Rheoli gwybodaeth, yr ymagwedd Systemig

Ychydig ddyddiau yn ôl dywedais wrthych mai fy asgwrn caled eleni yw profiadau systematize o brosiect sydd wedi cymryd dwy flynedd i mi wrth weithredu'r stentiau trefol.

Y llynedd fe wnaethom gymryd y cam cyntaf trwy ddiploma systematoli gyda'r nod o greu galluoedd lleol, arbrofi a syrthio i realiti sut y gall rheoli gwybodaeth gymhleth fod at ddibenion defnyddiol. O ganlyniad, ar ôl pedwar mis, aeth 6 technegydd i mewn i broses hyfforddi, graddiodd 4, roedd 1 cynnyrch bron yn barod i'w argraffu, roedd un ar lefel dderbyniol a'r trydydd yn ymarfer o ran sut na ddylid ei systemateiddio.

Eleni, yr hyn sy'n weddill yw'r cyfyng-gyngor o ran sut y gellir creu system o wybodaeth mewn stentiau trefol, a all fod yn dreuliadwy er ei fod yn gompendiwm, hydrin er ei fod yn ddwfn, yn ymarferol er y gall ei gydffurfiad fod yn gadarn cymhleth ... dim i'w wneud creu argraff gyda map unigol.

Heddiw cefais gyfweliad addysgol gyda'm hymgynghorydd systemateiddio, mae'n braf gweithio gyda rhywun fel hynny, y mae pob ymadrodd yn cynhyrchu teimlad o fod mor hanfodol iddo ysgrifennu llyfr cyfan ond gyda lefel yr ymarferoldeb sy'n datrys fy amheuaeth ddi-oed.

systemateiddio profiadauFelly mae'r cynnig y soniais amdano'n gynharach fel compendiwm, bellach ar ffurf "system", yr ydym wedi diffinio mai'r gyfrol y gellir ei chyhoeddi fyddai'r pedair dogfen cynigiadol, a byddai lefel y canllawiau ymarferol yn aros ar lefel CD, sydd yn gallu cael ei uwchraddio o dan yr egwyddor yn ogystal â'r trwyddedau gpl ac yn arbennig mae hynny'n golygu cyfoeth o fideos a gipiwyd o'r sgrîn neu'r broses ei hun.

Mae'n hysbys bod tueddiad ar hyn o bryd, nid i ddweud ffasiwn, i America yn America Ladin; Y ddau ddull yw:

  • Un sy'n aros ar lefel ddisgrifiadol, lle cesglir llawer o brofiadau o fewn compendia. Wrth gwrs, nid at ddibenion dyblygu ond yn hytrach fel ar lefel "sefydlu".
  • Mae'r llall yn gysyniad, yr ydym yn betio arno, lle bwriedir i'r profiadau gael eu hailadrodd, fel bod ei gynnwys yn caffael y gyfrol angenrheidiol ar gyfer dibenion "didynnu" ond heb anghofio ei ymarferoldeb a'i drin.

Nid wyf am eich cythruddo mwy yn y dryswch hwn o eiriau, felly yr wyf yn eich gadael â delwedd a welais yn arkitekturaz, sy'n fy atgoffa bod yn rhaid i'r holl fwg gofod sydd yn fy nghynnig orffen yn gyfan gwbl, yn ddefnyddiol, yn ymarferol ac yn dreuliadwy ... o dan y cysyniad "systemig".

systematization cadastre

Nid yw systemateiddio profiadau yn anodd, dysgir hynny. Systemateiddio ar gyfer replica go iawn ... gallai fod.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.