Archifau ar gyfer

fideo

Fideos i ddysgu sut i ddefnyddio AutoCAD, ArcGIS a rhaglenni mapio eraill.

Edrych ar AutoCAD Dysgu

Heddiw, mae nifer o gyrsiau am ddim AutoCAD ar y Rhyngrwyd, gyda'r hwn nid ydym yn bwriadu dyblygu ymdrech ac yn cyfarfod arall, ond yn hytrach yn ategu cyfraniad yn cyflwyno rhwystr rhwng y cwrs sy'n egluro'r holl orchmynion a realiti y defnyddiwr a oedd unwaith yn gwybod nid yw'r commandos yn gwybod ble i ddechrau ...

Lluniau a fideos anhygoel o ddaeargryn a tsunami Japan

Dim ond hynny, anhygoel. Tra yn nwyrain Ewrop, fe wnaethom ni fynychu ac yn America cawsom y gorau o gysgu, daeargryn bron i raddau 9 Richter ysgwyd Japan pan oedd 3 yn y prynhawn. Gwyliwch y fideos o sut mae dwr yn mynd i mewn i gartrefi, cerbydau a chychod yn unigryw. Mae wedi ...

Agor Offer CAD, offer golygu gvSIG

Fe'i lansiwyd cyfres o nodweddion diddorol, sy'n deillio o gyfraniad CartoLab a Phrifysgol La Coruña. Mae gvSIG EIEL yn cynnwys estyniadau gwahanol, yn ddefnyddiol iawn, ar gyfer rheoli defnyddwyr o'r rhyngwyneb gvSIG, ffurflenni arferol a dilysiadau awtomatig. Ond yr hyn sydd wedi dal fy sylw yw Agored ...

Mae hynny'n dod â AutoCAD ws 1.2 yn ôl

Mae fersiwn 1.2 o AutoCAD 2011 WS wedi cael ei lansio, sy'n gais gwych am AutoDesk sy'n eich galluogi i weithio ar-lein ac ar ddyfeisiau symudol. Mae'n welliant sylweddol, er gwaethaf y ffaith bod y fersiwn symudol yn mynd yn ôl at bopeth y mae'r fersiwn sy'n gweithio ar-lein yn ei wneud. Mae'r gwelliannau hyn yn cynnwys: Cymorth i ...

Mae XYZtoCAD, gwaith yn cyd-fynd â AutoCAD

Nid yw AutoCAD yn unig yn dod â llawer o nodweddion ar gyfer trin cyfesurynnau neu greu tablau o bwyntiau. Mae 3D Sifil yn ei wneud, ond nid yw'r fersiwn sylfaenol, ac felly pan fyddwn ni'n mynd i weithio cydlynu a gynhyrchir gan orsaf gyfanswm, GPS neu fuddsoddiad, mae'n rhaid i ni gyrchfannau i macro sy'n cael eu gwresogi gan ...

gvSIG Fonsagua, GIS ar gyfer dyluniadau dwr

Mae'n offeryn gwerthfawr ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar ddŵr a glanweithdra yn fframwaith asiantaethau cydweithredol. Mae Generig wedi bod yn gweithio gyda chanlyniadau Epanet da, er bod ganddo gyfyngiadau yn ei broses o addasu i newidiadau. Ar ôl edrych am resymau pam daeth gvSIG a Cooperation yn anweladwy o'r ...

Cwrs AutoCAD am ddim

Nid yw AutoCAD Dysgu bellach yn esgus yn yr amserau cysylltedd hyn. Bellach mae'n bosibl dod o hyd i lawlyfrau gyda fideos yn rhad ac am ddim ar-lein. Efallai mai'r opsiwn hwn yr wyf yn ei ddangos i chi yw'r dewis arall o ddewis i ddysgu AutoCAD mewn modd hawdd. Mae'n waith Luis Manuel González Nava, fersiwn a oedd yn bodoli mewn ...

Rydych chi yno ...

Gwnaeth y ferch picouette, troi ato, mynd ato, cywiro i lawr, a gweld 34 modfedd. Yna, roedd yn gwybod mai hi oedd hi, yr un llygaid ... Roedd yn noson arferol, llafur gorfodedig yn y swyddfa. Y dyddiau hynny y sainodd cerddoriaeth heibio U2 ar fysellfwrdd El Chamaco, a ddaeth â ...

Materion uchaf yr Aser Aspire One

Ar ôl blwyddyn a hanner o weithio gan Acer Aspire One, gan wneud CAD / GIS ar lefel hyfforddi, postio, dylunio graffig a phori, dyma'r crynodeb o'r pwysicaf. Yn fanwl, rwyf wedi sôn am bedwar problem, ond erbyn hyn rwy'n crynhoi tua pedair mwy ac yn dadansoddi os yw'n gwneud synnwyr neu beidio â pharhau ...

Fi, Cadastre a Google Earth

Deuthum i ddychwelyd o'm daith, rhwng prydau Creole, pwysau cymwysedigion Cwpan y Byd a boddhad gwaith, dwi'n gadael darn o ymadroddion bythgofiadwy o'r fasnach. Yr ymgynghorwyr: - Apurrense! -dialog glanhau! Y cartwnwyr: -Di! Pryd maen nhw'n talu? Y gwerthuswyr: -Ni'n fy atgoffa ... Y rheolwr: -Print sgrin! Y rhai o ...

Does dim blog yn Spaces fwy na thocynnau 500?

Windows Live Writter yw un o'r dyfeisiadau gorau sydd wedi dod yn gymharol dda i Microsoft. Mae'r fersiwn 14.0 newydd bellach yn barod i'w lawrlwytho, mae hyn yn cynnwys gwelliannau sylweddol megis: Y swyddogaeth chwilio, wrth agor tab Preview o'r hen bost ar y gwaelod Creu collage delwedd Mewnosod fideos o ...

Y map olew

Mae drosodd yn Flickr, wrth fynd heibio mae'n rhaid i ni ddiweddaru'r hyn a ddysgom ni am ddaearyddiaeth yn y chweched gradd mewn perthynas â Dwyrain Ewrop, ond mae'n ddiddorol; Mae map wedi'i weld o safbwynt y buddiannau o amgylch olew (o leiaf mae llawer o bwyslais) ... o dan argraff y dylunydd graffig ...