Archifau ar gyfer

fideo

Fideos i ddysgu sut i ddefnyddio AutoCAD, ArcGIS a rhaglenni mapio eraill.

Edrych ar AutoCAD Dysgu

Heddiw mae sawl cwrs AutoCAD am ddim ar y Rhyngrwyd, gyda hyn nid ydym yn bwriadu dyblygu'r ymdrech a wnaed eisoes gan eraill, ond yn hytrach ategu cyfraniad sy'n cyflwyno'r rhwystr rhwng y cwrs sy'n esbonio'r holl orchmynion a realiti y defnyddiwr a oedd unwaith yn gwybod nid yw'r gorchmynion yn gwybod ble i ddechrau. ...

Lluniau a fideos syfrdanol o'r daeargryn a'r tsunami yn Japan

Mae'n union hynny, anhygoel. Tra yng ngorllewin Ewrop roeddem yn codi ac yn America roeddem yn cael y gorau o gwsg, ysgydwodd daeargryn o bron i 9 gradd ar raddfa Richter Japan pan oedd yn 3 yn y prynhawn yno. Mae gwylio'r fideos o sut mae'r dŵr yn mynd i mewn ac yn cludo tai, cerbydau a chychod yn unigryw. Mae hi wedi bod…

Offer CAD Agored, offer golygu gvSIG

Mae cyfres o nodweddion eithaf diddorol wedi cael eu lansio, sy'n dod o gyfraniad CartoLab a Phrifysgol La Coruña. Mae gvSIG EIEL yn cynnwys gwahanol estyniadau, yn ddefnyddiol iawn yn wir, ar gyfer rheoli defnyddwyr o'r rhyngwyneb gvSIG, ffurflenni arfer a dilysiadau awtomatig. Ond yr hyn sydd wedi dal fy sylw fwyaf yw Agored ...

Mae hynny'n dod â AutoCAD ws 1.2 yn ôl

Mae fersiwn 1.2 o AutoCAD 2011 WS wedi’i ryddhau, y cymhwysiad AutoDesk godidog rhad ac am ddim hwnnw sy’n caniatáu ichi weithio ar-lein ac ar ddyfeisiau symudol. Mae'n welliant sylweddol, er bod y fersiwn symudol ar ei hôl hi o bopeth mae'r fersiwn ar-lein yn ei wneud. Mae'r gwelliannau hyn yn cynnwys: Cefnogaeth i ...

Mae XYZtoCAD, gwaith yn cyd-fynd â AutoCAD

  Nid yw AutoCAD ynddo'i hun yn dod â llawer o swyddogaethau ar gyfer rheoli cyfesurynnau neu greu tablau o bwyntiau. Mae Civil 3D yn ei wneud, ond nid yw'r fersiwn sylfaenol yn gwneud hynny, a dyna pam pan rydyn ni'n mynd i weithio gyda chyfesurynnau a gynhyrchir gan orsaf gyfan, GPS neu stanc allan, mae'n rhaid i ni droi at macros sydd wedi'u lledaenu yno.

gvSIG Fonsagua, SIG ar gyfer dyluniadau dwr

Mae'n offeryn gwerthfawr ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar y sector dŵr a glanweithdra o fewn fframwaith sefydliadau cydweithredu. Mewn ffordd generig, mae Epanet wedi bod yn gweithio gyda chanlyniadau da, ond gyda chyfyngiadau yn ei broses addasu i newidiadau. Ar ôl chwilio am resymau pam y daeth gvSIG a Chydweithrediad yn anweledig o'r ...

Cwrs AutoCAD am ddim

Nid yw Dysgu AutoCAD bellach yn esgus yn yr amseroedd hyn o gysylltedd. Nawr mae'n bosibl dod o hyd i lawlyfrau gyda fideos ar-lein yn hollol rhad ac am ddim. Efallai mai'r opsiwn hwn yr wyf yn ei ddangos ichi yw'r dewis cwrs gorau i ddysgu AutoCAD yn hawdd. Mae'n waith Luis Manuel González Nava, fersiwn a fodolai mewn ...

Roeddech chi yno ...

Pirouetted y ferch, troi ato, cerdded drosodd, cwrcwd i lawr, a'i weld ar 34 centimetr. Yna roedd yn gwybod mai hi oedd hi, yr un llygaid ... Roedd hi'n noson arferol, o lafur gorfodol yn y swyddfa. Y dyddiau hynny pan oedd cerddoriaeth deithiol U2 yn swnio ar fysellfwrdd y Chamaco, a ddaeth â ...

Materion uchaf yr Aser Aspire One

Ar ôl blwyddyn a hanner o weithio o Acer Aspire One, gwneud CAD / GIS ar y lefel hyfforddi, postio, rhywfaint o ddylunio graffig a phori, dyma fi'n crynhoi'r pwysicaf. Roeddwn i wedi trafod pedair problem yn fanwl, ond nawr rwy'n crynhoi tua phedair arall ac yn dadansoddi a yw'n gwneud synnwyr ai peidio i barhau ...

Fi, Cadastre a Google Earth

Rwyf newydd ddychwelyd o fy nhaith, rhwng prydau bwyd Creole, pwysau'r rowndiau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd a boddhad gwaith, dyma adael darn o rai ymadroddion bythgofiadwy o'r grefft. Yr ymgynghorwyr: -Hurry up! -dialog glanhau! Y cartwnwyr: -Ufff !!! Pryd maen nhw'n talu? Yr arfarnwyr: -Nid ydyn nhw'n fy atgoffa ... Y bos: -Print sgrin! Rhai o ...

Sut i osod fideo yn Google Earth

Rwy'n cael cwestiwn, lle mae rhywun eisiau uwchlwytho fideo i Google Earth, deallaf ei fod yn ceisio nodi llwybrau ac ychwanegu fideo atynt. Dewch i ni weld rhywbeth y gellir ei wneud ac y gallai ein ffrindiau o Fecsico wneud cais, mae'n debyg iawn i bostio llun. Mewnosod fideo YouTube Yn tybio fy mod i eisiau ...

Y map olew

Mae drosodd yna ar Flickr, gyda llaw mae'n rhaid i ni ddiweddaru'r hyn a ddysgon ni am ddaearyddiaeth yn y chweched radd ynglŷn â Dwyrain Ewrop, ond mae'n ddiddorol; Mae'n fap a welir o safbwynt y diddordebau o amgylch olew (o leiaf mae yna lawer o bwyslais ar hynny) ... o dan argraff y dylunydd graffig. ...