3D Sifil, dylunio ffyrdd, gwers 2

Yn y swydd flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau, nawr byddwn yn gweld sut i'w hidlo i gael syniad gwell o'r hyn sydd gennym. Mae gan y pwyntiau sydd gennym y priodoleddau canlynol:

CAU, SLIDER, GAP

Yna nid oes gan y gweddill ddim byd, felly byddwn yn cymryd yn ganiataol mai hwn yw'r tirwedd naturiol ac mae yna hefyd bwyntiau'r echel ganolog a nodir gyda gorsafoedd 0 + 000 0 + 10, 0 + 20 ... nes i chi gyrraedd 0 + 650

Addaswch bwyntiau'r ffens

Yr hyn yr ydym ei eisiau yw gallu delweddu'r math o bwyntiau yn ôl eu priodoleddau yn y tabl, felly yn y grŵp o bwyntiau rydym yn clicio i'r dde ac yn dewis "New".

trawsdoriad sifil 3d

Yna byddwn yn ei alw'n "Ffens" a byddwn yn golygu priodweddau'r pwynt (steil pwynt) gan greu arddull newydd yn ffurfweddu'r canlynol:

  • Yn "Information" byddwn yn ei alw'n "Cerco"
  • Yn "Marker" byddwn yn dewis X
  • Yn "Arddangos" byddwn yn newid y lliw i oren
  • Yna rydym yn gwneud "Derbyn"

Rydym yn gwneud yr un peth gyda'r label (steil label pwynt), dim ond yn yr achos hwn ein bod am i'r testun beidio â bod yn weladwy ac am hynny:

  • Yn "Information" rydym yn ei alw'n "Cerco label"
  • Yn "Layout" rydym yn dewis "rhif pwynt", "Pwynt Disgrifiad" a "Point point" ffug. Yno fe allech chi newid y lliw.
  • Rydym yn gwneud Derbyn

trawsdoriad sifil 3d

Nawr, gofynnwch i'r arddull hon ddigwydd i bwyntiau'r ffens a ddewiswn yn y tab "Cynnwys"trawsdoriad sifil 3d bod y testun yn cynnwys y gair "CERCO", yna rydym yn dewis "cymhwyso" ac yn gwirio yn y tab "Pwynt rhestr" bod yr holl bwyntiau yn cynnwys y disgrifiad hwnnw.

Yna rydym yn gwneud yn iawn a byddwn yn gweld bod holl bwyntiau'r ffens yn cynnwys lliw oren X wrth i ni ei ddiffinio.

trawsdoriad sifil 3d

Pwyntiau Corredero

Byddwn yn gwneud yr un peth â'r priodoledd "CORREDERO", yn yr achos hwn byddaf yn rhoi olwyn las i chi, a byddaf hefyd yn cuddio'r enwau, yr edrychiadau a'r rhif.

Er mwyn dychmygu'r newid rydym yn ei adfywio gyda "re" a "enter".

trawsdoriad sifil 3d

Y pwyntiau Torri

Os yw'r cam blaenorol yn costio i chi, nawr bod yn rhaid i chi geisio adfer tir, dyma'r un weithdrefn gychwynnol, gan greu arddull benodol ar gyfer pob math o bwyntiau.

Yn achos y Bwlch byddaf yn defnyddio gwyrdd, o symbol sgwâr a heb ddisgrifiadau. Gellid defnyddio blociau ar gyfer hyn, ond nid fy mhwnc i yw trafod heddiw.

Pwyntiau'r tir naturiol.

Ar gyfer hyn, byddwn yn gwneud detholiad arbennig, yn yr achos hwn nid yn "cynnwys" ond yn "eithrio", gan roi'r canlynol:

RUNNER, BRECHA, CERCO, 0 + *

Yr hyn mae'n ei olygu yw bod yr holl bwyntiau nad ydynt yn cynnwys unrhyw fath o ddisgrifiad sy'n mynd i ffwrdd, yn sylwi bod yr un olaf yn cael ei esbonio yn y cam nesaf.

Ar y pwynt hwn dylai'r gwaith edrych fel hyn:

trawsdoriad sifil 3d

Pwyntiau'r echel ganolog

Yn yr achos hwn, yr hyn a wnawn yw "cynnwys", gan osod 0 + *

sy'n awgrymu, y caiff pob gorsaf sydd ag arwydd sero, plws ac unrhyw gymeriad arall ei dewis. Ac i hyn byddwn yn rhoi symbol o fwy, dim ond yr orsaf a'r drychiad y byddwn yn ei weld.

trawsdoriad sifil 3d

Deallaf y dylai addasu'r un olaf fod wedi costio i chi, ond dyma'r ffordd o brofi, bod yn newid eiddo i wybod beth sy'n cael ei addasu. Yn olaf, dylai edrych fel hyn:

trawsdoriad sifil 3d trawsdoriad sifil 3d

Gallwch anwybyddu hyn, ond byddaf yn dweud wrthych yn ddiweddarach y bydd yn costio i chi. Yma gallwch lawrlwytho'r ffeil i'r cynnydd sydd ganddo. Fel y gwelwch, gallwch chi eisoes wahaniaethu gwahanol ddosbarthiadau cipio'r orsaf gyfan.

Ymatebion 7 i "3D Sifil, dylunio ffyrdd, gwers 2"

  1. MAE'N IAWN YN DDA MAE'R Tiwtorial yn ATHRAWON FAWR, DIOLCH AM Y CYFRANIAD O HELP FAWR YN DILYN Y DYFODOL A DDUWCH CHI.

  2. Diddorol y gwersi 3d Sifil ynghylch y ffordd. Diolch yn fawr iawn am eich cyfraniad yn ddefnyddiol.

  3. Athro Gwych, dosbarth llawn o XWUMXD SIFIL, efallai bod rhywun arall yn astudio'r templed excel ac yn gallu gwneud cyfraniadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.