3D Sifil, dylunio ffyrdd, gwers 2

Yn y swydd flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau, nawr byddwn yn gweld sut i'w hidlo i gael gwell syniad o'r hyn sydd gennym. Mae gan y pwyntiau sydd gennym y priodoleddau canlynol:

CAU, SLIDER, GAP

Yna nid oes gan y gweddill unrhyw beth, felly byddwn yn tybio mai hi yw'r tir naturiol ac mae pwyntiau'r echel ganolog hefyd wedi'u nodi â gorsafoedd 0 + 000 0 + 10, 0 + 20 ... nes cyrraedd 0 + 650

Addaswch bwyntiau'r ffens

Yr hyn yr ydym ei eisiau yw gallu delweddu'r math o bwyntiau yn ôl eu priodoleddau yn y tabl, felly yn y grŵp o bwyntiau rydym yn clicio i'r dde ac yn dewis "New".

trawsdoriad sifil 3d

Yna byddwn yn ei alw'n "Ffens" a byddwn yn golygu priodweddau'r pwynt (steil pwynt) gan greu arddull newydd yn ffurfweddu'r canlynol:

  • Yn "Information" byddwn yn ei alw'n "Cerco"
  • Yn "Marker" byddwn yn dewis X
  • Yn "Arddangos" byddwn yn newid y lliw i oren
  • Yna rydym yn gwneud "Derbyn"

Rydym yn gwneud yr un peth gyda'r label (steil label pwynt), dim ond yn yr achos hwn ein bod am i'r testun beidio â bod yn weladwy ac am hynny:

  • Yn "Information" rydym yn ei alw'n "Cerco label"
  • Yn "Cynllun" rydym yn dewis "rhif pwynt", "Disgrifiad Pwynt" a "Pwynt drychiad" yn ffug. Gellid newid y lliw yn iawn yno.
  • Rydym yn gwneud Derbyn

trawsdoriad sifil 3d

Nawr, gofynnwch i'r arddull hon ddigwydd i bwyntiau'r ffens a ddewiswn yn y tab "Cynnwys"trawsdoriad sifil 3d bod y testun yn cynnwys y gair "CERCO", yna rydym yn dewis "cymhwyso" ac yn gwirio yn y tab "Pwynt rhestr" bod yr holl bwyntiau yn cynnwys y disgrifiad hwnnw.

Yna rydym yn gwneud yn iawn a byddwn yn gweld bod holl bwyntiau'r ffens yn cynnwys lliw oren X wrth i ni ei ddiffinio.

trawsdoriad sifil 3d

Pwyntiau Corredero

Byddwn yn gwneud yr un peth â'r priodoledd "CORREDERO", yn yr achos hwn byddaf yn rhoi olwyn las i chi, a byddaf hefyd yn cuddio'r enwau, yr edrychiadau a'r rhif.

Er mwyn dychmygu'r newid rydym yn ei adfywio gyda "re" a "enter".

trawsdoriad sifil 3d

Y pwyntiau Torri

Os yw'r cam blaenorol yn costio i chi, nawr bod yn rhaid i chi geisio adfer tir, dyma'r un weithdrefn gychwynnol, gan greu arddull benodol ar gyfer pob math o bwyntiau.

Yn achos y Bwlch byddaf yn defnyddio gwyrdd, fel symbol sgwâr a heb ddisgrifiadau. Mae'n hawdd iawn defnyddio blociau ar gyfer hyn, ond nid fy mhwnc trafod yw heddiw.

Pwyntiau'r tir naturiol.

Ar gyfer hyn, byddwn yn gwneud detholiad arbennig, yn yr achos hwn nid yn "cynnwys" ond yn "eithrio", gan roi'r canlynol:

RUNNER, BRECHA, CERCO, 0 + *

Yr hyn mae'n ei olygu yw bod yr holl bwyntiau nad ydynt yn cynnwys unrhyw fath o ddisgrifiad sy'n mynd i ffwrdd, yn sylwi bod yr un olaf yn cael ei esbonio yn y cam nesaf.

Ar y pwynt hwn dylai'r gwaith edrych fel hyn:

trawsdoriad sifil 3d

Pwyntiau'r echel ganolog

Yn yr achos hwn, yr hyn a wnawn yw "cynnwys", gan osod 0 + *

sy'n awgrymu, y caiff pob gorsaf sydd ag arwydd sero, plws ac unrhyw gymeriad arall ei dewis. Ac i hyn byddwn yn rhoi symbol o fwy, dim ond yr orsaf a'r drychiad y byddwn yn ei weld.

trawsdoriad sifil 3d

Deallaf y dylai addasu'r un olaf fod wedi costio i chi, ond dyma'r ffordd o brofi, bod yn newid eiddo i wybod beth sy'n cael ei addasu. Yn olaf, dylai edrych fel hyn:

trawsdoriad sifil 3d  trawsdoriad sifil 3d

Gallwch anwybyddu hyn, ond rwy'n rhagweld y bydd yn costio i chi yn nes ymlaen. Yma gallwch lawrlwytho'r ffeil ymlaen llaw y mae'n ei harwain. Fel y gallwch weld, gallwch chi eisoes wahaniaethu gwahanol ddosbarthiadau dal cyfanswm yr orsaf.

7 Ymatebion i "Civil 3D, Dylunio Ffyrdd, Gwers 2"

  1. MAE'N IAWN YN DDA MAE'R Tiwtorial yn ATHRAWON FAWR, DIOLCH AM Y CYFRANIAD O HELP FAWR YN DILYN Y DYFODOL A DDUWCH CHI.

  2. Diddorol y gwersi 3d Sifil ynghylch y ffordd. Diolch yn fawr iawn am eich cyfraniad yn ddefnyddiol.

  3. Athro Gwych, dosbarth llawn o XWUMXD SIFIL, efallai bod rhywun arall yn astudio'r templed excel ac yn gallu gwneud cyfraniadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.