Cyfweliad â Jack Dangermond

image Pan fyddwn ni cwpl o ddiwrnodau o'r cynhadledd defnyddwyr ESRI, dyma ni'n cyfieithu'r cyfweliad a wnaed i Jack Dangermond sy'n dweud wrthym beth allwn ni ei ddisgwyl gan ArcGIS 9.4.

Beth yw'r cynlluniau ar gyfer y fersiwn nesaf o ArcGIS 9.3?

Bydd fersiwn nesaf ArcGIS (9.4) yn canolbwyntio ar y pedair agwedd ganlynol:

Ceisiadau busnes
Parhewch i ehangu galluoedd Gweinyddwr ArcGIS o ran llwyfannau, scalability a diogelwch trwy ganolbwyntio ar gefnogaeth UNIX / Linux a Java, galluoedd map deinamig, a chefnogaeth gyfoethog ar gyfer cymwysiadau Rhyngrwyd (Flex), hefyd rhywbeth gyda Tracking Server .

Cynhyrchedd ar gyfer gweithwyr proffesiynol ArcGIS
Symleiddio profiad y defnyddiwr, symleiddio llif prosesau i gynyddu cynhyrchiant, a hyrwyddo cydweithredu â rhannu gwybodaeth yn haws. Mae gwelliannau ar y gweill ym meysydd modelu datblygedig, dadansoddi a delweddu 4D, sgriptio mapiau, modelu nad yw'n ofodol, a nodweddion amserol, ymhlith eraill.

Caniatáu datblygu cymwysiadau geo-ofodol i'w defnyddio'n gyflym.  Gan adeiladu ar y galluoedd newydd yn ArcGIS 9.3, bydd y datganiad nesaf yn parhau i ehangu'r swyddogaeth er mwyn ei defnyddio'n hawdd ac yn gyflym mewn cymwysiadau busnes. Yn ArcGIS Explorer, mae golwg newydd yn y rhyngwyneb defnyddiwr, integreiddio 2D a 3D, a nodweddion cydweithredu fel marcio i fyny ar y gweill. Yn ArcGIS ar-lein, mae gwelliannau'n cynnwys llwybrau a llywio, yn ogystal â chefnogaeth GPS ar lefel fwy proffesiynol.

Atebion GIS ar gyfer defnyddwyr busnes
Bydd ArcGIS 9.4 yn ymestyn yr atebion trwy gynnig set o gymwysiadau ar gyfer busnes a logisteg. Gyda'r gyfres Dadansoddwr Busnes, bydd Business Analyst Online yn cael ei symud i blatfform Gweinydd Dadansoddwr Busnes. Mae datrysiad logisteg (ArcLogistics), Dadansoddwr Rhwydwaith a StreetMap Mobile hefyd ar y gweill.

Pryd fydd ESRI yn caniatáu i drwyddedau gael eu defnyddio wedi'u datgysylltu o'r Rheolwr Trwyddedau canolog?

Bydd ArcGIS 9.4 yn cefnogi'r gallu i "wirio" trwydded a'i chymryd i'r maes trwy ei chadw'n anactif ar y gweinydd trwydded canolog.

Ydych chi'n ystyried dileu'r mecanwaith amddiffyn trwyddedu ar ffurf dongl?

Oes. Yn un o'r pecynnau gwasanaeth (post 9.3), bydd ESRI yn derbyn y gallu i ddefnyddio rheolwr trwydded heb dongl, ar Windows a Linux

Pryd fyddwch chi'n gweithredu'r golygydd metadata yn y golygydd ArcCatalog?

Byddwn yn ailstrwythuro'r golygydd metadata fel rhan o'n gwelliannau i ArcGIS 9.4 wrth greu, trin a rhannu metadata.

Pam mae ESRI yn rhoi cymaint o bwyslais ar ArcGIS Server?

Yr ateb symlaf yw ein bod yn gweld bod gwasanaethau geo-ofodol a thechnoleg ar sail gweinydd yn un o'r tueddiadau mwyaf arwyddocaol yn ein diwydiant. ArcGIS Server yw'r meddwl gorau am lwyfannau GIS sy'n seiliedig ar weinyddwr a chyhyd â bod hyn yn integreiddio perfformiad uchel i fapiau gwe, rydym yn ceisio gweithredu gwasanaeth bron pob un o nodweddion ac offer ArcGIS.

Mae'r amgylchedd hwn ar lefel gweinydd yn cefnogi set gyfoethog o wasanaethau gwe "allan o'r bocs" (ee mapiau raster wedi'u storio, gwasanaethau glôb 3D, geoprocessing, ac ati). Mae hefyd yn gweithio gyda storfa o gleientiaid gwe a phorwyr, geobrowsers ac amgylcheddau symudol, wrth gwrs hefyd mewn amgylcheddau bwrdd gwaith traddodiadol.

Dros amser, credwn y bydd technolegau gweinydd GIS yn gwella'r llwyfannau i'n defnyddwyr. Mae'n eu galluogi i wneud eu gwaith yn well ac yn fwy effeithlon ac mae hefyd yn hwyluso datblygiad GIS i gynyddu nifer y defnyddwyr.

A fydd ESRI yn cefnogi Flex yn ArcGIS Server?

