Cyfweliad â Jack Dangermond

image Pan fyddwn ni ychydig ddyddiau i ffwrdd o'r cynhadledd defnyddwyr o ESRI, yma rydym yn cyfieithu'r cyfweliad a wnaed i Jack Dangermond sy'n dweud wrthym y gallwn aros am ArcGIS 9.4.

Pa gynlluniau sydd ar gyfer y fersiwn nesaf o ArcGIS 9.3?

Bydd y fersiwn ganlynol o ArcGIS (9.4) yn canolbwyntio ar y pedair agwedd ganlynol:

Ceisiadau busnes
Parhau i ehangu galluoedd ArcGIS Server mewn perthynas â llwyfannau, hyfywedd a diogelwch trwy ganolbwyntio ar gymorth UNIX / Linux a Java, galluoedd map dynamig, a chefnogaeth gyfoethog ar gyfer cymwysiadau Rhyngrwyd (Flex), hefyd rhywbeth gyda Olrhain Gweinydd .

Cynhyrchedd ar gyfer gweithwyr proffesiynol ArcGIS
Symleiddio profiad defnyddwyr, symleiddio llif prosesau i gynyddu cynhyrchiant, a hyrwyddo cydweithredu gyda rhannu gwybodaeth yn haws. Mae gwelliannau wedi'u cynllunio ym meysydd modelu uwch, dadansoddi a delweddu 4D, sgriptio mapiau, modelu gofodol a nodweddion amserol, ymhlith eraill.

Caniatáu i ddatblygiadau cymwysiadau geo-ofodol gael eu defnyddio'n gyflym. Gan adeiladu ar y galluoedd newydd yn ArcGIS 9.3, bydd y datganiad nesaf yn parhau i ehangu ymarferoldeb i'w ddefnyddio'n hawdd ac yn gyflym mewn cymwysiadau menter. Yn ArcGIS Explorer, cynllunnir golwg newydd yn y rhyngwyneb defnyddiwr, integreiddio 2D a 3D, a nodweddion cydweithredu marcio. Yn ArcGIS ar-lein, mae gwelliannau'n cynnwys llwybrau a mordwyo, yn ogystal â chefnogaeth i GPS ar lefel fwy proffesiynol.

Atebion GIS ar gyfer defnyddwyr busnes
Bydd ArcGIS 9.4 yn ymestyn yr atebion sy'n cynnig set o geisiadau ar gyfer busnes a logisteg. Gyda'r ystafell Dadansoddwr Busnes, bydd Dadansoddwr Busnes Ar-lein yn cael ei symud i lwyfan Gweinydd Dadansoddwr Busnes. Mae datrysiad logisteg (ArcLogistics), Network Analyst a StreetMap Mobile wedi'u cynllunio hefyd.

Pryd fydd ESRI yn caniatáu defnyddio trwyddedau oddi wrth y Rheolwr Trwydded canolog?

Bydd ArcGIS 9.4 yn cefnogi'r gallu i "wirio" trwydded ac yn mynd ag ef i'r maes gan ei gadw'n anweithgar yn y gweinydd trwydded canolog.

Ydych chi'n ystyried cael gwared ar y mecanwaith diogelu trwyddedu ar ffurf dongle?

Yn un o'r pecynnau gwasanaeth (ar ôl 9.3), bydd yr ESRI yn derbyn y gallu i ddefnyddio rheolwr trwydded heb dongl, ar Windows a Linux

Pryd fyddwch chi'n gweithredu'r golygydd metadata yn y golygydd ArcCatalog?

Byddwn yn ailstrwythuro'r golygydd metadata fel rhan o'n gwelliannau yn ArcGIS 9.4 wrth greu a thrafod a rhannu metadata.

Pam mae ESRI yn rhoi cymaint o bwyslais ar ArcGIS Server?

Yr ateb symlaf yw ein bod yn gweld mai gwasanaethau geo-ofodol a thechnoleg sy'n seiliedig ar weinyddwyr yw un o'r tueddiadau mwyaf arwyddocaol yn ein diwydiant. ArcGIS Server yw'r ffordd orau o feddwl am lwyfannau GIS sy'n seiliedig ar weinyddwyr ac er bod hyn yn integreiddio perfformiad uchel mewn mapiau gwe, rydym yn edrych am weithredu gwasanaethau ar gyfer bron pob un o swyddogaethau ac offer ArcGIS.

Mae'r amgylchedd lefel gweinydd hwn yn cefnogi set gyfoethog o wasanaethau gwe "allan o'r bocs", (ee, mapiau raster wedi eu storio, gwasanaethau balŵn 3D, geoprocessio, ac ati). Mae hefyd yn gweithio gyda storio cleientiaid ar y we a phorwyr, geo-lywiowyr ac amgylcheddau symudol, wrth gwrs hefyd mewn amgylcheddau bwrdd gwaith traddodiadol.

Dros amser, credwn y bydd technolegau gweinydd GIS yn dod i wella'r platfformau ar gyfer ein defnyddwyr. Mae'n caniatáu iddynt wneud eu gwaith yn well ac yn fwy effeithlon ac mae hefyd yn hwyluso datblygiad GIS i gynyddu nifer y defnyddwyr.

A fydd ESRI yn rhoi cymorth i Flex yn ArcGIS Server?

