Cynhelir Cynhadledd a Gwobrau Blwyddyn mewn Strwythur Strwythur Bentley yn Llundain

Mae'r gynhadledd flynyddol yn dwyn ynghyd arweinwyr y byd mewn seilwaith, dylunio, adeiladu a gweithrediadau er mwyn dysgu'r arferion gorau i fod yn arbenigwr digidol gwirioneddol.

EXTON, Pennsylvania - 20 2018 Mawrth - Bentley Systems Incorporated, yn arweinydd byd-eang o ddatrysiadau meddalwedd integredig ar gyfer hyrwyddo darparwr seilwaith, Heddiw, cyhoeddodd y Gynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith bydd 2018 yn digwydd o 15 18 i Hydref yn Llundain Metropole Hilton London.
Cyflwynir gan Sefydliad Bentley, y gynhadledd yn gasglu byd-eang o weithredwyr blaenllaw'r diwydiant ac arweinwyr barn blaenllaw wrth ddylunio, adeiladu a gweithrediadau'r seilwaith byd-eang. Thema cynhadledd eleni yw Going Digital: Blaenoriaethau mewn Seilwaith (Symud tuag at ddigidol: Datblygiadau mewn seilwaith).


Mae'r gynhadledd yn agos at siaradwyr 70 a mwy na sesiynau gwybodaeth 50, gan gynnwys prif ddarlithoedd gan arbenigwyr sy'n arwain y diwydiant, gweithdai rhyngweithiol, fforymau, tablau crwn ac arddangosiadau cynnyrch. Gall y rhai sy'n mynychu ymweld â'r Pafiliwn Technoleg, sy'n cynnwys arddangosfeydd a chyflwyniadau gan Bentley Systems a'i bartneriaid strategol Microsoft, Siemens, Topcon a Bureau Veritas.
Y diwrnod cyntaf y gynhadledd, bydd Sefydliad Bentley cynnal y digwyddiad Academïau Avance Digidol, gyda chyflwyniadau a thrafodaethau rhyngweithiol gydag arbenigwyr yn y grefft a brindaránn syniadau ac arferion gorau yn eu meysydd o arbenigedd, sy'n cynnwys modelau o realiti , Strategaethau ac adeiladu BIM.
Roedd y gynhadledd hefyd yn cynnwys dewis a chyhoeddiad o enillwyr Flwyddyn Bentley yn Ngwobrau 2018 (a elwid gynt yn Be Inspired Dyfarniadau), sy'n anrhydeddu prosiectau seilwaith rhyfeddol rhai gan ddefnyddwyr Bentley meddalwedd ledled y byd Seilwaith.
Yn ystod y chwe fforymau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant i gael ei gyflwyno yn ystod y gynhadledd - Campws Adeiladau, Dinasoedd Digidol, Seilwaith Diwydiannol, Rheilffyrdd a Transit, Ffyrdd a Phontydd, a Chyfleustodau a Dŵr - mwy na bydd 55 terfynwyr buddugol yn cyflwyno eu prosiectau i banel annibynnol o reithiadau, yn fwy na aelodau 100 y rhai a oedd yn bresennol yn y wasg a'r gynhadledd.
O'r cyflwyniadau hyn, detholir yr enillwyr gan aelodau'r rheithgor, a bydd 18 o Hydref yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd y gynhadledd yn ystod seremoni a gala prynhawn.
Aret Garip, cyfarwyddwr technegol Gofodol Cymru, a fynychodd y gynhadledd Bentley llynedd yn Singapore fel cynrychiolydd brosiect Un Blackfriars gan CGC yn Llundain, a ddewiswyd fel y dywedodd yn rownd derfynol y gwobrau:

«Mae'r gynhadledd wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig ac addysgol. Mae'n ddigwyddiad gwych i ddysgu am y dechnoleg ddiweddaraf mewn meddalwedd dylunio peirianneg ac yn gyfle i gwrdd â'r bobl greadigol a deallus sy'n datblygu offer newydd i'w gwneud hi'n haws i ni ddylunio adeiladau ».

Ym mis Hydref o 2019, bydd y Gynhadledd Flwyddyn mewn Seilwaith yn dychwelyd i Ganolfan Confensiwn ac Arddangosfeydd Bay Bay Sand yn Singapore.

Am ragor o wybodaeth am y Flwyddyn mewn Seilwaith, Cynhadledd a Gwobrau 2018, ewch i
https://yii.bentley.com.

Ynglŷn â Bentley Systems

Bentley Systems yn arweinydd byd-eang o ran darparu atebion integredig i hybu meddalwedd dylunio, adeiladu a gweithredu'r seilwaith ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr, a pherchennog-weithredwyr. Mae defnyddwyr Bentley yn manteisio ar symudedd gwybodaeth ar draws y gwahanol ddisgyblaethau ac yn ystod cylch bywyd y seilwaith i gyflwyno prosiectau ac asedau gyda gwell perfformiad. atebion Bentley cynnwys ceisiadau modelu gwybodaeth MicroStation, gwasanaethau cydweithio o ProjectWise i gyflwyno prosiectau a gwasanaethau gweithrediadau integredig AssetWise i gyflawni seilwaith deallus, wedi'u hategu gan y gwasanaethau a reolir yn gynhwysfawr a gynigir trwy gynlluniau o lwyddiant wedi'i addasu.
Wedi'i sefydlu ar 1984, mae gan Bentley fwy na chydweithwyr 3,000 mewn mwy na gwledydd 50, yn fwy na $ 600
miliwn mewn refeniw blynyddol, ac ers i'r 2011 fuddsoddi mwy na $ 1 biliwn yn
ymchwil, datblygu a chaffaeliadau. Am ragor o wybodaeth am Bentley, ewch i www.bentley.com.

Rhaglen Gwobrau Am y Flwyddyn mewn Seilwaith

Ers 2004 y Flwyddyn yng Ngwobrau rhaglen Isadeiledd (a elwid gynt yn y Gwobrau Bydd yn ysbrydoledig) wedi dangos rhagoriaeth ac arloesedd ym maes dylunio, adeiladu a gweithrediadau dros brosiectau seilwaith 3.200 ledled y byd. Mae'r rhaglen Gwobrau Blwyddyn mewn Seilwaith yn unigryw: dyma'r unig gystadleuaeth o'r math hwn sydd â chyrhaeddiad byd-eang ac mae'n cwmpasu categorïau cyfan, gan gynnwys pob math o brosiectau seilwaith. Yn y Rhaglen Wobrau, sy'n agored i holl ddefnyddwyr meddalwedd Bentley, mae paneli annibynnol o arbenigwyr yn y diwydiant yn dewis rownd derfynol ar gyfer pob categori. Ewch i wefan Gwobrau'r Seilwaith yn y Flwyddyn am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.