgylchu a dyna lle y cyrhaeddodd cywirdeb y cyfeiriad. Derbyniodd y maer gais gan y comisiwn twristiaeth hyd yn oed i roi oergell mewn cyflwr gwael yn y lle hwnnw er mwyn osgoi dryswch.

Heddiw gyda phorwyr mae popeth wedi newid, o'r rhai a ddefnyddir ar gyfer y cerbyd fel y cymwysiadau y gellir eu lawrlwytho i ffôn symudol neu lechen Ipad. Mae'r prosiect llwybr hwn yn gyfraniad gwych i'r gymuned o ddefnyddwyr sy'n hoff o'r math hwn o hobïau ac yn cario Garmin ar y llinell doriad trwy'r amser, hefyd er mwyn osgoi problemau wrth fynd ar daith i'r anhysbys o'r tiroedd trofannol. .

Mae'n rhaid i chi fynd i mewn, i weld popeth y mae'r gymuned wedi'i gyfrannu, oherwydd mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r triciau o ddiweddaru fersiwn ar eich ffôn symudol ac nid yw'r mapiau'n berthnasol i bob model. Ond rhaid cydnabod bod mentrau fel y rhain yn werthfawr am eu gwerth cydweithredol.

Rwy'n gadael rhai sylwadau fforwm a negeseuon cyswllt sy'n gwneud i'r prosiect siarad drostynt eu hunain.

mapiau gps

Venrut

Dyma enw'r prosiect yn Venezuela, gwlad lle mae mynediad symudol i'r Rhyngrwyd wedi gadael yr enwadur cyffredin sy'n siarad Sbaeneg. Ers iddo ddechrau yn 2003, mae wedi datblygu'n dda o ran mapiau, pwyntiau o ddiddordeb a hyd yn oed gwybodaeth am lwybrau ar gyfer cerbydau 4 × 4 a llwybrau gwibdaith.

http://www.gpsyv.net/

Yn onest, mae'r Venrut yn un o'r mapiau GPS gorau yn y byd, ac rydw i wedi eu cymharu. Llongyfarchiadau ar swydd AAA ragorol.
Alex K

Miami, FL

 

mapiau gps

Perut

Dyma enw'r prosiect ym Mheriw, mae'n ddatblygedig ac yn fanwl iawn. Hefyd mae cymuned y wlad hon yn weithgar ar y materion hyn yn ôl natur.

http://www.perut.org/

Adolygiad byr o'r fersiwn 3.10: Fel ei ragflaenwyr, mae'r map hwn yn llwyddo i gymryd ass.
Mae'n fwy cywir a dibynadwy na mapiau Google. Ac mae'n syndod pa mor aml y gallai ddod o hyd i'r ffordd fwyaf effeithlon o drafod "zona urbanas" tebyg i ddrysfa Periw waeth pa mor bell oddi ar y grid rydych chi'n meddwl ydych chi.

Kudos i Perut.org am ei waith rhyfeddol.

 

mapiau gps

Colrut

Mae hyn yng Ngholombia, mae'n arafach na Venezuela a Periw ond mae ganddo botensial mawr yn y wlad hon lle mae ffyrdd gwledig yn her mewn gwirionedd. Hefyd am y tro y dyluniad cyfyngedig, gydag effaith glitter annifyr sy'n gwneud i chi fod eisiau cau'r dudalen.

http://www.colrut.com/

Yn gyntaf oll, llongyfarchiadau ar brosiect mor rhagorol. Rwy'n dod o Medellin ac rwy'n defnyddio colrut 11.4.2 ar Nüvi 1390T, mae'r map yn gweithio'n eithaf da. Gadewch imi ddweud wrthych fod gennyf ddiddordeb mawr mewn darparu lleoliadau ac ategu rhai strydoedd nad ydynt wedi'u gosod allan, felly rwy'n ysgrifennu atoch i ddweud wrthyf sut y gallaf eich helpu i gwblhau'r map (yr un ym Medellín o leiaf).

 

Cenrut

mapiau gps

Mae hyn yn fwy diweddar, dim ond blwydd oed ond mae wedi tyfu'n gyflym iawn i gwmpasu mapiau y gellir eu trosglwyddo o Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama a Belize. Mae'r porth wedi'i adeiladu ar gais fforwm, sy'n rhoi mantais benodol iddo o ryngweithio a rheolaeth dros wledydd eraill.

Yn ddiweddar, fe wnaethon nhw ychwanegu haen o linellau cyfuchlin i bob mesurydd 50, sy'n ychwanegu at yr ystadegau y mae Mayo yn eu cynnwys:

Cilomedr 70,771 o ffyrdd
Gorsafoedd Gwasanaeth 1,125
1,067 ATM Gwasanaethau a / neu Banciau
Manwerthu 2615
Ysgolion 928 a / neu brifysgolion
Lleoedd i Fwyta 2369

http://www.cenrut.org/

Rhagorol, ardderchog, ardderchog!

Fi jyst osod y 24 CenRut ar fy Nüvi 265 ac mae'n gweithio'n berffaith. Bydd yn dda i mi, gan i ni fynd i Boquete i ymweld â ffrind yn yr Wythnos Sanctaidd.

Fe wnes i ddarganfod, fel "ñapa", fod yna hefyd fapiau Nicaragua. Mae gennym deulu yn Managua ac yn Chichigalpa, fel na fydd hefyd yn gweithio.

Nid ydynt yn gwybod mor hapus ydw i, a pha mor hawdd oedd y gosodiad. Os oes angen rhywbeth arnoch chi o Ticolandia, gadewch i mi wybod.

Mewn da bryd am y gwaith a ddechreuodd David, ac erbyn hyn mae'n rhedeg ym mhob gwlad Ivo, Carlos a Willy.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.