Oes, mewn ychydig wythnosau yn unig, bydd yr API ArcGIS newydd ar gyfer Flex ar gael. Gellir defnyddio'r API hwn i adeiladu cymwysiadau cyflym a mynegiannol ar lefel Gweinyddwr ArcGIS. Yn debyg i'r API ArcGIS ar gyfer JavaScript, bydd yr API hwn yn cynnwys canolfan adnoddau ar-lein gynhwysfawr gyda meddalwedd datblygu rhyngweithiol (SDK), enghreifftiau cymhwysiad, cod ffynhonnell, a mwy.

 • Gyda'r API ArcGIS ar gyfer Flex, gall datblygwr:
  Dangoswch fap rhyngweithiol gyda'ch data
 • Rhedeg model GIS ar weinydd ac arddangos canlyniadau
 • Arddangos eich data ar fap sylfaen ArcGIS ar-lein
 • Chwilio priodoleddau yn eich data GIS ac arddangos canlyniadau
 • Creu mashups (cyfuno gwybodaeth o sawl ffynhonnell we)

Gweld sut mae Dinas Boston yn defnyddio'r API ArcGIS ar gyfer Frex yn ei gymwysiadau Solar Boston

I ddechrau, bydd yr API ArcGIS ar gyfer Flex mewn beta. Mae cyfarfod arbennig gyda grŵp rhanddeiliaid ar Adobe Flex yn cael ei drefnu ar gyfer Awst 5, bydd am hanner dydd yn ystafell 15A SDCC.

Beth yw argymhelliad ESRI ar gyfer defnyddio offer golygu yn hawdd (ail-leinio)?

Er bod nifer o gymwysiadau trydydd parti sydd wedi meithrin galluoedd golygu ar gyfer ArcGIS, mae pedwar datrysiad "parod ar gyfer blychau" bellach ar gael i ddefnyddwyr ESRI:

 • ArcGIS Desktop gan ddefnyddio golygu data o fewn technoleg geodatabase a "inc" Microsoft
 • ArcReader gyda galluoedd sy'n ail-lunio
 • ArcPad gyda galluoedd marcio
 • Golygu WebMap gyda haenau marcio

Yn ArcGIS 9.4, mae ESRI yn bwriadu ychwanegu offer ychwanegol i ganiatáu rhannu nodiadau a phapurau.

A fydd ArcPad yn gallu cydamseru yn uniongyrchol â geo-gronfa ddata?

Oes, gydag ArcPad 7.2, ar gael mewn beta yn y gynhadledd defnyddwyr, gallwch gyhoeddi dosbarthiadau nodwedd a'u tablau cysylltiedig yn uniongyrchol i gronfa ddata trwy ArcGIS Server. Gellir cydamseru rhifynnau yn y fersiwn honno'n uniongyrchol gan ddefnyddwyr ArcPad sengl a lluosog.

A fyddant yn cefnogi ArcView GIS 3.x ar gyfer Microsoft Windows Vista?

Na. Oherwydd na ellir cefnogi newidiadau mewn technoleg Windows Vista yn ArcView 3.x. Bydd ArcView 3.3 yn parhau i gefnogi Windows XP, er na fyddwn yn darparu diweddariadau na newidiadau.

Beth mae ESRI yn ei wneud i weithredu ansawdd a sefydlogrwydd yn y feddalwedd?

Datrysodd fersiwn 9.3 ArcGIS lawer o ofynion ansawdd, fodd bynnag, mae angen i ni wneud newidiadau o hyd. Bydd newidiadau yn fersiwn 9.3 yn cael eu hintegreiddio i ddatganiadau pecyn gwasanaeth yn y dyfodol. Bydd ein ffocws ar ansawdd ar yr elfennau hyn:

 • Newid Dogfennaeth
 • Mwy o brofi
 • Monitro digwyddiadau
 • Ymateb cyflym i geisiadau
  reidiau
 • Diweddariadau cyfnodol o becynnau gwasanaeth (bob 3-4 mis)
 • Integreiddio tîm cymorth technegol ESRI a thimau datblygu

Gwell gwybodaeth am safonau ansawdd a gyhoeddir ar y we (erthyglau sylfaen wybodaeth, rhestrau o fygiau wedi'u newid, ac ati)

Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar weithredu ansawdd ein meddalwedd: gosod, defnyddio cymwysiadau, dogfennaeth, riportio namau a scalability. Mae ein proses uwchraddio yn canolbwyntio ar sicrhau'r ansawdd uchaf gyda phecynnau gwasanaeth ArcGIS 9.3 sydd ar ddod.

Beth mae ESRI yn ei wneud gyda'r amgylchedd Flex? A fydd hyn yn dod yn rhan o'r cynnyrch yn y dyfodol?

Mae ESRI wedi datblygu, fel rhan o ArcGIS Server 9.3, API cynhwysfawr ar gyfer adeiladu cymwysiadau Rhyngrwyd gyda Flex. Mae'r amgylchedd hwn yn rhoi cyfle pwerus i'n defnyddwyr adeiladu rhyngwynebau defnyddwyr rhyngweithiol iawn ar gyfer eu cymwysiadau gwe.

Bydd API ArcGIS ar gyfer Flex ar gael i'w lawrlwytho am ddim o Ganolfan Adnoddau Gweinydd ArcGIS. Bydd ESRI yn gwneud yr API hwn yn gyhoeddus yn ystod y Gynhadledd Defnyddwyr. I ddysgu mwy, ymwelwch â'r grŵp o ddefnyddwyr sydd â diddordeb yn Adobe Flex ar Awst 5 am hanner dydd ar Awst 5 yn ystafell 15A SDC.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.