Oes, mewn wythnos yn unig, bydd yr API ArcGIS newydd ar gyfer Flex ar gael. Gellir defnyddio'r API hwn i adeiladu cymwysiadau cyflym a mynegiannol ar lefel Gweinydd ArcGIS. Yn debyg i API ArcGIS ar gyfer JavaScript, bydd yr API hwn yn cynnwys canolfan adnoddau ar-lein gyflawn gyda meddalwedd datblygu rhyngweithiol (SDK), enghreifftiau ymgeisio, codau ffynhonnell a mwy.

 • Gyda API ArcGIS ar gyfer Flex, gall datblygwr:
  Dangoswch fap rhyngweithiol gyda'ch data
 • Rhedeg model GIS ar weinydd ac arddangos canlyniadau
 • Dangoswch eich data ar fap sylfaenol ArcGIS ar-lein
 • Chwilio priodoleddau yn eich data GIS ac arddangos canlyniadau
 • Creu mashups (cyfuno gwybodaeth o ffynonellau gwe lluosog)

Gwelwch sut mae Dinas Boston yn defnyddio APG ArcGIS ar gyfer Frex yn ei geisiadau Solar Boston

I ddechrau, bydd fersiwn beta ar API ArcGIS ar gyfer Flex. Mae cyfarfod arbennig gyda grŵp o bartïon â diddordeb yn Adobe Flex yn cael ei drefnu ar gyfer 5 Awst, bydd yn hanner dydd yn ystafell 15A SDCC.

Beth yw argymhelliad ESRI ar gyfer defnyddio offer golygu yn hawdd (ail-lunio)?

Er bod nifer o geisiadau trydydd parti sydd wedi adeiladu galluoedd golygu ar gyfer ArcGIS, mae yna bedair ateb "parod" ar gael i ddefnyddwyr ESRI erbyn hyn:

 • Bwrdd Gwaith ArcGIS gan ddefnyddio golygu data o fewn y geodatabase a thechnoleg Microsoft "ink"
 • ArcReader gyda galluoedd sy'n ail-lunio
 • ArcPad gyda galluoedd marcio
 • Golygu WebMap gyda haenau marcio

Yn ArcGIS 9.4, mae ESRI yn bwriadu ychwanegu offer ychwanegol i ganiatáu rhannu nodiadau a phapurau.

A all ArcPad gydamseru yn uniongyrchol â geodatabase?

Oes, gyda ArcPad 7.2, sydd ar gael mewn fersiwn beta yn y gynhadledd defnyddwyr, gellir cyhoeddi dosbarthiadau nodwedd a'u tablau cysylltiedig yn uniongyrchol mewn geodatabase drwy ArcGIS Server. Gall y rhifynnau yn y fersiwn honno gael eu cydamseru yn uniongyrchol gan un a nifer o ddefnyddwyr ArcPad.

A fyddant yn cefnogi ArcView GIS 3.x ar gyfer Microsoft Windows Vista?

Na. Gan na ellir cefnogi newidiadau i dechnoleg Windows Vista yn ArcView 3.x. Bydd ArcView 3.3 yn parhau gyda chefnogaeth ar Windows XP, er na fyddwn yn darparu diweddariadau na newidiadau.

Beth mae ESRI yn ei wneud i weithredu ansawdd a sefydlogrwydd yn y feddalwedd?

Roedd fersiwn 9.3 o ArcGIS yn bodloni llawer o ofynion ansawdd, fodd bynnag, mae angen i ni wneud newidiadau o hyd. Bydd y newidiadau yn y fersiwn 9.3 yn cael eu hintegreiddio yn y fersiynau pecyn gwasanaeth nesaf. Bydd ein ffocws ar ansawdd ar yr elfennau hyn:

 • Dogfennu newidiadau
 • Mwy o brofion
 • Monitro digwyddiadau
 • Ymateb cyflym i'r ymgeisydd
  reidiau
 • Diweddariadau cyfnodol o becynnau gwasanaeth (pob mis 3-4)
 • Integreiddio tîm cymorth technegol a thimau datblygu ESRI

Gwell gwybodaeth am safonau ansawdd a gyhoeddir ar y we (erthyglau sylfaen gwybodaeth, rhestrau o fygiau wedi newid, ac ati)

Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar weithredu ansawdd ein meddalwedd: gosod, defnyddio cymwysiadau, dogfennaeth, adrodd am wallau a hyfywedd. Mae ein proses uwchraddio yn canolbwyntio ar sicrhau'r ansawdd uchaf gyda'r pecynnau gwasanaeth ArcGIS 9.3 nesaf.

Beth mae ESRI yn ei wneud gyda'r amgylchedd hyblyg? A fydd hyn yn dod yn rhan o'r cynnyrch yn y dyfodol?

Mae ESRI wedi datblygu API cyflawn, fel rhan o ArcGIS Server 9.3, ar gyfer ceisiadau adeiladu ar gyfer y Rhyngrwyd gyda Flex. Mae'r amgylchedd hwn yn rhoi cyfle pwerus i'n defnyddwyr adeiladu rhyngwynebau defnyddwyr hynod ryngweithiol ar gyfer eu cymwysiadau ar y we.

Bydd API ArcGIS ar gyfer Flex ar gael i'w lawrlwytho am ddim yng Nghanolfan Adnoddau Gweinydd ArcGIS. Bydd yr ESRI yn gwneud y API hwn yn gyhoeddus yn ystod y Gynhadledd Defnyddwyr. I ddysgu mwy, ewch i'r grŵp sydd â diddordeb mewn Adobe Flex y 5 o Awst am hanner dydd o'r 5 o Awst yn ystafell SDC 15A.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.